Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Velkomen.

På denne internettsida er dei varer og tenester som forlaget Verda tilbyr tilgjengeleg. I den
øvste menyen er det mogleg å velje ynskja språk - i den andre menyen kan ein finne fram til
dei ulike varer og tenester, blant anna om korleis det er mogleg å bestille dei. I tillegg ligg det
meir opplysning (som kontaktopplysningar) om forlaget Verda under lenka ‘Om Verda’.

Når det gjeld den gratis otlista, som er omtalt på tittelsida til dei ulike bøkene og ebøkene som
forlaget har gitt ut – kan den lastast ned i valgfritt filformat under ebøker under lenka ‘Varer’.

Med Venleg Helsing

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.