Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Tall

Meny:
Opplysninger
Innhold
Tilrådete bøker
Tilrådete dataforskrifter
Plakater
Påmelding

Opplysninger:

Tittel: Tall
Foreleser: Tom André Tveit
Forsamling: Alle
Sted: Internett
Språk: Nynorsk, Bokmål
Tid: Fortløpende. Ettermiddag.
Mengde forelesninger: 1
Varighet: 30 minutter
Pris med MVA: 50 kroner
Påmelding

Innhold:
- Forelesningen tar for seg tall i lys av læreboken 'Mengdelære', og dataprogrammet
'Oversetting av tallorden'. Forelesningen gir derfor forsamlingen kjennskap til utgivelsene nevnt,
som i hovedssak inneholder lære om tall.
- Mange dømer som viser hvordan læren om tall kan gi bedre forståelse av hvordan tall blir
brukt i vitenskapen - noe som særskilt er nyttig for lærere og elever i skoleverket.

Tilrådete bøker:
Mengdelære

Tilrådete dataforskrifter:
Oversetting av tallorden

Plakater:
Plakat 1
Plakat 2

Påmelding

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.