Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Tom André Tveit

Meny:
Om forfatteren
Utdanning
Bevilling
Bøker
Ebøker
Dataforskrifter
Forelesinger
Nettutvikling
Artikler
Eierskap
Tilgjengelighet

Om forfatteren:
Som forfatter driver jeg i hovedsak med dyrking av språk, ledelse og tradisjoner.
I begynnelsen har jeg valgt å holde med innenfor læreverk. Ser vi til samfunnet er de aller
fleste voksne deltakerer utdannet i skoleverket – samtidig er læreverket som helhet svært
vanskelig, og dette kan derfor gi som utfall, at det kan bli tilsvarende vanskelig for mange å
nettopp blir deltakerer i samfunnet. Et av formålene med forfatterskapet, er derfor å forsøke
bidra til både forenkling og forbedring av læreverk. Ellers kan det samme som er nevnt om
forlaget Verda sin fremtid nevnes; nemlig at det kan bli mer skriving av skjønne bøker
etterhvert, som for eksempel dikt og fortellinger.

Utdanning:
Bachelor i ingeniørfag ved Høgskolen i Bergen
Akademisk skriving fra Universitetet i Bergen

Bevilling:
Opplæring ved; SFO, grunnskole, den videregående skole og musikk- og kulturskoler.

Bøker:
Tveit, Tom André: Erenglære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-001-1.
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-002-8.
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 2. utgave. 2016. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-062-2.
Tveit, Tom André: Kestlære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-003-5.
Tveit, Tom André: Kestlære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-004-2.
Tveit, Tom André: Følgjelære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 5 sider. ISBN: 978-82-8329-005-9.
Tveit, Tom André: Følgelære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 5 sider. ISBN: 978-82-8329-006-6.
Tveit, Tom André: Diemlære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 26 sider. ISBN: 978-82-8329-007-3.
Tveit, Tom André: Diemlære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 26 sider. ISBN: 978-82-8329-008-0.
Tveit, Tom André: Mengdelære. Nynorsk. 2. utgave. 2015. Verda. 67 sider. ISBN: 978-82-8329-027-1.
Tveit, Tom André: Mengdelære. Bokmål. 2. utgave. 2015. Verda. 68 sider. ISBN: 978-82-8329-029-5.
Tveit, Tom André: Gjumlære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 6 sider. ISBN: 978-82-8329-037-0.
Tveit, Tom André: Gjumlære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 6 sider. ISBN: 978-82-8329-039-4.
Tveit, Tom André: Reknelære. Nynorsk. 1. utgave. 2016. Verda. 33 sider. ISBN: 978-82-8329-055-4.
Tveit, Tom André: Regnelære. Bokmål. 1. utgave. 2016. Verda. 33 sider. ISBN: 978-82-8329-057-8.
Tveit, Tom André: Otliste. Nynorsk. 2. utgave. 2015. Verda. 18 sider. ISBN: 978-82-8329-045-5.
Tveit, Tom André: Otliste. Bokmål. 2. utgave. 2015. Verda. 18 sider. ISBN: 978-82-8329-047-9.
Tveit, Tom André: Sjølvstudium. Nynorsk. 1. utgave. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-064-6.
Tveit, Tom André: Selvstudium. Bokmål. 1. utgave. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-065-3.

Ebøker:
Tveit, Tom André: Erenglære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-013-4.
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-014-1.
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 2. utgave. 2016. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-063-9.
Tveit, Tom André: Kestlære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-015-8.
Tveit, Tom André: Kestlære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-016-5.
Tveit, Tom André: Følgjelære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 5 sider. ISBN: 978-82-8329-017-2.
Tveit, Tom André: Følgelære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 5 sider. ISBN: 978-82-8329-018-9.
Tveit, Tom André: Diemlære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 26 sider. ISBN: 978-82-8329-019-6.
Tveit, Tom André: Diemlære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 26 sider. ISBN: 978-82-8329-020-2.
Tveit, Tom André: Mengdelære. Nynorsk. 2. utgave. 2015. Verda. 67 sider. ISBN: 978-82-8329-028-8.
Tveit, Tom André: Mengdelære. Bokmål. 2. utgave. 2015. Verda. 68 sider. ISBN: 978-82-8329-030-1.
Tveit, Tom André: Gjumlære. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. 6 sider. ISBN: 978-82-8329-038-7.
Tveit, Tom André: Gjumlære. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. 6 sider. ISBN: 978-82-8329-040-0.
Tveit, Tom André: Reknelære. Nynorsk. 1. utgave. 2016. Verda. 33 sider. ISBN: 978-82-8329-056-1.
Tveit, Tom André: Regnelære. Bokmål. 1. utgave. 2016. Verda. 33 sider. ISBN: 978-82-8329-058-5.
Tveit, Tom André: Otliste. Nynorsk. 2. utgave. 2015. Verda. 18 sider. ISBN: 978-82-8329-046-2.
Tveit, Tom André: Otliste. Bokmål. 2. utgave. 2015. Verda. 18 sider. ISBN: 978-82-8329-048-6.
Tveit, Tom André: Sjølvstudium. Nynorsk. 1. utgave. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-066-0.
Tveit, Tom André: Selvstudium Bokmål. 1. utgave. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-067-7.

Dataforskrifter:
Tveit, Tom André: Omsetjing av talorden. Nynorsk. 2. utgave. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-031-8.
Tveit, Tom André: Oversetting av tallorden. Bokmål. 2. utgave. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-032-5.
Tveit, Tom André: Omsetjing av talorden (Forsøksutgåve). Nynorsk. 2. utgave. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-033-2.
Tveit, Tom André: Oversetting av tallorden (Forsøksutgave). Bokmål. 2. utgave. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-034-9.
Tveit, Tom André: GTIN-kode med ISBN. Nynorsk. 1. utgave. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-035-6.
Tveit, Tom André: GTIN-kode med ISBN. Bokmål. 1. utgave. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-036-3.
Tveit, Tom André: Diem. Nynorsk. 2. utgave. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-049-3.
Tveit, Tom André: Diem. Bokmål. 2. utgave. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-050-9.
Tveit, Tom André: Diem (Forsøksutgåve). Nynorsk. 2. utgave. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-051-6.
Tveit, Tom André: Diem (Forsøksutgave). Bokmål. 2. utgave. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-052-3.
Tveit, Tom André: Diem - tilsyn av skrivereglar. Nynorsk. 1. utgave. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-053-0.
Tveit, Tom André: Diem - tilsyn av skrivereglr. Bokmål. 1. utgave. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-054-7.

Forelesinger:
EXPHIL-KODEN
Tall
De fire regneartaene
De fire regneartene (Lærerer i grunnskolen)

Nettutvikling:
- Utvikler av internettsiden til forlaget Verda
- Utvikler av nettbutikken til forlaget Verda
- Utvikler av tjeneren til Verda
- Utvikler av forumet til forlaget Verda
- Utvikler av løsningen til nettforelesninger til forlaget Verda
- Utvikler av løsningen for kåring til Verda
- Utvikler av brukerloggen til forlaget Verda

Artikler:
Verda.no: 'Tall med god eller med dårlig kvalitet?'. 25.05.2016.
Verda.no: 'Sokrates reinkarnert og "filosofiens" død?'. 27.06.2016.
Verda.no: 'Kest - språk og realfag møtast'. 25.07.2016.

Eierskap:
Det Gode
ITAT
Verda
Søppel
Imponer
Sår
IX-IM

Melk&Smak

Tilgjengelighet:
Ta gjerne kontakt på: post@verda.no

© 2024. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.