Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Tillitsvalgt

Forlaget søker tillitsvalgte til forumet:

Det er et formål å ha én tillitsvalgt innenfor hvert fag i hver målform; nynorsk og bokmål.

Arbeidsoppgaver:
- Gjøre forumet tilgjengelig for elever i faget.
- Være en kontaktperson forlaget Verda kan nytte ved behov for hjelp til endringer i forumet
som; fjerning av dårlig oppførsel, rådgivning til brukere i forumet, driftsoppgaver som fjerning
av besvarte spørsmål, sørge for at forumreglene blir overholdt.

Krav:
- Selv være eller ha vært lærar eller elev i faget, eller tilsvarande fag, en er tillitsvalgt i.
- Kjenne til reglene som gjelder forumet. Reglene finnes her:

Skriv og send gjerne en søknad til forlaget der du forteller kort om deg selv, og det faget du
ønsker å bli tillitsvalgt i. Husk å legg ved et bevis på at du har eller er lærer eller elevi faget
som; svar på skolesøknad, vitnemål. Legg gjerne ved en allmenn CV ved ønske om det.

Alle tillitsvalgte får vitnemål utstedt av forlaget. Se døme under:
Døme på vitnemål (Nynorsk)
Døme på vitnemål (Bokmål)

Søknad ogell spørsmål kan sendes til; forum@verda.no

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.