Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Meny:
Kontaktopplysninger
Om forlaget
Om Verda elektro
Avtaler
Bevilling
Autorisasjon
Forfattere
Regler
Markedsføring
Innspill
Omtale i media

Kontaktopplysninger:
Tom André Tveit (Verda)
Forlagsnummer: 978-82-8329
Organisasjonsnummer: 912 274 608
Adresse:Kråvasslia 269
5134 Flaktveit
Mobiltelefon: 40 08 97 75
Epost: post@verda.no
Internett: http://www.verda.no

Om forlaget Verda:
Forlaget Verda ble opprettet i 2014 under enkeltmannsforetaket Tom André Tveit, som selv
står oppført i Brønnøysundregistrene med forfatter- og forlagsvirksomhet. De første
utgivelsene ble utgitt 10.03.2015, og alle disse er fagbøker. Forlaget har for fremtiden planlagt
mange utgivelser – dette gjelder i hovedsak fagbøker, men det er et ønske å utvide til skjønne
bøker etterhvert, som for eksempel dikt og fortellinger. Enkeltmannsforetaket Tom
André Tveit er registrert i foretaksregisteret, merverdiavgiftsregisteret og NAV Aa-registeret,
og har idag 10 ansatte.

Om salgsvirksomheten:
Enkeltmannsforetaket Tom André Tveit begynte høsten 2016 med en tilleggsnæring innenfor
kjøp og salg av elektrovarer, og har blant annet bevilling fra Politiet i Hordaland Politidistrikt
for kjøp og salg av brukte varer samt forhandleravtale med Bergsala og Nordisk Film som
henholdsvis er hovedleverandører for Nintendo i Skandinavia og Sony i Norge. Formålet er i
hovedsak at tilleggsnæringen skal gi et grunnlag for videre utvikling av forlaget Verda.

Avtaler:
Partneravtale med DnB.
Avtale med BS Undervisning AS om salg av læremiddel til grunnskolen og den videregående skole.

Autorisasjon:
Autorisert arbeidsgiver hos NAV.
Autorisert forhandler for Audio-Technica.
Autorisert forhandler for Havsö.
Autorisert forhandler for LEGO.
Autorisert forhandler for Nintendo.
Autorisert forhandler for Sony PlayStation.

Bevilling:
Kjøp og salg av brukte varer.

Forfattere:
Tom André Tveit

Regler:
Regler

Markedsføring:
Annonser
Plakater
Sosiale medier

Innspill:
Dersom det blir funnet noen feil, enten skrivefeil eller andre feil, eller noen som kan
videreutvikle eller på annen måte forbedre internettsiden vår eller noen av utgivelsene, kan
innspill sendes til den følgende epostadressen: innspill@verda.no

Omtale i media: Dersom noen finner omtale av endten noen varer som forlaget Verda har gitt ut, eller annen
omtale om forlaget Verda ellers, ønsker vi å få tilsendt opplysning om dette om epost:
omtale@verda.no

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.