Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Selvstudium

Meny:
Innledning
Læreboken: 'Selvstudium'
Forum
Nettforelesning
Fagspørsmål
Privatundervisning
Prøver

Innledning:
Dette er en side med råd og hjelp til alle selvstuderende.

Om læreboken: 'Selvstudium':
- Boken er ment for de som skal til med et selvstudium, og inneholder mange råd som kort
fortalt gjør den store mengden litteratur som finnes i verden mer håndterlig.
- Boken kan brukes til alle som skal studere selv - da rådene som blir gitt gjelder selvstudium
allmennt, ikke bare noen få emner.
- Mer om læreboken finnes her:
Tveit, Tom André: Selvstudium Bokmål. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-067-7.
- I forbindelse med utgivelsen av læreboken 'Selvstudium', gir vi den vekk gratis som ebok til
de hundre første som bestiller! Én ebok per kunde. Bestill boken her:
Bestilling om epost

Om forum:
- Forumet forlaget Verda har på desse nettsidene, er ein glimrande møteplass for selvstuderande.
Det er gratis, og det skal inneholde alle emnene i det norske skoleverket, og i tillegg har det en
egen side for nettopp selvstuderende.
- Midlertidig er det lagt 27828 emner fra skoleverket til forumet, og i tillegg er der å finne
emner fra forlaget Verda sine utgivelser óg.
- Forumet finnes her: Forum

Om nettforelesninger:
- Det er mulig å melde seg på nettforelesninger innenfor alle de emner det er gitt ut lærebøker i
fra forlaget Verda.
- Det blir utstedt vitnemål til deltakere av nettforelesninger – dette er et kjekt bevis å ha ved til
dømes jobbintervju som dokumentasjon på selvstudium.
- Se følgende lenke for et døme på et vitnemål: Vitnemål

Om fagspørsmål:
- På denne nettsiden er det mulig å spørre alle slags fagspørsmål.
- Fagspørsmål kan spørres fra dette nettstedet: Fagspørsmål

Om privatundervisning:
- Det er mulig å få privatundervisning på internett som en nettforelesning. Det er i hovedsak
lærebøkene eller dataprogrammene gitt ut på forlaget Verda det blir gitt privatundervisning i.
- Les mer om privatundervisning på: Privatundervisning på internett

Om prøver:
- Det skal utvikles prøver som kan ta på nett for lærebøkene gitt ut på forlaget Verda.
- Deltakere skal få vitnemål etter bestått prøve – tilsvarende vitnemål som blir gitt til deltakere
av nettforelesninger.

Lykke til med selvstudium!

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.