Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Varer

Verda forlag

Meny:
Bestilling
Bøker
Ebøker
Dataforskrifter

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

Bøker:
Erenglære (Nynorsk)
Erenglære (Bokmål)
Kestlære (Nynorsk)
Kestlære (Bokmål)
Følgjelære (Nynorsk)
Følgelære (Bokmål)
Diemlære (Nynorsk)
Diemlære (Bokmål)
Mengdelære (Nynorsk)
Mengdelære (Bokmål)
Gjumlære (Nynorsk)
Gjumlære (Bokmål)
Reknelære (Nynorsk)
Regnelære (Bokmål)
Otliste (Nynorsk)
Otliste (Bokmål)
Sjølvstudium (Nynorsk)
Selvstudium (Bokmål)

Ebøker:
Erenglære (Nynorsk)
Erenglære (Bokmål)
Kestlære (Nynorsk)
Kestlære (Bokmål)
Følgjelære (Nynorsk)
Følgelære (Bokmål)
Diemlære (Nynorsk)
Diemlære (Bokmål)
Mengdelære (Nynorsk)
Mengdelære (Bokmål)
Gjumlære (Nynorsk)
Gjumlære (Bokmål)
Reknelære (Nynorsk)
Regnelære (Bokmål)
Otliste (Nynorsk)
Otliste (Bokmål)
Sjølvstudium (Nynorsk)
Selvstudium (Bokmål)

Dataforskrifter:
Omsetjing av talorden (Nynorsk)
Oversetting av tallorden (Bokmål)
Omsetjing av talorden (Nynorsk) (Forsøksutgåve)
Oversetting av tallorden (Bokmål) (Forsøksutgave)
GTIN-kode med ISBN (Nynorsk)
GTIN-kode med ISBN (Bokmål)
Diem (Nynorsk)
Diem (Bokmål)
Diem (Nynorsk) (Forsøksutgåve)
Diem (Bokmål) (Forsøksutgave)
Diem - tilsyn av skrivereglar (Nynorsk)
Diem - tilsyn av skriveregler (Bokmål)

Bøker:

Tittel: Erenglære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 21
ISBN: 978-82-8329-001-1
Pris: 108 kroner
Bestill

Tittel: Erenglære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 21
ISBN: 978-82-8329-062-2
Pris: 108 kroner
Bestill

Tittel: Kestlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Sprak: Nynorsk
Utgåve: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-003-5
Pris: 102 kroner
Bestill

Tittel: Kestlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-004-2
Pris: 102 kroner
Bestill

Tittel: Følgjelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 5
ISBN: 978-82-8329-005-9
Pris: 90 kroner
Bestill

Tittel: Følgjelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 5
ISBN: 978-82-8329-006-6
Pris: 90 kroner
Bestill

Tittel: Diemlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 26
ISBN: 978-82-8329-007-3
Pris: 110 kroner
Bestill

Tittel: Diemlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 26
ISBN: 978-82-8329-008-0
Pris: 110 kroner
Bestill

Tittel: Mengdelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 2. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 67
ISBN: 978-82-8329-027-1
Pris: 130 kroner
Bestill

Tittel: Mengdelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 68
ISBN: 978-82-8329-029-5
Pris: 130 kroner
Bestill

Tittel: Gjumlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 6
ISBN: 978-82-8329-037-0
Pris: 119 kroner
Bestill

Tittel: Gjumlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 6
ISBN: 978-82-8329-039-4
Pris: 119 kroner
Bestill

Tittel: Reknelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 33
ISBN: 978-82-8329-055-4
Pris: 150 kroner
Bestill

Tittel: Regnelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 33
ISBN: 978-82-8329-057-8
Pris: 150 kroner
Bestill

Tittel: Sjølvstudium
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-064-6
Pris: 130 kroner
Bestill

Tittel: Selvstudium
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Innbinding: Myk
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-065-3
Pris: 130 kroner
Bestill

Ebøker:

Tittel: Erenglære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 21
ISBN: 978-82-8329-013-4
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Erenglære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 20165
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 21
ISBN: 978-82-8329-063-9
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Kestlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-015-8
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Kestlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-016-5
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Følgjelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 5
ISBN: 978-82-8329-017-2
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Følgelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 5
ISBN: 978-82-8329-018-9
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Diemlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 26
ISBN: 978-82-8329-019-6
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Diemlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 26
ISBN: 978-82-8329-020-2
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Mengdelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 2. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 67
ISBN: 978-82-8329-028-8
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Mengdelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 68
ISBN: 978-82-8329-030-1
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Gjumlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 6
ISBN: 978-82-8329-038-7
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Gjumlære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 6
ISBN: 978-82-8329-040-0
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Reknelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 33
ISBN: 978-82-8329-056-2
Pris: 100 kroner
Bestill

Tittel: Regnelære
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 33
ISBN: 978-82-8329-058-6
Pris: 100 kroner
Bestill

Tittel: Otliste
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 2. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 18
ISBN: 978-82-8329-046-2
Pris: Gratis
Bestill
Nedlasting: .jpg .xps .docx .pdf

Tittel: Otliste
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 18
ISBN: 978-82-8329-048-6
Pris: Gratis
Bestill
Nedlasting: .jpg .xps .docx .pdf

Tittel: Sjølvstudium
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-066-0
Pris: 70 kroner
Bestill

Tittel: Selvstudium
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-067-7
Pris: 70 kroner
Bestill

Dataforskrifter:

Tittel: Omsetjing av talorden
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 2. utgave
ISBN: 978-82-8329-031-8
Filformat: .exe
Størrelse: 2262 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 1024 · 177
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 62.50 kroner
Bestill

Tittel: Oversetting av tallorden
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
ISBN: 978-82-8329-032-5
Filformat: .exe
Størrelse: 2262 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 1024 · 177
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 62.50 kroner
Bestill

Tittel: Omsetjing av talorden (Forsøksutgåve)
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 2. utgave
ISBN: 978-82-8329-033-2
Filformat: .exe
Størrelse: 2266 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 1024 · 177
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: Gratis
Bestill

Tittel: Oversetting av tallorden (Forsøksutgave)
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
ISBN: 978-82-8329-034-9
Filformat: .exe
Størrelse: 2266 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 1024 · 177
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: Gratis
Bestill

Tittel: GTIN-kode med ISBN
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
ISBN: 978-82-8329-035-6
Filformat: .exe
Størrelse: 6315 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 733 · 767
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA:: 625 kroner
Bestill

Tittel: GTIN-kode med ISBN
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
ISBN: 978-82-8329-036-3
Filformat: .exe
Størrelse: 6315 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 733 · 767
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 625 kroner
Bestill

Tittel: Diem
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgave: 2. utgave
ISBN: 978-82-8329-049-3
Filformat: .exe
Størrelse: 2302 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 851 · 706
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 100 kroner
Bestill

Tittel: Diem
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
ISBN: 978-82-8329-050-9
Filformat: .exe
Størrelse: 2302 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 851 · 706
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 100 kroner
Bestill

Tittel: Diem (Forsøksutgåve)
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgave: 2. utgave
ISBN: 978-82-8329-051-6
Filformat: .exe
Størrelse: 2307 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 851 · 706
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: Gratis
Bestill

Tittel: Diem (Forsøksutgave)
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgave: 2. utgave
ISBN: 978-82-8329-052-3
Filformat: .exe
Størrelse: 2307 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 851 · 706
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: Gratis
Bestill

Tittel: Diem - tilsyn av skrivereglar
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgave: 1. utgave
ISBN: 978-82-8329-053-0
Filformat: .exe
Størrelse: 2049 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 851 · 65
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris: Gratis
Bestill
Nedlasting: .exe .zip

Tittel: Diem - tilsyn av skriveregler
Forfatter: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Sted: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgave: 1. utgave
ISBN: 978-82-8329-054-7
Filformat: .exe
Størrelse: 2049 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløsning: 851 · 65
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krever administratorrettigheter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit)
Pris: Gratis
Bestill
Nedlasting: .exe .zip

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.