Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Diem

Meny:
Bilde
Innhold
Bestilling

Bilde:

Innhold:

- Inneholder helhetlig rettledning for innskriving av diem med én nufe, og kan derfor brukes til å
lære seg alle de 32 skrivereglene som gjelder disse diem. Ved feil innskriving kommer
rettledende feilmeldinger.
- Knapper for alle de tegn og tall som diemforskriften bruker.
- Valg for å kunne se valgfrie tegn i ligningene eller ikke.
- Helhetlig gåging av ligningene med én nufe (ligninger med én ukjent). Døme: x=
(2·3)+4=6+4=10. Likevel er det i denne utgaven ikke mulig å nedhøye mottal samt bruke
utfallig nedhøyer.
- En svært grundig oversikt over diem med; hele skapingen for å sette nufen x alene på én side
av likhetstegnet, alle deler av regningen for å gåge nufen til en kufe, oppløsning av diem med
mengde ejom, mengde 'med' (medtalige fortegn), mengde 'mot' (mottalige fortegn), mengde
kest, mengde medkest, mengde motkest, mengde gjerninger, mengde tillegginger, mengde
fratrekkinger, mengde ganginger, mengde delinger, mengde opphøyinger, mengde nedhøyinger,
mengde sammenligninger, mengde parenteser, mengde medparenteser, mengde motparenteser,
mengde lag, mengde halvdiem, mengde medhalvdiem, mengde mothalvdiem, mengde ekest,
mengde medekest, mengde motekest, mengde skapinger, mengde regninger, mengde virkerer,
mengde lufer, mengde nufer, mengde varerer, mengde sufer, mengde kufer, alle kest, alle
gjerninger, alle parenteser og alle lag som halvdiem og ekest.
- Regning med de fire regneartene; tillegging, fratrekking, ganging og deling, kan valgfritt vises
med hele fremgangsmåten. Fremgangsmåten kan vises med regning om stikktall ogell med
regning om opphavstall ved tillegging, fratrekking og ganging, og i tillegg med helhetlig
fremgangsmåte for tilnærming ved regning om deling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.