Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Diemlære

Meny:
Innhold
Om boken
Bestilling

Innhold:

1 Diem
     1.1 Kest
     1.2 Handling
     1.3 Sammenligning
               Sammenligning som utfall
               Regel for sammenligning
     1.4 Ligning
     1.5 Ulikskap
     1.6 Virkning
     1.7 Forutsetning
               Grenser
     1.8 Virkningsfølger og diem
     1.9 Parenteser og diem
               Regler for parentes i diem
     1.10 Enkelttegn og diem
     1.11 Merker og diem

2 Dieming
     2.1 Forlenging av diem
     2.2 Forkorting av diem
     2.3 Regelen for likevekt
     2.4 Oppløsing av diem
     2.5 Ekest
     2.6 Forhold mellom kest i diem
               Regler for tall
               Regler for artest
               Regler for målenheter
               Regler for egenskaper
               Regler for enheter
     2.7 Utfall i diem
               Regelen for utfall
               Gåging av nufer (virkige utfall)
     2.8 Fullstendig forkorting av diem

Tegnliste
Ordliste
Regelsamling
1
2
2
3
5
5
6
6
7
8
8
9
9
9
10
10

12
14
14
14
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18

21
22
24

Om boken:
- Diem er et viktig grunnlag for alle de fag som bruker regning, særlig realfagene; matematikk,
fysikk, statistikk, biologi og så videre.
- Ved diem får vi skilt fra hverandre skrivereglene vi bruker til regning, og regning selv - dette
gjør det langt enklere å lære seg disse skrivereglene da vi nettopp kan holde regning utenfor.
- I hovedsak to nye omgrep; diem og ekest.
- Fremgangsmåter for forkorting og forlenging av ligninger.
- Diem er et nytt omgrep som samler ulike sammenligninger som; ligninger, ulikheter og
tilnærming, handlingene; tillegging, fratrekking, ganging, deling, opphøying og nedhøying, samt
virkninger og virkningsfølger.
- Diem gir sammen med ereng en god forklaring på hva virkninger er for noe (det som har vært
kalt funksjoner i matematikken).
- Grundige regler for bruk av virkninger i diem.
- Regler for bruk av forutsetninger i diem - blant annet grenser.
- Regler for bruk av parenteser i diem.
- Regelen for likevekt.
- Fullstendige regler for forholdene mellom de ulike deler av kest i diem - det vil si forhold
mellom tall, artest, egenskaper, målenheter og enheter hver for seg. Det nye omgrepet ekest er
viktig for disse reglene.
- Ord- og tegnliste med forklaringer over alle de viktigste ord og tegn som brukes i diemlæren.
Ordlisten har både bokstavlig og emnelig orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.