Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Erenglære

Meny:
Innhold
Om boken
Bestilling

Innhold:

1 Ereng
     1.1 Ot
     1.2 Innfall
     1.3 Utfall
     1.4 Tilfelle
     1.5 Varing og varerer
     1.6 Virkning og virkerer
     1.7 Gåging
     1.8 Guging
     1.9 Rufe
     1.10 Om rufe og spørring
     1.11 Sufe
     1.12 Lufe
     1.13 Kufe
     1.14 Nufe
     1.15 Forutsetning
     1.16 Erengerer
     1.17 Kjent og ukjent
     1.18 Oversettelse

2 Erengjing
     2.1 Regler for erenging
     2.2 Oversikt

Tegnliste
Ordliste
Regelsamling
Vedlegg
     Tegnet for ereng
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6

8
8
12

14
16
20
21
21

Om boken:
- 5 lærerike dømer på hva ereng er.
- Ereng gir bedre oversikt over hva som er kjent og ukjent i til dømes en ligning. Det som
unøyaktig kalles "ukjent" i matematikken kalles nå nufe. Det kan nevnes at nufe både kan være
kjent og ukjent (!).
- Mange nye viktige ord. Blant annet ereng, gåg, gug, rufe, sufe, lufe, kufe, nufe og ot.
- Erengerene rufe, sufe, lufe, kufe og nufe, som de viktigste omgrep i ereng, gir et verktøy som
kan brukes innenfor de fleste fag (!).
- Nye norske omgrep; varer og virker, i stedet for henholdsvis konstant og variabel.
- Ny måte å ordne virkerer (variabler) på, som ikke bare gir bedre oversikt i til dømes ligninger,
men óg retter opp feil som oppstår foruten (!). I tillegg blir vi kjent med den forutsetning som
foruten den nye måten å ordne virkerer på retter opp den samme feilen. Døme på feil i en
ligning med virkerer: a + b = c, kan bli feil dersom både a, b og c blir gitt en mengde som gir
ulikevekt mellom a + b og c.
- De nye omgrepene gåg og gug gir en ny synsvinkel på det å øke eller minke mengden mulige
tilfeller av noe.
- Ved det nye omgrepet ot, får vi lære om en ny og viktig synsvinkel på oversetting.
- Grundig helhetlig oversikt over hva det å erenge er.
- Ord- og tegnliste med forklaringer over alle de viktigste ord og tegn som brukes i erenglæren.
Ordlisten har både bokstavlig og emnelig orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.