Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Følgelære

Meny:
Innhold
Om boken
Bestilling

Innhold:

1 Følge
     1.1 Følgeorden
     1.2 Like følger
     1.3 Tilfeldige følger
     1.4 Økende følger
     1.5 Minkende følger
     1.6 Økende og like følger
     1.7 Minkende og like følger
     1.8 Tilfeldig og økende følger
     1.9 Tilfeldig og minkende følger
     1.10 Virkningsfølger
     1.11 Virkningsfølger og parentes
     1.12 Et døme på bruk av virkningsfølgjer

Ordliste
Regelsamling
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3

4
5

Om boken:
- Nye omgrep - blant annet følgeorden og virkningsfølger.
- Ny innledning i læren om følger som forenkler følgelæren.
- Det nye omgrepet virkningsfølger gir et helt nytt viktig verktøy innenfor følgelæren, og det
samler flere ulike deler av matematikken. Delene av matematikken er både følger, rekker,
fakultet (som har brukt tegnet !) og det som kalles summering (som har brukt tegnet Σ).
- Ord- og tegnliste med forklaringer over alle de viktigste ord og tegn som brukes i følgelæren.
Ordlisten har både bokstavlig og emnelig orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 20156. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.