Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Kestlære

Meny:
Innhold
Om boken
Bestilling

Innhold:

1 Kest
     1.1 Kest med regnetegn
     1.2 Tall
     1.3 Enhet
     1.4 Målenhet
     1.5 Artest
     1.6 Egenskap
     1.7 Kest og merker
     1.8 Bruk av kest

Ordliste
Regelsamling
1
1
2
2
3
3
4
5
5

6
7

Om boken:
- Kestlæren gir en ny måte å sette sammen tall, egenskaper og enheter på, som i tillegg til å
allmennt være nyttig innenfor språkfag, er særlig opplysende og samlende for alle realfag som
for eksempel nytter ligninger; matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, biologi, farmakologi og så
videre.
- To nye omgrep; kest og artest.
- Helhetlig oversikt over bøying og lesing av kest i ubunden form - delvis oversikt over bunden
form.
- Regler for hvordan vi kan endre artest til en målenhet.
- Norske ord for artest, egenskap og enhet i stedet for henholdsvis prefiks, adjektiv og
substantiv, som gir en enklere sammensetning av de viktigste omgrep brukt til kest; tall,
artest, egenskap, målenhet og enhet.
- Ord- og tegnliste med forklaringer over alle de viktigste ord og tegn som brukes i kestlæren.
Ordlistene har både bokstavlig og emnelig orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.