Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Mengdelære

Meny:
Innhold
Om boken
Bestilling

Innhold:

1 Mengde
     1.1 Delmengde
     1.2 Enhet og mengde
     1.3 Art
     1.4 Likeartet og ulikeartet mengde
     1.5 Størsteart og minsteart
     1.6 Mengdeord

2 Tallmengde
     2.1 Grunnart
     2.2 Art og tallmengde
     2.3 Enhet og tallmengde
     2.4 Delmengde og tallmengde
     2.5 Likeartet og ulikeartet tallmengde
     2.6 Størsteart og minsteart
     2.7 Veksling
     2.8 Vekslebar og uvekslebar tallmengde
     2.9 Regler for veksling av tallmengder
     2.10 Regler for tallmengde

3 Tall
     3.1 Talltegn og tallord
     3.2 Tall og deldiem
     3.3 Enkelttall
     3.4 Heltall
     3.5 Deltall
     3.6 Grunntall
     3.7 Partall
     3.8 Tresstall
     3.9 Oddetall
     3.10 Medtall
     3.11 Mottall
     3.12 Varige tall
     3.13 Virkige tall
     3.14 Mer om lesing av tall

4 Tallorden
     4.1 Allmengdelig og uallmengdelig tallorden
     4.2 Regel for grunntall
     4.3 Tost
     4.4 Regel for tost til tall
     4.5 Tallordenstegnet
     4.6 Kest og tost
     4.7 Diem og tost

5 Opphavstall
     5.1 Opphavstall og tost
     5.2 Opphavstall og diem
     5.3 Regel for opphavstall
     5.4 Opphavstall og tallmengde
     5.5 Vekslebar og uvekslebar
     5.6 Opphavstall og følge
     5.7 Allmengdelig og uallmengdelig
     5.8 Telling med opphavstall
     5.9 Lesing av opphavstall
     5.10 Særopphavstall
     5.11 Oppsummering av reglene for opphavstall

6 Mengdetall
     6.1 Mengdetall og tost
     6.2 Mengdetall og diem
     6.3 Regel for mengdetall
     6.4 Mengdetall og tallmengde
     6.5 Vekslebar og uvekslebar
     6.6 Mengdetall og følge
     6.7 Allmengdelig og uallmengdelig
     6.8 Telling med mengdetall
     6.9 Lesing av mengdetall
     6.10 Mengdetall og videreutvikling
     6.11 Oppsummering av reglene for mengdetall

7 Artstall
     7.1 Artstall og tost
     7.2 Artstall og diem
     7.3 Regel for artstall
     7.4 Artstall og tallmengde
     7.5 Vekslebar og uvekslebar
     7.6 Artstall og følge
     7.7 Allmengdelig og uallmengdelig
     7.8 Telling med artstall
     7.9 Lesing av artstall
     7.10 Artstall og videreutvikling
     7.11 Oppsummering av reglene for artstall

8 Tilleggingstall
     8.1 Tilleggingstall og tost
     8.2 Tilleggingstall og diem
     8.3 Regelen for tilleggingstall
     8.4 Tilleggingstall og tallmengde
     8.5 Vekslebar og uvekslebar
     8.6 Tilleggingstall og følge
     8.7 Tilleggingstall og veksling
     8.8 Allmengdelig og uallmengdelig
     8.9 Telling med tilleggingstall
     8.10 Lesing av tilleggingstall
     8.11 Tilleggingstall og videreutvikling
     8.12 Oppsummering av reglene for tilleggingstall

9 Stikktall
     9.1 Stikktall og tost
     9.2 Stikktall og diem
     9.3 Regler for stikktall
     9.4 Stikktall og tallmengde
     9.5 Vekslebar og uvekslebar
     9.6 Stikktall og følge
     9.7 Allmengdelig og uallmengdelig
     9.8 Telling med stikktall
     9.9 Lesing av stikktall
     9.10 Stikktall og videreutvikling
     9.11 Oppsummering av reglene for stikktall

10 Uftall
     10.1 Regel for uf
     10.2 Uftall og tost
     10.3 Uftall og diem
     10.4 Regel for uftall
     10.5 Uftall og tallmengde
     10.6 Vekslebar og uvekslebar
     10.7 Uftall og følge
     10.8 Allmengdelig og uallmengdelig
     10.9 Telling med uftall
     10.10 Lesing av uftall
     10.11 Uftall og videreutvikling
     10.12 Oppsummering av reglene for uftall

11 Tveuftall
     11.1 Regel for tveuf
     11.2 Tveuftall og tost
     11.3 Tveuftall og diem
     11.4 Regel for tveuftall
     11.5 Tveuftall og tallmengde
     11.6 Vekslebar og uvekslebar
     11.7 Tveuftall og følge
     11.8 Allmengdelig og uallmengdelig
     11.9 Telling med tveuftall
     11.10 Lesing av tveuftall
     11.11 Tveuftall og videreutvikling
     11.12 Oppsummering av reglene for tveuftall

12 Øvingsoppgaver

Tegnliste
Ordliste
Regelsamling
Vedlegg
     Liste over talordenene
Utfall til øvingsoppgavene
1
1
1
1
1
1
1

3
4
4
5
5
5
5
5
6
7
7

9
9
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13

15
15
15
16
18
18
18
18

20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23

24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27

28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30

31
31
31
31
32
33
33
33
34
34
34
34
35

36
36
36
37
37
38
38
38
38
38
39
39

40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42

43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
45
45
45

47

53
54
62
65
65
66

Om boken:
- Ny mengdelære som gir et helt nytt og viktig grunnlag til hele regnefaget.
- Tallmengde er et nytt omgrep for en særskilt mengde, og er grunnlaget for alle tallorden.
- Mange nye viktige omgrep; omi, oin, opphavstall, tilleggingstall, stikktall, uf, uftall, tveuf,
tveuftall, tallmengde, mengdetall, artstall med flere.
- Opphavstall, artstall, tilleggingstall, uftall og tveuftall er nye tallorden. Opphavstall er først og
fremst viktig for å forstå hvordan de ulike handlingene; tillegging, fratrekking, ganging, deling,
opphøying og nedhøying virker - men óg viktig for å forklare blant annet hvordan tallmengde
er bygget opp, og derfor grunnlaget for de andre tallorden. Artstall er viktig for tallmengde.
Tilleggingstal er særlig viktig for hvordan vi bruker valuta - blant annet hvordan vi veksler
valuta. Uftall og tveuftall kommer til å bli viktig for måten vi leser, teller og omtaler tall.
- Viktig regel for grunntall som sikrer enkel bruk av tall uavhengig av tallorden.
- Verktøyet tost som blant annet gir mulighet til å bruke alle tallorden i vanlige ligninger (ellers i
diem også), og samtidig ha tilsyn med hva tallorden som gjelder til enhver tid.
- En oversikt over emnet veksling.
- Mengdelæren er skrevet på norsk. Dette betyr blant annet at mange av de fremmede ord
tidlegere brukt i mengdelæren er oversatt til norsk - i tillegg til at det har vært nødvendig å
skape en del nye ord.
- Stikktall bruker et stikk mellom heltall og deltall, for å blant annet unngå tvetydigheter som
kan oppstå dersom det brukes en strek. (Døme: Når vi skriver [1,2,4] blir det ved stikktall
ikke mulig å vite om tallene er 1,2 og 4, eller 1 og 2,4. Bruker vi stikk i stikktallene kan vi
skrive [1.2,4] - dette er entydig.)
- 5 øvingsoppgaver.
- Ord- og tegnliste med forklaringer over alle de viktigste ord og tegn som brukes i
diemlæren. Ordlisten har både bokstavlig og emnelig orden.
- Regelsamling. Blant annet fullstendige regler (formler) for de ulike tallorden.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.