Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Mengdelære

Meny:
Innhold
Om boken
Bestilling

Innhold:

1 Regning
2 Dei 6 regneartene
     2.1 Tillegging
          2.1.1 Tillegging ved opphavstall
          2.1.2 Tillegging ved mengdetall
          2.1.3 Tillegging ved stikktall
     2.2 Fratrekking
          2.2.1 Fratrekking ved opphavstall
          2.2.2 Fratrekking ved mengdetall
          2.2.3 Fratrekking ved stikktall
     2.3 Ganging
          2.3.1 Ganging ved opphavstall
          2.3.2 Ganging ved mengdetall
          2.3.3 Ganging ved stikktall
     2.4 Deling
          2.4.1 Deling ved opphavstall
          2.4.2 Deling ved mengdetall
          2.4.3 Deling ved stikktall

Tegnliste
Ordliste
Regelsamling
1
1
4
4
5
6
6
10
11
12
12
18
19
20
21
24
25
26
27

30
31
33

Om boken:
- En lærebok som dekker pensum ved grunnskolen innenfor regning med følgende regnearter
av de 6 regneartene; tillegging, fratrekkking, ganging og deling. Regnelæren kan brukes som
lærebok fra 5. til 10. klasse i grunnskolen, og ellers som en kilde til fremgangsmåtene for de
nevnte regneartene for trengende i alle aldre.
- Helhetlige fremgangsmåter for regning ved gjerningene tillegging, fratrekking, ganging og
deling for tallordenene opphavstall, mengdetall og stikktall.
- Fremgangsmåtene for regning om opphavstall som viser hvordan vi kan regne uavhengig av
gangetabeller.
- Nye ord fra blant annet 'Mengdelære' som gjør det enklere å forklare og å forstå
fremgangsmåtene.
- Ordliste med forklaringer over alle de viktigste ordene som brukes i
regnelæren. Ordlisten har både bokstavlig og emnelig orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.