Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Bestilling med levering om epost

Midlertidig: Det er ikke mulig å bestille.

Framgangsmåte for bestilling:
Fyrst kan det seiiast at det er svært enkelt og trygt å bestille varer frå denne sida.
1. Velg varer som skal bestillast med eit kryss.
2. Velg mengde av varer.
3. Skriv inn kundeopplysingar. Alle felt merka med * må fyllast ut.
4. Bekreft bestilling.

Meir om pris:
1. Samanlagt pris: Samanlagt pris kan reknast ved å gonga pris og mengde kvar vare for seg,
og deretter leggja dei prisane saman.
2. Frakt: Frakt er gratis.
3. Bestillingsbekreftelse: I bestillingsbekreftelsa blir den samanlagte prisen lagt ved.

Betalingsmåte: Faktura.
Epostoppkrav: På grunn av manglande løysingar for epostoppkrav på internett, må kunde
betale bestillingar over 500 kroner på forskot. Bestillingar til og med 500 kroner sendast om
epost saman med faktura.
Leveringsmåte: Sendast om epost.
Ebøker: Ebøker blir levert i filformata; .jpg, .xps, .docx og .pdf, der .jpg er pakka inn i ein
.zip-fil.
Dataforskrifter: Dataforskrifter blir levert i filformatet .exe pakka inn i ein .zip-fil.

Ebokliste:

Ebok Språk Pris Mengde Bestill
Erenglære Nynorsk 50 kroner
Erenglære Bokmål 50 kroner
Kestlære Nynorsk 50 kroner
Kestlære Bokmål 50 kroner
Følgjelære Nynorsk 50 kroner
Følgelære Bokmål 50 kroner
Diemlære Nynorsk 50 kroner
Diemlære Bokmål 50 kroner
Mengdelære Nynorsk 50 kroner
Mengdelære Bokmål 50 kroner
Gjumlære Nynorsk 50 kroner
Gjumlære Bokmål 50 kroner
Reknelære Nynorsk 100 kroner
Regnelære Bokmål 100 kroner
Otliste Nynorsk Gratis
Otliste Bokmål Gratis
Sjølvstudium Nynorsk 70 kroner
Selvstudium Bokmål 70 kroner

Dataforskrifter:

Dataforskrift Språk Pris med MVA Mengde Bestill
Omsetjing av talorden Nynorsk 62.50 kroner
Oversetting av tallorden Bokmål 62.50 kroner
Omsetjing av talorden (Forsøksutgåve) Nynorsk Gratis
Oversetting av tallorden (Forsøksutgave) Bokmål Gratis
GTIN-kode med ISBN Nynorsk 625 kroner
GTIN-kode med ISBN Bokmål 625 kroner
Diem Nynorsk 100 kroner
Diem Bokmål 100 kroner
Diem (Forsøksutgåve) Nynorsk Gratis
Diem (Forsøksutgave) Bokmål Gratis
Diem - tilsyn av skrivereglar Nynorsk Gratis
Diem - tilsyn av skrivereglar Bokmål Gratis

Kundeopplysingar:

Kundenummer: (for dei som har)
Namn:* (Personnamn ˅ Foretaksnamn)
Tilleggsopplysing:
Adresse:*
Postnummer:*
Poststad:*
Telefonnummer:*
Mobiltelefonnummer:
Epost*:

Ja takk, eg ynskjer å bli oppdatert om nye utgjevingar ved post og/eller sms.

Status for bestilling: Bestilling er ikkje sendt.

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.