Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Bestilling med levering om post

Midlertidig: Det er ikkje mogleg å bestille.

Framgangsmåte for bestilling:
Fyrst kan det seiiast at det er svært enkelt og trygt å bestille varer frå denne sida.
1. Velg varer som skal bestillast med eit kryss.
2. Velg mengde av varer.
3. Skriv inn kundeopplysingar. Alle felt merka med * må fyllast ut.
4. Skriv inn ei leveringsadresse dersom den er ulik den vanlege adressa.
5. Bekreft bestilling.

Meir om pris:
1. Samanlagt pris: Samanlagt pris kan reknast ved å gonga pris og mengde kvar vare for seg,
og deretter leggja dei prisane saman.
2. Frakt: Frakt, og i tilfelle kostnadar til postoppkrav ved bestillingar over 500 kroner, er med
i prisen.
3. Ebøker: I tillegg til den samanlagte prisen, kjem eit tillegg på 37.5 kroner med MVA ved
bestilling av ebøker og/eller dataforskrifter om post på denne bestillingssida.
4. Bestillingsbekreftelse: Dersom epostadresse blir gitt i kundeopplysningane, blir den
samanlagte prisen lagt ved i ei bestillingsbekreftelse som sendast om epost.

Betalingsmåte: Faktura. Postoppkrav for bestillingar over 500 kroner.
Leveringsmåte: Sendast om posten.
Ebøker: Ebøker blir levert på ei kompaktplate (CD) i eit cover, med filformata; .jpg, .xps,
.docx og .pdf.
Dataforskrifter: Dataforskrifter blir levert på ei kompaktplate (CD) i eit cover, med filformatet
.exe.

Bokliste:

¨
Bok Språk Pris Mengde Bestill
Erenglære Nynorsk 108 kroner
Erenglære Bokmål 108 kroner
Kestlære Nynorsk 102 kroner
Kestlære Bokmål 102 kroner
Følgjelære Nynorsk 90 kroner
Følgelære Bokmål 90 kroner
Diemlære Nynorsk 110 kroner
Diemlære Bokmål 110 kroner
Mengdelære Nynorsk 130 kroner
Mengdelære Bokmål 130 kroner
Gjumlære Nynorsk 119 kroner
Gjumlære Bokmål 119 kroner
Reknelære Nynorsk 150 kroner
Regnelære Bokmål 150 kroner
Otliste Nynorsk 55 kroner
Otliste Bokmål 55 kroner
Sjølvstudium Nynorsk 130 kroner
Selvstudium Bokmål 130 kroner

Ebokliste:

Ebok Språk Pris Mengde Bestill
Erenglære Nynorsk 50 kroner
Erenglære Bokmål 50 kroner
Kestlære Nynorsk 50 kroner
Kestlære Bokmål 50 kroner
Følgjelære Nynorsk 50 kroner
Følgelære Bokmål 50 kroner
Diemlære Nynorsk 50 kroner
Diemlære Bokmål 50 kroner
Mengdelære Nynorsk 50 kroner
Mengdelære Bokmål 50 kroner
Gjumlære Nynorsk 50 kroner
Gjumlære Bokmål 50 kroner
Reknelære Nynorsk 100 kroner
Regnelære Bokmål 100 kroner
Otliste Nynorsk Gratis
Otliste Bokmål Gratis
Sjølvstudium Nynorsk 70 kroner
Selvstudium Bokmål 70 kroner

Dataforskrifter:

Dataforskrift Språk Pris med MVA Mengde Bestill
Omsetjing av talorden Nynorsk 62.50 kroner
Oversetting av tallorden Bokmål 62.50 kroner
Omsetjing av talorden (Forsøksutgåve) Nynorsk Gratis
Oversetting av tallorden (Forsøksutgave) Bokmål Gratis
GTIN-kode med ISBN Nynorsk 625 kroner
GTIN-kode med ISBN Bokmål 625 kroner
Diem Nynorsk 100 kroner
Diem Bokmål 100 kroner
Diem (Forsøksutgåve) Nynorsk Gratis
Diem (Forsøksutgave) Bokmål Gratis
Diem - tilsyn av skrivereglar Nynorsk Gratis
Diem - tilsyn av skriveregler Bokmål Gratis

Kundeopplysingar:

Kundenummer: (for dei som har)
Namn:* (Personnamn ˅ Foretaksnamn)
Tilleggsopplysing:
Adresse:*
Postnummer:*
Poststad:*
Leveringsadresse:
Leveringspostnummer:
Leveringspoststad:
Telefonnummer:*
Mobiltelefonnummer:
Epost:

Ja takk, eg ynskjer å bli oppdatert om nye utgjevingar ved post og/eller sms.

Status for bestilling: Bestilling er ikkje sendt.

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.