Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Forelesing

Meny:
Innleiing
Framgangsmåte
Påmelding
Forelesingar
Forelesingsreglar

Innleiing:
Det kan fyrst og framst seiiast at forelesingane er svært enkle å vere med på. Ei forelesing på
nettet minnar om ei vanleg forelesing eller klassetime i skuleverket elles; forelesar brukar ein
mikrofon slik at elevane høyrer ljoden over internett, forelesar brukar eit bilete som liknar ei
vanleg tavle som elevane ser og det er lagt tilrette for at elevane kan stille spørsmål ved å
sende ein epost eller sms til forelesaren og få svar undervegs i forelesinga.

Framgangsmåte:
1. Meld deg på ei forelesing.
Tillegg som gjeld forelesinga 'Dei fire rekneartane': I feltet 'Tilleggsopplysingar' i påmeldinga
skrivast kva for skule den påmeldte er lærar ved.
2. Motta brukarnamn og passord samt lenke til forelesinga på epost.
3. Når forelesinga byrjar gå til den gitte lenka og logg deg inn.
4. Undervegs i forelesinga er det mogleg å spyrje forelesar spørsmål om epost ogell sms.

Påmelding:
Påmelding

Forelesingar:
EXPHIL-KODEN
Tal
Dei fire rekneartane
Dei fire rekneartane (Lærarar i grunnskulen)

Tittel: EXPHIL-KODEN
Forelesar: Tom André Tveit
Forsamling: Alle
Stad: Internett
Språk: Nynorsk, Bokmål
Tid: Fortløpande. Ettermiddag.
Mengde forelesingar: 1
Varigheit: 30 minuttar
Pris med MVA: 80 kroner
Påmelding

Tittel: Tal
Forelesar: Tom André Tveit
Forsamling: Alle
Stad: Internett
Språk: Nynorsk, Bokmål
Tid: Fortløpande. Ettermiddag.
Mengde forelesingar: 1
Varigheit: 30 minuttar
Pris med MVA: 50 kroner
Påmelding

Tittel: Dei fire rekneartane
Forelesar: Tom André Tveit
Forsamling: Alle
Stad: Internett
Språk: Nynorsk, Bokmål
Tid: Fortløpande. Ettermiddag.
Mengde forelesingar: 1
Varigheit: 30 minuttar
Pris med MVA: 50 kroner
Påmelding

Tittel: Dei fire rekneartane (Lærarar i grunnskulen)
Forelesar: Tom André Tveit
Forsamling: Lærarar i grunnskulen
Stad: Internett
Språk: Nynorsk, Bokmål
Tid: Fortløpande. Ettermiddag.
Mengde forelesingar: 1
Varigheit: 30 minuttar
Pris med MVA: Gratis
Påmelding

Forelesingsreglar:
Forelesingsreglar

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.