Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Dei fire rekneartane

Meny:
Bilete
Innhald
Tilråda bøker
Tilråda dataforskrifter
Brosjyrar
Påmelding

Bilete:

Innhald:
- Forelesinga tek for seg dei fire rekneartane i ljos av lærebøkene 'Mengdelære' og
'Reknelære', og dataprogramma 'Omsetjing av talorden' og 'Diem' som denne våren
marknadsførast i den nokre grunnskulen. Forelesninga er derfor meint å gi lærarar i
grunnskulen kjennskap til utgjevingane nemnd, særskilt med tanke på korleis dei fire
rekneartane kan belærast ut frå dei.

Tilråda bøker:
Mengdelære
Reknelære

Tilråda dataforskrifter:
Omsetjing av talorden
Diem

Brosjyrar:
Dei fire rekneartane .doc
Dei fire rekneartane .pdf

Påmelding

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.