Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Tal

Meny:
Opplysingar
Innhald
Tilråda bøker
Tilråda dataforskrifter
Plakatar
Påmelding

Opplysingar:

Tittel: Tal
Forelesar: Tom André Tveit
Forsamling: Alle
Stad: Internett
Språk: Nynorsk, Bokmål
Tid: Fortløpande. Ettermiddag.
Mengde forelesingar: 1
Varigheit: 30 minuttar
Pris med MVA: 50 kroner
Påmelding

Innhald:
- Forelesinga tar for seg tal i ljos av læreboka 'Mengdelære', og dataprogrammet 'Oversetting
av tallorden'. Forelesinga gir derfor forsamlinga kjennskap til utgjevingane nemnd, som i
hovudssak inneheld lære om tal.
- Mange dømer som viser korleis læra om tal kan gi betre forståing av korleis tal blir brukt i
vitenskapen - noko som særskilt er nyttig for lærarar og elevar i skuleverket.

Tilråda bøker:
Mengdelære

Tilråda dataforskrifter:
Omsetjing av talorden

Plakatar:
Plakat 1
Plakat 2

Påmelding

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.