Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Tom André Tveit

Meny:
Om forfattaren
Utdanning
Bevilling
Bøker
Ebøker
Dataforskrifter
Forelesningar
Nettutvikling
Artiklar
Eigarskap
Tilgjengeleghet

Om forfattaren:
Som forfatter driv eg i hovudsak med dyrking av språk, leiing og tradisjonar. I
byrjinga har eg valt å halde seg innanfor læreverk. Ser vi til samfunnet er dei aller fleste
vaksne deltakarar utdanna i skuleverket - samstundes er læreverket som heilskap svært
vanskeleg, og dette kan derfor gi som utfall, at det kan bli tilsvarande vanskeleg for mange å
nettopp bli deltakarar i samfunnet. Eit av formåla med forfattarskapet, er derfor å forsøkje
bidra til både forenkling og forbetring av læreverk. Ellers kan det same som er nemnt om
forlaget Verda si framtid nemnast; nemleg at det kan bli meir skriving av skjønne bøker
etterkvart, som til dømes dikt og forteljingar.

Utdanning:
Bachelor i ingeniørfag ved Høgskulen i Bergen
Akademisk skriving frå Universitetet i Bergen

Bevilling:
Opplæring ved; SFO, grunnskule, den videregåande skule og musikk- og kulturskular.

Bøker:
Tveit, Tom André: Erenglære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-001-1.
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-002-8.
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 2. utgåve. 2016. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-062-2.
Tveit, Tom André: Kestlære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-003-5.
Tveit, Tom André: Kestlære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-004-2.
Tveit, Tom André: Følgjelære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 5 sider. ISBN: 978-82-8329-005-9.
Tveit, Tom André: Følgelære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 5 sider. ISBN: 978-82-8329-006-6.
Tveit, Tom André: Diemlære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 26 sider. ISBN: 978-82-8329-007-3.
Tveit, Tom André: Diemlære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 26 sider. ISBN: 978-82-8329-008-0.
Tveit, Tom André: Mengdelære. Nynorsk. 2. utgåve. 2015. Verda. 67 sider. ISBN: 978-82-8329-027-1.
Tveit, Tom André: Mengdelære. Bokmål. 2. utgåve. 2015. Verda. 68 sider. ISBN: 978-82-8329-029-5.
Tveit, Tom André: Gjumlære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 6 sider. ISBN: 978-82-8329-037-0.
Tveit, Tom André: Gjumlære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 6 sider. ISBN: 978-82-8329-039-4.
Tveit, Tom André: Reknelære. Nynorsk. 1. utgåve. 2016. Verda. 33 sider. ISBN: 978-82-8329-055-4.
Tveit, Tom André: Regnelære. Bokmål. 1. utgåve. 2016. Verda. 33 sider. ISBN: 978-82-8329-057-8.
Tveit, Tom André: Otliste. Nynorsk. 2. utgåve. 2015. Verda. 18 sider. ISBN: 978-82-8329-045-5.
Tveit, Tom André: Otliste. Bokmål. 2. utgåve. 2015. Verda. 18 sider. ISBN: 978-82-8329-047-9.
Tveit, Tom André: Sjølvstudium. Nynorsk. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-064-6.
Tveit, Tom André: Selvstudium. Bokmål. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-065-3.

Ebøker:
Tveit, Tom André: Erenglære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-013-4.
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-014-1.
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 2. utgåve. 2016. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-063-9.
Tveit, Tom André: Kestlære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-015-8.
Tveit, Tom André: Kestlære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-016-5.
Tveit, Tom André: Følgjelære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 5 sider. ISBN: 978-82-8329-017-2.
Tveit, Tom André: Følgelære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 5 sider. ISBN: 978-82-8329-018-9.
Tveit, Tom André: Diemlære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 26 sider. ISBN: 978-82-8329-019-6.
Tveit, Tom André: Diemlære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 26 sider. ISBN: 978-82-8329-020-2.
Tveit, Tom André: Mengdelære. Nynorsk. 2. utgåve. 2015. Verda. 67 sider. ISBN: 978-82-8329-028-8.
Tveit, Tom André: Mengdelære. Bokmål. 2. utgåve. 2015. Verda. 68 sider. ISBN: 978-82-8329-030-1.
Tveit, Tom André: Gjumlære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 6 sider. ISBN: 978-82-8329-038-7.
Tveit, Tom André: Gjumlære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 6 sider. ISBN: 978-82-8329-040-0.
Tveit, Tom André: Reknelære. Nynorsk. 1. utgåve. 2016. Verda. 33 sider. ISBN: 978-82-8329-056-1.
Tveit, Tom André: Regnelære. Bokmål. 1. utgåve. 2016. Verda. 33 sider. ISBN: 978-82-8329-058-5.
Tveit, Tom André: Otliste. Nynorsk. 2. utgåve. 2015. Verda. 18 sider. ISBN: 978-82-8329-046-2.
Tveit, Tom André: Otliste. Bokmål. 2. utgåve. 2015. Verda. 18 sider. ISBN: 978-82-8329-048-6.
Tveit, Tom André: Sjølvstudium. Nynorsk. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-066-0.
Tveit, Tom André: Selvstudium Bokmål. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-067-7.

Dataforskrifter:
Tveit, Tom André: Omsetjing av talorden. Nynorsk. 2. utgåve. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-031-8.
Tveit, Tom André: Oversetting av tallorden. Bokmål. 2. utgåve. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-032-5.
Tveit, Tom André: Omsetjing av talorden (Forsøksutgåve). Nynorsk. 2. utgåve. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-033-2.
Tveit, Tom André: Oversetting av tallorden (Forsøksutgave). Bokmål. 2. utgåve. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-034-9.
Tveit, Tom André: GTIN-kode med ISBN. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-035-6.
Tveit, Tom André: GTIN-kode med ISBN. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-036-3.
Tveit, Tom André: Diem. Nynorsk. 2. utgåve. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-049-3.
Tveit, Tom André: Diem. Bokmål. 2. utgåve. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-050-9.
Tveit, Tom André: Diem (Forsøksutgåve). Nynorsk. 2. utgåve. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-051-6.
Tveit, Tom André: Diem (Forsøksutgave). Bokmål. 2. utgåve 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-052-3.
Tveit, Tom André: Diem - tilsyn av skrivereglar. Nynorsk. 1. utgåve. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-053-0.
Tveit, Tom André: Diem - tilsyn av skrivereglr. Bokmål. 1. utgåve. 2016. Verda. ISBN: 978-82-8329-054-7.

Forelesingar:
EXPHIL-KODEN
Tal
Dei fire rekneartane
Dei fire rekneartane (Lærarar i grunnskulen)

Nettutvikling:
- Utviklar av internettsida til forlaget Verda
- Utviklar av nettbutikken til forlaget Verda
- Utviklar av teneren til Verda
- Utviklar av forumet til forlaget Verda
- Utviklar av løysinga til nettforelesningar til forlaget Verda
- Utviklar av løsninga for kåring til Verda
- Utviklar av brukarloggen til forlaget Verda

Artiklar:
Verda.no: 'Tall med god eller med dårlig kvalitet?'. 25.05.2016.
Verda.no: 'Sokrates reinkarnert og "filosofiens" død?'. 27.06.2016.
Verda.no: 'Kest - språk og realfag møtast'. 25.07.2016.

Eigarskap:
Det Gode
ITAT
Verda
Søppel
Imponer
Sår
IX-IM

Melk&Smak

Tilgjengeleghet:
Ta gjerne kontakt på: post@verda.no

© 2024. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.