Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Gåve

Framgangsmåte for å gi ei gåve:
1. Skriv inn ynskja beløp i norske kroner i tekstefeltet 'Om gåva'. Det er mogleg å skrive litt om
særskilte ynskje om kva gåvene skal brukast til.
2. Skriv inn brukaropplysingar. Alle felt merka med * må fyllast ut.
3. Vel 'Gjevarliste' ved ynskje om at ditt personnamn skal bli opppført i lista over gjevarar.
4. Bekreft gåve.
5. Faktura blir sendt om epost.

Om gåva:

Brukaropplysingar:

Kundenummer: (for dei som har)
Personnamn:*
Adresse:*
Postnummer:*
Poststad:*
Telefonnummer:*
Mobiltelefonnummer:
Epost:*

Gjevarliste.

Status for gave: Gåve er ikkje sendt.

Gjevarar:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.