Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Forumoversikt

Noregs teknisk-naturvitenskapelege universitet

Alle emne
TPG4162 3D visualisering av petroleumsdata
PSYPRO4117 Abnormal psykologi
PSY1017 Abnormal psykologi
BK3150 Advanced Artistic Work 1A
BK3130 Advanced Artistic Work 1B
BK3161 Advanced Artistic Work 1C
BK3250 Advanced Artistic Work 2A
BK3260 Advanced Artistic Work 2B
BK3355 Advanced Artistic Work 3A
BK3360 Advanced Artistic Work 3B
BK3361 Advanced Artistic Work 3C
BK3400 Advanced Artistic Work 4
MOL8010 Advanced Cellular Imaging Techniques
TEP4160 Aerodynamikk
MUSV2019 Afrika: Musikk, kultur og historie
AFR1012 Afrikas antropologi: Regionale perspektiver
AFR2850 Afrikas historie
PLU8014 Akademisk skriving
SPRÅK1501 Akademisk skriving
EDU3087 Akademisk skriving og skriving og læring
MUSP4136 Akkompagnering A
MUSP4146 Akkompagnering B
TTM4105 Aksess- og transportnett
SARB3516 Aktuelle emner
FUH3503 Aktuelle emner
HLS3504 Aktuelle emner
FON3302 Aktuelle emner i fonetikk
IT3020 Aktuelle emner i informatikk
RVI2151 Aktuelle religionsvitenskapelige emner
RVI2150 Aktuelle religionsvitenskapelige emner
AAR5210 Aktuelle utfordringer i by-praksis
HLS8014 Aktuelt emne
SARB8016 Aktuelt emne
ESTET8871 Aktuelt emne - estetiske fag
TTT4565 Akustikk, fordypningsemne
TTT4560 Akustikk, fordypningsprosjekt
TTT4561 Akustikk, fordypningsprosjekt
FON1133 Akustisk fonetikk
TTT4250 Akustisk måleteknikk
KLH3202 Akutt og postoperativ smerte
BI2065 Akvakultur
TMA4150 Algebra
MA2201 Algebra
MA8203 Algebraisk geometri
MA3403 Algebraisk topologi I
MA3405 Algebraisk topologi II
MA8403 Algebraisk topologi III
TDT4125 Algoritmekonstruksjon
TDT4287 Algoritmer for bioinformatikk
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer
MUSV3104 All verdens komposisjon: Et utvalg komposisjonspraksiser i globalt perspektiv
LPY3002 Allmenn didaktikk
ALIT3100 Allmenn litteraturteori I
ALIT3101 Allmenn litteraturteori II
MM8200 Aluminium teknologi: Ekstrudering og forming
POL2020 Amerika i verden
TFE4187 Analog CMOS 1
TFE4545 Analog kretsdesign og radioteknikk, fordypningsemne
TFE4540 Analog kretsdesign og radioteknikk, fordypningsprosjekt
TFE4541 Analog kretsdesign og radioteknikk, fordypningsprosjekt
TT8209 Analyse av radarsystemer
KLMED8008 Analyse av repeterte målinger
PK8202 Analyse og modellering for bærekraft i industri
MA3402 Analyse på mangfoldigheter
TMA4225 Analysens grunnlag
TKJ4540 Analytisk kjemi, fordypningsprosjekt
KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs
KJ2073 Analytisk miljøkjemi
KJ3053 Analytiske metoder for industri- og miljøovervåking
KJ8053 Analytiske metoder for industri- og miljøovervåking
MOL3008 Analytiske teknikker og instrumentering
MOL3010 Animalsk cellekultur
TBA4150 Anleggsteknikk
TBA4570 Anleggsteknikk, fordypningsprosjekt
TBA4935 Anleggsteknikk, masteroppgave
TBA4151 Anleggsteknikk, videregående kurs
TTT4215 Antenneteknikk
ANT1104 Antikkens filosofi og religion
ANT1101 Antikkens historie
ANT1103 Antikkens kunst og arkitektur
ANT1102 Antikkens litteratur
HIST1110 Antikkens og middelalderens historie til ca. 1550
SANT2200 Antropologiens grunnlagsproblemer og faghistorie
KJ8209 Anvendelse av avanserte kjemometriske metoder
FY8104 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken
FY3105 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken
PSYPRO4414 Anvendt sosialpsykologi
MT8219 Anvendt Elektronmikroskopi
MOL3019 Anvendt bioinformatikk
TPG4155 Anvendt datateknikk i petroleumsfag
TFE4165 Anvendt fotonikk
FE8127 Anvendt fotonikk - videregående kurs
KJ3071 Anvendt geokjemi
TBA4231 Anvendt geomatikk
KP8132 Anvendt heterogen katalyse
KLH3005 Anvendt klinisk forskning
TPG5100 Anvendt matematikk og datateknikk i petroleumsfag
PSYPRO4413 Anvendt og klinisk biologisk psykologi: Nevrale systemer og psykofarmakologi
PSYPRO4412 Anvendt og klinisk kognitiv psykologi
PSYPRO4416 Anvendt og klinisk personlighetspsykologi
PSYPRO4415 Anvendt og klinisk utviklingspsykologi
TTK4605 Anvendt parameter- og tilstandsestimering
POL3518 Anvendt samfunnsvitenskapelig teori
POL8518 Anvendt samfunnsvitenskapelig teori
TTT4225 Anvendt signalbehandling
SOS8506 Anvendt sosiologisk teori
SOS3506 Anvendt sosiologisk teori
TMA4255 Anvendt statistikk
BA8618 Anvendt statistikk for PhD i Bygg, anlegg og transport
SOS8003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap
FIN8606 Anvendt tidsserieøkonometri
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri
SØK3514 Anvendt økonometri
SØK8614 Anvendt økonometri
TIØ4505 Anvendt økonomi og optimering, fordypningsemne
TIØ4500 Anvendt økonomi og optimering, fordypningsprosjekt
TIØ4905 Anvendt økonomi og optimering, masteroppgave
BI3067 Aquaculture in the Ecosystem
RVI1500 Arabisk språk
HIST2305 Arbeid og dagligliv 1800-2000
IØ8500 Arbeid og helse
SOS3501 Arbeid og organisasjon
SOS2006 Arbeid og organisasjon
SOS8501 Arbeid og organisasjon
HIST3225 Arbeidets historie (1900-tallet)
BEV3006 Arbeids- og nevrofysiologi
PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi
PSYPRO4502 Arbeids- og organisasjonspsykologi
PSY3130 Arbeidshelsepsykologi
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi
SØK8622 Arbeidsmarkedsøkonomi
TIØ4186 Arbeidsmiljø
ARK1114 Arkeologi i skriftløse samfunn: Steinalder og bronsealder
ARK1115 Arkeologi i jernalder og tidlig historisk tid
ARK3110 Arkeologiens kunnskapsoppbygging
ARK3002 Arkeologisk feltmetodikk, kuratering og fortolkning
ARK2001 Arkeologisk kunnskapsproduksjon I
ARK3001 Arkeologisk kunnskapsproduksjon II
ARK3230 Arkeologisk spesialisering
AAR4602 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - Trippel arkitektur
AAR4903 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - teori og metode
AAR4500 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - Åpent tema
AAR4300 Arkitektur 1 - Introduksjon til Arkitektur-Rom-Struktur og Form
AAR4410 Arkitektur 2 - Arkitektoniske relasjoner
AAR4331 Arkitektur 3 - Studier i tektonisk kultur
AAR4440 Arkitektur 4 - Boligprosjektering
AAR4365 Arkitektur 5 - By-og tettstedsforming
AAR4465 Arkitektur 6 - Større bygg i plankontekst
AAR4600 Arkitektur A
AAR4505 Arkitektur A
AAR4800 Arkitektur B
AAR4900 Arkitektur B
AAR4901 Arkitektur C
AAR4801 Arkitektur C
AAR4601 Arkitektur D
AAR4507 Arkitektur D
AAR4906 Arkitektur E
AAR4803 Arkitektur E
AAR4908 Arkitektur F
AAR4805 Arkitektur F
AAR8000 Arkitektur og antropologi
AAR4804 Arkitektur og antropologi
BK4100 Arkitektur og foto - en introduksjon til historie, teori og praksis i arkitekturfotografi
BK4250 Arkitektur og foto - en introduksjon til historie, teori og praksis i arkitekturfotografi
AAR8070 Arkitektur og museologi
FP4100 Arkitektur og stedsforming
KUH1019 Arkitektur og stilhistorie, 1400 til 2000
AAR4250 Arkitektur som teknologisk praksis
AAR4904 Arkitektur- topologi/tektonikk/typologi
AAR4430 Arkitekturens teori og historie A
AAR4360 Arkitekturens teori og historie B
AAR4460 Arkitekturens teori og historie C
AAR8050 Arkitekturevaluering
AAR1000 Arkitekturhistorie
AAR4620 Arkitekturprosjektering med lys og farger
AAR4810 Arkitekturvisualisering
KULMI3825 Arkiv og bygningsvern
TBA4265 Arktisk og marin byggteknikk
MUSV3100 Arne Nordheim: Klang, estetikk og samtid
MUSP4333 Arrangering jazzensemble
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon
MUSP4144 Arrangering/komponering
MUSP4327 Arrangering/komponering jazz
BK3171 Art and Common Space - Theory 1
BK3221 Art and Common Space - Theory 2
BK3371 Art and Common Space - Theory 3
BK3170 Art and Common Space 1
BK3220 Art and Common Space 2
BK3370 Art and Common Space 3
PSY3112 Artikkelseminar
FY2450 Astrofysikk
BK1200 Atelierarbeid
NEVR3003 Atferds- og kognitiv nevrovitenskap
BI3040 Atferdsøkologi
FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer
FY8902 Atmosfærefysikk og klimaendringer
TTT4170 Audioteknologi
TT3010 Audioteknologi og romakustikk
FVP3005 Audiovisuell bransje
TMM4270 Automatisering i ingeniørarbeid, introduksjon
TMM4275 Automatisering i ingeniørarbeid, prosjekt
TTK4230 Automatiseringsteknikk
BI8081 Avansert Bevaringsbiologi
PK8103 Avansert CI teknikk
KJ8205 Avansert Molekylmodellering
FY8502 Avansert biofysikk
BI8091 Avansert biologi
FY8504 Avansert eksperimentell fysikk
BI8030 Avansert fiskebiologi
BI3020 Avansert fysiologi
TIØ4360 Avansert investeringsanalyse
TBA4222 Avansert jernbaneteknikk
KP8091 Avansert kjemisk prosessteknologi
FY8410 Avansert kraft- og lysmikroskopi
BK3152 Avansert kunstnerisk arbeid 3
IØ8807 Avansert kurs i likevektsmodellering og komplementaritet
MT8218 Avansert materialvitenskap
TMM4280 Avansert produktutvikling
TDT4250 Avansert programvaredesign
TDT4242 Avansert programvareutvikling
TTK4210 Avansert regulering av industrielle prosesser
PK8100 Avansert robotteknikk
DT8118 Avansert samhandlingsteknologi
TM8105 Avansert simuleringsmetodikk
SOS3515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap
SOS8515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap
FY8503 Avansert teoretisk fysikk
TM8109 Avanserte nettverksemner i ad hoc nettverk
TT8210 Avanserte Mikrobølge Electromagnetisme
TDT4150 Avanserte databasesystemer
MR8308 Avanserte eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk
MR8104 Avanserte emner i Maritim Logistikk og Flåteplanlegging
TMM4235 Avanserte komposittmaterialer og testing
BI8002 Avanserte metoder i biosystematikk
BEV8005 Avanserte måleteknikker i bevegelsesvitenskap
MR8500 Avanserte tema i marine reguleringssystem
BA8620 Avanserte vindusmaterialer og -teknologier
TEP4310 Avfallsteknologi og ressursgjenvinning
DANS3007 Avhandling 1: Analyse av dans
BK2500 BFA prosjekt utvikling
BK2600 BFA utstilling
TBA4123 BM1 Bygningsmaterialer
TBA4202 BM1 Infrastruktur
TVM4101 BM2 Vann og miljø
TBA4125 BM4 Prosjektering
AAR4905 BYLAB - byforming teori, forskning, praksis
SANT2900 Bacheloreoppgave - sosialantropologi
AFR2900 Bacheloroppgave
KM2000 Bacheloroppgave
GEOG2900 Bacheloroppgave
ARK2003 Bacheloroppgave i arkeologi
BEV2900 Bacheloroppgave i bevegelsesvitenskap
EUR2901 Bacheloroppgave i europastudier
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier
FI2900 Bacheloroppgave i filosofi
FRA2900 Bacheloroppgave i fransk
HIST2000 Bacheloroppgave i historie
KLAS2000 Bacheloroppgave i klassiske fag
IDRSA2901 Bacheloroppgave i kroppsøving og idrettsfag
MV2014 Bacheloroppgave i medievitenskap
PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikk
PSY2900 Bacheloroppgave i psykologi
PSY2901 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi
PSY2902 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor evolusjonspsykologi og individuelle forskjeller
PSY2905 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor læring og ferdighetsutvikling
PSY2904 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor miljø, trafikk og forbrukeratferd
PSY2906 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor tale, kognisjon og språk
PSY2903 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor utviklingspsykologi
VLR2900 Bacheloroppgave i rådgivning og voksnes læring
IDRSA2900 Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap
SØK2901 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi
SOS2900 Bacheloroppgave i sosiologi
POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap
TYSK2900 Bacheloroppgave i tysk
MUST2061 Bacheloroppgave: Musikkteknologi i møte med publikum
KJ2900 Bachelorprosjekt i kjemi
MA2002 Bachelorprosjekt i matematiske fag
MOL8013 Bacterial Genomics
SØK2010 Bank og kredittmarkeder
HLS3509 Barn og velferd 1
HLS3510 Barn og velferd 2
SARB3500 Barndom - familie - barnevern I
SARB3501 Barndom - familie - barnevern II
PED2002 Barne - og ungdomskulturer med vekt på aldersgruppen 10-20 år
IDRSA1003 Barne og ungdomsidrett
KLH3105 Barnefedme
PLU8024 Barnehagens pedagogikk
NEVR3001 Basal nevrovitenskap
TGB4135 Bassenganalyse
SANT2003 Bedrifts- og organisasjonsantropologi
TIØ4295 Bedriftsøkonomi
GEOG1007 Befolkning, ressurser og miljø
MA3301 Beregnbarhets- og kompleksitetsteori
TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder
TKT4511 Beregningsmekanikk, fordypningsprosjekt
TKT4915 Beregningsmekanikk, masteroppgave
KT8211 Beregningsmetoder for dynamisk analyse av konstruksjoner
KT8214 Beregningsmetoder for kryp og svinn i betongkonstruksjoner
TGB4210 Bergmekanikk og geoteknikk, grunnkurs
TGB4212 Bergmekanikk, videregående kurs
TPG4151 Beslutningsanalyse for undergrunnsdata
KT8205 Bestandighet av betongkonstruksjoner
TPG4115 Bestemmelse av reservoaregenskaper ved laboratoriemålinger og brønntesting
KT8213 Betong: Struktur-egenskapsforhold
TKT4175 Betongkonstruksjoner 1
TKT4220 Betongkonstruksjoner 2
TKT4222 Betongkonstruksjoner 3
TKT4215 Betongteknologi
TKT4530 Betongteknologi, fordypningsprosjekt
TKT4925 Betongteknologi, masteroppgave
TKT4235 Betongteknologi, videregående kurs
BI3084 Bevaringsbiologi
BEV3103 Bevegelse og bevegelsesproblem
BEV1014 Bevegelsesapparatets anatomi
KRL1110 Bibelens litteraturhistorie
KRL1010 Bibelens litteraturhistorie og virkningshistorie
TDT4305 Big Data-arkitektur
MUSP4137 Biinstrument I
MUSP4547 Biinstrument II
MV2012 Bildet i samfunnet
MV2013 Bildet i samfunnet
BI8060 Bio-optiske egenskaper og pigmentering i planter, alger og marine invertebrater
MOL3009 Biobanking
BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I
BI3082 Biodiversitet og bevaringsbiologi II
TKP4180 Biodrivstoff og bioraffinering
TEP4270 Bioenergi: teknikk og system
FUH3504 Bioetikk og funksjonshemming
FY2302 Biofysikk I
TFY4505 Biofysikk, fordypningsemne
TFY4500 Biofysikk, fordypningsprosjekt
TFY4910 Biofysikk, masteroppgave
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker
FY8906 Biofysiske mikroteknikker
BI2001 Biogeografi og biosystematikk
MOL3021 Bioinformatikk - anvendt prosjekt
MOL3022 Bioinformatikk - metodeorientert prosjekt
TBT4102 Biokjemi 1
TBT4107 Biokjemi 2
TBT4140 Biokjemiteknikk
TBT4150 Biokjemiteknikk, prosjektering
BI3801 Biologi spesialisering, prosjektarbeid
BI3802 Biologi spesialisering, prosjektarbeid
BI3063 Biologisk og genetisk bestandsforvaltning
BI8061 Biologisk oseanografi
BI3061 Biologisk oseanografi
PSYPRO4113 Biologisk psykologi I
PSY1013 Biologisk psykologi I
PSYPRO4313 Biologisk psykologi II
PSY2013 Biologisk psykologi II
VM8201 Biologisk vannrensing og slambehandling
BI8092 Biologisk vitenskapsteori
BI8071 Biomarkører
BT8113 Biomaterialer
TFE4235 Biomedisinsk optikk
TKT4150 Biomekanikk
BEV2005 Biomekanikk
TFY4525 Bionanoteknologi, fordypningsemne
TFY4335 Bionanovitenskap
BT8135 Biopolymerer videregående kurs I
FY8403 Biopolymergeler og nettverk
TBT4135 Biopolymerkjemi
TBT4170 Bioteknologi
FI3107 Bioteknologi og etikk
TBT4505 Bioteknologi, fordypningsemne
TBT4500 Bioteknologi, fordypningsprosjekt
TBT4900 Bioteknologi, masteroppgave
TBI4900 Bioteknologi, masteroppgave
AAR8100 Boligens teori og historie
AAR4812 Boligens teori og historie
AAR4814 Boligkunnskap
TPG4220 Boreslam
TPG4525 Boreteknologi, fordypningsemne
TPG4520 Boreteknologi, fordypningsprosjekt
TPG4210 Boreteknologi, grunnkurs
TPG4215 Boreteknologi, videregående kurs 1 - Høyavviksboring
TPG4242 Boreteknologi, videregående kurs 2 - Brønnsikring og -stabilitet
BA8513 Boring i fjell
BA8506 Boring i fjell
TBA4177 Brannsikkerhet i byggverk, videregående kurs
TBA4175 Brannteknikk
TMM4160 Bruddmekanikk
GB8406 Bruddmekanikk i berg
TPD4134 Brukergrensesnittdesign
FY0001 Brukerkurs i fysikk
MA0001 Brukerkurs i matematikk A
MA0002 Brukerkurs i matematikk B
MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere
ST0103 Brukerkurs i statistikk
SARB8019 Brukermedvirkning i ulike former og ulike kontekster
PG8401 Brønnmekanikk og brønnkomplettering
TPG4235 Brønntesting, videregående kurs
RVI2165 Buddhismen i sør og Sentral-Asia
AAR4605 Byforming og Arkitektur
AAR4515 Byforming og arkitektur
SOS3502 Bygdesosiologi og regionalpolitikk
AAR4916 ByggeLAB
AAR4910 Byggematerialer. Massive konstruksjoner. Materialenes egenskaper, anvendelse og estetikk
TBA4521 Bygnings- og materialteknikk, fordypningsprosjekt
TBA4905 Bygnings- og materialteknikk, masteroppgave
TBA4171 Bygnings- og materialteknikk, videregående kurs
TBA4167 Bygningsakustikk
AAR8140 Bygningsdokumentasjon og analyse
AAR4825 Bygningsdokumentasjon og tilstandsanalyse
AAR4335 Bygningsfysikk og materiallære
TBA4160 Bygningsfysikk, grunnkurs
KULMI3225 Bygningslovgivning i kulturminnevernet
BA8104 Bygningsmaterialers bestandighet og levetid
BA8100 Bygningsmessig brannvern
TBA4166 Bygningssimulering
TBA4165 Bygningsteknikk, prosjektering av komplekse bygg
KULMI2505 Bygningsvern
AAR4944 Byplanlegging for bærekraft og utvikling
AAR4234 Byplanlegging for bærekraft og utvikling VK
AAR8200 Byøkologisk planlegging i ulike kulturer
AAR5305 Byøkologisk planlegging i ulike kulturer
TPD4200 Bærekraftig design
AAR4821 Bærekraftig fasilitetsstyring
BA8107 Bærekraftig infrastruktur
PD8301 Bærekraftig produktdesign for PhD
TMR4137 Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser
TBA4345 Bærekraftsutfordringer i transport
TFE4130 Bølgeforplantning
FY1002 Bølgefysikk
TFY4160 Bølgefysikk
TPG4255 CO2 lagring: Operasjoner knyttet til lagring av CO2
BI1001 Celle- og molekylærbiologi
BI0001 Celle- og molekylærbiologi, laboratoriekurs
BI2012 Cellebiologi
TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk
NEVR8009 Cellulær og molekylær nevrovitenskap
KJ3975 Chemistry Specialization, Project Work
KJ3980 Chemistry Specialization, Project Work
KJ3970 Chemistry Specialization, Project Work
BARN2002 Childhood, Education and Well-Being with a Particular Focus on Africa
BARN3300 Children and Development in the Global South
BARN3102 Children's Rights
BARN2001 Children s Rights in a Global Perspective
FI5205 Corporate Responsibility and Ethics
DANS3003 Danseanalyse
DANS2001 Dansens historie og estetikk
TDT4260 Datamaskinarkitektur
DT8105 Datamaskinarkitektur 2
TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk
TDT4255 Datamaskinkonstruksjon
TDT4295 Datamaskinprosjekt
TMR4160 Datametoder for marintekniske anvendelser
TDT4145 Datamodellering og databasesystemer
TTK4125 Datastyring
IT1301 Datastøttet læring
TDT4265 Datasyn
TDT4506 Datateknologi, fordypningsemne
TDT4501 Datateknologi, fordypningsprosjekt
TDT4900 Datateknologi, masteroppgave
TDT4113 Datateknologi, programmeringsprosjekt
TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift
POL8511 De katolske og protestantiske kirker i verdenspolitikken
POL3511 De katolske og protestantiske kirker i verdenspolitikken
MEDT8003 Dekompresjonsteori og bobledannelse
FI8880 Deliberating Controversies in Globalization Theory, Methodology, and Ethics
PED1015 Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljø
EDU3044 Demokrati og medborgerskap
PED3520 Demokrati og utdanning: Perspektiver på utdanningssosiologi
PLU8025 Demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter i utdanning
POL3001 Demokratiteori
EUR2910 Den europeiske integrasjonsprosessen
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen
POL8520 Den europeiske union - rural og regional politisk økonomi
POL3516 Den europeiske union - rural og regional politisk økonomi
MUSV3111 Den klassiske stilen
MUSP4719 Den profesjonelle stemmen
TPD4100 Design 1 - Introduksjon
TPD4102 Design 2 - Komposisjon
TPD4121 Design 3 - Bruk
TPD4127 Design 4 - Produksjon og materialer
TPD4129 Design 5 - System
TPD4144 Design 6 - Industriprosjekt
TPD4156 Design 7 - Samfunn
TPD4166 Design 8 - Strategi
TPD4142 Design Thinking
TFE4141 Design av digitale system 1
TFE4171 Design av digitale system 2
TFE4525 Design av digitale systemer, fordypningsemne
TFE4520 Design av digitale systemer, fordypningsprosjekt
TFE4521 Design av digitale systemer, fordypningsprosjekt
IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt
TFE4152 Design av integrerte kretser
BA8607 Design av offshore vindturbiner
TTM4115 Design av reaktive systemer 1
TTM4160 Design av reaktive systemer 2
TPD4153 Design av strukturell emballasje
TPD5100 Design for bærekraftig adferd
TPD4169 Design for industrialisering
AAR4528 Design i kontekst
TET4175 Design og drift av Smart Grid kraftsystemer
FE8109 Design og utnyttelse av minnehierarkier i multimedia applikasjoner
TPD4190 Designprosjekt
TPD4195 Designstudier
TPD4505 Designteori, fordypningsemne
HIST2525 Det digitale samfunn
PSY3131 Det gode arbeidsmiljø
HIST2915 Det kommunistiske Øst- og Sentraleuropa
SANT2011 Det skapende menneske: Teknologi, kunst og erkjennelse
TGB4170 Diagenese/reservoarkvalitet
SPRÅK2200 Diakron lingvistikk: Hvordan språk endrer seg
PED1003 Didaktikk
TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer
TTT4130 Digital kommunikasjon
EDU3084 Digital kompetanse
SOS2020 Digital kompetanse - smart læring
MUST2062 Digital komposisjon og framføring
AAR4863 Digital modellering og fabrikasjon
TTT4120 Digital signalbehandling
ET8300 Digital signalbehandling i kraftelektronikksystemer
TTM4546 Digital økonomi, fordypningsemne
KULT1101 Digitale kulturer
LING2208 Digitale metoder for tale- og tekstprosessering
IT1604 Digitalt samfunn
TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner
BA8619 Dimensjonering av dekkekonstruksjoner
TMM4135 Dimensjonering basert på elementmetoden, grunnkurs
TMM4195 Dimensjonering mot utmatting
GEOG3053 Discources of Development and Globalization
TMA4140 Diskret matematikk
MT8215 Dislokasjonsteori anvendt på termomekanisk bearbeiding av metaller
DT8103 Distribuerte databasesystemer
TDT4190 Distribuerte systemer
BI3810 Diversification in Time and Space
PG8605 Dobbel porøsitet reservoarer
ESTET8880 Doktorgradskurs i estetiske fag
GB8508 Doktorgradsseminar i Geologi og Mineralproduksjon
TT8308 Doktorgradsseminar i akustikk
MA8002 Doktorgradsseminar i biomodellering for brukere
DT8801 Doktorgradsseminar i databaseteknikk
ET8500 Doktorgradsseminar i elkraftteknikk
TK8110 Doktorgradsseminar i estimering og datafusjon
TK8108 Doktorgradsseminar i fiskeri og havbrukskybernetikk
FE8125 Doktorgradsseminar i fotonikk
FE8122 Doktorgradsseminar i krets- og systemdesign
MA8001 Doktorgradsseminar i matematikk
FE8123 Doktorgradsseminar i nanoelektronikk og mikrosystemer
TT8211 Doktorgradsseminar i radiosystemer
TT8108 Doktorgradsseminar i signalbehandling
FILM2001 Dokumentar
EDU3216 Dokumentasjon av yrkesfaglig og yrkesdidaktisk arbeid
KULMI3815 Dokumentasjon og forskningsmetode
KM1002 Drama og teater
DRA2001 Dramaturgi og konseptarbeid
EDU3082 Dramaturgisk kompetanse i didaktisk kontekst
BA8617 Drift og vedlikehold av veger i kaldt klima
TPK4140 Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring
TPK5165 Driftssikkerhetsstyring
TMR4260 Driftsteknikk - sikkerhet og vedlikehold
TMR4555 Driftsteknikk, fordypningsemne
TMR4550 Driftsteknikk, fordypningsprosjekt
PED8010 Dynamic Literacies ( without paper)
PED8009 Dynamic Literacies (With paper)
TKT4102 Dynamikk
TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer
TKT4108 Dynamikk, videregående kurs
MR8208 Dynamisk analyse av slanke marine konstruksjoner
SØK3529 Dynamisk makro
SØK8629 Dynamisk makro
TBA4275 Dynamisk respons på uregelmessige laster
MA8102 Dynamiske systemer og ergodeteori
TPG4205 Dypboringsteknikk - trykkontroll
TPK4165 ERP og PLM systemer
EUR1201 EUs kulturelle politikk og kulturell integrasjon
EUR3405 EUs politiske økonomi
TVM5140 Economic Assessment of Hydropower Projects
GEOG2007 Effekter av klimaendringer
ET8304 Effektteori og kompensering med kraftelektronikkomformere
AAR4827 Eiendomsforvaltning og service
TBA4501 Eiendomsledelse og forvaltning, fordypningsprosjekt
TBA4930 Eiendomsledelse og forvaltning, masteroppgave
TBA4176 Eiendomsledelse og forvaltning, videregående kurs
AAR4828 Eiendomsutvikling
EP8110 Eksergianalyse
BI3013 Eksperimentell celle- og molekylærbiologi
FON2000 Eksperimentell fonetikk/bacheloroppgave
BI3060 Eksperimentell marine økologiske metoder
TMT4166 Eksperimentell material- og elektrokjemi
TMR4300 Eksperimentell og numerisk hydrodynamikk
BI3075 Eksperimentell økotoksikologi
BT8116 Eksperimentelle metoder i biopolymerkjemi og glykobiologi
TEP4180 Eksperimentelle metoder i prosessteknikken
TTM4850 Eksperter i team - "Televinduer" for samarbeid og samspill og mer ...
TMT4850 Eksperter i team - A Bright, Strong and Light Future with Materials
TPD4850 Eksperter i team - Aktiv pensjonisttilværelse
AAR4913 Eksperter i team - Arkitektur - bygging med kortreiste byggematerialer
TKP4850 Eksperter i team - Biofuels - a Solution or a Problem?
TMM4852 Eksperter i team - Biomaterialer: Fremtidens kroppsdeler
TTK4850 Eksperter i team - Byggelandsbyen
TBA4859 Eksperter i team - Bærekraft
BI2097 Eksperter i team - Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon
SØK3800 Eksperter i team - Bærekraftig landbruk
TKP4852 Eksperter i team - Challenges in Subsea Production and Processing
BARN3800 Eksperter i team - Children and Young People in Late Modern Society
TKT4851 Eksperter i team - Concrete Innovation
TDT4853 Eksperter i team - Datamaskinell kreativitet
MFEL4856 Eksperter i team - Den levende menneskelige hjernen
MFEL4851 Eksperter i team - Det personlige genom
POL3801 Eksperter i team - Energy in Japan: Moving Beyond Nuclear Power to Renewables
TBA4858 Eksperter i team - Fergefritt Vestland
MFEL4854 Eksperter i team - Folkehelse og sosial ulikhet
EIT3006 Eksperter i team - Forbruk - design - livsstil
EIT3014 Eksperter i team - Fortalt digitalt
BI2098 Eksperter i team - Forvaltning og bevaring av økosystemtjenester og biomangfold
TFY4851 Eksperter i team - Fosfor - sammenheng mellom mat, plantenæring og politikk
PSY3809 Eksperter i team - Fremtidens organisasjoner: En søken etter mening
TBA4852 Eksperter i team - GPS
AAR4914 Eksperter i team - Gjør byen din bedre
TBA4856 Eksperter i team - Gode idrettsanlegg
TIØ4853 Eksperter i team - Grønn verdiskapning og samfunnsansvar
TPG4851 Eksperter i team - Haltenbanken Village
TMR4853 Eksperter i team - Havbruk - ei næring i vekst
TMR4850 Eksperter i team - Havromsteknologi
SØK3801 Eksperter i team - Helse og velferd
HLS3800 Eksperter i team - Helsefremmende bomiljø og byutvikling
TDT4850 Eksperter i team - IT for en bedre verden
TDT4856 Eksperter i team - IT-styring av moderne lastebiler
TBA4851 Eksperter i team - Idrettsteknologi
PSY3807 Eksperter i team - Improving Quality of Life through the Focus on Silence in the City
TBA4857 Eksperter i team - Ingen drepte i trafikken
PSY3802 Eksperter i team - Innovativ miljøkommunikasjon med kunstnerisk animasjonskortfilm
TMM4850 Eksperter i team - Instrumentering og styring over Internett
TIØ4851 Eksperter i team - Kommersialisering av teknologi
EIT3005 Eksperter i team - Kommunikasjon
EIT3007 Eksperter i team - Kultur og næring
VL3800 Eksperter i team - Lev & lær
TMA4851 Eksperter i team - Masse data, mange muligheter - Big Data
TMA4850 Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser
KJ2095 Eksperter i team - Miljøpåvirkning og helse
TFY4852 Eksperter i team - Myke teknologier
TPG4852 Eksperter i team - Norne Village
SOS3800 Eksperter i team - Personlige teknologier i offentlige rom
TET4853 Eksperter i team - Policyimplikasjoner for energiforsyning: Håndtering av konkurrerende hensyn
PSY3808 Eksperter i team - Poor or Rich? Young or Old? Gløshaugen or Dragvoll: Intergroup Relations, Tension & Ease
PSY3804 Eksperter i team - Portable Technology and Well-Being
TIØ4850 Eksperter i team - Prosjektlandsbyen - Utvikling av Brekstad
TBA4853 Eksperter i team - Punktlig og effektiv jernbane
MFEL4852 Eksperter i team - Rent Vann
TTK4851 Eksperter i team - Robot og menneske
TFE4850 Eksperter i team - Romteknologi
MFEL4855 Eksperter i team - Roten til alt ondt
MFEL4850 Eksperter i team - Samhandling - Hvordan få til en bedre samhandling i helsetjenesten
AAR4911 Eksperter i team - Smart City Trondheim
TBA4855 Eksperter i team - Smart bygging
TEP4851 Eksperter i team - Smart energibruk
TDT4855 Eksperter i team - Solcellepaneler - kreative anvendelser
TTT4850 Eksperter i team - Soundscaping - Lyddesign i offentlige rom
TBT4850 Eksperter i team - Stress og diett i studenters liv
POL3800 Eksperter i team - Sustainable Coastal Communities - Aquaculture
TIØ4855 Eksperter i team - Sustainable, Affordable Housing for all
BI2096 Eksperter i team - Systems Biology and Synthetic Biology: Creating is Understanding
TIØ4852 Eksperter i team - The Big Bang of Internet - teknologi og tjenester i takt
TET4850 Eksperter i team - The Energy Challenge for a Sustainable Future
TBA4850 Eksperter i team - Tre - et bærekraftig byggemateriale
AAR4912 Eksperter i team - Urban dyrking - takhager i Trondheim?
TKT4853 Eksperter i team - Utfordringen med å utvikle en kunstig mitralklaff
TPG4850 Eksperter i team - VR-landsbyen
MFEL4853 Eksperter i team - Velferdsteknologi fra 0-100
TVM4850 Eksperter i team - Waterworld
PED3800 Eksperter i team -Skoleanlegget - et sted for læring og trivsel
PSYPRO4504 Ekstern samfunnspsykologisk praksis
FI1102 Eldre filosofi
NORD2200 Eldre språk
NORX2200 Eldre språk - for utvekslingsstudenter
TET4920 Electric Power Systems, Master's Thesis
FY1003 Elektrisitet og magnetisme
TFY4155 Elektrisitet og magnetisme
TET4525 Elektrisk energiteknikk og smarte nett, fordypningsemne
TET4520 Elektrisk energiteknikk og smarte nett, fordypningsprosjekt
TET4900 Elektrisk energiteknikk og smarte nett, masteroppgave
ET8100 Elektrisk ledningsevne, dielektrisk tap og gjennomslag i fast og flytende høyspenningsisolasjon
TET4115 Elektriske kraftsystemer
TFE4112 Elektriske kretser
TET4110 Elektriske maskiner
TET4120 Elektriske motordrifter
TET4170 Elektroinstallasjoner
TMT4252 Elektrokjemi
TMT4253 Elektrokjemisk prosess- og energiteknologi
TET5100 Elektromagnetisk analyse i elkraftteknikken
TFY4240 Elektromagnetisk teori
TPG4250 Elektromagnetiske metoder i oljeleting
PG8108 Elektromagnetiske og seismiske inversmetoder
TFE4120 Elektromagnetisme
TFE4145 Elektronfysikk
TTT4260 Elektronisk systemdesign og -analyse I
TTT4265 Elektronisk systemdesign og -analyse II
TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs
TTT4270 Elektronisk systemdesign, prosjekt
TTT4100 Elektroniske kretser
EDU3055 Elektroniske ressurser i samfunnsfagundervisningen
FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon
TFE4160 Elektrooptikk og lasere
TMR4190 Elementmetoden anvendt i konstruksjonsanalyse
TKT4145 Elementmetoden i ingeniørvitenskap
TKT4192 Elementmetoden i styrkeanalyse
MA0301 Elementær diskret matematikk
KLMED8001 Elementær forskningsmetodikk i psykiatri
TET5505 Elkraftteknikk, fordypningsemne
TET5500 Elkraftteknikk, fordypningsprosjekt
TET4910 Elkraftteknikk, masteroppgave
PD8300 Emner i Industriell design forskning
VM8107 Emner i hydraulikk
VM8104 Emner i hydroinformatikk
BA8511 Emner i prosjektledelse og anleggsteknikk
VM8109 Emner i vassdragsmiljø
VM8206 Emner innen vann- og avløpssystemer
SOS3050 Empirisk forskningsmetode
SØK2900 Empirisk metode
IØ8304 Empirisk modellering av finans- og råvaremarkeder
DT8111 Empiriske metoder i systemutvikling
TIØ4317 Empiriske og kvantitative metoder i finans
TIØ4557 Empiriske og kvantitative metoder i finans, fordypningsemne
BA8203 En integrert jordbasert metode for studium av havklima
MTS6516 Endring, innovasjon og globalisering
VL3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner
TIØ4276 Endringsledelse
HIST2921 Endringsprosesser i tidlig nytid
TEP4175 Energi fra vind og havstrøm
EP8301 Energi og klimateknisk modellering
TEP4225 Energi og miljø
TFY4300 Energi- og miljøfysikk
TEP4900 Energi- og prosessteknikk, masteroppgave
TEP4555 Energi- og prosessteknikk, fordypningsemne
TEP4550 Energi- og prosessteknikk, fordypningsprosjekt
TEP4235 Energibruk i bygninger
TEP4565 Energibruk og energiplanlegging - Varmeenergi, fordypningsemne
TEP4560 Energibruk og energiplanlegging - Varmeenergi, fordypningsprosjekt
TEP4920 Energibruk og energiplanlegging - Varmeenergi, masteroppgave
TET4515 Energibruk og energiplanlegging, fordypningsemne
TET4510 Energibruk og energiplanlegging, fordypningsprosjekt
TET4905 Energibruk og energiplanlegging, masteroppgave
IØ8802 Energifinans
TEP4535 Energiforsyning og klimatisering av bygninger, fordypningsemne
TEP4530 Energiforsyning og klimatisering av bygninger, fordypningsprosjekt
TEP4910 Energiforsyning og klimatisering av bygninger, masteroppgave
EP0100 Energifremtider og miljøvisjoner
IØ8303 Energimarkeder
TIØ4556 Energimarkeder, fordypningsemne
TET4135 Energiplanlegging
TET4535 Energiplanlegging og miljøanalyse, fordypningsemne
TEP4575 Energiplanlegging og miljøanalyse, fordypningsemne
TEP4570 Energiplanlegging og miljøanalyse, fordypningsprosjekt
TET4530 Energiplanlegging og miljøanalyse, fordypningsprosjekt
TET4915 Energiplanlegging og miljøanalyse, masteroppgave
TEP4935 Energiplanlegging og miljøanalyse, masteroppgave
FY2290 Energiressurser
TEP4215 Energiutnyttelse og prosessintegrasjon i industrielle anlegg
ENG1101 Engelsk språkvitenskap
TGB5110 Engineering Geology and Tunnelling, Basic Course
MUSP4147 Ensembleledelse
MUSP4721 Ensemblepraksis A
MUSP4713 Ensemblepraksis B
GEOG8512 Entrepreneurship and Regional Innovation
TIØ4250 Entreprenørskap - Venture CUP
MUSP4745 Entreprenørskap for musikere
TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling
GEOG2006 Entreprenørskap og regional næringsutvikling
GEOG3515 Environment, Development and Changing Rural Livelihoods
SPO3040 Environmental Adaptions
SMED8016 Epidemiologi - Innføring
KLH3002 Epidemiologi I
SMED8002 Epidemiologi II
BEV3024 Epidemiologi og statistikk
RFEL3093 Episoder fra naturvitenskapenes historie
MA3061 Epistemologisk kunnskap for matematikklærere
SARB3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis
PG8500 Erfaringsoverføring innen boring
TIØ4202 Ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø
TPD4111 Estetikk 1: Komposisjon
TPD4112 Estetikk 2: Kommunikasjon
TPD4113 Estetikk 3: Kontekst
KUH3013 Estetikk og politikk
AAR4909 Estetikk, teori og arkitektonisk praksis
AAR4921 Estetisk kommunikasjon
MUST3054 Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi
TK8107 Estimering i ulineære systemer
FI1105 Etikk
TTM4536 Etisk hacking - Informasjonssikkerhet, fordypningsemne
SARB8008 Etnisitet og mangfold
SANT2100 Etnografisk metode
SANT3100 Etnografisk metode
DANS3011 Etnokoreologi
DANS2002 Etnokoreologi, dokumentasjon og notasjon
MUSV1013 Etnomusikologi
BI2044 Etologi
KLAS2001 Europas antikk
KLAS2003 Europas middelalder
KLAS2002 Europas middelalder
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori
EUR3401 Europeisk kulturhistorie: Teori og metode
EUR3408 Europeisk sikkerhet
EUR3412 Europeisk økonomi
BEV2008 Evaluering av fysisk form og prestasjonsevne
IDRSA1013 Evaluering i kroppsøving og idrett
KLH3011 Evaluering og forskning på forebyggende tiltak
BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi
BI8082 Evolusjonær og økologisk genetikk
BI3083 Evolusjonær og økologisk genetikk
BI3051 Evolusjonære analyser
EXFAC6001 Examen Facultatum - Etikk distriktsvarianten
PPU4000 Examen paedagogicum
EXPH6001 Examen philosophicum distriktsvariant
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap
EXPH0005 Examen philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter
HIST3375 Expansion, Colonization and Global Connections: Interactions and Networks from the 15th Century
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer
EDU3110 Fag- og yrkesdidaktikk som forskningsfelt I
EDU3111 Fag- og yrkesdidaktikk som forskningsfelt II
EDU3103 Fag- og yrkesdidaktikk som forskningsfelt III
PPU4620 Fagdidaktikk 1 - biologi
PPU4670 Fagdidaktikk 1 - drama og teater
PPU4650 Fagdidaktikk 1 - engelsk
PPU4672 Fagdidaktikk 1 - film og medievitenskap
PPU4652 Fagdidaktikk 1 - fransk
PPU4622 Fagdidaktikk 1 - fysikk
PPU4640 Fagdidaktikk 1 - geografi
PPU4642 Fagdidaktikk 1 - historie
PPU4680 Fagdidaktikk 1 - idrett
PPU4624 Fagdidaktikk 1 - informatikk
PPU4626 Fagdidaktikk 1 - kjemi
PPU4628 Fagdidaktikk 1 - matematikk
PPU4654 Fagdidaktikk 1 - norsk
PPU4684 Fagdidaktikk 1 - religion og etikk
PPU4644 Fagdidaktikk 1 - samfunnskunnskap
PPU4658 Fagdidaktikk 1 - spansk
PPU4656 Fagdidaktikk 1 - tysk
PPU4720 Fagdidaktikk i biologi - del I
PPU4721 Fagdidaktikk i biologi - del II
PPU4521 Fagdidaktikk i biologi - deltid
PPU4221 Fagdidaktikk i biologi - heltid
PPU4921 Fagdidaktikk i biologi - u/praksis
PPU4770 Fagdidaktikk i drama og teater - del I
PPU4771 Fagdidaktikk i drama og teater - del II
PPU4251 Fagdidaktikk i drama og teater - heltid
PPU4951 Fagdidaktikk i drama og teater - u/praksis
PPU4751 Fagdidaktikk i engelsk - Del II
PPU4750 Fagdidaktikk i engelsk - del I
PPU4541 Fagdidaktikk i engelsk - deltid
PPU4241 Fagdidaktikk i engelsk - heltid
PPU4941 Fagdidaktikk i engelsk - u/praksis
PPU4772 Fagdidaktikk i film og medievitenskap - del I
PPU4773 Fagdidaktikk i film og medievitenskap - del II
PPU4252 Fagdidaktikk i film og medievitenskap - heltid
PPU4952 Fagdidaktikk i film og medievitenskap - u/praksis
PPU4253 Fagdidaktikk i formgivingsfag - heltid
PPU4774 Fagdidaktikk i formgivningsfag - del I
PPU4775 Fagdidaktikk i formgivningsfag - del II
PPU4953 Fagdidaktikk i formgivningsfag - u/praksis
PPU4752 Fagdidaktikk i fransk - del I
PPU4753 Fagdidaktikk i fransk - del II
PPU4542 Fagdidaktikk i fransk - deltid
PPU4242 Fagdidaktikk i fransk - heltid
PPU4942 Fagdidaktikk i fransk - u/praksis
PPU4546 Fagdidaktikk i fremmedspråk - deltid
PPU4246 Fagdidaktikk i fremmedspråk - heltid
PPU4722 Fagdidaktikk i fysikk - del I
PPU4522 Fagdidaktikk i fysikk - deltid
PPU4222 Fagdidaktikk i fysikk - heltid
PPU4922 Fagdidaktikk i fysikk - u/praksis
PPU4723 Fagdidaktikk i fysikk del II
PPU4740 Fagdidaktikk i geografi - del I
PPU4741 Fagdidaktikk i geografi - del II
PPU4531 Fagdidaktikk i geografi - deltid
PPU4231 Fagdidaktikk i geografi - heltid
PPU4931 Fagdidaktikk i geografi - u/praksis
PPU4742 Fagdidaktikk i historie - del I
PPU4743 Fagdidaktikk i historie - del II
PPU4532 Fagdidaktikk i historie - deltid
PPU4932 Fagdidaktikk i historie - u/praksis
PPU4232 Fagdidaktikk i historie- heltid
PPU4780 Fagdidaktikk i idrett - del I
PPU4781 Fagdidaktikk i idrett - del II
PPU4261 Fagdidaktikk i idrett - heltid
PPU4961 Fagdidaktikk i idrett - u/praksis
PPU4724 Fagdidaktikk i informatikk - del I
PPU4923 Fagdidaktikk i informatikk - u/praksis
PPU4725 Fagdidaktikk i informatikk del II
PPU4726 Fagdidaktikk i kjemi - del I
PPU4727 Fagdidaktikk i kjemi - del II
PPU4524 Fagdidaktikk i kjemi - deltid
PPU4924 Fagdidaktikk i kjemi - u/praksis
PPU4525 Fagdidaktikk i matematikk - deltid
PPU4925 Fagdidaktikk i matematikk - u/praksis
PPU4728 Fagdidaktikk i matematikk del I
PPU4729 Fagdidaktikk i matematikk del II
PPU4776 Fagdidaktikk i musikk - del I
PPU4777 Fagdidaktikk i musikk - del II
PPU4254 Fagdidaktikk i musikk - heltid
PPU4954 Fagdidaktikk i musikk - u/praksis
PPU4526 Fagdidaktikk i naturfagene - deltid
PPU4226 Fagdidaktikk i naturfagene - heltid
PPU4754 Fagdidaktikk i norsk - del I
PPU4755 Fagdidaktikk i norsk - del II
PPU4543 Fagdidaktikk i norsk - deltid
PPU4243 Fagdidaktikk i norsk - heltid
PPU4943 Fagdidaktikk i norsk - u/praksis
PPU4263 Fagdidaktikk i religions- og etikkfag - heltid
PPU4784 Fagdidaktikk i religions-og etikkfag - del I
PPU4785 Fagdidaktikk i religions-og etikkfag - del II
PPU4963 Fagdidaktikk i religions-og etikkfag - u/praksis
PPU4744 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - del I
PPU4745 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - del II
PPU4533 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - deltid
PPU4233 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - heltid
PPU4933 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - u/praksis
PPU4758 Fagdidaktikk i spansk - del I
PPU4759 Fagdidaktikk i spansk - del II
PPU4545 Fagdidaktikk i spansk - deltid
PPU4245 Fagdidaktikk i spansk - heltid
PPU4945 Fagdidaktikk i spansk - u/praksis
PPU4756 Fagdidaktikk i tysk - del I
PPU4757 Fagdidaktikk i tysk - del II
PPU4544 Fagdidaktikk i tysk - deltid
PPU4244 Fagdidaktikk i tysk - heltid
PPU4944 Fagdidaktikk i tysk - u/praksis
PPU4561 Fagdidaktikk idrett - deltid
PPU4223 Fagdidaktikk informatikk - heltid
PPU4224 Fagdidaktikk kjemi - heltid
PPU4225 Fagdidaktikk matematikk - heltid
PLU8023 Fagdidaktikk som forskningsfelt
ARK8871 Fagemne i arkeologi
FI8871 Fagemne i filosofi
HIST8871 Fagemne i historie
RVI8871 Fagemne i religionsvitenskap
GEOG3001 Fagfilosofi, teorier og begreper
GEOG3007 Fagfilosofi, teorier og begreper
EDU3024 Faglig fordypning i naturfag: Biologisk mangfold og mennesket
EDU3026 Faglig fordypning i naturfag: Bioteknologi
EDU3025 Faglig fordypning i naturfag: Energi og klima
AVS2300 Faglig skriving og tekstutvikling i høyere utdanning og arbeidsliv
EDU3086 Fagspesifikt skriveemne
BA8510 Falltapsanalyser vanntunneler. Hydraulikk, sprengningsteknikk og økonomi
FARM3003 Famasøytisk innovasjon
SOS2007 Familie- og barndomssosiologi
KLH3104 Farmakoterapi og kirurgi
TMR4150 Fartøyprosjektering
TTK4190 Fartøystyring
PG8603 Fase-oppførsel for petroleum reservoar fluid
FY3106 Faseoverganger og kritiske fenomener
FY8303 Faseoverganger og kritiske fenomener
TFY4220 Faste stoffers fysikk
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs
BI1002 Faunistikk og floristikk
KLH3103 Fedmebehandling 1: Livsstilssbehandling
KLH3108 Fedmebehandling 2: Kirurgi og atferdsterapi
KLH3101 Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser
ALIT3302 Felles litterært pensum, eldre del
ALIT3303 Felles litterært pensum, nyere del
EXFAC0007 Felles musikeremne
HIST3465 Fellesskap, grupper og identitet i europeisk middelalder
SANT3002 Feltarbeid m/feltrapport
DANS3005 Feltarbeid og arkivteknikker
ARK1120 Feltarkeologisk metode I
ARK2220 Feltarkeologisk metode II
ARK3320 Feltarkeologisk metode III
VM8207 Feltkurs for vann og miljøteknologi
ARK2002 Feltmetodikk og fortolkning
RVI3120 Feltrapport
RVI3121 Feltrapport
TPG4230 Feltutbygging og drift
BI3037 Ferskvannsøkologi
GEOG8519 Field Methods in Physical Geography
FILM2002 Fiksjon
FVP1001 Film- og videoproduksjon I
FVP2001 Film- og videoproduksjon II
FVP2002 Film- og videoproduksjon III
FILM1011 Filmen i samfunnet
FILM1013 Filmens historie
FILM1014 Filmens teori og estetikk
MUSV2002 Filmmusikk
KM1003 Filmvitenskap
TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter
TIØ4147 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter, videregående kurs
IØ8801 Finansiell optimering og risikostyring under usikkerhet
SØK2005 Finansmarkeder
TIØ4145 Finansstyring for foretak
GB8505 Fine Particle Processing
SØK8627 Fiskal føderalisme
SØK3527 Fiskal føderalisme
BI2064 Fiskeanatomi og fysiologi
AK8002 Fiskens tidlige livshistorie
TPK4420 Fleksibilitet i prosjekter
PK8212 Fleksibilitet i prosjekter
MA1103 Flerdimensjonal analyse
TEP4250 Flerfase teknikk
EP8404 Flerfasemodellering
EDU3071 Flerstemthet og mangfold i estetisk praksis
TEP4100 Fluidmekanikk
TEP4105 Fluidmekanikk
TEP4110 Fluidmekanikk
GEOG3513 Fluviale systemer
DANS1013 Folkedansmetodikk 1
DANS1014 Folkedansmetodikk 2
BEV2108 Folkehelsearbeid
HIST3205 Folkemord, historie og minne
MUSV3114 Folkemusikkens diskurs: Stemmer, sounds og grooves
EP8101 Forbrenningsfysikk
TMR4280 Forbrenningsmotorer
RAD3700 Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser
PED3009 Fordypning i forskningsmetode
VLR3008 Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring
PED3042 Fordypning i lærevansker
FILM3013 Fordypningsemne I
MV3013 Fordypningsemne I
MV3014 Fordypningsemne II
FILM3014 Fordypningsemne II
LITT2203 Fordypningsemne i litteratur etter 1800
ALIT2202 Fordypningsemne i litteratur før 1800
ALIT2201 Fordypningsemne i litteraturteori
SPRÅK2400 Fordypningsemne/selvstudium
HIST2040 Fordypningsoppgave i historie - femårig lektorutdanning
KLH3102 Forebygging av fedme
ARK2214 Forhistorisk arkeologi
AAR4400 Form og farge 1
AAR4435 Form og farge 2
PG8300 Formasjonsfysikk
TPG4185 Formasjonsmekanikk
TM8103 Formelle metoder
TM8108 Formelle metoder 2
TPD4185 Formgivning i tre
EDU3030 Formidling og kommunikasjon i museums- og vitensenterutstillinger
PSY8007 Formidling og søknadsskriving
VM8205 Fornyelse av vann og avløpssystemer
TIØ4216 Forretningsjus
DT8109 Forretningssystemer
BEV3003 Forskning i bevegelsesvitenskap
BEV8006 Forskning i bevegelsesvitenskap
EUR3415 Forskning og prosjektplanlegging
HLS8008 Forskning om helsefremming
HLS3508 Forskning om helsefremming
PSY2022 Forskningsdesign
SOS3006 Forskningsdesign
POL3004 Forskningsdesign og metode
POL3005 Forskningsdesign og metode for tverrfaglige studier
DT8112 Forskningsemner i helseinformatikk
FI5200 Forskningsetikk
PLU8017 Forskningsformidling
SMED8005 Forskningsformidling
PSY3101 Forskningsmetode - kvalitativ
PSY3100 Forskningsmetode - kvantitativ
MEDT8005 Forskningsmetoder i hyperbar fysiologi
RFEL3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk
IFEL8000 Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk
MV3010 Forskningsoppdrag for bedrift
PSY3118 Forskningspraksis - individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd
PSY3117 Forskningspraksis - læring, atferd og omgivelser
IDR3027 Forskningspraksis i idrettsvitenskap
BI3081 Forskningsseminar
BI3062 Forskningsseminar, marin
DRA3000 Forskningsteori og praksisbaserte metoder i drama og teater
IØ8502 Forståelse for og håndtering av risiko- og sårbarhetsproblematikk
TEP4220 Forståelse og kvantifisering av miljøpåvirkninger på økosystemer
NEVR8014 Forsøksdyrlære for forskere
RVI1020 Fortidens religioner
BI2071 Forurensningsbiologi
FE8117 Fotonikk, utvalgte emner
TBA5155 Foundations and Slopes
TMA4170 Fourieranalyse
HIST2515 Fra Leonardo til Internett
MUSV3110 Fra R&B til rap: Afrikansk-amerikansk populærmusikk, 1955- 1980
KUH1011 Fra antikk til middelalder
HIST3435 Fra imperium til den europeiske union. Modernisering i Habsburg-landene fra 1867 og til idag
KP8137 Framstilling av katalytiske materialer
FRA1401 Frankrike etter 1945
FRA2400 Frankrike i Europa
FRA0501 Fransk I
FRA0502 Fransk II
FRA2301 Fransk grammatikk
FRA3200 Fransk litteratur og samfunn
FRA3100 Fransk litterær og lingvistisk teori: tekststudier med prosjektskriving
FRA2305 Fransk språkferdighet II
FRA1200 Fransk språkferdighet og grammatikk
EP8406 Frekvens- og effektregulering av vannkraftverk
SPRÅK1200 Fremmedspråk og samfunn
MUSP4717 Friimprovisasjon
NORD2205 Fritt språklig emne
BA8105 Fukt- og lufttransport i bygningskonstruksjoner
TMA4230 Funksjonalanalyse
FY8305 Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikk
MOL3007 Funksjonell genomforskning
FY3114 Funksjonelle materialer
TMT4245 Funksjonelle materialer
FUH3002 Funksjonshemming og samfunn
FUH3001 Funksjonshemming og samfunn
SARB3506 Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv I
SARB3507 Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv II
TMM4245 Fuzzy Front End
TKJ4510 Fysikalsk kjemi, fordypningsprosjekt
TKJ4180 Fysikalsk organisk kjemi
TFY4106 Fysikk
TFY4120 Fysikk
TFY4104 Fysikk
TFY4102 Fysikk
TFY4108 Fysikk
TFY4115 Fysikk
TFY4125 Fysikk
TFY4109 Fysikk
TFY4170 Fysikk 2
TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning
TPG4100 Fysikk og geofysikk
TFY4515 Fysikk, fordypningsemne
TFY4510 Fysikk, fordypningsprosjekt
TFY4900 Fysikk, masteroppgave
TFY4560 Fysikk, prosjekt
TFY4561 Fysikk, prosjekt
TFY4550 Fysikk, prosjekt
FY3490 Fysikk, spesialpensum
BI1004 Fysiologi
FON1132 Fysiologisk fonetikk
NEVR8010 Fysiologisk psykologi og kognitiv nevrovitenskap
BEV2107 Fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering
BEV1013 Fysisk aktivitet og helse I
BEV3023 Fysisk aktivitet og helse II
BEV3102 Fysisk form og prestasjon
GEOL1004 Fysisk sedimentologi
GB8507 Fysisk sedimentologi
TIØ4357 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
TFE4575 Fysiske metoder for nanostrukturering og karakterisering, fordypningsemne
GEOG3523 GIS Data Capture and Mapping
GEOG8523 GIS Data Capture and Mapping II
TGB4215 GIS for mineralressursforvaltning
AAR5260 GIS in Urban Planning
AAR4841 GIS som planverktøy
EDU3000 GLU 5-10: Praksis 4. år
MA3202 Galoisteori
KP8106 Gassrensing med kjemiske absorbenter
KP8110 Gassrensing med membraner, videregående
TEP4212 Gassrensing og utslippskontroll
EP8106 Gassturbiner og kompressorer
MUST3053 Gehørbasert digital signalprosessering
MUSP4312 Gehørtrening jazz A
MUSP4322 Gehørtrening jazz B
MUSP4332 Gehørtrening jazz C
MUSP4712 Gehørtrening jazz E
MUSP4112 Gehørtrening/improvisasjon A
MUSP4132 Gehørtrening/improvisasjon C
TMA4315 Generaliserte lineære modeller
TMT4115 Generell kjemi
KJ1000 Generell kjemi
KJ0001 Generell kjemi, laboratorium
TMT4122 Generell og organisk kjemi laboratoriekurs
MA3002 Generell topologi
MA8701 Generelle statistiske metoder
NORD3100 Generelt masteremne i nordisk
BI2017 Genetikk og evolusjon I
BI3073 Gentoksikologi
TT8306 Geoakustisk modellering og inversjon
TBA4245 Geodesi
BA8305 Geodynamikk
TGB4280 Geofysisk utforskning av naturressurser
GB8105 Geofysisk utforskning av naturressurser
TPG4165 Geofysiske analysemetoder
GEOG1003 Geografi i praksis - Kvalitative metoder
GEOG1004 Geografi i praksis - Tall, kart og bilder
GEOG3008 Geografi i praksis - felt og forskningsdesign
GEOG3506 Geografi, helse og utvikling
GEOG2010 Geografifagets historie
GEOG2011 Geografifagets historie med bacheloroppgave
TBA4240 Geografisk informasjonsbehandling 1, grunnkurs
TBA4250 Geografisk informasjonsbehandling 2, grunnkurs
TBA5150 Geohazards og risikoanalyse
GEOL1003 Geologi og miljøet
TGB4100 Geologi, innføring
PG8202 Geologisk anvendelse av gravimetri og magnetometri
TGB4275 Geologisk reservoarmodellering
TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne
TBA4561 Geomatikk, fordypningsprosjekt
TBA4560 Geomatikk, fordypningsprosjekt
TBA4925 Geomatikk, masteroppgave
TBA4232 Geomatikk, videregående kurs
TPG4112 Geomekanikk og strømning i porøse medier
MA2401 Geometri
BA8616 Geometrisk utforming av veger
TBA4100 Geoteknikk og geologi
TBA4105 Geoteknikk, beregningsmetoder
TBA4110 Geoteknikk, felt- og laboratorieundersøkelser
TBA4511 Geoteknikk, fordypningsprosjekt
TBA4510 Geoteknikk, fordypningsprosjekt
TBA4900 Geoteknikk, masteroppgave
TBA4116 Geoteknikk, videregående kurs
ENG1001 Global engelsk
PH3000 Global helse
TIØ5215 Global styring av bærekraftige verdikjeder
AAR5270 Globalisering og byutvikling
POL1004 Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn
SANT3508 Globalization Theory and Culture
TDT4230 Grafikk og visualisering
FRA1302 Grammatikk og fonologi
TPG4195 Gravimetri og magnetometri
FY8903 Gravitasjon og kosmologi
FY3452 Gravitasjon og kosmologi
MR8304 Grensesjiktstrømning nær havbunnen
DT8117 Gridteknologi og Heterogene Beregninger
MA1101 Grunnkurs i analyse I
MA1102 Grunnkurs i analyse II
MUST1055 Grunnleggende arrangering og komponering
MUSP4516 Grunnleggende kantoripraksis
TTT4275 Grunnleggende metoder for estimering og deteksjon
MOL4010 Grunnleggende molekylærbiologi
MUST1052 Grunnleggende musikkteknologi
MUST1050 Grunnleggende musikkteknologi 1
MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2
TET4140 Grunnleggende numerisk modellering i elkraftteknikken
MUSP4512 Grunnleggende orgelutøving
VLR1003 Grunnleggende perspektiver i rådgivning
PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger
TMT4276 Grunnleggende termodynamikk
KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium
TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling
EXFAC0014 Grunntrening og helse
RAD3034 Grupperådgivning: Teori, prosess og ekstern praksis
TGB4246 Gruvedrift, videregående kurs
TIØ4261 Grønn verdiskaping og etiske perspektiver
HIST3445 Guns, Butter and Forced Labour. The Economic Foundations of Nazi Dictatorship
TGB4220 HMS i tungindustrien
HMS0001 HMS-kurs for 1. årsstudenter
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter
HMS0003 HMS-kurs for masterstudenter
TIØ4164 HR-ledelse
TFE4180 Halvleder komponent- og kretsteknologi
MT8109 Halvleder-elektrokjemi
HIST3475 Handel, arbeid og forbruk ca. 1600-1850
MA8106 Harmonisk analyse
TMR4195 Havkonstruksjoner
KJ3051 Havrommet: Marine biogeokjemiske prosesser
TVM5160 Headworks and Sedimentation Engineering
TIØ4520 Helse, Miljø og Sikkerhet, fordypningsprosjekt
TIØ4525 Helse, Miljø og Sikkerhet, fordypningsemne
TIØ4521 Helse, Miljø og Sikkerhet, fordypningsprosjekt
TIØ4925 Helse, miljø og sikkerhet, masteroppgave
SOS3512 Helse, teknologi og samfunn
SOS8513 Helse, teknologi og samfunn
HLS3506 Helse- og sykdomssosiologi I
HLS3507 Helse- og sykdomssosiologi II
TDT4210 Helseinformatikk
PH3004 Helsepolitikk
PSYPRO4501 Helsepsykologi
PSYPRO4075 Helsepsykologi
HLS0001 Helsepsykologi og helsefremming
HLS3000 Helsevitenskapelig teori
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram
KJ8108 Heterosyklisk kjemi
EDU3051 Historiebevissthet og historiekultur
HIST2535 Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiser
HIST3115 Historiefagets teori og historie
EXFAC0015 Historien i samfunnet
ARK2215 Historisk arkeologi I
GEOL1001 Historisk geologi og paleontologi
DRA3003 Historiske og teoretiske perspektiver på drama og teater
MA3204 Homologisk algebra
ARK3321 Hospitering
KULMI2400 Hospitering og prosjektarbeid i kulturminneforvaltning
MUSP4110 Hovedinstrument A
MUSP4120 Hovedinstrument B
MUSP4130 Hovedinstrument C
MUSP4140 Hovedinstrument D
MUSP4141 Hovedinstrument E
MUSV1020 Hovedinstrument I
MUSV1021 Hovedinstrument II
MUSV2022 Hovedinstrument III
MUSP4311 Hovedinstrument jazz A
MUSP4321 Hovedinstrument jazz B
MUSP4331 Hovedinstrument jazz C
PSYPRO4100 Hovedoppgave
PSYPRO4700 Hovedoppgave
PSYPRO4800 Hovedpraksis
PSYPRO4090 Hovedpraksis
BI2041 Human evolusjon og atferd
PSY8005 Human psykofysiologi: Høy-tetthets EEG analyse
BI2024 Humanfysiologi
HIP3000 Humanister i praksis
GEOG3516 Humanitarianism: Theory and Practice
TVM5125 Hydraulic Design
TMR4217 Hydrodynamikk for hurtiggående fartøy
MR8300 Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 1
MR8306 Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 2
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller
TGB4205 Hydrogeologi
TVM4105 Hydrologi
VM8105 Hydrologi, avansert kurs
TVM4106 Hydrologisk modellering
TVM4116 Hydromekanikk
TVM4915 Hydropower Development, Master's Thesis
MEDT8013 Hyperbar fysiologi
SMED8018 Håndtering av missing data - Sommerskole i populasjonsbasert epidemiologi
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon
DT8101 Høy-parallelle algoritmer
EP8408 Høyere ordens metoder i fluiddynamikk
MOL8003 Høykapasitetsgenomikk
MOL8012 Høykapasitetsgenomikk
TET4195 Høyspenningsanlegg
TET4160 Høyspenningsisolasjon
EP8407 Høytrykks vannkraftmaskiner
KULT2201 IKT og kulturendring
TIØ4136 IKT økonomi - Planlegging og Økonomi av IKT tjenester
IT1603 IKT, kultur og samfunn
TTM4165 IKT, samfunn, strategi og marked
EDU3041 Identitet og fellesskap
TM8111 Identitet-basert kryptografi
IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt
IDRSA2003 Idrett, organisasjon og ledelse
IDR3021 Idrett: Individ og gruppe
IDR3023 Idrett: Samfunnsvitenskapelig teori
BEV1011 Idrettsfysiologi
IDRSA1002 Idrettssosiologi
IDR3025 Idrettsvitenskap-spesialisering
IDRSA1016 Idrettsvitenskapelig forskningsmetode
TIØ4330 Idésøk og markedsundersøkelser
MA8401 Ikke-lineære dynamiske systemer
FY8910 Ikkelineær dynamikk
TFY4305 Ikkelineær dynamikk
KT8215 Ikkelineær statisk og dynamisk analyse med elementmetoden
TKT4197 Ikkelineære elementanalyser
MA8103 Ikkelineære hyperbolske konserveringslover
MA8105 Ikkelineære partielle differensialligninger og Sobolev rom
MOL3005 Immunologi
MUSV3112 Impresjonismens musikk og estetikk
DRA1002 Improvisasjon og rollespill
MUSP4138 Improvisasjon valgemne
EDU3073 Improvisasjon, kreativitet og samspill
BK1201 Individuell Kunstneriske arbeid
IDR3032 Individuell og kollektiv ferdighetsutvikling
PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd
SARB8018 Individuelt lesepensum
HLS8022 Individuelt lesepensum
DANS3002 Individuelt prosjekt
DANS3004 Individuelt prosjekt
POL3520 Industrial Ecology Project
TPD4910 Industrial Ecology, Master's Thesis
TEP4930 Industrial Ecology, Master's Thesis
TIØ4955 Industrial Ecology, Master's Thesis
TMM4540 Industriell IKT produktutvikling og materialer, fordypningsprosjekt
TMM4125 Industriell IKT, introduksjon
TMM4935 Industriell IKT, masteroppgave
TPD4900 Industriell design, masteroppgave
TTK4240 Industriell elektroteknikk
TIØ4235 Industriell markedsføring og internasjonal handel
TMA4505 Industriell matematikk, fordypningsemne
TMA4500 Industriell matematikk, fordypningsprosjekt
TPK4128 Industriell mekatronikk
TIØ4150 Industriell optimering og beslutningsstøtte
TEP4520 Industriell prosessteknikk, fordypningprosjekt
TEP4525 Industriell prosessteknikk, fordypningsemne
TEP4905 Industriell prosessteknikk, masteroppgave
TPK4120 Industriell sikkerhet og pålitelighet
TPK4185 Industriell systemdesign
EP8114 Industriell økologi forskningsseminar
EP8119 Industriell økologi og kryssløpsanalyse
TBA4580 Industriell økologi, fordypningsprosjekt
TBA4950 Industriell økologi, masteroppgave
TIØ5235 Industriell økologi, prosjekt
TEP5100 Industriell økologi, prosjekt
TEP4305 Industriell økologi, seminar - kritisk gjennomgang og formidling av vitenskap
TTK4155 Industrielle og innbygde datasystemers konstruksjon
SØK3005 Informasjons- og markedsteori
TDT4117 Informasjonsgjenfinning
TTM4135 Informasjonssikkerhet
TTM4137 Informasjonssikkerhet i trådløse nett
TDT4175 Informasjonssystemer
TPD4105 Informasjonsteknologi for formgivning og kommunikasjon
GB8400 Informasjonsteknologi for mineralutvinning
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs
DT8108 Informasjonsteknologiske emner
TTT4125 Informasjonsteori, koding og kompresjon
TT8112 Informasjonsteori, koding og kompresjon, utvidet
TPD4167 Informasjonsvisualisering
IT1901 Informatikk prosjektarbeid I
IT2901 Informatikk prosjektarbeid II
TET4155 Infrastruktur for energitransport
TGB4190 Ingeniørgeologi - Berg, videregående kurs
TGB4200 Ingeniørgeologi - Løsmasser, videregående kurs
TGB4500 Ingeniørgeologi og bergmekanikk, fordypningsprosjekt
TGB4930 Ingeniørgeologi og bergmekanikk, masteroppgave
TGB4575 Ingeniørgeologi, fordypningsemne
TGB4185 Ingeniørgeologi, grunnkurs
TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk
AFR1000 Innføring i Afrikastudier
EUR1001 Innføring i Den europeiske union
MEDT8011 Innføring i MR avbildning
FY8408 Innføring i MR-avbildning
DRA1000 Innføring i drama og teater
FON1131 Innføring i fonetikk
LING1115 Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy
VLR3007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring
VLR2007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring
FRA1100 Innføring i fransk litteratur og kultur
GRE1101 Innføring i gresk
TFE4172 Innføring i halvlederkomponenter
KLH3000 Innføring i helseøkonomi
HIST3105 Innføring i historisk forskning
HIST1505 Innføring i historisk teori og metode
MFEL1050 Innføring i idrettsfysiologi - Trening for prestasjon, helse og livskvalitet
IDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskap
RVI1050 Innføring i kristendommen
TFY4215 Innføring i kvantefysikk
FY1006 Innføring i kvantefysikk
LAT1001 Innføring i latin
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere
KLH3100 Innføring i medisinsk statistikk
MOL3000 Innføring i molekylærmedisin
MOL3100 Innføring i molekylærmedisin med prosjektoppgave
KULMI2300 Innføring i museologi
NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi
SANT1000 Innføring i sosialantropologi
ENG1000 Innføring i sosiolingvistikk
SOS1000 Innføring i sosiologi
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk
POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon
POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd
PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode
TIØ4175 Innkjøps- og logistikkledelse
AAR5290 Innovasjon innen kartografi og bruk av sosiale medier
IØ8100 Innovasjon og entreprenørskap
TIØ4536 Innovasjon og entreprenørskap, fordypningsemne
TIØ4531 Innovasjon og entreprenørskap, fordypningsprosjekt
TIØ4945 Innovasjon og entreprenørskap, masteroppgave
PH3002 Innovasjon og global helse
GEOG3101 Innovasjon og regional utvikling
TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking
TPK4141 Innovasjon, design og produksjon 1
TPK4142 Innovasjon, design og produksjon 2
KULT1102 Innovasjon, kultur og næring
TIØ4180 Innovasjonsledelse og strategi
SARB3511 Innvandring, integrasjon, mangfold I
SARB3512 Innvandring, integrasjon, mangfold II
TFY4190 Instrumentering
TTK4175 Instrumenteringssystemer
AAR4926 Integrert energidesign
AAR4616 Integrert energidesign prosjektering
TPG4555 Integrerte operasjoner i petroleumsindustrien, fordypningsemne
TPG4550 Integrerte operasjoner i petroleumsindustrien, fordypningsprosjekt
TPG4935 Integrerte operasjoner i petroleumsindustrien, masteroppgave
NFU0050 Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 1, gruppe 1
NFU0052 Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 1, gruppe 2
NFU0053 Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 1, gruppe 3
NFU0054 Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 1, gruppe 4
NFU0055 Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 1, gruppe 5
NFU0056 Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 1, gruppe 6
NFU0070 Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 2, gruppe 1
PD8401 Interaksjonsdesign
PSYPRO4062 Intern klinisk praksis I
PSYPRO4073 Intern klinisk praksis II
PSYPRO4081 Intern klinisk praksis III, klinisk nevropsykologi
SØK2006 Internasjonal handel
SØK2009 Internasjonal makroøkonomi
POL3503 Internasjonal politisk økonomi
POL8503 Internasjonal politisk økonomi
POL3517 Internasjonal utvikling: Effektene av politikk, institusjoner og internasjonal økonomi
SØK3525 Internasjonal økonomi
SØK8625 Internasjonal økonomi
EDU3063 Internasjonalisering og flerkultur
HIST3295 International Economic Contemporary History
SPRÅK8881 International summer school in Language and Linguistics
HFEL0010 Introduction to Norwegian History
BK1160 Introduksjon til Kunststudiet
PSY8006 Introduksjon til Strukturlikningsmodellering
ARK1001 Introduksjon til arkeologi
ARK1111 Introduksjon til arkeologi
AAR8320 Introduksjon til forskningsmetodikk og vitenskapsteorier for PhD kandidater
BK1000 Introduksjon til grafiske teknikker
BK1050 Introduksjon til grafiske teknikker
EXFAC0017 Introduksjon til humaniora, språk- og litteraturstudier
KULMI1000 Introduksjon til kulturvern
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens
TEP4280 Introduksjon til numerisk strømningsberegning
TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
KUH1000 Introduksjonsemne
FILM1010 Introduksjonsemne
FVP1000 Introduksjonsemne
TIØ4550 Investering, finans og økonomistyring, fordypningsprosjekt
TIØ4900 Investering, finans, økonomistyring, masteroppgave
TKJ4200 Irreversibel termodynamikk
KJ8903 Irreversibel termodynamikk
BA8402 Ismekanikk
GEOG2003 Istider og glasiale prosesser
ITA0501 Italiensk I
ITA0502 Italiensk II
MUSV3103 Italiensk opera på 1800-tallet
JAP0501 Japansk I
JAP0502 Japansk II
POL2018 Japansk kultur og politisk-økonomiske system
MUSP4716 Jazzensemble D
MUSP4335 Jazzensembleledelse
MUSP4314 Jazzhistorie
MT8206 Jern og stålmetallurgi
TBA4590 Jernbane, fordypningsprosjekt
TBA4955 Jernbane, masteroppgave
TBA4225 Jernbaneteknikk, grunnkurs
GEOG1005 Jordas naturmiljø
BA8304 Jordmodellering
GB8110 Jordskorpemagnetisme
TGB4285 Jordskorpemagnetisme
MUSP4135 Kammermusikk A
MUSP4145 Kammermusikk B
MUSP4535 Kantoripraksis A
MUSP4546 Kantoripraksis B
KP8133 Karakterisering av heterogene katalysatorer
TPG4177 Karbonat reservoarkarakterisering
TMT4335 Karbonmaterialteknologi
MT8301 Karbonmaterialteknologi
VLR1004 Karriere og livsløp
TKP4515 Katalyse og petrokjemi, fordypningsemne
TKP4510 Katalyse og petrokjemi, fordypningsprosjekt
TKP4511 Katalyse og petrokjemi, fordypningsprosjekt
TMT4145 Keramisk material vitenskap
KIN0501 Kinesisk kulturkunnskap
MT8101 Kinetikk for elektrodeprosesser
TMT4106 Kjemi
TMT4112 Kjemi
TMT4110 Kjemi
TMT4100 Kjemi
TKJ4900 Kjemi, masteroppgave
KJ1041 Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk
TKP4135 Kjemisk prosess-system teknikk
KP8901 Kjemisk prosess-system teknikk
TKP4900 Kjemisk prosessteknologi, masteroppgave
TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk
TIØ4358 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
TMT4515 Kjemiske metoder for syntese og karakterisering av nanomaterialer, fordypningsemne
TKJ4175 Kjemometri
KJ8175 Kjemometri
TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk
TKP4185 Kjernekraft, innføring
KJ3021 Kjernemagnetisk resonansspektroskopi
KULT2207 Kjønn og norsk kultur: Likestillingsparadokser I
KULT2208 Kjønn og norsk kultur: Likestillingsparadokser II
KULT3310 Kjønn, likestilling og mangfold: Analysestrategier
KULT3305 Kjønn, likestilling og mangfold: Teoretisk innføring
PPU4212 Klassemiljø og tilpasset opplæring med spesialpedagogisk arbeid
PPU4512 Klassemiljø og tilpasset opplæring med spesialpedagogisk arbeid
TFY4345 Klassisk mekanikk
ANT1003 Klassisk retorikk
TFY4275 Klassisk transportteori
FY8907 Klassisk transportteori
AAR4832 Klima og bygget form
AAR4532 Klima og bygget form prosjektering
AAR4546 Klimagassutslipp som design - parameter_Design
AAR4817 Klimagassutslipp som design - parametre_teori
TEP4245 Klimateknikk
TEP4300 Klimavern
MEDT8008 Klinisk MR Spektroskopi
DT8119 Klinisk beslutningsstøtte
FARM3001 Klinisk farmasi og farmakoterapi
KLMED8009 Klinisk forskning
FY8409 Klinisk fysikk for stråleterapi
PSYPRO4605 Klinisk nevropsykologi
PSYPRO4201 Klinisk praktikum I
PSYPRO4202 Klinisk praktikum II
PSYPRO4203 Klinisk praktikum III
PSYPRO4204 Klinisk praktikum IV
PSYPRO4601 Klinisk psykologi - barn og ungdom
PSYPRO4603 Klinisk psykologi - voksen
PSYPRO4063 Klinisk psykologi I
PSYPRO4064 Klinisk psykologi II
PSYPRO4076 Klinisk psykologi III
PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi
MD3012 Kliniske rotasjoner 12 uker
MD3016 Kliniske rotasjoner 16 uker
MD3002 Kliniske rotasjoner 2 uker
MD3004 Kliniske rotasjoner 4 uker
MD3008 Kliniske rotasjoner 8 uker
TMR4205 Knekking og sammenbrudd av marine konstruksjoner i stål og aluminium
GEOG3518 Knowledge Management in a Global Economy
TMA4185 Kodeteori
PSYPRO4112 Kognitiv psykologi I
PSY1012 Kognitiv psykologi I
PSYPRO4312 Kognitiv psykologi II
PSY2012 Kognitiv psykologi II
TDT4137 Kognitive arkitekturer
ENG3122 Kognitive og teoretiske aspekter ved språk
TKP4525 Kolloid- og polymerkjemi, fordypningsemne
TKP4521 Kolloid- og polymerkjemi, fordypningsprosjekt
TKP4520 Kolloid- og polymerkjemi, fordypningsprosjekt
KP8129 Kolloidkjemi for prosessindustrien
TTM4100 Kommunikasjon - Tjenester og nett
AVS2240 Kommunikasjon i arbeidslivet: mønstre og mangfold
PSY3134 Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi
BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd
TTM4175 Kommunikasjonsteknologi, introduksjon
TTT4115 Kommunikasjonsteori
EDU3080 Kommunikativ kompetanse
MA8202 Kommutativ algebra
POL8515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia
POL3515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia
TDT4205 Kompilatorteknikk
TMA4175 Kompleks analyse
AAR4536 Kompleksitet og dybde
MUSP4534 Komposisjon A
MUSP4544 Komposisjon B
MUSV3001 Komposisjon og analyse
MUSV3017 Kompositoriske formstrategier
NEVR2030 Komprimert introduksjon til nevrovitenskap
HIST2165 Kongemakt og stat i den norrøne verden
AAR4833 Konsepter og strategier i bærekraftig arkitektur
TEP4200 Konstruksjon, drift og vedlikehold av hydrauliske strømningsmaskiner
MR8502 Konstruksjoners pålitelighet
TKT4201 Konstruksjonsdynamikk
AAR4405 Konstruksjonslære
TKT4180 Konstruksjonsmekanikk - Beregningsmetoder
MM8101 Konstruksjonsmetodikk
IT8001 Kontekstsensitive systemer
KT8305 Kontinuumsmekanikk
TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger
BA8508 Konvensjonell tunneldrift
BA8512 Konvensjonell tunneldrift
TMM4170 Korrosjon
TMT4255 Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse
MT8102 Korrosjon og overflateteknologi
TBA4315 Kostnader og nytte ved samferdselsanlegg
TET4190 Kraftelektronikk
ET8303 Kraftelektronikk, halvlederfysikk og pålitelighet
TET4185 Kraftmarkeder, ressurs og miljø
ET8208 Kraftmarkedsteori
RAD3600 Kreativitet og innovasjonsprosesser
TFE4101 Krets- og digitalteknikk
TFE4915 Krets- og systemdesign, masteroppgave
TET4100 Kretsanalyse
HIST2205 Krise, velstand og deltakelse: Europas historie 1300-1550
KJ2053 Kromatografi (Analytisk kjemi II)
PED1023 Kropp, tanke og kultur: Grunnleggende tilnærminger til pedagogikk og utdanning
IDRSA1010 Kroppsøving og idrett
TMA4160 Kryptografi
TMA4155 Kryptografi, introduksjon
TM8107 Kryptoprotokoller og anvendelser
TEP4222 Kryssløpsanalyse, handel og miljø
KP8131 Krystallisasjon og partikkeldesign
SOS3503 Kultur og mediesosiologi
SOS8503 Kultur og mediesosiologi
KULT3301 Kultur, kunnskap og modernitet
KULT3306 Kultur- og kjønnsstudier - Spesialtilpasning
EDU3081 Kulturell kompetanse
SANT3600 Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv
SANT0001 Kulturforståelse og internasjonalisering
ARK1002 Kulturhistorie og materiell kultur
KULMI2700 Kulturminnerett
KULMI3100 Kulturminnevernets teori og metode
TDT4290 Kundestyrt prosjekt
DANS3006 Kunnskap om dans
KLH3107 Kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon
PK8106 Kunnskapseksplotering og dataminering
AAR8350 Kunnskapsteori og arkitektens arbeidsmåte
KUH1018 Kunst og arkitektur fra 1400-tallet til vår egen tid
KRL2030 Kunst og religion
EDU3075 Kunstfagdidaktisk forskning
KM1004 Kunsthistorie
KUH3003 Kunsthistoriografiens politikk
IT3105 Kunstig intelligens programmering
BK2451 Kunstnerisk arbeid og fordypning
BK2450 Kunstnerisk arbeid og fordypning
BK2300 Kunstnerisk arbeid og utprøving
MUSP4742 Kunstnerisk fordypning
MUSP4701 Kunstnerisk fordypning
MUSP4741 Kunstnerisk fordypning- Kombinert utøvende/vitenskapelig
MUSP4731 Kunstnerisk fordypning- internasjonal variant
MUSP4740 Kunstnerisk utvikling
MUSP4744 Kunstnerisk/vitenskapelig fordypning
EDU3074 Kunstpedagogikk, diskursiv kompetanse og profesjonalitet
EDU3077 Kunstpedagogisk forsknings- og utviklingsprosjekt i praksis
MUSV3102 Kurt Weill: Fra Berlin til Broadway
SOS8516 Kvalitativ analyse
SOS3516 Kvalitativ analyse
LPY3000 Kvalitativ metode og Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid)
PLU8021 Kvalitative analysemetoder 1
PLU8022 Kvalitative analysemetoder 2
PSY2018 Kvalitative forskningsmetoder
PH3001 Kvalitative forskningsmetoder
KLH3015 Kvalitative forskningsmetoder
PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder
SMED8015 Kvalitative forskningsmetoder
SOS3007 Kvalitative forskningsmetoder
HLS3004 Kvalitative metoder
SOS3004 Kvalitative metoder
HLS3008 Kvalitative metoder - Praktisk kunnskapsbygging og evaluering
POL8514 Kvalitative metoder og studiet av borgerkriger
TPK4110 Kvalitets- og prestasjonsfokusert ledelse
BA8505 Kvalitetssikring av store prosjekter. Fokus på tidligfasen
FE8100 Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon
FY3464 Kvantefeltteori I
TKJ4170 Kvantekjemi
TFY4250 Kvantemekanikk I
FY2045 Kvantemekanikk I
TFY4205 Kvantemekanikk II
TFY4292 Kvanteoptikk
FY8908 Kvanteoptikk
TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer
FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer
LPY3001 Kvantitativ metode
PLU8012 Kvantitative analysemetoder i praksis
SOS3005 Kvantitative metoder
HLS3002 Kvantitative metoder og statistikk
KULT8874 Kvinne- og kjønnsstudier
TTK4100 Kybernetikk, introduksjon
TBA4145 Kyst og havnefasiliteter
TBA4270 Kystteknikk
DANS3014 Labanotasjon
BA8205 Lagring og formidling av geografisk informasjon
BI2063 Landbasert akvakultur
GEOG3505 Landscape and Planning
GEOG3525 Landscape, Planning and Management
AAR4845 Landskapsanalyse
KLH3201 Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging
TFY4291 Laserfysikk og ulineær optikk
SPA1401 Latinamerikansk kultur og historie
LAT1006 Latinske oversettelser
FE8126 Lavspenning/laveffekt analog CMOS
TBA4157 Lean Design and Construction
DT8115 Learning in Technology Rich Environments
TIØ4345 Ledelse av bedriftsrelasjoner og -nettverk
IØ1000 Ledelse i praksis
FARM3000 Legemiddelanalyse og generell farmakokinetikk
PED3542 Lese- og skrivevansker
MT8104 Lettmetallelektrolyse
TMA4275 Levetidsanalyse
MA8402 Lie-grupper og Lie-algebraer
KP8102 Lignocellulosekjemi
MA1202 Lineær algebra med anvendelser
MA1201 Lineær algebra og geometri
TTK4115 Lineær systemteori
TMA4145 Lineære metoder
TMA4267 Lineære statistiske modeller
SPRÅK8880 LingPhil sommerskole
SPRÅK8882 LingPhil sommerskole 2
ENG2302 Litteratur og historie
FRA2203 Litteratur og mentalitet
ENG2303 Litteratur og nasjon
ENG1302 Litteratur: Drama og lyrikk
ENG1303 Litteratur: Prosa
ALIT1102 Litteraturen fra 1500 til 1800
ALIT1105 Litteraturen fra 1800 til 1900
ALIT1106 Litteraturen fra 1900 til 2000
ALIT1101 Litteraturen fra antikken til 1500
FRA1102 Litteraturhistorie og litterær analyse
LITT3000 Litteraturteori og tekstforståelse
NORD2312 Litterære kulturmøter og kulturell identitet: Norsk som andrespråk
NORX2312 Litterære kulturmøter og kulturell identitet: Norsk som andrespråk - for utvekslingsstudenter
MUSP4536 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon A
MUSP4532 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon B
EP8121 Livsløpsanalyse av bioenergisystemer
TEP4223 Livssyklusanalyse
EP8108 Livssyklusvurdering og miljøsystemanalyse
KULMI2710 Lokalhistorie med arkivkunnskap
MUST2060 Lyd for multimedia
FVP3004 Lyddesign
MUST2059 Lydkunst og installasjoner
AAR4850 Lys og belysning
TET4165 Lys og belysning
AAR4935 Lys og farge
TMT4300 Lys- og elektronmikroskopi
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi
MA2010 Lærerutdanningsprosjekt i matematikk
IDRSA1012 Læring i kroppsøving og idrett
VLR1006 Læring og endring i arbeidslivet
PED3522 Læring og motivasjon
LPY3003 Læring og sosialisering
EDU3020 Læring og undervisning i naturfag
PSY3110 Læring, atferd og omgivelser
VLR1000 Læring, kunnskap og valg
PED3613 Læring, motivasjon og sosialt samspill
LING3392 M.Phil.-oppgave i lingvistikk
AAR5400 M.Sc. Thesis in Urban Development and Resilience
AAR4993 M.Sc. i bærekraftig arkitektur
FE8130 MEMS teknologi og design
TFE4225 MEMS-design
ET8301 Magnetisk konstruksjon av permanent magnetiserte maskiner
AAR4611 Making is Thinking. I grensesnittet mellom kunstneriske- og arkitektoniske metoder
FIN3005 Makrofinans
SØK1151 Makroøkonomi for ledere
SØK1012 Makroøkonomisk analyse
SØK3516 Makroøkonomiske emner
SØK8616 Makroøkonomiske emner
HIST3405 Makt, musikk og ritualer: kunstens rolle i politisk kommunikasjon 800-1600
TGB4120 Malmforekomstmodellering
TMA4190 Mangfoldigheter
TTT4175 Marin akustikk
TT8305 Marin akustikk II
BI2036 Marin biodiversitet
BT8114 Marin biokjemi
TBA4551 Marin byggteknikk, fordypningsprosjekt
TBA4550 Marin byggteknikk, fordypningsprosjekt
TBA4920 Marin byggteknikk, masteroppgave
TBA4292 Marin byggteknikk, videregående kurs
TMR4182 Marin dynamikk
BA8301 Marin geoteknikk
TMR4525 Marin hydrodynamikk, fordypningsemne
TMR4520 Marin hydrodynamikk, fordypningsprosjekt
TMR4505 Marin konstruksjonsteknikk, fordypningsemne
TMR4500 Marin konstruksjonsteknikk, fordypningsprosjekt
TMR4515 Marin kybernetikk, fordypningsemne
TMR4510 Marin kybernetikk, fordypningsprosjekt
BT3910 Marin kystutvikling, masteroppgave
KJ3050 Marin organisk miljøkjemi
TMR4565 Marin prosjektering, fordypningsemne
TMR4560 Marin prosjektering, fordypningsprosjekt
TMR4247 Marin teknikk - Hydrodynamikk
TMR4167 Marin teknikk - Konstruksjoner
TMR4310 Marin teknikk - Maskineri
TMR4105 Marin teknikk - Grunnlag
TMR4930 Marin teknikk, masteroppgave
TMR4585 Marin undervannsteknikk, fordypningsemne
TMR4580 Marin undervannsteknikk, fordypningsprosjekt
BI2060 Marin økologi
BI3066 Marine Juvenile Production
TMR4170 Marine konstruksjoner
BT8117 Marine lipider
BT3110 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi
TET4200 Marine og offshore elektroinstallasjoner
TMR4225 Marine operasjoner
TMR4240 Marine reguleringssystemer I
TMR4243 Marine reguleringssystemer II
TMR4575 Marine ressurser og havbruk, fordypningsemne
TMR4570 Marine ressurser og havbruk, fordypningsprosjekt
TMR4535 Marint maskineri, fordypningsemne
TMR4530 Marint maskineri, fordypningsprosjekt
TMR4290 Maritime elektriske kraft- og propulsjonssystemer
SØK1011 Markeder og markedssvikt
TIØ4165 Markedsføringsledelse
TMM4112 Maskindeler
TMR4222 Maskineri og drift
TMM4150 Maskinkonstruksjon og mekatronikk
TDT4173 Maskinlæring og case-basert resonnering
TDT4258 Maskinnær programmering
MT8108 Massetransport
KJ3910 Master Thesis in Environmental Chemistry
BIENV3900 Master Thesis in Environmental Toxicology and Chemistry
BI3905 Master Thesis in Marine Coastal Development
NATRBI3900 Master Thesis in Natural Resources Management - Biology
AAR5410 Master in Sustainable Urban Transitions
BARN3900 Master's Thesis
HIST3910 Master's Thesis in Globalization
PSY3908 Master's Thesis in Human Development
PSY3904 Master's Thesis in Human Development
GEOG3940 Master's Thesis in Natural Resources Management - Geography
GEOG3920 Master`s Thesis in Development Studies, specialising in Geography
LING3308 Masteremne i fonologi
LING3309 Masteremne i pragmatikk
LING3302 Masteremne i syntaks og semantikk
EDU3980 Mastergradsoppgave i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk
MA3001 Mastergradsseminar i matematikk
ST3201 Mastergradsseminar i statistikk
MTSMO1 Masteroppgave
PSY3912 Masteroppgave Læring - hjerne, atferd, omgivelser
PSY3914 Masteroppgave Læring - hjerne, atferd, omgivelser
IØ3911 Masteroppgave i Global Manufacturing Management
IØ3910 Masteroppgave i Global Politics & Culture
PSY3911 Masteroppgave i Industriell økologi
BT3905 Masteroppgave i Marin kystutvikling
ALIT3900 Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap
PSY3913 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
ARK3000 Masteroppgave i arkeologi
AAR4990 Masteroppgave i arkitektur
BEV3901 Masteroppgave i bevegelsesvitenskap
BI3900 Masteroppgave i biologi
BI3950 Masteroppgave i biologi
BI3960 Masteroppgave i biologididaktikk
BIOTBI3900 Masteroppgave i bioteknologi ved inst. for biologi
BIOTBT3900 Masteroppgave i bioteknologi ved inst. for bioteknologi
CBIO3900 Masteroppgave i cellebiologi for medisinsk teknisk personell
DANS3010 Masteroppgave i dans
DRA3090 Masteroppgave i drama og teater
AAR4992 Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning
ENG3900 Masteroppgave i engelsk
ENG3901 Masteroppgave i engelsk
ENG3920 Masteroppgave i engelsk lingvistikk og språktilegnelse
GEOG3950 Masteroppgave i entreprenørskap, innovasjon og samfunn
EDU3970 Masteroppgave i estetiske fags didaktikk
EUR3001 Masteroppgave i europastudier
EUR3011 Masteroppgave i europastudier
FARM3901 Masteroppgave i farmasi
FVP3090 Masteroppgave i film- og videoproduksjon
FILM3090 Masteroppgave i filmvitenskap
FILM3091 Masteroppgave i filmvitenskap - prosjektorientert
FI3101 Masteroppgave i filosofi
FI3204 Masteroppgave i filosofi
FIN3900 Masteroppgave i finansiell økonomi
FON3390 Masteroppgave i fonetikk
FRA3900 Masteroppgave i fransk
FRA3901 Masteroppgave i fransk
FRA3911 Masteroppgave i fransk med prosjektorientering
FUH3900 Masteroppgave i funksjonshemming og samfunn
FY3900 Masteroppgave i fysikk
FY3950 Masteroppgave i fysikk
FY3960 Masteroppgave i fysikkdidaktikk
FP4400 Masteroppgave i fysisk planlegging
PED3905 Masteroppgave i førskolepedagogikk
GEOG3900 Masteroppgave i geografi
GEOG3901 Masteroppgave i geografi - lærermaster
GEOL3090 Masteroppgave i geologi
PH3901 Masteroppgave i global helse
RVI3910 Masteroppgave i globalisering
POL3910 Masteroppgave i globalisering
SANT3910 Masteroppgave i globalisering
GEOG3910 Masteroppgave i globalisering
PSY3907 Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi
PSY3902 Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi
HLS3901 Masteroppgave i helsevitenskap / klinisk variant
HLS3900 Masteroppgave i helsevitenskap/samfunnsvitenskapelig variant
HIST3000 Masteroppgave i historie
HIST3050 Masteroppgave i historie - femårig lektorutdanning
IDR3920 Masteroppgave i idrettsvitenskap
IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap
POL3920 Masteroppgave i industriell økologi
IT3950 Masteroppgave i informatikk
IT3904 Masteroppgave i informatikk: Algoritmer og datamaskiner
IT3902 Masteroppgave i informatikk: Databaser og søk
IT3903 Masteroppgave i informatikk: Kunstig intelligens
IT3901 Masteroppgave i informatikk: Programvaresystemer
IT3905 Masteroppgave i informatikk: Spillteknologi
KJ3900 Masteroppgave i kjemi
KJ3950 Masteroppgave i kjemi
KJ3960 Masteroppgave i kjemididaktikk
KLAS3000 Masteroppgave i klassiske fag
KLH3901 Masteroppgave i klinisk helsevitenskap
PSY3903 Masteroppgave i kognitiv/biologisk psykologi
MUSV3016 Masteroppgave i komposisjon
PSY3906 Masteroppgave i kultur-, sosial- og samfunnspsykologi
KULMI3090 Masteroppgave i kulturminneforvaltning
KUH3090 Masteroppgave i kunst og politikk
KUH3190 Masteroppgave i kunst og politikk - prosjektorientert
EDU3971 Masteroppgave i kunstfagdidaktikk
KULT3392 Masteroppgave i likestilling og mangfold
KULT3393 Masteroppgave i likestilling og mangfold. Prosjektorientert variant
LING3390 Masteroppgave i lingvistikk
LPY3900 Masteroppgave i lærerprofesjon og yrkesutøvelse
MA3950 Masteroppgave i matematikk
MA3900 Masteroppgave i matematikk
MA3911 Masteroppgave i matematiske fag
MV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
MV3090 Masteroppgave i medievitenskap
MV3092 Masteroppgave i medievitenskap - prosjektorientert
MOL3901 Masteroppgave i molekylærmedisin
MOL3901 Masteroppgave i molekylærmedisin
MUST3050 Masteroppgave i musikkteknologi
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap
MOL4901 Masteroppgave i nanoteknologi
NATBI3950 Masteroppgave i naturfag
NATKJ3950 Masteroppgave i naturfag
EDU3910 Masteroppgave i naturfagdidaktikk
NATRKJ3900 Masteroppgave i naturressursforvaltning - Kjemi
NEVR3901 Masteroppgave i nevrovitenskap
FY3901 Masteroppgave i nevrovitenskap
NORD3901 Masteroppgave i nordisk
NORD3900 Masteroppgave i nordisk
RVI3900 Masteroppgave i religionsvitenskap
PSY3905 Masteroppgave i risiko, miljø og sikkerhetspsykologi
PSY3910 Masteroppgave i risiko, miljø og sikkerhetspsykologi
PSY3909 Masteroppgave i risiko, miljø og sikkerhetspsykologi
RAD3902 Masteroppgave i rådgivningsvitenskap
EDU3900 Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk
SØK3950 Masteroppgave i samfunnsøkonomi
SØK3900 Masteroppgave i samfunnsøkonomi
PED3901 Masteroppgave i skoleutvikling
PSY3901 Masteroppgave i sosial- og samfunnspsykologi
SANT3900 Masteroppgave i sosialantropologi
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid
SOS3900 Masteroppgave i sosiologi
SOS3901 Masteroppgave i sosiologi
PED3903 Masteroppgave i spesialpedagogikk
ST3900 Masteroppgave i statistikk
POL3900 Masteroppgave i statsvitenskap
POL3901 Masteroppgave i statsvitenskap
KULT3391 Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
TYSK3901 Masteroppgave i tysk
TYSK3900 Masteroppgave i tysk
PED3906 Masteroppgave i utdanning og oppvekst
VL3900 Masteroppgave i voksnes læring
EDU3920 Masteroppgave i yrkesdidaktikk
DRA3192 Masteroppgave. Praktisk master i drama og teater
TMA4100 Matematikk 1
TMA4105 Matematikk 2
TMA4115 Matematikk 3
TMA4110 Matematikk 3
TMA4135 Matematikk 4D
TMA4120 Matematikk 4K
TMA4122 Matematikk 4M
TMA4123 Matematikk 4M
TMA4125 Matematikk 4N
TMA4130 Matematikk 4N
MA0601 Matematikk for ikke-matematikere
SØK1001 Matematikk for økonomer
TMA4900 Matematikk, masteroppgave
PED3544 Matematikkproblemer
PG8106 Matematisk geofysikk
KP8105 Matematisk modellbygging og modelltilpassing
TMA4195 Matematisk modellering
TTK4200 Matematisk modellering av fysiske systemer
IØ8400 Matematisk programmering
MA2001 Matematisk prosjekt
FY8304 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken
FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken
TMA4310 Matematiske emner, videregående kurs
RVI3020 Material og metode
TMT4210 Material- og prosessmodellering
PK8102 Materialavvirkende bearbeiding
TMM4511 Materialer, fordypningsprosjekt
TMM4911 Materialer, masteroppgave
MT8307 Materialers termodynamikk
FY8905 Materialfysikk
TFY4255 Materialfysikk
TMT4900 Materialkjemi og energiteknologi, masteroppgave
TKT4135 Materialmekanikk
TEP4285 Materialstrømanalyse
EP8122 Materialstrømanalyse, ressurser og resirkulering, PhD
TMM4100 Materialteknikk
TMT4185 Materialteknologi
TMT4171 Materialteknologi 1
TMT4176 Materialteknologi 2
TMT4177 Materialteknologi 3
TMT4500 Materialteknologi, fordypningsprosjekt
TMT4905 Materialteknologi, masteroppgave
SAM1020 Medborgerutdanning
SOS3051 Medie- og kommunikasjonsteori
MV1010 Medieanalyse
PED3582 Mediedanning og mediepedagogikk
MV2011 Medienes estetikk
PSY2011 Medienes publikum
PSY2021 Medienes publikum
PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse
PED3612 Mediepedagogikk og pedagogisk sosiologi
SOS2009 Medier og samfunn
POL3509 Medier, opinion og politisk adferd
POL8509 Medier, opinion og politisk adferd
EDU3057 Medier, politikk og populisme
SOS1006 Mediesosiologi
KM1005 Medievitenskap
MV2015 Medievitere i praksis
MD4051 Medisin - Hovedoppgave
MD4053 Medisin - utplassering lokalsykehus
MD4011 Medisin 1. års eksamen
MD4020 Medisin 2. års eksamen
MD4030 Medisin 3. års eksamen
MD4040 Medisin 4. års eksamen
MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter
MD4074 Medisin forskerlinjen forskningsoppgave
MD4071 Medisin forskerlinjen semester 1
MD4072 Medisin forskerlinjen semester 2
MD4062 Medisinsk avsluttende eksamen
TTK4160 Medisinsk billeddannelse
SMED8004 Medisinsk forskning i teori og praksis
MOL3001 Medisinsk genetikk
KLMED8004 Medisinsk statistikk, del I
KLMED8005 Medisinsk statistikk, del II
MOL3018 Medisinsk toksikologi
TKT4126 Mekanikk
TKT4116 Mekanikk 1
TKT4118 Mekanikk 1
TKT4123 Mekanikk 2
TKT4122 Mekanikk 2
TKT4124 Mekanikk 3
FY1001 Mekanisk fysikk
TFY4145 Mekanisk fysikk
MR8402 Mekaniske svingninger
TPK4125 Mekatronikk
TPD4123 Mekatronikk for designere
MUSV3107 Mellom romantikk og modernisme: Musikk og tenkning i Wien rundt år 1900
AFR1002 Menneske og miljø i Afrika
GEOG1000 Menneske og sted I
GEOG1001 Menneske og sted II
TDT4180 Menneske-maskin interaksjon
GEOG2001 Mennesket endrer landskapet
SANT2010 Mennesket og natur: Politisk økologi
MEDT8010 Metabolomics- Metoder og praktisk anvendelse
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper
TMT4240 Metallenes mikrostruktur og egenskaper
TMT4266 Metallforming - mikrostruktur og krystallplastisitet
TMT4306 Metallproduksjon - ferrolegeringer, jern og stål
MT8205 Metallurgisk modellering av sveising
AAR4851 Metamorfose kunnskap
AAR4540 Metamorfose. Prosjekt- og eiendomsutvikling
BARN3202 Methodological Perspectives on Child and Childhood Research
GEOG3003 Methodology and the Research Process
BARN8200 Methodology in Child and Childhood Research
BARN3201 Methods and Ethics in Childhood Studies
BEV1012 Metode og statistikk
KULT3322 Metode: Kvalitative forskningsprosesser I
KULT3302 Metode: Kvalitative forskningsprosesser II
HIKU8861 Metodekurs i historie og kulturfag
AAR4853 Metodelære
IØ8204 Metoder for forskning og konsultasjon av team med vekt på SPGR
IT3010 Metoder for forskningsbasert innovasjon i IT
ET8209 Metoder for planlegging av kraftproduksjon
TDT4171 Metoder i kunstig intelligens
TIØ4205 Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring
KUH2002 Middelalderens billedkunst og arkitektur
RVI1030 Midtøstens religioner
GEOG3522 Migrasjon og utvikling
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
SØK8615 Mikro- og paneldataøkonometri
BT8101 Mikrobiell økologi
TBT4110 Mikrobiologi
TTT4205 Mikrobølgeteknikk
MT8216 Mikrostruktur- og teksturutvikling ved termomekanisk bearbeiding - Fenomener, teori og modellering
EP8409 Mikrostrømning
TIØ4117 Mikroøkonomi
TIØ4116 Mikroøkonomi og investeringsanalyse
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse
SØK8618 Mikroøkonomiske emner
SØK3518 Mikroøkonomiske emner
MUSV3108 Miles Davis: biografi, jazz- og kulturhistoriske sammenhenger
IØ8503 Miljø og samfunnsansvar - teoretisk og metodologisk tilnærming til flerfaglig forskning
TGB4530 Miljø- og hydrogeologi, fordypningsprosjekt
TGB4935 Miljø- og hydrogeologi, masteroppgave
TKP4535 Miljø- og reaktorteknologi, fordypningsemne
TKP4530 Miljø- og reaktorteknologi, fordypningsprosjekt
TKP4531 Miljø- og reaktorteknologi, fordypningsprosjekt
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi
SØK8624 Miljø- og ressursøkonomi
TEP4295 Miljøanalyse og industriell økologi
TGB4270 Miljøaspekter ved mineralproduksjon
TBT4130 Miljøbioteknologi
TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og grønn økonomi
TIØ4195 Miljøledelse og bedriftsstrategi
POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning
BI3072 Miljøtoksikologi
TPG4120 Mineral-, ingeniør- og miljøgeofysikk
TGB4115 Mineralforekomstgeologi
TGB4125 Mineralogi
TGB4295 Mineralogi og petrologi, videregående kurs
TGB4585 Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi, fordypningsemne
TGB4520 Mineralproduksjon, fordypningsprosjekt
TGB4227 Mineralproduksjon, grunnkurs
TGB4926 Mineralproduksjon, masteroppgave
TGB4216 Mineralressursforvaltning, grunnleggende kurs
TGB4255 Mineralressursforvaltning, videregående kurs
KULMI3115 Minne, historie og ting
SMED8006 Mixed Models
TM8100 Mobil telematikk
TTM4133 Mobile nett og tjenester
MA8003 Modeller i populasjonsbiologi
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap
TEP4290 Modellering av det bygde miljø
EP8209 Modellering av dispergerte faser
TMT4260 Modellering av fasetransformasjoner
KP8136 Modellering av katalytiske reaksjoner
MM8404 Modellering av sprøtt og duktilt brudd
MR8405 Modellering og analyse av maskinsystemer
TTK4170 Modellering og identifikasjon av biologiske systemer
TTK4195 Modellering og regulering av roboter
TTK4130 Modellering og simulering
PG8403 Modellering og simulering av produksjonsprosesser
TMR4275 Modellering, simulering og analyse av dynamiske system
FE8119 Modelleringsteori for enbrikkesystemer og innvevde systemer
ENG1402 Moderne britisk historie og kultur
GRE2001 Moderne gresk
HIST1250 Moderne historie etter 1850
NORD2241 Moderne språk I
NORX2241 Moderne språk I - for utveklingsstudenter
NORD2242 Moderne språk II
NORX2242 Moderne språk II - for utvekslingsstudenter
FRA1103 Moderne språk og litteratur
TYSK3600 Moderne tysk språkvitenskap
AFR2120 Modernisering og kjønn
EDU3043 Modernitet og danning
KUH2008 Modernitetens og samtidens kunst og arkitektur
KJ8902 Molekylmodellering
TKJ4205 Molekylmodellering
FE8111 Molekylstråleepitaksi
TFY4310 Molekylær biofysikk
BI3016 Molekylær cellebiologi
MOL8001 Molekylær fysiologi: mekanismer og metoder
MOL3023 Molekylær medisinsk mikrobiologi med essay
MOL3003 Molekylær medisinsk mikrobiologi med laboratoriearbeid
BT8103 Molekylær toksikologi
BT3103 Molekylær toksikologi
BI2014 Molekylærbiologi
BI2015 Molekylærbiologi, laboratoriekurs
MOL8002 Molekylære forsvarsmekanismer mot sykdom
MOL8005 Molekylære forsvarsmekanismer mot sykdom - oppgaveskriving
TBT4145 Molekylærgenetikk
MOL8009 Molekylærmekanismer for inflammasjon
BEV1010 Motorikk
BEV3005 Motorikk og biomekanikk
MUSV3113 Mozarts operaer
TDT4280 Multiagent-systemer og spillteori
FI5207 Multicultural Conflicts and Ethics
FI5201 Multicultural Conflicts and Ethics
TTT4135 Multimedia - signalbehandling
SMED8010 Multimorbiditet som vitenskapelig, klinisk og organisatorisk utfordring
TK8116 Multivariat data- og meta-modellering
PSY8003 Multivariate kvantitative forskningsmetoder
AVS1202 Muntlig kommunikasjon: samtale og samtaleanalyse
TBA4140 Murkonstruksjoner
KULMI3215 Museologi og kulturarvspedagogikk
ARK3250 Museologi på universitetsmuseer
ARK3003 Museology and Heritage Studies
MUSV3117 Musikaler
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II
MUSV1007 Musikk og globalisering
MUSV3115 Musikk og kultur i 1970-årenes New York
HIST2155 Musikk og politikk i middelalderen. Fra 750 til 1500
TT2010 Musikk og sansning
TTT4197 Musikkakustikk og audiologi
MUSP4091 Musikkdidaktikk med vekt på instrumentalopplæring
MUSP4090 Musikkdidaktikk med vekt på instrumentalopplæring
MUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400-1600
MUSV3106 Musikkens makt: maktens musikk - møter mellom musikk og politikk fra antikken til det 20. århundret
MUSP4113 Musikkhistorie A
MUSP4133 Musikkhistorie C
MUSP4337 Musikkteknologi for den utøvende musiker
MUST1058 Musikkteknologi i et historisk lys
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode
FY8203 Myke materialers fysikk
FY8901 Målesensorer/transdusere
TPK4195 Måleteknikk
TFY4185 Måleteknikk
BEV2101 Måling av fysisk aktivitet
TTK4205 Mønstergjenkjenning
SPRÅK8883 NFU-H kurs i språkvitenskap
NRSN8001 NRSN skrivekurs
TIØ4535 NTNU's entreprenørskole, fordypningsemne
TIØ4530 NTNU's entreprenørskole, fordypningsprosjekt
TFE4535 Nanoelektronikk og fotonikk, fordypningsemne
TFE4570 Nanoelektronikk og fotonikk, fordypningsprosjekt
TFE4560 Nanoelektronikk og fotonikk, fordypningsprosjekt
TFE4920 Nanoelektronikk og fotonikk, masteroppgave
TFY4340 Nanofysikk
FY8909 Nanofysikk
TMT4320 Nanomaterialer
MOL3014 Nanomedisin I - bioanalyse
MOL3015 Nanomedisin II - terapi
KT8307 Nanomekanikk
TKT4146 Nanomekanikk
TFE4240 Nanoskala komponentteknologi
FE8135 Nanostrukturering
TMT4510 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt
TFY4520 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt
TMM4550 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt
TKJ4530 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt
TKP4570 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt
TKT4540 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt
MOL4500 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt
TBT4510 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt
TFE4220 Nanoteknologi, introduksjon
TKJ4905 Nanoteknologi, masteroppgave
TFY4905 Nanoteknologi, masteroppgave
TKT4930 Nanoteknologi, masteroppgave
TKP4905 Nanoteknologi, masteroppgave
TMM4940 Nanoteknologi, masteroppgave
TMT4910 Nanoteknologi, masteroppgave
TBT4905 Nanoteknologi, masteroppgave
TFE4925 Nanoteknologi, masteroppgave
TFY4330 Nanoverktøy
HIST2625 Nasjonalisme og demokrati
GEOG3030 Natural Resources Management
RFEL3081 Natural Resources Management, Interdisciplinary Project
EDU3021 Naturfagenes egenart
TPG4140 Naturgass
TEP4185 Naturgassteknologi
GEOG3509 Naturgeografisk seminar
EP8300 Naturlig konveksjon i bygninger
KJ2072 Naturmiljøkjemi
MN8000 Naturvitenskap i praksis: Metode, Etikk og Formidling
TTT4150 Navigasjonssystemer
TTM4516 Nett og tjenestekvalitet, fordypningsemne
TTM4128 Nett- og tjenesteadministrasjon
TTM4150 Nettarkitektur i internett
TTM4180 Nettverkshåndtering
NEVR3004 Nevrale nettverk
BI8021 Nevrobiologi
MT8400 NorRen Interdisciplinary Renewable Energy Summer School
GEOG2002 Nord/ Sør relasjoner
NORD2100 Nordisk litteratur
NORX2100 Nordisk litteratur I - for utvekslingsstudenter
NORD1108 Nordisk litteraturhistorie
NORX1108 Nordisk litteraturhistorie - for utvekslingsstudenter
NORD2261 Nordisk sommerkurs i språk og litteratur
NORD1106 Nordisk språk - historisk
NORX1106 Nordisk språk - historisk - for utvekslingsstudenter
NORD1102 Nordisk språk - moderne
NORX1110 Nordisk språk - moderne - for utvekslingsstudenter
EUR3409 Norge og EU etter 1994
EUR2101 Norge og europeisk integrasjon
TGB4112 Norges geologi og georessurser
NFUT0003 Norsk for utlendinger, kortkurs
NFUT0008 Norsk for utlendinger, kortkurs
NFUT0001 Norsk for utlendinger, kortkurs
NFUT0005 Norsk for utlendinger, kortkurs
NFUT0007 Norsk for utlendinger, kortkurs
NFUT0006 Norsk for utlendinger, kortkurs
NFUT0004 Norsk for utlendinger, kortkurs
NFUT0002 Norsk for utlendinger, kortkurs
NFUT0109 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0108 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0104 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0102 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0101 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0103 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0105 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0107 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0106 Norsk for utlendinger, trinn 1
NFUT0201 Norsk for utlendinger, trinn 2
NFUT0206 Norsk for utlendinger, trinn 2
NFUT0203 Norsk for utlendinger, trinn 2
NFUT0207 Norsk for utlendinger, trinn 2
NFUT0205 Norsk for utlendinger, trinn 2
NFUT0202 Norsk for utlendinger, trinn 2
NFUT0204 Norsk for utlendinger, trinn 2
NFUT0304 Norsk for utlendinger, trinn 3
NFUT0303 Norsk for utlendinger, trinn 3
NFUT0301 Norsk for utlendinger, trinn 3
NFUT0305 Norsk for utlendinger, trinn 3
NFUT0302 Norsk for utlendinger, trinn 3
NFUT0401 Norsk for utlendinger, trinn 4
NORD2316 Norsk som andrespråk: Et sosiolingvistisk perspektiv
NORD2600 Norsk som literacy-fag
PED3510 Norsk utdanningshistorie og utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv
HIST3455 Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden 1905
SOS2501 Norwegian Society
AAR8330 Nulluslippsbygg
TMA4910 Numerikk, masteroppgave
TGB4260 Numerisk analyse for bergteknikk
TFY4235 Numerisk fysikk
FY8904 Numerisk fysikk
MA8404 Numerisk integrasjon av tidsavhengige differensialligninger
TMA4205 Numerisk lineær algebra
TMA4212 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder
MA8502 Numerisk løsning av partielle differensialligninger
TMA4220 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden
TMA4215 Numerisk matematikk
GB8306 Numerisk modellering for bergteknikk
TK8115 Numerisk optimalregulering
KT8212 Numerisk simulering av betong
TEP4165 Numerisk varme- og strømningsteknikk
TMM4250 Numeriske analyser og simulering
TKT4140 Numeriske beregninger m/datalab
MA2501 Numeriske metoder
EP8410 Numeriske metoder for hyperbolske problemer i fluiddynamikk
TT8303 Numeriske metoder i akustikk
PG8607 Numeriske metoder i reservoarsimulering
TVM4155 Numeriske modeller og hydraulikk
KJ8107 Nye konsepter i organisk syntese
FARM3002 Nye prinsipper for medikamentell behandling av autotimmune sykdommer og kreft
DRA3004 Nyere dramaturgiske perspektiver
FI1104 Nyere filosofi
KLAS2004 Nygresk litteratur og kultur
TBT4125 Næringsmiddelkjemi
SØK3526 Næringsøkonomi
SØK8626 Næringsøkonomi
EDU3042 Nøkkelbegreper for kritisk samfunnsforståelse
TDT4100 Objektorientert programmering
BEV2007 Observasjonsstudier
SØK3519 Offentlig økonomi
SØK2008 Offentlig økonomi
SØK8619 Offentlig økonomi
TMM4260 Offshore materialer
TBA4170 Ombyggingsteknikk
AAR4937 Omgivelser, kreativitet og dybde
TIØ4120 Operasjonsanalyse, grunnkurs
TDT4186 Operativsystemer
MA8107 Operatoralgebraer
AAR5325 Oppbygging av effektive utviklingsprosjekter
SØK3899 Oppgave i samfunnsøkonomi
PED1021 Opplysning, samfunn og utdanning
TGB4300 Oppredning, videregående kurs
TPG4225 Oppsprukne reservoarer
TFY4195 Optikk
TFY4200 Optikk, videregående kurs
TTK4135 Optimalisering og regulering
TMA4180 Optimering I
TMA4183 Optimering II
IØ8402 Optimering i maritim transport
TIØ4126 Optimering og beslutningsstøtte for teknisk-økonomisk planlegging
IØ8401 Optimering under usikkerhet
IØ8803 Optimering under usikkerhet, modul 2
IØ8804 Optimering under usikkerhet, modul 3
TIØ4130 Optimeringsmetoder med teknisk-økonomiske anvendelser
TM8106 Optiske nett
TBA4135 Organisasjon og økonomi i BA-prosjekt
RAD3039 Organisasjonsrådgivning: utviklingsprosesser i coaching, veiledning og ledelse
SOS2018 Organisasjonsteori
TIØ4101 Organisasjonsteori og selskapsrett
IØ8200 Organisasjonsteori, teknologi og endring
PLU8019 Organisatorisk læring som forskningsfelt og praksis
PSY3135 Organisering og ledelse
KJ1020 Organisk kjemi
TKJ4520 Organisk kjemi, fordypningsprosjekt
TKJ4102 Organisk kjemi, grunnkurs
TKJ4150 Organisk syntese I
TKJ4155 Organisk syntese II
TKJ4130 Organisk syntese, laboratorium
KJ8105 Organometalliske forbindelser i organisk syntese
MUSP4533 Orgelkunnskap
MUSP4510 Orgelutøving A
MUSP4521 Orgelutøving B
MUSP4531 Orgelutøving C
MUSP4540 Orgelutøving D
TMR4230 Oseanografi
KP8905 Overflate- og kolloidkjemi
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi
MR8303 Overflatebølgers kinematikk og dynamikk
ENG3123 Oversettelse
FRA3303 Oversettelse
TYSK3302 Oversettelse
HIST1150 Oversikt over tidlig nytids historie 1550-1850
ET8101 Overspenninger i kraftnett
TET4130 Overspenninger og overspenningsvern
VM8202 Overvannshåndtering
PALC8001 Palliativ forskning - teoretiske, praktiske, etiske og metodologiske aspekter
TDT4200 Parallelle beregninger
TMA4305 Partielle differensialligninger
FY3403 Partikkelfysikk
BI3018 Patentering og teknologietablering (næringsutvikling)
PPU4700 Pedagogikk - del I
PPU4702 Pedagogikk - del II
PPU4410 Pedagogikk - deltid
PPU4110 Pedagogikk - heltid
PPU4601 Pedagogikk 1
PPU4602 Pedagogikk 2
PED2001 Pedagogikk i samfunnsperspektiv
PED1001 Pedagogisk filosofi og idéhistorie
PED3514 Pedagogisk grunnlagstenkning
PED3614 Pedagogisk grunnlagstenkning
YFL4306 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring - Del 1
PED1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi
PED1006 Pedagogisk sosiologi
PED3513 Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon
FON3303 Perseptuell fonetikk
PSYPRO4059 Personlighetspsykologi - teori og metode - øvinger
PSY1016 Personlighetspsykologi I
PSYPRO4116 Personlighetspsykologi I
PSY2016 Personlighetspsykologi II
PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II
PED8008 Perspektiver på dannelse
PED8007 Perspektiver på dannelse u/paper
KULT2202 Perspektiver på kjønn I
KULT2206 Perspektiver på kjønn II
TPG4175 Petrofysikk - Boreholslogging, grunnkurs
TPG4180 Petrofysikk, tolking av brønndata, videregående kurs
TKP4150 Petrokjemi og oljeraffinering
TPG4920 Petroleum Engineering, Master's Thesis
TGB4915 Petroleum Geoscience, Master's Thesis
TPG4925 Petroleum Geosciences, Master's Thesis
POL2022 Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk
POL3522 Petroleumsforvaltning: Den norske modellen
TPG4545 Petroleumsgeofysikk, fordypningsemne
TPG4540 Petroleumsgeofysikk, fordypningsprosjekt
TPG4930 Petroleumsgeofysikk, masteroppgave
TGB4160 Petroleumsgeologi
TGB4565 Petroleumsgeologi, fordypningsemne
TGB4560 Petroleumsgeologi, fordypningsprosjekt
TGB4900 Petroleumsgeologi, masteroppgave
TPG4515 Petroleumsproduksjon, fordypningsemne
TPG4510 Petroleumsproduksjon, fordypningsprosjekt
TPG4910 Petroleumsteknologi - Boreteknologi, masteroppgave
TPG4905 Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon, masteroppgave
TPG4915 Petroleumsteknologi - Reservoarteknologi og petrofysikk, masteroppgave
TPG4105 Petroleumsteknologi, grunnkurs
TPG5110 Petroleumsøkonomi
TGB4130 Petrologi
TM8110 PhD emner i Telematikk
DT8114 PhD-seminar i datateknikk og informasjonsvitenskap
SANT8004 PhD/research Course in Social Anthropology
AAR4815 Plan og byggeprosess
ET8400 Planlegging av belysningsanlegg
PK8206 Planlegging og styring i industrielle verdikjeder
FP4350 Planleggingsteori og bypolitiske teorier
KULMI3235 Planlovgivning i kulturminnevernet
TVM5115 Planning and Design of Dams
TVM5135 Planning of Hydropower
BI2022 Plantevekst og utvikling
BI2021 Planteøkofysiologi
BI3036 Planteøkologi
BO8031 Planteøkologi III
KT8306 Plastisitetsteori
TMM4140 Plastisk deformasjon og brudd (PDF)
POL3507 Policy-analyse
POL8507 Policy-analyse
SØK8620 Politisk økonomi
SØK2103 Politisk økonomi
SØK3520 Politisk økonomi
POL8513 Politisk økonomi
POL3513 Politisk økonomi - Governance
MM8300 Polymerbaserte komposittmaterialer
TMM4175 Polymerer og kompositter
FY8201 Polymerfysikk
TKP4130 Polymerkjemi
BI3010 Populasjonsgenetikk
BI2033 Populasjonsøkologi
MUSV2003 Populærmusikk og teknologi
MUSV3105 Populærmusikkstudier
FVP3002 Posisjoner i filmvitenskap
FILM3012 Posisjoner i filmvitenskap
PPU4708 Praksis - del I
PPU4709 Praksis - del II
PPU4420 Praksis - deltid
PPU4120 Praksis - heltid
PPU4611 Praksis 1
PPU4612 Praksis 2
PPU4613 Praksis 3
PSY3133 Praksis i bedrifter og virksomheter
HIST3012 Praksisopphold
RVI3012 Praksisopphold
GEOG3012 Praksisopphold
SANT3012 Praksisopphold
IØ3012 Praksisopphold/Prosjektarbeid
POL3012 Praksisopphold/Prosjektarbeid
KULMI3080 Praksisperiode
AAR5390 Praktisk arbeidserfaring
MOL8008 Praktisk introduksjon til Next Generation Sequencing dataanalyse
PSYPRO4602 Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom
PSYPRO4604 Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen
PSYPRO4606 Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi
MUSV3005 Praktiske disipliner
TVM5132 Prefeasibility Study in Hydropower Development
AAR5250 Preparation for Fieldwork: Research Methods
BARN3400 Preparatory Course, Master's Thesis
PK8203 Prestasjonsmåling og prestasjonsindikatorer
BT3115 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri
TMT5500 Process Metallurgy and Electrolysis, Specialization Project
AAR5200 Processing Field Study Data
AAR5320 Processing Field Study Data
TGB4250 Produksjon av tilslagsmaterialer
TIØ4285 Produksjons- og nettverksøkonomi
TPG4245 Produksjonsbrønner
FVP3003 Produksjonsforberedende emne
TPK4100 Produksjonsledelse
TBA4130 Produksjonsledelse i BA-prosjekt
TPK4430 Produksjonsledelse og logistikk
TPK4530 Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt
TPK4930 Produksjonsledelse, masteroppgave
TPK4135 Produksjonslogistikk
TPK4180 Produksjonsstrategi
TPK4190 Produksjonsteknologi
TPK4440 Produksjonsteknologi og automatisering
TPK4540 Produksjonsteknologi, fordypningsprosjekt
TPK4940 Produksjonsteknologi, masteroppgave
TPD4500 Produktdesign 9, fordypningsprosjekt
TMM4115 Produktmodellering
MM8100 Produktsimulering videregående kurs
TMM4121 Produktutvikling
TMM4130 Produktutvikling og IT
TMM4155 Produktutvikling og materialer
TMM4501 Produktutvikling, beregning og bearbeiding, fordypningsprosjekt
TMM4901 Produktutvikling, beregning og bearbeiding, masteroppgave
YFL4311 Profesjonsfag - Yrkesdidaktikk
YFL4300 Profesjonsfag - pedagogikk
YFL4301 Profesjonsfag - pedagogikk - generell didaktikk
YFL4310 Profesjonsfag - yrkesdidaktikk
YFL4312 Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og instruksjon
PPU4213 Profesjonskunnskap
PPU4513 Profesjonskunnskap - deltid
PLU8018 Profesjonsteori for lærerutdannere
TIØ5210 Program- og porteføljeledelse
TBA4251 Programmering i geomatikk
AAR4950 Programmering og evaluering av bygninger
IT1501 Programmeringslab for Informatikk
TDT4112 Programmeringslab for datateknologi
TDT4165 Programmeringsspråk
TDT4240 Programvarearkitektur
TDT4237 Programvaresikkerhet
TDT4140 Programvareutvikling
GEOG3919 Progress and Fieldwork
TBA5200 Project Planning and Analysis
BT8105 Prokaryot molekylærbiologi
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering
TKP4555 Prosess-systemteknikk, fordypningsemne
TKP4551 Prosess-systemteknikk, fordypningsprosjekt
TKP4550 Prosess-systemteknikk, fordypningsprosjekt
TPG4135 Prosessering av petroleum
TEP4265 Prosessering og termisk behandling av næringsmidler
TGB4240 Prosessmineralogi
GB8402 Prosessmineralogi VK
TKP4106 Prosessmodellering
TKP4140 Prosessregulering
TKP4120 Prosessteknikk
TKP4165 Prosessutforming
GEOG3102 Prosjekt entreprenørskap
GEOG3020 Prosjekt fagformidling
TPK4520 Prosjekt- og kvalitetsledelse, fordypningsprosjekt
TPK4920 Prosjekt- og kvalitetsledelse, masteroppgave
TIØ4161 Prosjekt- og personalledelse
LPY3005 Prosjektdesign
DRA3191 Prosjektemne. Praktisk master i drama og teater
TKT4196 Prosjektering - Sikkerhetsforhold
AAR4510 Prosjektering av boliger og boligområder
TMR4140 Prosjektering av havbruksanlegg
TKT4520 Prosjektering av konstruksjoner, fordypningsprosjekt
TKT4920 Prosjektering av konstruksjoner, masteroppgave
TKT4198 Prosjektering av konstruksjoner, videregående kurs
TMR4254 Prosjektering av marine systemer
TKP4170 Prosjektering av prosessanlegg
TKP4171 Prosjektering av prosessanlegg
TMR4315 Prosjektering av rørsystemer
TMR4135 Prosjektering av spesialfartøyer
AAR4951 Prosjekteringsledelse
TBA4127 Prosjekteringsledelse
TMR4115 Prosjekteringsmetoder
AAR4870 Prosjekteringsmetoder og programmering
BA8504 Prosjektevaluering. Formål, metode og praksis
TIØ4140 Prosjektfinans og -analyse
TBA4530 Prosjektledelse og anleggsteknikk, fordypningsprosjekt
POM3000 Prosjektledelse og kommunikative prosesser
AVS3010 Prosjektledelse og kommunikative prosesser
TIØ5225 Prosjektledelse, fordypningsemne
TBA4531 Prosjektledelse, fordypningsprosjekt
TIØ5230 Prosjektledelse, fordypningsprosjekt
TBA4910 Prosjektledelse, masteroppgave
TIØ4920 Prosjektledelse, masteroppgave
TBA4128 Prosjektledelse, videregående kurs
DANS2004 Prosjektoppgave II
TIØ5200 Prosjektorganisasjoner
TBA4155 Prosjektplanlegging og analyse
TPK4115 Prosjektplanlegging og styring
TPK5100 Prosjektplanlegging og styring
DRA2002 Prosjektteater for ungdom
HIST3125 Prosjektutforming for masteroppgave
HIST3135 Prosjektutforming for masteroppgave - femårig lektorutdanning
BT8115 Proteinstrukturer
TDT4262 Prototyping av interaktive media
ET8102 Prøving av høyspenningsisolasjon
SARB3513 Psykisk helsearbeid
PSY1010 Psykologiens historie
PSYPRO4110 Psykologiens historie
PSY1011 Psykologiens metodologi
PSYPRO4111 Psykologiens metodologi
SANT0002 Psykologisk antropologi
PSY2020 Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling
PSY3132 Psykologiske tester i arbeidslivet og Human factors
ET8207 Pålitelighet i elkraftsystemer
TTM4110 Pålitelighet og ytelse med simulering
TTM4158 Pålitelighets- og ytelsesdesign
TM8101 Pålitelighetsanalyse av informasjons- og kommunikasjonssystem
GEOG3005 Qualitative Methods
GEOG3006 Quantitative Methods
TTT4212 RF/Mikrobølgedesign og måleteknikk
TTT4145 Radiokommunikasjon
TTT4200 Radioteknikk, introduksjon
TMT4326 Raffinering og resirkulering av metaller
EUR3800 Rapport fra kandidater i praksis - I
EUR3801 Rapport fra kandidater i praksis - II
GEOG3524 Raster Based GIS
KP8903 Reaksjonskinetikk og katalyse
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalyse
TKP4145 Reaktorteknologi
KP8902 Reaktorteknologi
MOL8006 Receptor Signalling and Trafficking
MUSP4714 Refleksjon rundt musikalsk praksis
AAR4820 Refleksjoner og Implikasjoner
AAR4220 Region- og kommuneplanlegging
GEOG2005 Regionale endringer - bosetting, flytting og stedsutvikling
AAR4215 Reguleringsplanlegging
TTK4105 Reguleringsteknikk
TBA4340 Rehabilitering og drift av veger
BEV3200 Rehabilitering og velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser
RVI2115 Religion, politikk og vitenskap i det globale samfunn
SANT1103 Religion, verdensbilde og kulturell klassifikasjon
RVI2175 Religion, vitenskap og teknologi i et globalt samfunn
RVI1010 Religionsteori
KT8302 Reologi og ikke-Newtonske fluider
MA8205 Representasjonsteori for algebraer
MA8204 Representasjonsteori for endelige grupper
SPO3055 Research Methods in Exercise Physiology
PG8606 Reservoar- og produksjonsteknikk for gass
TPG4145 Reservoarfluider og strømning
TPG4170 Reservoarseismikk
TPG4160 Reservoarsimulering
TPG4530 Reservoarteknologi og petrofysikk, fordypningsprosjekt
TPG4535 Reservoarteknologi og petrofysikk, fordypningsemne
TPG4150 Reservoarutvinningsteknikk
ZO8027 Respirasjonsfysiologi
TMT4330 Ressurser, energi og miljø
HFEL0004 Retorikk
PSYPRO4082 Rettspsykologi
PSYPRO4505 Rettspsykologi og sakkyndighet
MA3201 Ringer og moduler
MA3203 Ringteori
TPK5160 Risikoanalyse
TMR4130 Risikoanalyse og sikkerhetsledelse i maritim transport
TIØ4201 Risikohåndtering
PK8200 Risikomodellering og risikoindikatorer
PSY8002 Risikopersepsjon og risikokommunikasjon
TPK5115 Risikostyring i prosjekter
TPK4170 Robotteknikk
TGB5100 Rock Engineering, Advanced Course
TGB4910 Rock Engineering, Master's Thesis
TT8302 Romakustikk
TMA4250 Romlig statistikk
TTT4234 Romteknologi I
TTT4235 Romteknologi II
SOS8514 Rurale studier
RAD3032 Rådgivning i et praktisk perspektiv: Kommunikasjon og karriererådgivning
VLR1005 Rådgivning i lys av hjelpeperspektiver
RAD3031 Rådgivningsteorier og -metoder i et praktisk perspektiv
HIST2115 Røtter til vår sivilisasjon
KULT3303 STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling
KULT2209 STS: Energi, miljø og samfunn
KULT2211 STS: Energi, miljø og samfunn II
KULT2205 STS: Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon
KULT3304 STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring
KULT2204 STS: Ting og tegn
KULT8875 Samfunns- og kulturteoretiske emner
SFEL1000 Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning
MD4061 Samfunnsmedisinsk eksamen
GEOG3100 Samfunnsperspektiv på entreprenørskap
PSYPRO4503 Samfunnspsykologi
SOS1001 Samfunnsteori
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
BI2034 Samfunnsøkologi og økosystemer
KLH3010 Samhandling i helse- og omsorgstjenesten
TDT4245 Samhandlingsteknologi og sosiale medier
TMM4165 Sammenføyningsteknologi
AAR4225 Samordnet areal- og transportplanlegging
PK8211 Samspill og kommunikasjon i Prosjekter
FI1101 Samtidens filosofi
ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk
MA8704 Sannsynlighetsteori og asymptotiske teknikker
TTK4145 Sanntidsprogrammering
TTK4147 Sanntidssystemer
TK8112 Sanntidsteori
BA8604 Satellitt-gravimetri og - altimetri
TT8201 Satellittnavigasjon
MUSP4114 Satslære A
MUSV1017 Satsteknikker I med musikkteknologi og hørelære
MUSV2009 Satsteknikker II med musikkteknologi
MUST2058 Scenelyd
VM8108 Scientific Publications and Presentations in Hydraulic Engineering
RFEL3080 Scientific Research Seminar in Natural Resource Management
RFEL3070 Scientific Seminars in Environmental Toxicology and Chemistry
TGB4165 Sedimentologi og stratigrafi
FON3301 Segmentering og artikulatorisk tolkning av språksignaler
TPG5130 Seismic Processing
TPG4125 Seismisk bølgeforplantning
TPG4190 Seismisk datainnsamling og prosessering
PG8104 Seismisk reservoarmonitorering
TPG4130 Seismisk tolkning
HLS3505 Selvmordsforebygging
FI3600 Selvstudium
ARK3245 Selvstudium
ARK3240 Selvstudium
RVI3600 Selvstudium - Erstatningsemne for Eksperter i team
MUSP4720 Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team
KM3600 Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team
SPRÅL3600 Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team
MUSV3600 Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team
NEVR3040 Selvstudium i nevrovitenskap I
NEVR3050 Selvstudium i nevrovitenskap II
LING3000 Selvvalgt emne
RVI3111 Selvvalgt pensum
RVI3110 Selvvalgt pensum
PSY8011 Selvvalgt pensum - metode
PSY8001 Selvvalgt pensum - metode
PSY8000 Selvvalgt pensum - teori
PSY8010 Selvvalgt pensum - teori
PED3585 Selvvalgt studium
PSYPRO4061 Selvvalgt studium
LPY3006 Selvvalgt teori
LPY3004 Selvvalgt teori - basis
ENG3510 Semantikk
MT8305 Sementkjemi
MD4041 Semester IID - for utenlandske studenter
SØK2501 Semesteroppgave i samfunnsøkonomi
BI8011 Seminars in Cell, Molecular biology and Genomics
NEVR3002 Sensorisk og motorisk nevrovitenskap
TKP4105 Separasjonsteknikk
TT8111 Signal- og estimeringsteori
TFY4280 Signalanalyse
BEV8003 Signalanalyse med Matlab i bevegelsesvitenskap
BEV3004 Signalanalyse og måling i laboratoriet
TTT4525 Signalbehandling i medisinske anvendelser, fordypningsemne
TTT4520 Signalbehandling i medisinske anvendelser, fordypningsprosjekt
TTT4110 Signalbehandling og kommunikasjon
TTT4900 Signalbehandling og kommunikasjon, masteroppgave
TTT4920 Signalbehandling og kommunikasjon, masteroppgave
TTT4515 Signalbehandling, fordypningsemne
TTT4510 Signalbehandling, fordypningsprosjekt
TTT4511 Signalbehandling, fordypningsprosjekt
TTK4165 Signalbehandlingsmetoder i medisinsk billeddiagnostikk
SOS2017 Sikkerhet og organisasjon
TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system
TPK4550 Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, fordypningsprosjekt
TPK4950 Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, masteroppgave
TIØ4200 Sikkerhetsledelse
TIØ4203 Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsprosjekter
TMR4320 Simuleringsbasert design
MEDT8007 Simuleringsmetoder ved ultralyd bildediagnostikk
BI2062 Sjøbasert akvakultur
TMR4215 Sjøbelastninger
TMR4235 Sjøbelastningsstatistikk
BT3120 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser
BT3125 Sjømat, trygghet og helseeffekter
SØK3007 Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk
TMR4125 Skipsbygging
TMR4220 Skipshydrodynamikk
MV2010 Skjermmedier
PSYPRO4074 Skole og opplæringspsykologi
GEOG2004 Skred og fluviale prosesser
TGB4290 Skredprosesser
NORD2220 Skriving - tekst og skriveprosesser
AVS1201 Skriving i fagstudier
NORX2220 Skriving, tekst og skriveprosesser - for utvekslingsstudenter
GEOG3514 Skråningssystemer
KLH3200 Smerte og palliasjon I
KLH3106 Smerte og palliasjon II
BARN3101 Social Studies of Children and Childhood
BARN8101 Social Studies of Children and Childhood: Research Perspectives
TMT4322 Solceller og fotovoltaiske nanostrukturer
TMT4520 Solcellesystemer og materialer, fordypningsprosjekt
TFY4530 Solcellesystemer og materialer, fordypningsprosjekt
TMT4915 Solcellesystemer og materialer, masteroppgave
TFY4915 Solcellesystemer og materialer, masteroppgave
SARB8010 Sosial eksklusjon
SANT1001 Sosial organisasjon og identitetdannelse
SOS2008 Sosial ulikhet og velferd
SOS2010 Sosial ulikhet, familie og velferd
GEOG3517 Sosial ulikhet, identitet og sted
SARB3517 Sosialpolitikk, organisering og konsekvenser for sosialt arbeids praksis
PSYPRO4039 Sosialpsykologi - teori og metode - øvinger
PSYPRO4114 Sosialpsykologi I
PSY1014 Sosialpsykologi I
PSYPRO4314 Sosialpsykologi II
PSY2014 Sosialpsykologi II
SARB3005 Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsområde
PED3523 Sosialt miljø og samspill blant barn og unge
PED3543 Sosioemosjonelle vansker
SOS1016 Sosiologi og samfunn
SOS3001 Sosiologisk teori
POL3512 Sovjetunionen og Russland siden 1917
POL8512 Sovjetunionen og Russland siden 1917
SPA2401 Spania i Europa
SPA0501 Spansk I
SPA0502 Spansk II
SPA1402 Spansk kultur og historie
SPA1100 Spansk språk I
SPA1102 Spansk språk II
SPA1201 Spansk språkferdighet I
SPA1301 Spanskspråklig litteratur
SPO3060 Specialisation in Exercise Physiology
TPG5140 Specialization in Sub Surface Management
KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi
ET8206 Spenningskvalitet i kraftnett
GB8310 Spenningsrelaterte stabilitetsproblemer i undergrunnsanlegg
FI2101 Spesialemne I i filosofi
FI2102 Spesialemne II i filosofi
FI2103 Spesialemne III i filosofi
FI2104 Spesialemne IV i filosofi
FI3203 Spesialemne til mastergraden i filosofi
FI3205 Spesialemne til mastergraden i filosofi
BEV3051 Spesialisering
PSY3114 Spesialisering - individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd
PSY3113 Spesialisering - læring, atferd og omgivelser
IDR3030 Spesialisering i kvalitative metoder
IDR3031 Spesialisering i kvantitative metoder
ENG3423 Spesialiseringsemne
FRA3400 Spesialiseringsemne
TYSK3401 Spesialiseringsemne
ENG3110 Spesialiseringsemne i engelsk språk
ENG3314 Spesialiseringsemne i litteratur
POL2013 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Internasjonal politikk
POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Komparativ politikk
POL2017 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Offentlig politikk og administrasjon
POL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Politisk kommunikasjon og politisk atferd
SPRÅK3400 Spesialiseringsemne/Selvstudium
BI3091 Spesialpensum til master
GEOG3091 Spesialpensum til master
BI3093 Spesialpensum til mastergrad II
BI3092 Spesialpensum til mastergrad II
KJ3093 Spesialpensum til mastergraden
KJ3091 Spesialpensum til mastergraden
KJ3092 Spesialpensum til mastergraden
BT3092 Spesialpensum til masteroppgave, marin kystutvikling
BT3091 Spesialpensum til masteroppgaven
GEOL3092 Spesialpensum til masteroppgaven/særpensum
GEOL3093 Spesialpensum til masteroppgaven/særpensum
BI3021 Spesiell zoofysiologi
PG8601 Spesielle reservoarsimuleringsmodeller
LITT3500 Spesielt masteremne I: Masteroppgaverelatert fordypningsemne i litteratur
NORD3501 Spesielt masteremne I: Masteroppgaverelatert fordypningsemne i nordisk språk
NORD3502 Spesielt masteremne II: Fordypningsemne
TPD4168 Spilldesign
IØ8805 Spillteori og optimering for økonomi: Moderne informasjons- og telekommunikasjonsnettverker
IDRSA2001 Sport, kultur og samfunn - Regulering og organisering
TBA4325 Spredning av forurensning
GB8503 Spredning av tungmetaller i jord og vann
SPRÅK1001 Språk og danning
EXFAC0003 Språk og litteratur
FRA2302 Språkferdighet
TYSK1003 Språkferdighet I
TYSK1305 Språkferdighet II
TYSK2301 Språkferdighet III
ENG1201 Språkferdighet og grammatikk
NORD2314 Språklæring: Norsk som andrespråk
SPRÅK8873 Språkteori
SPRÅK8874 Språkteori (LingPhil)
SPRÅK8875 Språkteori 2 (LingPhil)
SPRÅK8876 Språkteori 3 (LingPhil)
SPRÅK8877 Språkteori 4 (LingPhil)
SPRÅK8861 Språkvitenskapelige metoder
SPRÅK8863 Språkvitenskapelige metoder (LingPhil)
SPRÅK8864 Språkvitenskapelige metoder 2 (LingPhil)
SPRÅK8865 Språkvitenskapelige metoder 3 (LingPhil)
SPRÅK8866 Språkvitenskapelige metoder 4 (LingPhil)
SPRÅK3000 Språkvitenskapens teorier og metoder
GB8303 Stabilitet av fjellskjæringer
TET4180 Stabilitet i elkraftsystemer
ET8202 Stabilitet og regulering i elkraftsystemer
MUSV3109 Standardlåter
AFR1110 Stat og samfunn
HIST2135 Stat, krig og ideologi i europeisk høymiddelalder
TMR4305 Statisk og dynamisk analyse av marine konstruksjoner
TMA4240 Statistikk
TMA4245 Statistikk
FON1134 Statistikk for fonetikere
SØK1004 Statistikk for økonomer
PSY2017 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder
PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder
TMA4905 Statistikk, masteroppgave
TFY4230 Statistisk fysikk
TMA4295 Statistisk inferens
ST2304 Statistisk modellering for biologer/bioteknologer
TT8001 Statistisk mønstergjenkjenning
TTT4240 Statistisk signalteoi
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi
ST1201 Statistiske metoder
PH3003 Statistiske metoder i folkehelsevitenskap
POL3519 Statsbygging og væpnede konflikter
MUSP4143 Stilfordypning
MR8503 Stokastiske metoder anvendt i ikkelineær analyse av marine konstruksjoner
ST2302 Stokastiske populasjonsmodeller
TMA4265 Stokastiske prosesser
MA8109 Stokastiske prosesser og differensiallikninger
ENG2452 Storbritannia i Europa
TDT4225 Store, distribuerte datamengder
POL8519 Stormakters vekst og fall
POL3521 Stormakters vekst og fall
HIST2810 Stormaktspolitikk etter 1900
TIØ4567 Strategi og internasjonal forretningsutvikling, fordypningsemne
TIØ4562 Strategi og internasjonal forretningsutvikling, fordypningsprosjekt
TIØ4912 Strategi og internasjonal forretningsutvikling, masteroppgave
MTS6510 Strategi, organisasjons- og ledelsesteori, og bedriftsøkonomi
TIØ4547 Strategisk endringsledelse, fordypningsemne
TIØ4542 Strategisk endringsledelse, fordypningsprosjekt
TIØ4950 Strategisk endringsledelse, masteroppgave
TIØ4566 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse, fordypningsemne
TIØ4561 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse, fordypningsprosjekt
TIØ4911 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse, masteroppgave
IØ3091 Strategisk innkjøpsledelse, fordypningsemne
IØ3092 Strategisk innkjøpsledelse, fordypningsprosjekt
TIØ4265 Strategisk ledelse
BI3068 Stress Physiology
TGB4150 Strukturgeologi, grunnkurs
TGB4265 Strukturgeologi, videregående kurs
TFY4315 Strålingsbiofysikk
TMT4206 Strømning og varmeoverføring, grunnkurs
TMT4208 Strømning og varmeoverføring, videregående kurs
TKP4100 Strømning og varmetransport
TEP4135 Strømningslære
TEP4545 Strømningsteknikk, fordypningsemne
TEP4540 Strømningsteknikk, fordypningsprosjekt
TEP4925 Strømningsteknikk, masteroppgave
MUST3055 Studioproduksjon
MUST1053 Studioteknikk
BI3052 Study Design
TIØ4105 Styring og internt regnskap
VL3010 Styringsrasjonaliteter i norsk voksenopplæringspolitikk
TMT4242 Stål offshore
TKT4170 Stålkonstruksjoner 1
TKT4230 Stålkonstruksjoner 2
MM8201 Støperidrift og støpesimulering
TMT4215 Støping
TMM4182 Støping og forming av metaller
TKT4128 Støtmekanikk
MUSP4522 Støttefag kirkemusikk B
MUSP4125 Støttefag klassisk
IT3708 Sub-symbolske AI-metoder
TMA4280 Superdatamaskiner, innføring i bruk
KP8134 Surfaktanter og polymerer i vandig løsning
SWA1102 Swahili historie, sivilisasjon og kultur
SWA1101 Swahili språk I
SWA1111 Swahili språk II
AFR1003 Sykdom og helse i Afrika
AAR4613 Symbiose. Arkitektur og brukervirksomhet
TKP4195 System modellering og analyse i biologi
TK8111 System og reguleringsteori
BT8118 Systembiologi modellering av cellulær metabolisme
TBT4165 Systembiologi og biologiske nettverk
KP8130 Systembiologi, modellering og analyse
TTK4215 Systemidentifikasjon og adaptiv regulering
RAD3033 Systemorientert rådgivning: "Person i relasjon" ut fra Psykosyntese- og Gestaltperspektiv
PK8201 Systempålitelighet
BI8010 Systems Biology: Examples from Current Literature
BI3019 Systems Biology: Resources, standards and tools
MR8404 Systemsikkerhet
TEP4240 Systemsimulering
PK8210 Systemteknikk - prinsipielt grunnlag og praksis
TTK4225 Systemteori, grunnkurs
KLAS3100 Særpensum 1
KLAS3105 Særpensum 2
RVI1040 Sør-Asias religioner
KULT8861 Tale, tekst og tolkning. Forskerkurs i kvalitativ metode
KULT8860 Tale, tekst og tolkning. Forskerkurs i kvalitativ metode
TTT4185 Taleteknologi
MA1301 Tallteori
DRA1001 Teaterhistorie og sjangerforståelse
DRA1003 Teaterproduksjon
FI5206 Technology for a Good Society
ESTET8861 Tegn, ting og tanke - estetiske grunnlagsproblemer
AAR1025 Tegning som verktøy for kreativ og visuell tenkning
FUH3505 Tegnspråk og døvhet
TTT4180 Teknisk akustikk
TTK4555 Teknisk kybernetikk, fordypningsemne
TTK4550 Teknisk kybernetikk, fordypningsprosjekt
TTK4551 Teknisk kybernetikk, fordypningsprosjekt
TTK4900 Teknisk kybernetikk, masteroppgave
TGB4550 Teknisk ressursgeologi, fordypningsprosjekt
TGB4905 Teknisk ressursgeologi, masteroppgave
TMM4230 Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web
KULT8873 Teknologi, vitenskap og kultur
TIØ4170 Teknologibasert forretningsutvikling
TTK4600 Teknologiforståelse, innovasjon og produktutvikling
TIØ4258 Teknologiledelse
TIØ4259 Teknologiledelse II - konkurransebeskyttelse av entreprenøriell virksomhet
EXFAC0008 Tekst og argumentasjon
EDU3083 Tekst og kultur i klasserommet
FRA1001 Tekst og metode
ENG2502 Tekst, kultur, kontekst
LAT1002 Tekstkurs I i latin: Middelalderlatin
LAT1003 Tekstkurs II i latin: Antikk prosa I
LAT1004 Tekstkurs III i latin: Antikk prosa II
LAT1005 Tekstkurs IV i latin: Antikk poesi
GB8201 Tektonikk
TTM4501 Telematikk, fordypningsprosjekt
TTM4905 Telematikk, masteroppgave
KUH3005 Temastudium
ZO8026 Temperaturfysiologi
DT8804 Temporal informasjonsgjenfinning
TT8307 Teoretisk akustikk
TBA4236 Teoretisk geomatikk
TBA5100 Teoretisk geoteknikk
SANT3000 Teoretiske perspektiver
ENG2155 Teoretiske tilnærminger til engelsk språk
MR8100 Teori for marin prosjektering
MUSP4316 Teori jazz A
MUSP4326 Teori jazz B
MUSP4336 Teori jazz C
MUSP4718 Teori jazz D
AAR4816 Teori og Metoder
FI3202 Teori og metode i filosofi
FON3309 Teori og metode: Forskningsmetode II
AAR4874 Teori og metoder for masteroppgaver
NORD1104 Teori, sjanger og retorikk
NORX1104 Teori, sjanger og retorikk - for utvekslingsstudenter
MA3060 Teorier for kunnskap og læring i matematikk
KULMI3105 Teorier og metoder i kulturminneforvaltningen
IDRSA2002 Teorier og modeller i idrettsvitenskap
POL2012 Teorier og modeller i politisk økonomi
SOS2000 Teorier og modeller i sosiologi
TEP4515 Termisk energi, fordypningsemne
TEP4510 Termisk energi, fordypningsprosjekt
TEP4915 Termisk energi, masteroppgave
FY1005 Termisk fysikk
TFY4165 Termisk fysikk
EP8103 Termiske kraft/varme-prosesser
EP8302 Termiske systemer
TEP4120 Termodynamikk 1
TEP4125 Termodynamikk 2
TKP4175 Termodynamiske metoder
EP8104 Termokjemisk omvandling av faste brensler
GEOG8000 Theoretical Perspectives in Geography
GEOG8001 Theoretical Perspectives in Geography II
SPO3900 Thesis in Exercise Physiology
TMA4285 Tidsrekkemodeller
ENG2153 Tilegnelse av første- og andrespråk
TTK4235 Tilpassede datasystemer
VL3012 Tilrettelegging og organisering av læring for voksne
TTM4526 Tjenester og systemutvikling, fordypningsemne
AAR4623 Topologi og tektonikk
DANS1011 Tradisjonskunnskap folkedans
TM8102 Trafikkanalyse av kommunikasjonsnett
TBA4286 Trafikkavvikling og ITS
TBA4320 Trafikksikkerhet og risiko
BA8615 Trafikksikkerhet og trafikantatferd
SPO3020 Training Circulation and Oxygen Consumption
SPO3030 Training Muscle and Force Production
DT8106 Transaksjonsprosesseringssystemer
AAR4551 Transformasjon og bygningsvern. Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmiljø
ET8104 Transformator design
TBA4542 Transport, fordypningsprosjekt
TBA4945 Transport, masteroppgave
TBA4291 Transportanalyse
TKP4160 Transportprosesser
KP8904 Transportprosesser
AAR4552 Trearkitektur
TKP4565 Treforedling og bioraffineri, fordypningsemne
TKP4561 Treforedling og bioraffineri, fordypningsprosjekt
TKP4560 Treforedling og bioraffineri, fordypningsprosjekt
TKT4211 Trekonstruksjoner
AAR4565 Trekonstruksjoner A
AAR4885 Trekonstruksjoner B
KT8218 Trematerialegenskaper: Treegenskaper, modeller, forsøk og evaluering
AAR4881 Trematerialer - egenskaper og anvendelse
IDRSA2004 Trenerroller
BEV2006 Trening og prestasjon
KLMED8010 Trening og testing av hjertepasienter
IDRSA1015 Treningslære
TMM4205 Tribologi og overflateteknikk
PG8501 Trykkstyrt boring: Metoder og felteksempler
TEP4195 Turbomaskiner
EP8405 Turbulens
TEP4112 Turbulente strømninger
ENG2501 Tverrdisiplinært emne
KULT3600 Tverrfaglighet i praksis
NORD2315 Tverrspråklige emner: Norsk som andrespråk
TYSK0501 Tysk I
TYSK0502 Tysk II
TYSK1101 Tysk grammatikk I
TYSK1102 Tysk grammatikk II
TYSK2101 Tysk grammatikk III
TYSK1402 Tysk litteratur og kultur II
TYSK1401 Tysk litteratur og kultur I
TYSK2403 Tysk litteratur og kultur III
TYSK2401 Tyskland og Europa
TTK4625 UNIK, fordypningsemne
TPG4117 Ukonvensjonelle olje- og gassreservoarer
TK8102 Ulineær tilstandsestimering
TT8208 Ulineære mikrobølge komponenter
TTK4150 Ulineære systemer
TK8103 Ulineære systemer VK
MEDT8002 Ultralyd bildediagnostikk
TK8105 Ultralyd billeddannelse i heterogent, ulineært vev
MEDT8012 Ultralydteknologi
TPK4126 Undervannskontrollsystemer
TPG4200 Undervannsproduksjonssystemer
TMR4120 Undervannsteknikk, grunnlag
BEV2106 Undervisningslære i fysisk aktivitet
TMT4130 Uorganisk kjemi
AAR5220 Urban Resiliens
AAR4525 Urban aksjonsplanlegging: Prosjektfag
TVM4130 Urbane vannsystemer
SØK8628 Urbanisering og økonomisk geografi
SØK3528 Urbanisering og økonomisk geografi
KRL2010 Urkristendommen
PED3611 Utdanning - historie, politikk og styring
PED1022 Utdanning og velferdsstaten
PED1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikk
PED3521 Utdanningsledelse
SØK8621 Utdanningsøkonomi
SØK3521 Utdanningsøkonomi
POL8508 Utenrikspolitikk
POL3508 Utenrikspolitikk
MT8208 Utmatting av metaller
TMR4200 Utmatting og brudd i marine konstruksjoner
KT8202 Utmattingsanalyse
NORD2313 Uttale-undervisning: Norsk som andrespråk
TT8106 Utvalgte emner i kommunikasjonsteori for trådløse kanaler
PG8301 Utvalgte tema innen petrofysikk
DT8110 Utvikling av informasjonssystemer
PG8600 Utvikling av numeriske reservoarmodeller
PSYPRO4049 Utviklingspsykologi - teori og metode - Øvinger
PSY1015 Utviklingspsykologi I
PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I
PSY2015 Utviklingspsykologi II
PSYPRO4315 Utviklingspsykologi II
SØK2007 Utviklingsøkonomi
MUSP4099 Utøvende musikkstudier, utvekslingsemne
DANS1021 Utøvende tradisjonsdans 1
DANS1022 Utøvende tradisjonsdans 2
DANS1023 Utøvende tradisjonsdans 3
MUSP4703 Utøverpsykologi/prestasjonsforberedelser
GEOG8511 VIII ARALIG: Participatory research and planning - theory, practice and action research
FE8121 VLSI testmetodikk
SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk
TVM4126 Vannforsyning og avløp, renseteknikk, videregående kurs
TVM4141 Vannforsynings- og avløpssystemer, videregående kurs
TVM4510 Vannforsynings- og avløpsteknikk, fordypningsprosjekt
TVM4125 Vannforsynings- og avløpsteknikk, grunnkurs
TVM4905 Vannforsynings- og avløpsteknikk, masteroppgave
TVM4110 Vannkjemi
TVM4520 Vannkraft og vassdragsteknikk, fordypningsprosjekt
TVM4128 Vannkraft og vassdragsteknikk, videregående kurs
TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk
EP8411 Vannkraftverk; utvalgte tverrfaglige tema
TVM4145 Vannrenseprosesser
TVM5171 Vannressursforvaltning
NORD2311 Variasjon, struktur og teori: Norsk som andrespråk
NORX2311 Variasjon, struktur og teori: Norsk som andrespråk - for utvekslingsstudenter
TEP4170 Varme- og forbrenningsteknikk
EP8200 Varme- og masseovergang ved konveksjon
TEP4130 Varme- og massetransport
EP8208 Varme- og massetransport i porøse materialer
BA8108 Varmeisolasjonsmaterialer for bygninger
TEP4255 Varmepumpende prosesser og systemer
EP8206 Varmepumpende systemer i industrielle prosesser
TEP4260 Varmepumper for bygningsklimatisering
EP8201 Varmetransportberegninger ved stråling og konduksjon i varmeteknisk utstyr
EP8111 Varmevekslermodellering
TVM4910 Vassdragsteknikk, masteroppgave
GEOG2009 Vector Based GIS
PK8207 Vedlikeholdsoptimalisering
TBA4541 Veg fordypningsprosjekt
TBA4940 Veg, masteroppgave
TBA4203 Vegplanlegging
TBA4335 Vegplanlegging og -teknologi
TBA4218 Vegteknologi
KLH3014 Veiledet selvvalgt studium
SARB3509 Veiledet selvvalgt studium I
FUH3501 Veiledet selvvalgt studium I
HLS3502 Veiledet selvvalgt studium I/samfunnsvitenskapelig variant
FUH3502 Veiledet selvvalgt studium II
SOS8521 Velferdsstat, familie og integrering
SOS3513 Velferdsstat, familie og integrering
HLS8018 Velferdsstatens barn
MUSV3116 Venezia - legenden, historien, musikken
TPK4160 Verdikjedestyring og anvendt beslutningsstøtte
BA8509 Verdiskaping, konflikt og samspill i prosjekter
RVI2125 Vestlig samtidsreligion
KJ8072 Videregående akvatisk kjemi
KJ3072 Videregående akvatisk kjemi
TT8207 Videregående antenneteknikk
EP8207 Videregående avvannings- og tørketeknikk
MT8201 Videregående elektrisk reduksjonssmelting
IT8003 Videregående emner i Organisasjon og IKT
IT8000 Videregående emner i casebasert resonnering
IT8002 Videregående emner i menneske-maskin interaksjon
MR8501 Videregående emner i modellering og analyse av konstruksjoner
MT8308 Videregående faststoffkjemi
BA8200 Videregående feilteori og utjevningsregning
EP8402 Videregående fluidmekanikk
BA8202 Videregående fysikalsk geodesi
TK8109 Videregående gaidings- og navigasjonssystemer
BA8605 Videregående global satellitt-posisjonering (GPS)
EP8202 Videregående industriell varmeteknikk
IT8802 Videregående informasjonsgjenfinning
MT8306 Videregående keramisk materialvitenskap
MT8200 Videregående kjemisk metallurgi
MA8108 Videregående kompleks analyse
KJ3059 Videregående kromatografi
KJ8059 Videregående kromatografi
KP8107 Videregående kurs i membranprosesser/væskesystemer,
FY3466 Videregående kvantefeltteori
FY8308 Videregående kvantefeltteori
KJ8206 Videregående kvantekjemiske metoder
BA8403 Videregående kyst- og havneteknikk
SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse
SØK3004 Videregående matematisk analyse
GB8102 Videregående mineralogi og petrologi
MA8702 Videregående moderne statistiske metoder
EP8403 Videregående numerisk strømningsmekanikk
GRE1201 Videregående nygresk grammatikk og språkbruk
BT8119 Videregående næringsmiddelkjemi
BT3119 Videregående næringsmiddelkjemi
KP8115 Videregående prosessregulering
KP8128 Videregående reaktormodellering
MA3105 Videregående reell analyse
MT8214 Videregående silisium - solceller
MT8210 Videregående støperimetallurgi
MM8405 Videregående tribologi
KJ2031 Videregående uorganisk kjemi
VM8203 Videregående vann-kjemi
VM8200 Videregående vannrenseteknikk
TMR4590 Vindturbin energi - Offshore konstruksjoner, fordypningsprosjekt
TMR5950 Vindturbinenergi - Offshorekonstruksjoner, masteroppgave
TDT4252 Virksomhets-arkitektur og -innovasjon
DT8802 Virksomhets-arkitektur og -innovasjon
MOL3020 Virologi
TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt
TMA4235 Visualisering av vitenskapelige data
AAR4570 Visuell kommunikasjon 1A, teori og eksperiment
AAR4890 Visuell kommunikasjon 1B, teori og eksperiment
AAR4895 Visuell kommunikasjon 3
AAR4970 Visuell kommunikasjon 4
TT8110 Visuell kommunikasjon og bildebehandling
KM3011 Visuell kultur
FI1303 Vitenskap, kunnskap, praksis
HFEL8000 Vitenskapelig kommunikasjon - publisering og allmennrettet formidling
SPRÅK3501 Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører
VL3013 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning
RAD3050 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning
DRA3007 Vitenskapelige perspektiver i drama og teater
HLS3007 Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og metoderefleksjon
KULT8850 Vitenskapsteori
KULT8851 Vitenskapsteori
SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap
PLU8013 Vitenskapsteori med innretning mot profesjonsforskning.
KM3010 Vitenskapsteori og forskningsdesign
PED3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode
RVI3010 Vitenskapsteori og teoriarbeid
VLR1001 Voksnes læring i et utdanningspolitisk perspektiv
VL3000 Voksnes læring: Perspektiver, teorier og modeller
VLR1002 Voksnes læring; mangfold og inkludering
TPK5170 Vurdering av driftssikkerhet for kritiske systemer
POL1005 Vurdering av politisk risiko
EDU3085 Vurdering og språklæring
SOS2019 Vår sosiale virkelighet
MA8104 Wavelets
DT8116 Web-gruvedrift
TDT4215 Web-intelligens
IT2805 Webteknologi
AAR4897 Workshop
YFL4313 Yrkesdidaktikk - Skole og samfunn
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid
EDU3218 Yrkesdidaktisk arbeid og ledelse i et organisasjons- og samfunnsperspektiv
EDU3219 Yrkesdidaktisk forskning og teori
EDU3217 Yrkesdidaktisk utviklingsarbeid
TIØ4351 Yrkeshygiene
YFL4302 Yrkespedagogikk - Skole og samfunn
YFL4307 Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring - Del 2
YFL4308 Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring - Del 3
BI2025 Zoofysiologi
BI2020 Zoofysiologi
DT8100 Åpen kildekode
SØK3517 Åpen makroøkonomi
SØK8617 Åpen makroøkonomi
POL3502 Årsaker til krig
POL8502 Årsaker til krig
SØK3001 Økonometri I
AAR4235 Økonomi og verdiskaping
SANT1002 Økonomi, politikk og økologi
KLH3012 Økonomisk evaluering av helsetjenester
HIST2405 Økonomisk historie
SØK8623 Økonomisk vekst og utvikling
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling
BI3071 Økotoksikologi
TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser
PG8604 Økt oljeutvinning
POL2019 Øst-Asia: Internasjonal politikk
POL8510 Østeuropeiske systemer etter 1740
POL3510 Østeuropeiske systemer etter 1740
PSYPRO4417 Øvinger i kognitiv psykologi
PSYPRO4419 Øvinger i personlighetspsykologi
TDAT3023 3D-grafikk med prosjekt
BOKO4010 Accounting, Strategy and Management
ØS450 Advanced Management Accounting
HERG202P Aktivitet og deltakelse gjennom ergoterapi - praksisstudier
HERG1001 Aktivitet, aktivitetsanalyse og aktivitetsutførelse
HERG1002 Aktivitet, somatisk helse og motoriske ferdigheter
HMAB4001 Aktivitetsvitenskap
TDAT2005 Algoritmer og datastrukturer
HERG3003 Allmennhelse, folkehelse og arbeidshelse
FE420 Alternative perspektiver på rasjonalitet, velferd og ansvar
HBIO1001 Analytisk kjemi
HFYS1002 Anatomi
7NPUAFP Anatomi og fysiologi
HRAD1001 Anatomi og fysiologi
HBIO1002 Anatomi, fysiologi og histologi
HSYK1006 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi
HSAS8001 Anestesisykepleie: Fag og yrkesutøvelse
TBYG3008 Anleggsteknikk og ingeniørgeologi
TELE2004 Anvendt elektronikk
TMAT1001 Anvendt fysikk
TELE3007 Anvendt instrumentering
TELE2011 Anvendt instrumentering
SMØ3020 Anvendt mikroøkonomi
MET2010 Anvendt statistikk
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri
IFUD1042 Applikasjonsutvikling for Android
HMBV4003 Arbeid i den kommunale barneverntjenesten
HMAB4005 Arbeid og helse
BØA2033 Årsregnskap
BBRR3025 Årsregnskap BRR
BBOA3041 Årsregnskap II
LKUH001E Arts and Crafts
LKUH001E Arts and Crafts
HAUD2001 Audiologisk rehabilitering
HAUD1001 Audiologisk utredning
HVUT8037 Avansert Klinisk Sykepleie
RAD858H Avanserte MR-teknikker
HRAD8016 Avanserte teknikker
HRAD3006 Bacheloroppgave
TMAT3004 Bacheloroppgave
TBYG3016 Bacheloroppgave Bygg
TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør
TELE3001 Bacheloroppgave elektro
TFNE3001 Bacheloroppgave fornybar energi
HAUD3004 Bacheloroppgave i audiologi 3A6BAOP
HBIO3001 Bacheloroppgave i bioingeniørfag
IDRI3001 Bacheloroppgave i drift av datasystemer
HERG3004 Bacheloroppgave i ergoterapi:
HFYS3007 Bacheloroppgave i fysioterapi
IINI3011 Bacheloroppgave i Informasjonsbehandling
IBED3001 Bacheloroppgave i IT-støttet bedriftsutvikling
TMAK3001 Bacheloroppgave i materialteknologi
HSYK3003 Bacheloroppgave i sykepleie
4TOLK3E13 Bacheloroppgave i tegnspråk og tolking
HVER3007 Bacheloroppgave i Vernepleie:
AF3000 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon
TKJE3001 Bacheloroppgave kjemi
TLOG3001 Bacheloroppgave logistikk
TMAS3001 Bacheloroppgave maskin
HSAR3003 Bacheloroppgave sosialt arbeid
TTBY3008 Bacheloroppgaven
HSBS8001 Barnesykepleie: Fag og yrkesutøvelse
HSAR2006 Barnevern
HMBV4006 Barnevern og etniske minoritetsfamilier
HMBV4005 Barnevern og skole
HBVE302P Barnevernsfaglig praksis i tjenester og tiltak for utsatte barn og unge
HBVE3002 Barnevernspedagogers yrkeskompetanse og Bacheloroppgave
HVUT8051 Barnevernsrett
TDMA4006 Bedriftstilpasset e-læring
IDRI1001 Bedriftsøkonomi
IINI1011 Bedriftsøkonomi
BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap
BFE4000 Bedriftsøkonomiske perspektiver på organisasjoner
HBVE2005 Behandling og omsorg i barnevernsfaglig tiltaksarbeid
IF420 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering
BØA2020 Beslutningsmodellering og optimering
TBYG2003 Betong og produksjonsteknikk
HFYS1003 Bevegelseslære
HMAB4002 Bevegelsesvitenskap
HRAD2004 Bildebehandling
TMAT2001 Biokjemi med bioteknologi
TKJE2004 Biokjemi/mikrobiologi
TKJE2005 Bioteknologi 1
HFYS3005 Body, movement and culture
SPR2010 Business and Management English
TBYG1002 Byggteknikk
TBBY1003 Bygningshistorie 1
IFUD1002 C
IFUD1048 C++ for programmerere
HBIO2001 Celle- og molekylærbiologi
BSOL2013 Communication and Teams
LSAM001E Comparative perspectives on Education, Citizenship and Democracy in Norway
LSAM001E Comparative perspectives on Education, Citizenship and Democracy in Norway
HRAD2003 Computer Tomografi (CT)
TDMA4005 Concurrent Design
MRK3015 Consumer Behaviour
BBOA3010 Corporate Finance
IINI1003 Databaser
IFUD1004 Databaser 2
TDAT1005 Databaser med videregående programmering
IINI1009 Datakommunikasjon
IINI1009 Datakommunikasjon
TDAT2004 Datakommunikasjon med nettverksprogrammering
IINI1008 Datamaskinteknikk
IFUD1005 Datasikkerhet
IINI2005 Datastøttet samhandling
IBED2001 Datastøttet samhandling og sosiale medier
TELE1005 Datateknikk
TDAT1003 Datateknikk og operativsystem
TLOG1002 Datateknikk, kontrakts- og transportrett
HRAD1005 Den profesjonelle helsearbeider og pasienten
TBYG3018 Design of Offshore Structures
IFUD1006 Digital bildebehandling
IFUD1007 Digital fotografering
TELE2010 Digital systemkonstruksjon
TBBY1001 Dokumentasjon av håndverk
IDRI2001 Drift av datasystemer 1
IDRI2008 Drift av datasystemer 2
IINI1007 Drift av lokalnettverk
IINI1007 Drift av lokalnettverk
IFUD1045 Drift av MS Exchange og MS SQL Server
IDRI3002 Drift og sikring av forretningskritiske systemer
TLOG2004 Driftslogistikk og risikostyring
BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering
YFL8106 DRIKKELÆRE OG SENSORIKK
IBED3007 E-handel og den digitale økonomien
TFNE3005 Effektiv energibruk
HRAD8015 Ekkokardiografipraksis, del 2
HRAD8017 Ekkokardiografipraksis, del 3
TELE1002 Elektrisitetslære
TELE3005 Elektriske forsyningsanlegg
TELE2005 Elektriske lavspentinstallasjoner
TELE2006 Elektriske maskiner
TMAS2002 Elektro- og automatiseringsteknikk
TELE2002 Elektronikk
LMN15001 Emne 5: Forskningsmetoder i norskdidaktikk (1-7)
LMN55001 Emne 5: Forskningsmetoder i norskdidaktikk (5–10)
LMN15002 Emne 6: Individuelt pensum i norskdidaktikk (1-7)
LMN55002 Emne 6: Individuelt pensum i norskdidaktikk (5–10)
LMN15003 Emne 7: Masteroppgave i norskdidaktikk (1-7)
LMN55003 Emne 7: Masteroppgave i norskdidaktikk (5-10)
IBED2002 Endringsledelse
ORG3021 Endringsledelse og trender
TFNE3006 Energilagring
LGU14010 Engelsk 1 1-7
LVUT8012 Engelsk 1 1-7
LVUT8006 Engelsk 1 1-7 videreutdanning for lærere, Emne 1 KFK
LVUT8005 Engelsk 1 1-7 videreutdanning for lærere, Emne 2 KFK
LGU54004 Engelsk 1 5-10
LGU51011 Engelsk 1 5-10 emne 1
LGU52009 Engelsk 1 5-10 emne 2
LGU11008 Engelsk 1, 1-7, emne 1
LGU12008 Engelsk 1, 1-7, emne 2
LVUT8052 Engelsk 1, 5-10
LVUT8083 Engelsk 1, 5-10, emne 1 KFK
LVUT8084 Engelsk 1, 5-10, emne 2 KFK
LGU13005 Engelsk 2 1-7
LVUT8013 Engelsk 2 1-7
LGU54011 Engelsk 2 5-10
LVUT8014 Engelsk 2 5-10
LGU53003 Engelsk 2 5-10
LVUT8081 Engelsk 2, 1-7, emne 1 KFK
LVUT8082 Engelsk 2, 1-7, emne 2 KFK
LVUT8053 Engelsk 2, 5-10
LVUT8085 Engelsk 2, 5-10, emne 1 KFK
LVUT8086 Engelsk 2, 5-10, emne 2 KFK
LENG001E English 1 1-7
LENG002E English 1 1-7
IDRI2003 Entreprenørskap
IINI2010 Entreprenørskap
IINI2010 Entreprenørskap
TMAT2002 Ernæring
LMN54008 Estetikk, medier og modaliteter i norskfaget (5–10)
INT3001 Etikk
HVUT8032 Etikk og grunnlagstenkning – identitet, kropp og sårbarhet
LVUT8043 Fagbevegelsens historie. Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering
HRAD3003 Fagfordypning innen bildediagnostikk
HSJJ8004 Fagutvikling og forskning i jordmorfaget
HPAR1001 Farmakologi
7NPUFLR Farmakologi
HRAD2013 Farmakologi og legemiddelhåndtering
BØA2042 Financial Modeling using Excel
IF400 Finansielle instrumenter
BØA2200 Finansiering og investering
BØA1200 Finansregnskap med analyse
LVUT8046 Flerkulturalitet og flerspråklighet, Modul 1
LVUT8047 Flerkulturalitet og flerspråklighet, Modul 2
TFNE2002 Fluidmekanikk
TMAS2005 Fluidteknikk
HFYS3002 Folkehelsearbeid
MF421 Forbrukerforståelse
HVER3006 Fordypning utviklingshemning, kognitiv svikt og Vernepleieren som rettsanvender
HAUD3114 Fordypningsemne Eget valgt emne 6A5VALG
HAUD3101 Fordypningsemne Hørselsmålinger - 6A5HØMÅ
HAUD3112 Fordypningsemne i Barneaudiologi
HAUD3113 Fordypningsemne Klinikk: APD (Auditive Prosesseringsvansker) 6A5KLAP
HAUD3104 Fordypningsemne Klinikk: Arbeidsrelatert rehabilitering 6A5KLAR
HAUD3111 Fordypningsemne Klinikk: Audiologisk utredning - 6A5KLUT
HAUD3108 Fordypningsemne Klinikk: CI (Cochleære Implantater) 6A5KLCI
HAUD3102 Fordypningsemne Klinikk: Høreapparat - 6A5KLHA
HAUD3109 Fordypningsemne Klinikk: Hørselshjelpemidler 6A5KLHJ
HAUD3115 Fordypningsemne Klinikk: Pedagogisk audiologi 6A5KLPA
HAUD3110 Fordypningsemne Klinikk: Store og kompliserte hørselstap 6A5KLSH
HAUD3103 Fordypningsemne Klinikk: Tinnitus 6A5KLTI
HAUD3106 Fordypningsemne Teknikk Høreapparat 6A5TEHA
HVUT8009 Fordypningsoppgave i aldring, eldres helse og sykdom
HVUT8038 Fordypningsoppgave med klinisk fordypningspraksis
HVUT8034 Fordypningsoppgave og klinisk fordypningspraksis
HVUT8040 Fordypningsoppgave spesialsykepleie
ORG2002 Foretaksstrategi
TFNE1001 Fornybar Energi Grunnkurs
HMPH5004 Forskningsetikk
LMM15002 Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk (1-7)
LMM55001 Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk (5-10)
TBBY1201 Frihåndstegning og modellering
TKJE2002 Fysikalsk kjemi
LYFA1001 Fysikk
HBIO2002 Fysikk m/måleteknikk
TALM1008 Fysikk/kjemi
TALM1009 Fysikk/kjemi
TALM1002 Fysikk/kjemi
TALM1013 Fysikk/kjemi
TKJE1005 Fysikk/uorganisk kjemi
HFYS1001 Fysiologi
HFYS3006 Fysioterapi - klinisk arbeid 3
HFYS1004 Fysioterapi klinisk arbeid 1
HFYS2004 Fysioterapi – klinisk arbeid 2
HMAB4004 Fysisk aktivitet
HBIO2003 Generell immunologi og medisinsk mikrobiologi
TMAT1002 Generell kjemi
TKJE1002 Generell kjemi
TBYG2001 Geoteknikk og geologi
HVUT8007 Geriatri og alderspsykiatri
HSYK3001 Global health
HSOS804P Grunnleggede operasjonssykepleie
HSAS804P Grunnleggende anestesisykepleie
TMAT3006 Grunnleggende bedriftsøkonomi og innføring i organisasjonsteori
HSHS8001 Grunnleggende helsesøsterkunnskap
HSIS807P Grunnleggende intensivsykepleie
HVER2009 Habilitering og rehabilitering
HVER1004 Helsefag 1
HVER2006 Helsefag 2
HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie
HVUT8046 Helserett
LMM54002 Historiske og filosofiske aspekter ved matematikkfaget (5-10)
LMN14005 Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (1–7)
LMN54005 Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (5–10)
HBVE2004 Hjelpetiltak og barnevernfaglig saksbehandling
IINI3006 HTML5
TSOL415 Human Resource Management
TBYG3009 Husbyggingsteknikk 2
LPED001H Høgskolepedagogikk
IFUD1051 IKT i læring 1
IFUD1052 IKT i læring 2
IFUD1053 IKT i læring 3
LGU14026 IKT og læring 1-7
LVUT8098 IKT og læring 1-7
LGU54029 IKT og læring 5-10
LVUT8099 IKT og læring 5-10
TDMA4007 Implementasjon og anvendelse av samhandlingsløsninger
LMM15001 Individuelt pensum (1-7)
LMM55002 Individuelt pensum (5-10)
TMF415 Industrial Marketing and International Business
TELE3003 Industriell automatisering
TMF410 Industriell markedsføring
TSOL550 Influencing and Negotiations Skills
IDRI2004 Informasjons- og systemforvaltning
IINI2012 Informasjonsforvaltning
IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning
IBED2003 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning
IDRI1002 Informatikk 1
IDRI1007 Informatikk 2
TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne
TKJE3007 Ingeniørfaglig systemtenking
TBYG3021 Ingeniørfaglig systemtenkning
TMAS3002 Ingeniørfaglig systemtenkning
TELE3011 Ingeniørfaglig systemtenkning
TMAS1003 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse
TELE1001 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
TKJE1001 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
TFNE1002 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
TBYG1001 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
LMM14003 Inkluderende matematikkundervisning (1-7)
LMM54003 Inkluderende matematikkundervisning (5-10)
HMPH4007 Innføring i forskningsmetoder
HMPH4007 Innføring i forskningsmetoder
BBOA2010 Innføring i skatterett
SPVPV1 Innføring i veiledningspedagogikk
LYFA1002 Innføring i yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
BØA3050 Innføring i økonomistyring
TLOG2005 Innkjøp og forsyningledelse
HSAR3001 Innovasjon i sosialt arbeid og tverrfaglig samarbeid
MRK3025 Innovasjon og forretningsutvikling
TSOL510 Innovation and Product Development
BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring
HSIS8003 Intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse
BFIN4012 Interest Income Securities
LVUT8079 Internasjonalt samarbeid - perspektiv på læreryrket 1-7
LGU14016 Internasjonalt samarbeid - perspektiv på læreryrket 1-7
LGU54017 Internasjonalt samarbeid - perspektiv på læreryrket 5-10
LVUT8080 Internasjonalt samarbeid - perspektiv på læreryrket 5-10
MRK2020 International Business
TKJE3008 Introduction to the Oil and Gas Industry
HSAR1003 Introduksjon til sosialt arbeid og sosiale problem i et samfunn med fleire kulturar
TMAT1012 Intromat
IDRI3003 IT, miljø og samfunn
IINI3001 IT, miljø og samfunn
IINI1001 IT-introduksjon
IINI3009 IT-strategi i organisasjoner
IDRI2005 IT-strategi i organisasjoner
TDMA4004 IT-Støttet kunnskapsforvaltning
IFUD1046 ITIL v3
IDRI3004 ITIL v3
IDRI3004 ITIL v3
HVUT8042 Juridisk metode og forvaltningsrett
7NPUHPR Juridiske rammer
IF440 Kapitalmarkeder og usikkerhet
7VKAR1 Kardiologi; invasive-, medisinske- og kirurgiske behandlingsmetoder. Sykepleie til voksne pasienter med hjertesykdom og deres pårørende. Etikk. Lov- og avtaleverk.
TKJE2003 Kjemisk analyse 1
HERG201P Klinisk og etisk resonnering - praksisstudier
HRAD207P Kliniske praksisstudier
HFYS203P Kliniske praksisstudier 1
HFYS204P Kliniske praksisstudier 2
HFYS302P Kliniske praksisstudier 3
HSYK206P Kliniske praksisstudier hjemmebasert omsorg 2. studieår
HSYK308P Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg 3. studieår
HSYK307P Kliniske praksisstudier i kirurgisk fagområde 3. studieår
HSYK305P Kliniske praksisstudier i medisinsk fagområde 3. studieår
HSYK306P Kliniske praksisstudier i psykisk helsearbeid 3. studieår
HSYK205P Kliniske praksisstudier kirurgisk fagområde 2. studieår
HSYK101P Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie
HSYK203P Kliniske praksisstudier medisinsk fagområde 2. studieår
HSYK204P Kliniske praksisstudier psykisk helsearbeid 2. studieår
HSJJ803P Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg
HSJJ804P Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg
HSBS804P Kliniske studier: Barnesykepleie 1
HSBS805P Kliniske studier: Barnesykepleie 2
HMBV5001 Kommunikasjon med barn, unge og foreldre i barnevernfaglig kontekst
7NPUKOE Kommunikasjon og etikk
HBVE1004 Kommunikasjon, relasjon og aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid
HVUT8027 Kompetanse- og tjenesteutvikling
TDAT3019 Komplekse programvaresystemer
TMAT1006 Konserveringsteknologi
TMAS2006 Konstruksjonsteknikk 1
TMAS2009 Konstruksjonsteknikk 2
HVUT8052 Kontoransatte i Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU), del 1
IINI2002 Kontorautomasjon
TELE3006 Kontrollanlegg og PLS (programmerbare logiske styringer)
TMAK2003 Korrosjon
TELE2007 Kraftelektronikk og motordrifter
LMM14008 Kreativitet og estetikk i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa (1–7)
LMN14008 Kreativitet og estetikk i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa (1–7)
HVUT8031 Kreftsykepleie-medisinsk behandling–rehabilitering og palliasjon
TKJE3010 Kromatografi med fordypning
LGU14009 Kroppsøving 1 1-7
LVUT8016 Kroppsøving 1 1-7
LGU11003 Kroppsøving 1 1-7, Emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskap
LGU54001 Kroppsøving 1 5-10
LVUT8015 Kroppsøving 1 5-10
LGU12003 Kroppsøving 1, 1-7, emne 2: Grunnleggende bevegelsesferdigheter i idrettsaktivitet, helse og friluftsliv
LVUT8017 Kroppsøving 2 1-7
LGU13004 Kroppsøving 2 1-7
LVUT8018 Kroppsøving 2 5-10
LGU54008 Kroppsøving 2 5-10
HBVE2006 Kulturforståelse, vitenskapelig metode og prosjektarbeid
HERG302P Kunnskapsbasert ergoterapi - praksisstudier
7VHS21 Kunnskapsbasert helsesøstertjeneste - fordypningsoppgave
HBVE1003 Kunnskapsgrunnlaget for barnevernspedagoger
SOL511 Kunnskapsledelse
LGU14004 Kunst og håndverk 1 (1-7)
LGU11009 Kunst og håndverk 1 (1-7) emne 1
LGU12009 Kunst og håndverk 1 (1-7), emne 2
LGU54002 Kunst og håndverk 1 (5-10)
LVUT8019 Kunst og håndverk 1 (5-10)
LGU51004 Kunst og håndverk 1 (5-10) emne 1
LGU52010 Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 2
LVUT8020 Kunst og håndverk 1 1-7
LVUT8021 Kunst og håndverk 2 (1-7)
LGU54009 Kunst og håndverk 2 (5-10)
LVUT8022 Kunst og håndverk 2 (5-10)
LGU53009 Kunst og håndverk 2 5-10
LGU13010 Kunst og håndverk 2, 1-7
LVUT8074 Kunst og håndverk 2, 5-10
HMPH4009 Kunst, kultur og aktivitet i psykisk helsearbeid
HMAB4006 Kvalitativ metode
TMET410 Kvalitativ og kvantitativ metode
MET410 Kvalitative forskningsmetoder
HMAB4007 Kvantitativ metode
MET420 Kvantitativ metode og økonometri
HSJJ8006 Kvinnehelse
TMAT1005 Laboratoriekurs i generell kjemi
TMAT1007 Laboratoriekurs i matmikrobiologi, -kjemi, og -teknologi
HBIO3002 Laboratoriemedisin
ORG2010 Leadership, Communication and Cooperation
SOL420 Ledelse
TLOG3007 Ledelse av integrerte verdikjeder
SOL425 Ledelse av interorganisatoriske relasjoner
LVUT8089 Leseopplæring 1, 1-7, emne 1 KFK
LVUT8090 Leseopplæring 1, 1-7, emne 2 KFK
IINI3008 Linux systemdrift
LMM14002 Læring og undervisning av matematikk (1-7)
LMM54001 Læring og undervisning av matematikk (5-10)
HRAD2005 Magnetisk Resonans (MR) 1
HRAD3005 Magnetisk Resonans 2
FIN3005 Makrofinans
SMØ2001 Makroøkonomi
SØK1012 Makroøkonomisk analyse
MRK2015 Managing Business Relationships
MRK1001 Markedsføring - grunnkurs
MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging
MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging
TDMA5002 Markedsledelse og forretningsmodeller
IINI3007 Markedsorientert produktutvikling
IDRI1004 Markedsorientert produktutvikling
IDRI1004 Markedsorientert produktutvikling
MF440 Markedsorientert serviceledelse
TDMA5003 Masteroppgave
BFIN5000 Masteroppgave - Hovedprofil Finansiering investering
BMRK5000 Masteroppgave - Hovedprofil markedsføring
BSOL5000 Masteroppgave - hovedprofil Strategi, organisasjon og ledelse
BOKO5000 Masteroppgave - Hovedprofil økonomistyring
HMAB5003 Masteroppgave i aktivitet og bevegelse
HMBV5002 Masteroppgave i barnevern
LMM15003 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (1-7)
LMM55003 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (5-10)
HMPH5003 Masteroppgave i psykisk helsearbeid
TAF510 Masteroppgave i teknologiledelse
YFL2120 Matematikk
MET1001 Matematikk
TMAT1003 Matematikk
TALM1011 Matematikk 1
TALM1003 Matematikk 1
TALM1012 Matematikk 1
TDAT1004 Matematikk 1
LGU11100 Matematikk 1 (1-7) emne 1A
LGU12004 Matematikk 1 (1-7), emne 1B
LGU51014 Matematikk 1 (5-10), emne 1
LGU51015 Matematikk 1 (5-10), emne 2
LVUT8091 Matematikk 1, 1-7, emne 1 KFK
LVUT8092 Matematikk 1, 1-7, emne 2 KFK
TALM1004 Matematikk 2
TDAT2002 Matematikk 2
TALM1007 Matematikk 2
LGU52002 Matematikk 2 (5-10), emne 1
LGU52003 Matematikk 2 (5-10), emne 2
LGU13006 Matematikk 2 1-7
LVUT8062 Matematikk 2, 1-7
LVUT8058 Matematikk 2, 1-7, emne 1 KFK
LVUT8059 Matematikk 2, 1-7, emne 2 KFK
4MX230UM1 Matematikk 2, 5-10, emne 1 KFK
4MX230UM2 Matematikk 2, 5-10, emne 2 KFK
LGU14024 Matematikk 3, 1-7 med hovedvekt på matematikkvansker
LVUT8076 Matematikk 3, 1-7 med hovedvekt på matematikkvansker
LGU54028 Matematikk 3, 5-10 med hovedvekt på matematikkvansker
LVUT8078 Matematikk 3, 5-10 med hovedvekt på matematikkvansker
MET430 Matematikk II
TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag
HBIO1003 Matematikk, statistikk og databehandling
TALM3004 Matematikk-Fysikk
TALM3003 Matematikk/Fysikk
LMM54004 Matematisk modellering og IKT (5-10)
TUBY1001 Material og tradisjonell bearbeiding 1
TMAS2003 Material-, produksjons- og kvalitetsstyring
TBBY1002 Materialforståelse og tradisjonell tilvirkning
TMAS1002 Materialteknikk/Termodynamikk
TMAK2001 Materialteknologi
TMAK1002 Materialteknologi 1
TMAT3002 Matteknologi
TMAT3003 Mattrygghet og kvalitetsstyring
HSOS805P Medansvar for utført operasjonssykepleie
HSIS808P Medansvar i utøvelse av intensivsykepleie
HVER2003 Medikamentregning
HSYK1003 Medikamentregning og legemiddelhåndtering
HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1, grunnleggende laboratorieteknikker
HBIO2004 Medisinsk laboratorieteknologi 2: Kvantitative teknikker
HBIO205P Medisinsk laboratorieteknologi 3: Automasjon i medisinske laboratorier, med ekstern studiepraksis
HBIO2006 Medisinsk laboratorieteknologi 4, Immunologiske-, cytologiske- og histologiske teknikker
HBIO303P Medisinsk laboratorieteknologi 5A, Hematologi og Hemostase
HBIO3004 Medisinsk laboratorieteknologi 5B, Immunhematologi
HBIO3005 Medisinsk laboratorieteknologi 6, Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi
HVUT8002 Medisinske og naturvitenskapelige tema
TBYG1003 Mekanikk
TMAS1001 Mekanikk
TMAS2007 Mekatronikk
MF425 Merkevareledelse
HMAB5002 Metodefordypning og spesialisering i metode
HVUT8050 Metodiske prinsipper og teknikker innen MR
TMAT1008 Mikrobiologi og mattrygghet
TELE3010 Mikroprosessorsystemer
SMØ1001 Mikroøkonomi
HMBV4004 Miljøarbeid/ miljøterapi i og utenfor institusjon
HMPH4017 Motiverende intervju I (MI)
HVUT809P MR praksis 1
RAD857H MR-matematikk
HVUT810P MR-praksis 2
HVUT8049 MR-teori
IINI3002 Multimedieproduksjon
IBED2004 Multimedieproduksjon
MET500 Multivariate statistiske analyser ved bruk av LISREL
LMUS001E Music 1 Instruction and conducting 1-7
LMUS001E Music 1 Instruction and conducting 1-7
LGU12006 Musikk 1 1-7, emne 2, Komposisjon og fagdidaktiske emner
LVUT8027 Musikk 1 1-7, Instruksjon, ledelse, komposisjon og fagdidaktiske emner
LGU14003 Musikk 1 1-7, Instruksjon, ledelse, komposisjon og fagdidaktiske emner
LGU11006 Musikk 1 1-7,emne 1, Instruksjon og ledelse
LGU52004 Musikk 1 5-10, emne 2, Komposisjon og fagdidaktiske emner
LGU54003 Musikk 1 5-10, Instruksjon, ledelse, komposisjon og fagdidaktiske emner
LVUT8028 Musikk 1 5-10, Instruksjon, leiing, komposisjon og fagdidaktiske emne
LGU51003 Musikk 1 5-10,emne 1 Instruksjon og ledelse
LGU14025 Musikk 2, 1-7 Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn
LVUT8075 Musikk 2, 1-7, Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn
LVUT8072 Musikk 2, 1-7, Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn
LGU13003 Musikk 2, 1-7, Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn
LVUT8029 Musikk 2, 5-10 Utøvande og skapende musikk, kultur og samfunn.
LGU53008 Musikk 2, 5-10 Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn
LVUT8073 Musikk 2, 5-10 Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn
LGU54010 Musikk 2, 5-10 Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn
LGU11005 Naturfag 1 1-7, emne 1
LGU11011 Naturfag 1 1-7, emne 1
LGU12005 Naturfag 1 1-7, emne 2
LGU51007 Naturfag 1 5-10, emne 1
LGU52005 Naturfag 1 5-10, emne 2
LGU14021 Naturfag 1, 1-7
LVUT8066 Naturfag 1, 1-7
LVUT8063 Naturfag 1, 1-7, emne 1 KFK
LVUT8064 Naturfag 1, 1-7, emne 2 KFK
LVUT8067 Naturfag 1, 5-10
LGU54026 Naturfag 1, 5-10
LVUT8093 Naturfag 1, 5-10, emne 1 KFK
LVUT8094 Naturfag 1, 5-10, emne 2 KFK
LVUT8030 Naturfag 2 1-7
LGU14011 Naturfag 2 1-7
LGU53004 Naturfag 2 5- 10, emne 1
LVUT8031 Naturfag 2 5- 10, emne 1
LGU53005 Naturfag 2 5- 10, emne 2
LVUT8032 Naturfag 2 5-10, emne 2
LVUT8095 Naturfag 2, 5-10, emne 1 KFK
LVUT8096 Naturfag 2, 5-10, emne 2 KFK
IFUD1016 Nettverkssikkerhet
IFUD1017 Nettverksteknologi
HERG2002 Nevrologiske problemstillinger, aktivitet og deltakelse, behandling, habilitering og rehabilitering
HSJJ8003 Normalt og komplisert svangerskap, fødsel og barseltid
LGU12007 Norsk 1 for 1-7, emne 2: Norskfaget på 1. – 3. trinn
LVUT8004 Norsk 1 for 1.-7.trinn, emne 1: Norskfaget på 1.-3.trinn KFK
LGU11007 Norsk 1 for 1.-7.trinn, emne 1: Norskfaget på 4.-7.trinn
LVUT8033 Norsk 1 for 1.-7.trinn, emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK
LGU51013 Norsk 1 for 5.–10. trinn, emne 1: Lesing, litteraturarbeid og kunnskap om språk og tekst
LGU51009 Norsk 1 for 5.–10. trinn, emne 2: Skriftlige og muntlige tekstkulturer
LGU52006 Norsk 2 for 5.–10. trinn, emne 1: Språk og litteratur i historisk perspektiv
LGU52007 Norsk 2 for 5.–10. trinn, emne 2: Tekstkulturar i endring
LVUT8034 Norsk 2, 1 – 7 Emne 1 Språk-, tekst- og litteraturarbeid
LGU13008 Norsk 2, 1 – 7 Emne 1, Språk-, tekst- og litteraturarbeid
LVUT8035 Norsk 2, 1 – 7, emne 2 Skriving og tekstkulturer
4NO2 1-7E2 Norsk 2, 1 – 7, Emne 2 Skriving og tekstkulturer
LVUT8087 Norsk 2, 1-7, emne 1, Språk-, tekst- og litteraturarbeid KFK
LVUT8088 Norsk 2, 1-7, emne 2, Skriving og tekstkulturer KFK
LGU14008 Norsk 3: Lese- og skrivevansker 1 - 7
LVUT8057 Norsk 3: Lese- og skrivevansker 1 - 7
LGU54007 Norsk 3: Lese- og skrivevansker 5 - 10
LVUT8100 Norsk 3: Lese- og skrivevansker 5 - 10
4TG2DE1 Norsk tegnspråk i praksis 2
LTOT11001 Norsk tegnspråk i teori og praksis 1
4TOLK2E4 Norsk tegnspråk i teori og praksis 1
LTOT11002 Norsk tegnspråk i teori og praksis 2
4TOLK3E10 Norsk tegnspråk i teori og praksis 2
LTMAGNO215 Norskdidaktikk, individuell fordypning
LTMAGNO245 Norskdidaktikk, mastergradsoppgave
IDRI1005 Objektorientert programmering med systemarbeid
IINI1010 Objektorientert programmering med systemarbeid
SØK2008 Offentlig økonomi
TLOG2003 Operasjonsanalyse
HSOS8001 Operasjonssykepleie: Fag og yrkesutøvelse
IINI2008 Operativsystemer
HVUT8047 Opplevelser, reaksjoner og etiske problemstillinger
HBVE1005 Oppvekstforhold og forebyggende sosialpedagogisk arbeid med utsatte barn og unge
ORG1100 Organisasjon og ledelse
IINI2006 Organisasjon og ledelse
IDRI2006 Organisasjon og ledelse
HVER3005 Organisasjon, ledelse og samhandling
BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse
SOL405 Organisering og organisasjonsforståelse
HVUT8029 Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og unge
TKJE2001 Organisk kjemi
TKJE2001 Organisk kjemi
HBIO1005 Organisk kjemi og biokjemi grunnkurs
HBIO2007 Organisk kjemi og biokjemi videregående kurs
TMAT1009 Organisk kjemi og matkjemi
BSOL520 Organizational Communication and ICT
7VOVB Overvekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv
HRAD8014 Patologi og ekkokardiografiske metoder
LGU11010 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (GLU 1-7 R)
LGU11001 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (GLU 1-7)
LGU51012 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (GLU 5-10 R)
LGU51001 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (GLU 5-10)
LGU12001 Pedagogikk og elevkunnskap 2 (GLU 1-7)
LGU52012 Pedagogikk og elevkunnskap 2 (GLU 5-10)
LGU13009 Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7)
LGU53006 Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10)
LGU13002 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (GLU 1-7)
LGU53002 Pedagogikk og elevkunnskap 4 5-10
HVER2007 Pedagogikk, psykologi og vernepleierfaglig metodisk arbeid
LVUT8002 Pedagogisk veiledning. Emne 1
LVUT8003 Pedagogisk veiledning. Emne 2
SMØ3015 Penger, kreditt og valuta
BØA3025 Personlig økonomi
HMBV4002 Perspektiver på barndom og oppvekst, marginaliseringsprosesser, risikoforhold og barnevernet som hjelpeinstans
HMPH4006 Perspektiver på psykisk helsearbeid og tilnærmingsmåter
LMM14001 Perspektiver på tallbegrepet (1-7)
ØS420 Perspektiver på økonomistyring
LKRO001E Physical Education in School
LKRO001E Physical Education in School
TMAS3006 Piping Design
INT2025 Political and Security Risk
IDRI3005 Powershell i praktisk scripting
IFUD1022 Powershell i praktisk scripting
HVER302P Practical training 3 (Specialization topic) - International Practice Placement
HVER102P Praksis 1 - Hverdagsliv og samhandling
HVER201P Praksis 2 - Helse, pleie og rehabilitering
HVER301P Praksis 3 - Fordypningspraksis
TMAT201P Praksisstudier
HAUD201P Praksisstudier audiologisk rehabilitering
HAUD101P Praksisstudier audiologisk utredning
HRAD206P Praksisstudier i diagnostikk I
HRAD302P Praksisstudier i diagnostikk II
HRAD108P Praksisstudier i skjelettrøntgen
HSAR301P Praksisstudier i sosialt arbeid
HSYK304P Praksisstudier i utlandet - valgemne, 6.semester
HMPH4012 Praktisk kunnskapbygging og evaluering
IINI2011 Praktisk Linux
IINI2011 Praktisk Linux
ORG2015 Praktisk organisasjonskunnskap for studenttillitsvalgte
HRAD1010 Praktisk radiografi
HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie
LVUT8070 Produksjon for sal og scene 1-7
LGU14017 Produksjon for sal og scene 1-7
LVUT8071 Produksjon for sal og scene 5-10
LGU54018 Produksjon for sal og scene 5-10
TLOG2002 Produksjons- og kvalitetsstyring
TMAS2008 Produksjonsteknikk
TMAT2005 Produktutvikling og sensorisk analyse - brygging av håndverksøl
HBIO2008 Profesjon, forskning og etikk
4TOLK2E6 Profesjonskunnskap og yrkesetikk 1
4TOLK3E12 Profesjonskunnskap og yrkesetikk 2
TDAT1001 Programmering grunnkurs
IFUD1024 Programmering i C++
IFUD1025 Programmering i Java
IINI1004 Programmering i Visual Basic
IFUD1050 Programmering med Python
TLOG3009 Prosjekt logistikk
IDRI2007 Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid
HRAD1002 Prosjektarbeid i helsetjenesten
HSAR2003 Prosjektarbeid i sosialt arbeid
TIF410 Prosjektfinansiering
TDMA4002 Prosjektledelse
IBED3002 Prosjektledelse og forretningssystemer
HERG301P Prosjektledelse – praksisstudier
TMAS2004 Prosjektoppgave
TLOG2001 Prosjektstyring
HVER2008 Psykisk helse
HVUT8028 Psykisk helse hos barn og unge
HERG2003 Psykisk helse, aktivitet og deltagelse, forebygging, behandling og rehabilitering
HMPH4014 Psykisk helsearbeid - Fordypningsprosjekt/Prosjektbeskrivelse
HMPH4015 Psykisk helsearbeid og voldsproblematikk
HMPH402P Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse
HMPH4019 Psykisk helsearbeid, psykisk utviiklingshemning og utfordrende adferfd
HBVE2003 Psykiske lidelser hos barn og unge
HVUT8030 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer
HRAD1003 Radiografisk bildefremstilling
TDAT2001 Realfag for dataingeniører
LVUT8060 Regning som grunnleggende ferdighet, 1-10, emne 1 KFK
LVUT8061 Regning som grunnleggende ferdighet, 1-10, emne 2 KFK
ØS440 Regnskap i teori og praksis
BBOA2035 Regnskap og budsjett i offentlig sektor
TELE2001 Reguleringsteknikk
LGU14001 Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 1-7
LVUT8038 Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 1-7
LGU54013 Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 5-10
LVUT8039 Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 5-10
LGU51002 Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 5-10, emne 1
LGU52011 Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 5-10, emne 2
LVUT8040 Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 1-7
LGU14013 Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 1-7
LGU53010 Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 5-10
LVUT8041 Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 5-10
JUR2001 Rettslære
BBRR3015 Revisjon
BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans
HMPH4011 Rus og psykisk helse
HRAD1006 Røntgenapparatur og stråling
LGU14002 Samfunnsfag 1, 1–7. Samfunn, kultur og sosial ulikhet
LVUT8042 Samfunnsfag 1, 1–7. Samfunn, kultur og sosial ulikhet
LGU54025 Samfunnsfag 1, 5-10 Demokrati, deltakelse og medborgerskap
LVUT8069 Samfunnsfag 1, 5-10 Demokrati, deltakelse og medborgerskap
LGU51010 Samfunnsfag 1, 5-10: Emne 1. Demokrati, deltakelse og medborgerskap I
LGU52008 Samfunnsfag 1, 5-10: Emne 2. Demokrati, deltakelse og medborgerskap II
LVUT8068 Samfunnsfag 2, 1-7. Media, politikk og medborgerskap
LGU14012 Samfunnsfag 2, 1-7. Media, politikk og medborgerskap
LVUT8050 Samfunnsfag 2, 5-10, Menneskerettigheter, folkerett og demokratisering
LGU53007 Samfunnsfag 2, 5-10, Menneskerettigheter, folkerett og demokratisering
MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode
HBIO106P Samhandling og etikk
HFYS2002 Samhandling og relasjon i fysioterapi
HMPH4008 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid
TDMA5001 Samhandlingsledelse
TDMA4001 Samhandlingsteknologi
TMAS3004 Sammenføyning og sveiseteknikk
TMAS2012 Sanitær og husbygging
HMPH4018 Selvmordsforebygging
TBYG3014 Selvstudium
BRFO3000 Semesteroppgave i årsregnskap
AF3015 Semesteroppgave i finansiell styring
SØK2501 Semesteroppgave i samfunnsøkonomi
AF3020 Semesteroppgave i økonomisk styring
TELE3008 Sensor- og instrumenteringsteknikk
BMRK3012 Serviceledelse og relasjonsmarkedsføring
IINI3010 SharePoint
IINI3010 SharePoint
TELE2003 Signalbehandling
TDAT3020 Sikkerhet i programvare og nettverk
SØK3007 Skatt, beslutningadferd og økonomisk politikk
HVUT8024 Skriving av vitenskapelig artikkel
LVUT8048 Skriving i alle fag
LMN14006 Skriving, lesing og literacy (1–7)
LMN54006 Skriving, lesing og literacy (5–10)
IINI2004 Sosiale medier
IFUD1028 Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0
HBVE102P Sosialpedagogisk praksis på barn og unges arena
HVUT8043 Sosialrett
HSAR1004 Sosialt arbeid i velferdsstaten
HSAR2005 Sosialt arbeid med marginaliserte individer, grupper og familier.
HSAS805P Spesiell anestesisykepleie
BØA3031 Sport Business and Economics
4TOLK2E5 Språk, kommunikasjon og tolketeori 1
4TOLK3E11 Språk, kommunikasjon og tolketeori 2
LMN14007 Språklige, litterære og kulturelle praksiser (1–7)
LMN54007 Språklige, litterære og kulturelle praksiser (5–10)
TBYG3011 Stål og trekonstruksjoner
TBYG3019 Statikk og betong 2
TBYG2002 Statikk og konstruksjonslære
TMAT2004 Statistikk
MET1002 Statistikk - grunnkurs
TALM1005 Statistikk og økonomi
TKJE3004 Stoffseparasjon og prosesskjemi
IFUD1029 Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer
IFUD1030 Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling
HRAD3004 Stråleterapi og onkologi
BSOL4610 Strategi og endring
ØS410 Strategisk økonomistyring
SOL415 Strategisk ledelse
ORG3030 Strategisk lederskap
TELE2008 Styresystemer og reguleringsteknikk
TBYG3013 Styrt praksis og prosjekt
HFYS2001 Sykdomslære
HRAD1011 Sykdomslære 1
HRAD2012 Sykdomslære II og bildediagnostiske modaliteter
HSYK2003 Sykdomslære og farmakologi
HSYK1004 Sykepleie 1.studieår
HSYK2004 Sykepleie 2. år
HSYK3004 Sykepleie 3. studieår
IFUD1054 System Center Configuration Manager
IFUD1055 System Center Operation Manager
TDAT3002 Systemtenkning med økonomi
TDAT1006 Systemutvikling 1 med databaseprosjekt
TDAT2003 Systemutvikling 2 med web-applikasjoner
TDAT3022 Systemutviklingsprosjekt
IINI1005 Teamarbeid
TSOL425 Teamledelse og teknologi
LGU14027 Tegnspråk 1 (1-7)
LGU54027 Tegnspråk 1 (5-10)
LGU54021 Tegnspråk 1, 5-10, emne 1: Norsk tegnspråk i praksis 1
LGU54022 Tegnspråk 1, 5-10, emne 2: Døves kultur og historie
4TG2DE2 Tegnspråkteori
TSOL410 Teknologibasert forretningsutvikling
7VHS22 Tenkningsgrunnlag og arbeidsmetoder i helsesøstertjenesten
TFNE2001 Termodynamikk
TMAS2010 Termodynamikk 2 og fluidmekanikk
HVER3004 The Norwegian Welfare and Health Care System
LGU14006 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsproblemer 1-7 (TISP1)
LVUT8044 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsproblemer 1-7 (tisp1)
LVUT8045 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsproblemer 5-10 (tisp1)
LGU54005 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsproblemer 5-10 (TISP1)
4TOLK2E9 Tolking for døvblitte 1
4TOLK3E15 Tolking for døvblitte 2
4TOLK2E7 Tolking mellom norsk tegnspråk og norsk 1
4TOLK3E16 Tolking mellom norsk tegnspråk og norsk 2
4TOLK2E8 Tolking og ledsaging for døvblinde 1
4TOLK3E14 Tolking og ledsaging for døvblinde 2
TBBY1102 Tradisjonsfaglig Fordypning 1
TBBY1004 Tradisjonsfaglig utøving 1
TELE3004 Trådløs kommunikasjon
TTBY3007 Tverrfaglig kompetanse 3
TBBY1101 Tømring
HAUD3116 Universell Utforming for hørsel og tale 6A5UUHT
IBED3003 Utdanning og arbeid i Europa
TBYG2004 VA-teknikk og DAK
SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk
TMAS2013 Varme- og Kjøleteknikk
HRAD8020 Vaskulær ultralyd av perifere arterier og aorta
HRAD8022 Vaskulær ultralyd av vener i ekstremiteter og fagutvikling
HRAD8021 Vaskulær ultralydpraksis med fokus på underekstremitetsarterier og aorta
HRAD8023 Vaskulær ultralydpraksis med fokus på vener i underekstremiteter
TMAS2001 Vedlikehold og driftssikkerhet
TBYG3012 Veg, VA og arealplan
TBYG2005 Vegbygging og geomatikk
LVUT8101 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 1
LVUT8102 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 2
HVUT8045 Velfersteknologi og tjenesteinnovasjon
TMAS2011 Ventilasjonsteknikk
BBOA3050 Verdsettelse
BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse
HVER1003 Vernepleierfaget - Individ og samfunn
TMAT3001 Videregående mikrobiologi
BFE4030 Videregående mikroøkonomi
IFUD1033 Videregående programmering i Java
BBOA2020 Videregående skatte- og avgiftsrett
LVUT8009 Videreutdanning i norsk 2 for 8.-10.trinn. Emne 1: Skriftlige og muntlige tekstkulturer i endring KFK
LVUT8049 Videreutdanning i norsk 2 for 8.-10.trinn. Emne 2: Språk, tekst og litteratur KFK
TFNE2004 Vindenergi
BBOA3002 Virksomhets- og regnskapsorganisering
IFUD1034 Virtuelle Tjenere
TDMA4003 Vitenskapelig metode
HMAB5001 Vitenskapelig skriving
FE410 Vitenskapsteori for økonomer
HRAD3001 Vitenskapsteori og forskningsmetode
HMBV4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
TMAS3003 VVS prosjektering
TMAS2014 VVS regulerings- og el- teknikk
IINI2007 Webdesign
IINI3004 Webprogrammering i ASP.NET
IINI3003 Webprogrammering i PHP
IINI3003 Webprogrammering i PHP
IINI1002 Webutvikling 1
IINI2001 Webutvikling 2
SMØ2020 Welfare Economics
IFUD1040 Windows server for systemansvarlige
IFUD1041 XML-Teknologi
HAUD3003 Yrkesforberedende emne
IBED2005 Økonomisk analyse og rapportering med regneark
IINI1006 Økonomisk styring og regnskap
IBED1002 Økonomisk styring og regnskap
SØK2103 Økonomiske perspektiver på politiske beslutninger
BOKO4020 Økonomistyring i interorganisatoriske relasjoner og nettverk

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.