Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Forumoversikt

Universitetet i Oslo

Alle emne
AMS4900 Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten
ANMAT5930 Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng
ANMAT5960 Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng
ANT1100 Antikkens verden
ANT1101 Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter
ANT2210 Den augusteiske gullalder
ANT2211 Den augusteiske gullalder - påbygning
ANT2221 Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning
ANT2222 Athen i klassisk tid
ANT2700 Antikkens litteratur i oversettelse
ANT3090 Antikk kultur: bacheloroppgave
ANT4301 Moderne litteraturteorier og antikke tekster
ANT4502 Klassisk forskningsseminar
ANT4700 Antikkens litteratur i oversettelse
ARA1110 Arabisk språk 1
ARA1120 Arabic language 2
ARA2110 Arabisk språk 3+4
ARA2121 Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi
ARA3110 Arabisk språk 5
ARA3120 Arabisk språk 6
ARA4590 Masteroppgave i arabisk
ARA4592 Masteroppgave i arabisk
ARB1401 Design, kreativitet og innovasjon
ARB1402 Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse
ARB1403 Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy
ARB1404 Formidling og dialog i arbeidslivet
ARK1000 Innføring i arkeologi
ARK1010 Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder
ARK1020 Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi
ARK1030 Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden
ARK2000 Arkeologisk idéhistorie
ARK2011 Forhistorisk arkeologi
ARK2021 Klassisk arkeologi
ARK2031 Historisk arkeologi
ARK2110 Arkeologisk kulturminneforvaltning
ARK2120 Hunters and Gatherers and Stone Age Technology
ARK2130 From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology
ARK3090 Bacheloroppgave i arkeologi
ARK4020 Problemstillinger innen middelhavsarkeologi
ARK4040 Fordypning i arkeologisk teori og metode
ARK4050 Arkeologi og formidling
ARK4060 Museumsarbeid for arkeologer
ARK4070 Fordypning i arkeometri
ARK4090 Masteroppgave i arkeologi
ARK4120 Hunters and Gatherers and Stone Age Technology
ARK4130 From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology
ARK4170 Arkeologi i Tyrkia
ARK4180 Arkeologisk praksis
ARK4210 Heritage, Material Culture and Conflict
ARK4250 Prosjektbeskrivelse i arkeologi
ARK4300 Arkeologisk databehandling
ARK4310 Arkeologisk feltkurs, nordisk
ARKIV1020 Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner
ARKIV1030 Arkiv, individ og samfunn
ARKIV1050 Arkivbevaring og arkivbeskrivelse
ARKIV2010 Arkivforvaltning i praksis
ARKIV2020 Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv
AST1010 Astronomi - en kosmisk reise
AST1100 Innføring i astrofysikk
AST2210 Observasjonsastronomi
AST3220 Kosmologi I
AST3310 Astrofysiske plasma og stjernenes indre
AST4310 Strålingsprosesser i astrofysikk
AST4320 Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi
AST5110 Numerisk modellering
AST5210 Stjerneatmosfærer I
AST5220 Kosmologi II
AST9110 Numerisk modellering
AST9310 Stjerneatmosfærer II
AST9420 Kosmologi II
BIO1000 Grunnkurs i biologi
BIO1010 Human atferdsøkologi
BIO1200 Biologisk mangfold
BIO1200A Biologisk mangfold
BIO1200B Biologisk mangfold B
BIO2020 Biologiske metoder
BIO2100 Generell økologi
BIO2120 Evolusjonsbiologi
BIO2140 Molekylærbiologi og biologiske metoder
BIO2150 Biostatistikk og studiedesign
BIO2150A Biostatistikk
BIO3081 Adferdsbiologi 1
BIO4005 Primate Behaviour and Ecology
BIO4021 Gradientanalyseteknikker
BIO4091 Adferdsbiologi 2
BIO4115 Utbredelsesmodellering
BIO4120 Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)
BIO4140 Livshistoriestrategier og klimaeffekter
BIO4150 Bevarings- og forvaltningsbiologi
BIO4200 Molekylær evolusjon
BIO4210 Fylogeni og klassifikasjon
BIO4230 Biogeografi og biodiversitet
BIO4240 Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket
BIO4250 Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket
BIO4260 Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket
BIO4270 Evolusjon og språk
BIO4280 Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon
BIO4301 Marin bentisk økologi
BIO4310 Limnologi I
BIO4320 Marine algers systematikk og økologi
BIO4325 Identification of Marine Microalgae and Macroalgae
BIO4331 Aktuelle marine miljøproblemer
BIO4350 Sjøens pattedyr
BIO4371 Fiskeøkologi
BIO4381 Giftige alger og algedyrking
BIO4390 Limnologi II
BIO4400 Pelagisk økologi
BIO4500 Generell toksikologi
BIO4530 Regulatorisk toksikologi
BIO4540 Humantoksikologi
BIO4550 Økotoksikologi
BIO4600 Vitenskapelig forfatterskap
BIO9021 Gradientanalyseteknikker
BIO9091 Adferdsbiologi 2
BIO9115 Utbredelsesmodellering
BIO9140 Livshistoriestrategier og klimaeffekter
BIO9150 Bevarings- og forvaltningsbiologi
BIO9170 Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk
BIO9200 Molekylær evolusjon
BIO9210 Fylogeni og klassifikasjon
BIO9230 Biogeografi og biodiversitet
BIO9260 Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket
BIO9270 Evolusjon og språk
BIO9280 Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon
BIO9320 Marine algers systematikk og økologi
BIO9331 Aktuelle marine miljøproblemer
BIO9381 Giftige alger og algedyrking
BIO9530 Regulatorisk toksikologi
BIO9540 Humantoksikologi
BIO9550 Økotoksikologi
BIO9600 Vitenskapelig forfatterskap
BIO9905FBI1 Introduction to Bioinformatics for Biosystematics
BIO9905MERG1 Bioinformatics for Metagenomic Analyses and Environmental Sequencing
BKS1001 Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk
BKS1002 Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1
BKS1102 Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2
BKS4091 Masteroppgave i bosnisk/kroatisk/serbisk
BKS4121 Bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium
BKS4490 Masteroppgave i litterær oversettelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til norsk
BKS4503 Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie
CAENFRA1000 Fransk språkbruk 1
CAENFRA1101 Fransk grammatikk 2 med didaktikk
CAENFRA1104 Fransk språkbruk 2
CAENFRA1110 Fransk grammatikk og fonetikk 1
CAENFRA1302 Litteratur og historie med didaktikk
CAENFRA1502 Litteratur, geografi og kulturkunnskap
CAR3900 Practice semester career: Asia
CONT4504 Intercontextual Theology (I): Issues, Models and Theoretical Tools
CONT4602 Master Thesis in Intercontextual Theology
CONT4605 Master Thesis Seminar
CSMN4010 Rational Agency
CSMN4020 Linguistic Agency
CSMN4021 Pragmatics and Relevance Theory
CSMN4030 Moral Agency
DEVG4020 Literature and writing seminar
DEVG4050 Individual Reading List
DEVG4090 Master Thesis
DIAK1001 Diakoni i etisk, teologisk og historisk lys
DIAK4223 Citizenship
DIAK4302 Masteroppgave profesjonsetikk og diakoni
DIDMET4000 Metodekurs i fagdidaktikk
DIDMET4200 Forskningsmetode og oppgaveforberedelse
DRI1001 Digital forvaltning
DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning
DRI2020 Rettskilder og informasjonssøking
DRI3001 Prosjektarbeid
DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og demokrati
EAL4010 East Asian Linguistics
EAL4020 Topics in the History of East Asian Languages
EAL4090 Master’s Thesis in East Asian Linguistics
EAL4110 Readings in East Asian Linguistics
EAS4550 Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode
EAS4900 Internasjonalt prosjektsemester Europa - Amerika
EAST2504 East Asia: Great Traditions
EAST4010 Research Methodology in East Asian Studies
EAST4110 Readings in East Asian Culture and History
EAST4504 East Asia: Great Traditions
EAST4510 Approaches to East Asian Culture and History
EAST4520 Topics in East Asian Societies and Politics
EAST4530 Topics in East Asian Culture and History
EAST4591 Master's Thesis in East Asian Culture and History
EAST4593 Master's Thesis in East Asian Culture and History
EAST4610 Voices from East Asia: How to Communicate Research Results
ECON1210 Forbruker, bedrift og marked
ECON1220 Velferd og økonomisk politikk
ECON1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk
ECON1410 Internasjonal økonomi
ECON1500 Innføring i samfunnsøkonomi for realister
ECON1710 Demografi - grunnemne
ECON1730 Befolkning og velferd
ECON1910 Poverty and Distribution in Developing Countries
ECON2130 Statistikk 1
ECON2200 Matematikk 1/Mikro 1 (MM1)
ECON2310 Makroøkonomisk analyse
ECON2915 Economic Growth
ECON3010 Anvendt økonomisk analyse
ECON3020 Prosjekt i demografi
ECON3120 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra
ECON3150 Introductory Econometrics
ECON3200 Microeconomics and Game Theory
ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk
ECON3710 Demography of Developing Countries
ECON3720 Demografi, videregående I-land
ECON3730 Lønnsfastsettelse og arbeidsmarked
ECON3950 History of Economics
ECON4082 Oral Exam
ECON4085 Avsluttende muntlig eksamen
ECON4088 Oral Exam
ECON4090 Master's Thesis
ECON4091 Master's Thesis and Oral Exam
ECON4120 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra
ECON4130 Statistics 2
ECON4140 Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization
ECON4150 Introductory Econometrics
ECON4160 Econometrics - Modeling and Systems Estimation
ECON4200 Microeconomics and Game Theory
ECON4240 Equilibrium, Welfare and Information
ECON4245 Corporate Governance
ECON4260 Behavioral Economics
ECON4271 Distributive Justice and Economic Inequality
ECON4310 Macroeconomic Theory
ECON4325 Monetary Policy
ECON4330 International Macroeconomics
ECON4335 The Economics of Banking
ECON4415 International Trade
ECON4510 Finance Theory
ECON4610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk
ECON4620 Public Economics I
ECON4622 Public Economics II
ECON4624 Empirical Public Economics
ECON4640 Political Economics
ECON4710 Demography of Developing Countries
ECON4715 Labour Economics
ECON4720 Demografi, videregående I-land
ECON4820 Strategic Competition
ECON4910 Environmental Economics
ECON4915 Development Economics
ECON4918 Economics of Conflict
ECON4921 Institutions and Economic Systems
ECON4925 Resource Economics
ECON5100 Advanced Econometrics
ECON5105 Advanced Microeconometrics
ECON5200 Advanced Microeconomics
ECON5211 Contract Theory
ECON5300 Advanced Macroeconomic Theory
ECON9010 Theory of Science for Economists
ECON9100 Advanced Econometrics
ECON9104 Topics in Econometrics
ECON9200 Advanced Microeconomics
ECON9260 Topics in Behavioural Economics
ECON9300 Advanced Macroeconomic Theory
ECON9311 Macroeconomic Topics
ECON9826 Topics in Industrial Economics
ECON9915 Topics in Development and Political Economics
EDID4010 Teaching English in Secondary School
EDID4090 Masteroppgave engelskdidaktikk
EDU4100 Introduction to Comparative and International Education
EDU4110 National and International Policies and Planning on Education and Development
EDU4150 Social Science Research
EDU4201 Core Focus Areas in Comparative and International Education
EDU4211 Critical Issues in Educational Reform
EDU4220 Policies and Practice of Educational Reform
EDU4230 Higher Education and the Europe of Knowledge
EDU4251 Applied Research Methods Part I
EDU4252 Applied Research Methods Part II
EDU4301 Preparation for thesis
EDU4351 Advanced Applied Research Methods
EDU4490 Thesis
EDU4491 Thesis
EKUL4000 Europa som historisk kunnskapsfellesskap
EKUL4001 Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur
EKUL4002 Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur
EKUL4003 Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur
EKUL4900 Prosjektsemester for masterprogrammet i Europeisk kultur
ENERGI4010 Bærekraftige energisystemer
ENERGI9010 The Transition towards Sustainable Energy Systems
ENERGI9020 Interdisciplinary Perspectives on Solar Energy
ENG0111 English for international students
ENG1100 English Grammar, an introduction
ENG1103 English Phonetics and Intonation, an introduction
ENG1111 The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction
ENG1303 British Literature, an introduction
ENG1304 American Literature, an introduction
ENG1505 British Civilisation, an introduction
ENG1506 American Civilization, an introduction
ENG2151 Systemic Functional Grammar, introduction
ENG2152 Varieties of English Texts
ENG2153 English Corpus Linguistics
ENG2154 Old English, Introduction
ENG2155 Aspects of Chaucerian Language and Literature
ENG2156 History of the English Language
ENG2157 Semantics and Pragmatics
ENG2158 Translation into English
ENG2159 Accents of English in the British Isles
ENG2160 Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D
ENG2162 Contrastive and Learner Language Analysis
ENG2163 Global English
ENG2164 The World of Beowulf
ENG2165 Old English: Language and History
ENG2301 English Renaissance Literature
ENG2302 Early 20th Century Literature in English
ENG2303 British Literature in the Age of the Enlightenment
ENG2304 The Romantic Period
ENG2305 The Victorian Period
ENG2307 Late 20th Century Literature in English
ENG2321 Colonial and Postcolonial Literature
ENG2323 Women Writing: Feminist Fiction in English
ENG2324 Homotextuality: Gay and Lesbian Literature
ENG2325 The Short Story in English
ENG2326 Fiction and Film
ENG2327 Shakespeare
ENG2333 Multicultural American literature
ENG2340 Nineteenth-Century American Literature
ENG2505 Identities in the British Isles
ENG2515 Britain since 1945
ENG2516 Northern Ireland
ENG2517 The British Constitution
ENG2531 Marriage, Love and Romance in American History and Movies
ENG2532 Restoring the Earth/Renewing Culture: Critical Evaluations of the Green American Tradition
ENG2533 American Exceptionalism
ENG3100 Thesis course, English Language
ENG3300 Thesis course, English Literature
ENG3501 Thesis course, British Area studies
ENG4102 Phraseology in English
ENG4103 Historical English Syntax
ENG4106 Contrastive analysis: Syntax, lexis, discourse
ENG4108 Tense and Aspect in English
ENG4110 Older English Philology and Literature
ENG4111 Corpora in English Language Research
ENG4112 Theories and methods in English language research
ENG4115 Texture and Linguistic Structure
ENG4116 Second Language Acquisition
ENG4117 Analysing advanced learner English
ENG4118 Relevance Theory: Language, Communication and Cognition
ENG4151 Systemic Functional Grammar, introduction
ENG4152 Varieties of English Texts
ENG4154 Old English, Introduction
ENG4155 Aspects of Chaucerian Language and Literature
ENG4156 History of the English Language
ENG4157 Semantics and Pragmatics
ENG4158 Translation into English
ENG4159 Accents of English in the British Isles
ENG4160 Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D
ENG4163 Global English
ENG4164 The World of Beowulf
ENG4165 Old English: Language and History
ENG4191 Master's Thesis in English Language
ENG4192 Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk
ENG4193 Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society
ENG4301 Literary Theory in English
ENG4340 Nineteenth-Century American Literature
ENG4341 English Renaissance Literature
ENG4343 British Literature in the Age of the Enlightenment
ENG4344 The Romantic Period
ENG4345 The Victorian Period
ENG4361 Colonial and Postcolonial Literature
ENG4363 Women Writing: Feminist Fiction in English
ENG4364 Homotextuality: Gay and Lesbian Literature
ENG4365 The Short Story in English
ENG4366 Fiction and Film
ENG4367 Shakespeare
ENG4373 Multicultural American literature
ENG4390 Master's Thesis in Literature in English
ENG4393 Thesis Writing for Literature in English
ENG4394 Master's Thesis in Literature in English
ENG4414 The Auto-Graphic Novel
ENG4415 Horror Writing in English
ENG4416 Time and Money in the American Novel
ENG4417 Scientific Literature in Early Modern England
ENG4422 Racial Violence and American Identity
ENG4436 English Literature and Human Rights
ENG4438 Contemporary U.S. Illness Narratives and Biopolitics
ENG4455 Reading Milton’s Paradise Lost
ENG4456 Edith Wharton: Text and Context
ENG4457 Alexander Pope and the Literary Imagination
ENG4472 The Literary History of Sexuality
ENG4474 The Nature of the Beast in American Literature
ENG4490 Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk
ENG4491 Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk
ENG4500 British and American Political Literature in the Eighteenth Century
ENG4515 Britain since 1945
ENG4516 Northern Ireland
ENG4517 The British Constitution
ENG4525 Identities in the British Isles
ENG4531 Marriage, Love and Romance in American History and Movies
ENG4532 Restoring the Earth/Renewing Culture: Critical Evaluations of the Green American Tradition
ENG4533 American Exceptionalism
ENG4541 Cities and American Life
ENG4542 Research Seminar in American Social History
ENG4550 Theory and Method in American Studies
ENG4590 Master's Thesis in American studies
ENG4591 Master's Thesis in American studies
ENG4592 Master's Thesis in British studies
ENG4593 Master's Thesis in British studies
ENG4790 Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training
ENG4791 Masteroppgave i engelsk, lektor- og adjunktprogrammet (60)
ENG4910 Internship for Linguistics and its Application for a Multilingual Society
ENGSEMJ Semesteremne i engelsk for jurister
ENT1000 Entreprenørskap
ENT4000 Fra idé til virksomhet
ENT4000I Fra idé til virksomhet
ENT4050 Dynamic Organizing
ENT4100 Ideation and Feasibility Studies
ENT4194 Consultancy Project
ENT4210 Practical Innovation Management
ENT4220 Norwegian Practical Start-up Experience
ENT4300 Entrepreneurship and internationalisation
ENT4320 Marketing Management
ENT4330 Financial Management
ENT4400 Innovation strategy and management
ENT4505 Social Entrepreneurship
ENT4510 Social Entrepreneurship in Practice
ENT5100 Research Design
ENT9600 Entrepreneurship and new business creation
ENT9800 Innovation and intellectual property rights
ERN1010 Innføring i klinisk ernæring
ERN1100 Ernæringsstudiet, Modul 1
ERN2030 Ernæringsepidemiologi, kostholdsforskning og samfunnsernæring
ERN2200 Ernæringsstudiet, modul 2
ERN3015 Ernæringsstudiet, 6. semester
ERN3110 Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring
ERN3120 Molecular, cellular and clinical nutrition
ERN4110 Statistikk for masterstudenter i ernæring
ERN4120 Humanforsøk
ERN4210 Masteremne i ernæringsbiologi
ERN4310 Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring
ERN4410 Masteremne i klinisk ernæring
ERN4900 Masteroppgave i ernæring
EST1000 Introduksjon til estetikk
EST2000 Moderne estetisk teori
EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid
EST4001 Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse
EST4004 Skriveseminar for estetikkprogrammet
EST4390 Tverrestetisk masteroppgave – allmenn litteraturvitenskap
EST4391 Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur
EST4394 Tverrestetisk masteroppgave – nordisk litteraturvitenskap
EST4591 Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie
EST4592 Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap
EST4593 Tverrestetisk masteroppgave i musikkvitenskap
EST4594 Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap
EURO1000 Europa og EU, innføring
EURO2101 EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet
EURO3090 Oppgaveemne i Europastudier (EU)
EXFAC03AST - Exfac for Øst-Asiastudier
EXFAC03ST - Examen facultatum, kunst og tolkning
EXFAC03URA - Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
EXFAC03IL - Exfac, filosofivariant
EXFAC03ARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering
EXFAC03UM - Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer
EXFAC03DE - Exfac idehistorie
EXFAC03UN - Examen Facultatum, kunsthistorie
EXFAC03IT - Examen facultatum, tekst og tolkning
EXFAC03ESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier
EXFAC03US - Examen facultatum
EXFAC03VIT - Kommunikasjon og mediering
EXFAC03ORD - Examen facultatum nordiske studier
EXFAC03EL - Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme?
EXFAC03PR - Examen facultatum, språkvitenskap
EXPHIL03 Examen philosophicum
EXPHIL03E Examen philosophicum - English option
FIL1001 Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi
FIL1002 Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi
FIL1003 Etikk
FIL1005 Innføring i filosofihistorie frem til 1800
FIL1006 Innføring i logikk
FIL2000 Filosofisk metode
FIL2010 Aktuelle temaer i filosofi
FIL2104 Filosofisk estetikk
FIL2105 Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi
FIL2202 Kjønn og filosofi
FIL2207 Fordypning - Handlingsfilosofi
FIL2208 Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi
FIL2302 Anvendt etikk
FIL2309 Religionsfilosofi
FIL2310 Normativ etikk og metaetikk
FIL2311 Politisk filosofi
FIL2403 Språkfilosofi
FIL2405 Filosofisk logikk og matematikkens filosofi
FIL2505 Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi
FIL2506 Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell
FIL2700 Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600
FIL2701 Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800
FIL3090 Bacheloroppgave i filosofi
FIL4010 Aktuelle temaer i filosofi
FIL4011 Aktuelle emner i filosofi II
FIL4012 Lesning av filosofiske originalverk fra antikken
FIL4080 Oppgaveseminar i filosofi
FIL4090 Mastergradsoppgave i filosofi
FIL4091 Mastergradsessay i filosofi
FIL4100 Metafysikk/bevissthetsfilosofi
FIL4120 Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay
FIL4200 Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi
FIL4220 Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi
FIL4300 Etikk
FIL4320 Etikk med stort essay
FIL4322 Etikk i Antikken
FIL4324 Etikk i Antikken med stort essay
FIL4330 Politisk filosofi
FIL4351 Feministisk etikk
FIL4353 Feministisk etikk med stort essay
FIL4390 Miljøfilosofi
FIL4392 Miljøfilosofi
FIL4400 Språkfilosofi/logikk
FIL4405 Filosofisk logikk og matematikkens filosofi
FIL4406 Filosofisk logikk og matematikkens filosofi
FIL4420 Språkfilosofi/logikk med stort essay
FIL4530 Filosofiske tekster på gresk
FIL4532 Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi
FIL4552 Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi
FIL4560 Filosofihistorie frem til 1600
FIL4580 Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay
FIL4600 Filosofihistorie 1600-1800
FIL4620 Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay
FIL4630 Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell
FIL4632 Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell
FIL4700 Filosofisk estetikk
FIL4720 Filosofisk estetikk
FINF4001 Forvaltningsinformatikk
FINF4002 Masterskole i forvaltningsinformatikk
FINF5001 Masteroppgave i forvaltningsinformatikk
FRA1000 Fransk språkbruk
FRA1101 Fransk grammatikk 2
FRA1103 Fonologi og muntlig fransk
FRA1110 Fransk grammatikk 1
FRA1301 Fransk litteratur 1 (prosa)
FRA1501 Fransk kulturkunnskap 1
FRA1502 Fransk kulturkunnskap 2
FRA2001 Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur
FRA2100 Avansert fransk språkbruk
FRA2101 Språk i kontrast: fransk-norsk
FRA2102 Oversettelse fransk-norsk eller norsk-fransk
FRA2108 Praktisk oversettelse norsk-fransk
FRA2110 Moderne fransk språk A
FRA2111 Moderne fransk språk B
FRA2112 Moderne fransk språk C
FRA2113 Moderne fransk språk D
FRA2114 Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états
FRA2300 Fransk litteratur, epokestudium
FRA2303 Fransk litteratur 2
FRA2401 Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 1: Før romantikken
FRA2420 Fransk litteratur, forfatterskapsstudium 2: fra romantikken til vår egen tid
FRA2470 Fransk litteratur, genrestudium
FRA2501 Den franske revolusjon
FRA2502 Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours
FRA2505 Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises
FRA2506 Histoire du travail en France de 1880 à nos jours
FRA2509 La société française
FRA3501 Oppgåvekurs - Program for europeiske og amerikanske studium, studieretning Frankrike (med oversjøiske departement og territorium)
FRA3520 Leseemne, fransk kulturkunnskap
FRA4001 Innføring i fransk filologi med vekt på språk
FRA4002 Franske tenkere i det 20. århundre
FRA4100 Fransk språk: Teori og lingvistikk
FRA4107 Oversettelse norsk-fransk
FRA4108 Oversettelse til studentens A-språk (norsk eller fransk)
FRA4110 Moderne fransk språk A
FRA4111 Moderne fransk språk B
FRA4112 Moderne fransk språk C
FRA4113 Moderne fransk språk D
FRA4114 Språk i kontrast: fransk-norsk
FRA4115 Fransk språk leseemne 1
FRA4116 Fransk språk leseemne 2
FRA4117 Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états
FRA4191 Masteroppgave i fransk. Lektor- og adjunktprogrammet
FRA4192 Masteroppgave i oversettelsesstudier, fransk
FRA4193 Masteroppgave i fransk (30SP), lektorprogrammet
FRA4194 Masteroppgave i fransk språk
FRA4200 Innføring i fransk filologi med vekt på litteratur
FRA4300 Skriveseminar - om å skrive masteroppgave
FRA4302 Fransk litteratur: tekst og teori (om Proust)
FRA4308 Litterært oversetterseminar 1 (fransk fordypning)
FRA4310 Fransk litteratur, epokestudium
FRA4313 Fransk forfatterskap
FRA4330 Tekst og teori: forfatterskap
FRA4370 Fransk litteratur, genrestudium
FRA4390 Masteroppgave i franskspråklig litteratur
FRA4400 Fransk forfatterskap leseemne
FRA4410 Franskspråklig litteratur, temastudium
FRA4490 Masteroppgave i litterær oversettelse fra fransk til norsk
FRA4500 Forskningsmetode i fransk områdekunnskap
FRA4503 Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours
FRA4505 Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises
FRA4507 Histoire du travail en France de 1880 à nos jours
FRA4519 Den franske revolusjon
FRA4520 Fransk kulturkunnskap leseemne 1
FRA4525 Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours
FRA4590 Masteroppgåve i europeiske og amerikanske studium, studieretning Frankrike
FRA4592 Masteroppgave i fransk områdekunnskap
FRA4620 Fransk kulturkunnskap leseemne 2
FRAJUR Fransk for jurister
FRMJM5050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse
FRMJM9050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse
FRMBV5060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi
FRMBV9060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi
FRM1000 Farmasøytisk kjemi del I
FRM1010 Farmasøytisk kjemi del II
FRM1020 Farmasi i samfunnet
FRM1030 Bioorganisk kjemi
FRM1040 Grunnleggende biologi for farmasøyter
FRM1050 Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I
FRM1050R Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I
FRM2000 Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II
FRM2000R Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II
FRM2010 Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer
FRM2020 Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler
FRM2020R Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler
FRM2030 Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler
FRM2040 Bruk av legemidler, del I
FRM2730V Diabetes og metabolsk syndrom
FRM3000 Formulering av legemidler
FRM3010 Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet
FRM3020 Bruk av legemidler del II
FRM3030 Bruk av legemidler, del III
FRM3040 Utvikling av nye legemidler
FRM4000 Praktisk farmasi
FRM4010 Forskningsforberedende kurs i biologi
FRM4020 Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse
FRM4030 Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi
FRM4040 Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter
FRM4050 Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi
FRM4110 Anvendt statistikk for farmasøyter
FRM4740V Nettkurs i farmakognosi
FRM5020 Pharmaceutical research project
FRM5105 Polysakkarider av farmasøytisk interesse, kjemiske egenskaper
FRM5110 Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet
FRM5210 Organisk kjemisk basert legemiddeldesign
FRM5230 Syntese av legemidler
FRM5240 Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk
FRM5310 Farmasøytisk bioanalyse
FRM5410 Farmasøytiske naturstoffer
FRM5420 Etnofarmakologi
FRM5440 Utvalgte farmasøytiske naturstoffer
FRM5510 Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling
FRM5520 Videregående legemiddelformulering, produksjon og kvalitetskontroll
FRM5530 Målstyring av legemidler
FRM5540 Fotoreaktivitet av legemidler
FRM5560 Nye legemiddelprinsipper i kreftbehandling
FRM5570 Væsketerapi og ernæring
FRM5610 Legemiddeløkonomi
FRM5630 Use of medicines in a Global Society
FRM5710 Farmakologi videregående
FRM5720 Legemiddeltoksikologi
FRM5730 Klinisk legemiddelutprøving
FRM5740 Videregående farmakokinetikk
FRM5750 Nevrobiologi
FRM5760 Videregående farmakoterapi - kompliserte legemiddelregimer
FRM5770 Medisinsk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk
FRM5810 Farmasøytisk mikrobiologi
FRM5820 Immunologi
FRM5905V Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon
FRM5910V Farmasøyten i helsevesenet
FRM5921V Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk
FRM5931V Farmakologisk variabilitet og individtilpasset behandling
FRM5940V Videregående farmakoterapi II
FRM5941V Videregående farmakoterapi med vekt på psykiatri, nevrologi og reumatiske lidelser
FRM5942V Videregående farmakoterapi med vekt på diabetes og hjerte-karsykdom
FRM5943V Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler
FRM9110 Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet
FRM9210 Organisk kjemisk basert legemiddeldesign
FRM9230 Syntese av legemidler
FRM9240 Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk
FRM9310 Farmasøytisk bioanalyse
FRM9411 Farmasøytiske naturstoffer
FRM9420 Etnofarmakologi
FRM9510 Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling
FRM9540 Fotoreaktivitet av legemidler
FRM9550 Photobiology
FRM9710 Farmakologi, videregående
FRM9720 Legemiddeltoksikologi
FRM9730 Klinisk legemiddelutprøving
FRM9740 Videregående farmakokinetikk
FRM9750 Nevrobiologi
FRM9810 Farmasøytisk mikrobiologi
FRM9820 Immunologi
FRM9905 NFIF- Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution
FRM9910 NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology
FRM9920 NFIF - Ethnopharmacology
FYSEO4200 - Case studium i geologiske prosessers fysikk
FYSEO9200 - Case study in physics of geological processes
FYSJM4480 - Quantum mechanics for many-particle systems
FYSJM4580 - Nuclear Technology
FYSJM4710 - Stråling og strålingsdosimetri
FYSJM4740 - MR-teori og medisinsk diagnostikk
FYSJM5920 - Nukleære målemetoder og instrumentering
FYSJM9480 - Quantum mechanics for many-particle systems
FYSJM9710 - Radiation and radiation dosimetry
FYSJM9740 - MR-theory and medical diagnostics
FYSJM9920 - Nuclear measurement techniques and instruments
FYSEK1110 - Mekanikk
FYSENA4111 - Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer
FYS1000 Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin
FYS1010 Miljøfysikk
FYS1120 Elektromagnetisme
FYS1120L Elektromagnetisme
FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver
FYS2130 Svingninger og bølger
FYS2140 Kvantefysikk
FYS2150 Eksperimentalfysikk
FYS2150L Eksperimenter i fysikkundervisningen
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk
FYS2210 Halvlederkomponenter
FYS2810 Prosjektoppgave I
FYS3110 Kvantemekanikk
FYS3120 Klassisk mekanikk og elektrodynamikk
FYS3140 Matematiske metoder i fysikk
FYS3150 Computational Physics
FYS3180 Eksperimentelle metoder i fysikk
FYS3220 Lineær kretselektronikk
FYS3230 Sensorer og måleteknikk
FYS3240 PC-basert instrumentering og mikrokontrollere
FYS3310 Struktur, mikrostruktur og materialer
FYS3320 Fysikk og energiressurser
FYS3410 Kondenserte fasers fysikk
FYS3510 Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser
FYS3520 Kjernefysikk, struktur og spektroskopi
FYS3610 Romfysikk
FYS3710 Biofysikk og medisinsk fysikk
FYS4010 Research project I
FYS4020 Research project II
FYS4030 Research project III
FYS4110 Moderne kvantemekanikk
FYS4130 Statistisk mekanikk
FYS4150 Computational Physics
FYS4160 Generell relativitetsteori
FYS4170 Relativistisk kvantefeltteori
FYS4180 Eksperimentelle metoder i fysikk
FYS4220 Sanntids og embedded datasystemer
FYS4240 PC-basert instrumentering og mikrokontrollere
FYS4250 Biomedisinsk instrumentering
FYS4260 Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder
FYS4310 Material science of semiconductors
FYS4340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi
FYS4350 Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø
FYS4411 Computational physics II: Quantum mechanical systems
FYS4420 Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk
FYS4430 Kondenserte fasers fysikk II
FYS4460 Uordnede systemer og perkolasjon
FYS4530 Subatomær mange-partikkelteori II
FYS4550 Eksperimentell høyenergifysikk
FYS4560 Elementærpartikkelfysikk
FYS4570 Advanced Nuclear Structure and Reactions
FYS4610 Magnetosfæriske prosesser
FYS4620 Grunnleggende plasmafysikk
FYS4630 Strålingstransport i atmosfæren
FYS4720 Cellulær radiobiologi
FYS4730 Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi
FYS4750 Medisinsk avbildning
FYS4761 CT- og røntgendiagnostikk
FYS5190 Supersymmetry
FYS5310 Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II
FYS9110 Modern quantum mechanics
FYS9120 Advanced quantum field theory
FYS9170 Relativistic quantum field theory
FYS9180 Condensed Matter Field Theory
FYS9190 Supersymmetry
FYS9220 Real time and embedded data systems
FYS9230 Modelling and design of micro- and nanosystems
FYS9250 Biomedical instrumentation
FYS9260 Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies
FYS9310 Material science of semiconductors
FYS9320 Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II
FYS9340 Diffraction methods and electronmicroscopy
FYS9411 Computational physics II: Quantum mechanical systems
FYS9420 Experimental techniques in condensed matter physics
FYS9430 Condensed matter physics II
FYS9530 Subatomic many-body theory II
FYS9550 Experimental high energy physics
FYS9560 Elementary particle physics
FYS9570 Advanced Nuclear Structure and Reactions
FYS9610 Magnetospheric processes
FYS9620 An introduction to plasma physics
FYS9630 Transport of radiation in the atmosphere
FYS9720 Cellular radio biology
FYS9730 Medical radiation physics for radiotherapy
FYS9750 Medisinsk avbildning
FYS9761 CT- og røntgendiagnostikk
GEF1100 Klimasystemet
GEF1100L Klimasystemet
GEF2200 Atmosfærefysikk
GEF2210 Regionale og globale luftforurensninger
GEF2610 Fysisk oseanografi
GEF3450 Geofysisk fluiddynamikk
GEF4210 Dynamic meteorology II
GEF4220 Predictability of Weather and Climate
GEF4310 Cloud physics
GEF4320 Radiation and remote sensing
GEF4400 The Earth System
GEF4450 Geofysisk fluiddynamikk
GEF4500 Atmosphere-Ocean Dynamics
GEF4510 Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals
GEF4520 Turbulence in the atmosphere and ocean
GEF4530 The General Circulation of the Atmosphere
GEF4600 Methods in physical oceanography
GEF4610 Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean
GEF9220 Predictability of Weather and Climate
GEF9310 Cloud Physics
GEF9320 Radiation and Remote Sensing
GEF9400 The Earth System
GEF9500 Atmosphere-Ocean Dynamics
GEF9510 Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals
GEF9520 Turbulence in the Atmosphere and Ocean
GEF9530 The General Circulation of the Atmosphere
GEF9610 Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean
GEG2110 Landformdannende prosesser
GEG2130 Landformer i Norden
GEG2240 Introduksjon til fjernanalyse
GEG2250 Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse
GEL2110 Mineralogi, petrologi og geokjemi
GEL2120 Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi
GEL2130 Strukturgeologi
GEL2140 Geofysikk og global tektonikk
GEL2150 Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk
GEOYS4200 - Case study in physics of geological processes
GEOYS9200 - Case study in physics of geological processes
GEOJM1040 - Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi
GEO1010 Naturgeografi
GEO1020 Geologiske prosesser og materialer
GEO2010 Overflatehydrologi
GEO3020 Soil- and groundwater
GEO3100 Environmental Geology
GEO3340 Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi
GEO3710 Livets utvikling
GEO4011 Field course in geosciences
GEO4012 Literature study in geosciences
GEO4013 Field excursion in Physical Geography and Hydrology
GEO4060 Fortran 2003 programming
GEO4120 Environmental Geophysics
GEO4131 Geomechanics
GEO4140 Environmental stratigraphy
GEO4151 Earthquake and Volcanic Processes
GEO4161 Contaminants in the geoenvironment
GEO4171 Floods and landslides
GEO4181 Introduction to Natural Hazards
GEO4190 Hydrogeology
GEO4211 Petroleum systems
GEO4220 Depositional environments and biostratigraphy
GEO4230 Basin formation and sequence stratigraphy
GEO4240 Seismic interpretation
GEO4250 Reservoir geology
GEO4260 Reservoir geophysics
GEO4270 Integrated basin analysis and prospect evaluation
GEO4280 Seismic signal processing
GEO4310 Stochastic methods in hydrology
GEO4320 Hydrological modelling
GEO4340 Fluvial hydrology
GEO4360 Field methods in hydrogeology
GEO4410 Glacial and periglacial geomorphology
GEO4420 Glaciology
GEO4430 Snow, Snow Hydrology and Avalanches
GEO4441 Physical river processes
GEO4520 Advanced remote sensing and topographic analysis
GEO4530 Geodesy and photogrammetry
GEO4620 Seismic waves and seismology
GEO4630 Geodynamics
GEO4720 General micropaleontology
GEO4730 Palaeozoology I
GEO4740 Palaeozoology II
GEO4810 Optical mineralogy
GEO4820 Isotope geology
GEO4830 Analytical methods in geochemistry
GEO4840 Tectonics
GEO4850 Advanced structural geology
GEO4860 Advanced petrology
GEO4910 Mineral resources
GEO5540 Special topics in remote sensing and terrain analysis
GEO5550 Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis
GEO5800 Earth and Planetary Materials and Dynamics
GEO5900 Chemical processes in soil and ground water
GEO5910 CO2 storage - Physical and chemical processes
GEO5911 CO2 storage - Physical and chemical processes
GEO9151 Earthquake and Volcanic Processes
GEO9200 Basin analysis – principles and applications
GEO9220 Depositional Environments and Stratigraphy
GEO9260 Reservoir geophysics
GEO9270 Integrated Basin Analysis and Prospect Evaluation
GEO9280 Seismic signal processing
GEO9320 Hydrological modelling
GEO9411 Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology
GEO9420 Glaciology
GEO9430 Snow, Snow Hydrology and Avalanches
GEO9440 Cryospheric modelling
GEO9450 Permafrost modelling in the Nordic region
GEO9520 Remote Sensing and Image Analysis
GEO9530 Geodesy and Photogrametry
GEO9540 Special topics in remote sensing and terrain analysis
GEO9550 Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis
GEO9620 Seismic Waves and Seismology
GEO9630 Geodynamics
GEO9700 Biostratigraphy in integrated basin studies
GEO9800 Earth and Planetary materials and dynamics
GEO9820 Isotope geology
GEO9840 Tectonics
GEO9850 Advanced Structural Geology
GEO9860 Advanced Petrology
GEO9900 Chemical processes in soil and ground water
GEO9910 CO2 storage - Physical and chemical processes
GEO9911 CO2 storage - Physical and chemical processes
GERSYK4101 Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I
GERSYK4102 Avansert geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser
GERSYK4201 Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag
GERSYK4202 Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis
GERSYK4301 Forskningsprosessen
GERSYK4303 Metodefordypning - kvalitativ del
GERSYK4304 Metodefordypning - kvantitativ del
GERSYK4401 Normal aldring i et livsløpsperspektiv
GERSYK4402 Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling
GERSYK4403 Farmakologi
GERSYK4404 Systematisk fysisk vurdering
GERSYK4500 Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie
GRE1001 Innføring i gresk I
GRE1002 Innføring i gresk II
GRE1102 Innføring i gresk
GRE1105 Gresk grammatikk I
GRE1401 Attisk prosa
GRE1402 Platon
GRE1403 Homer
GRE1405 Gresk lyrikk
GRE2105 Gresk grammatikk II
GRE2400 Tekstseminar i gresk
GRE2401 Gresk epos
GRE2402 Greske filosofiske tekster
GRE2403 Attiske talere
GRE2404 Greske historieskrivere
GRE2405 Gresk drama
GRE4101 Gresk grammatikk III
GRE4102 Gresk paleografi og edisjonsfilologi
GRE4110 Gresk språkhistorie
GRE4190 Masteroppgave i gresk
GRE4301 Greske biografier
GRE4302 Gresk epos
GRE4304 Greske historieskrivere
GRE4307 Antikke medisinske tekster
GRE4312 Gresk keisertidsprosa
GRE4316 Arkaisk gresk lyrikk
GRE4400 Fordypningsseminar i gresk
GRE4401 Gresk komedie
GRE4402 Gresk filosofi
GRE4404 Gresk papyrologi
GRE4406 Hellenistisk diktning
GRE4407 Greske, moralfilosofiske tekster
GRE4408 Drama
HADM4001 Metode og statistikk
HADM4101 Ledelse
HADM4102 Ledelsespsykologi
HADM4201 Helseøkonomi og helsepolitikk
HADM4301 Helserett
HADM4401 Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
HADM4402 Kvalitet og pasientsikkerhet
HADM4403 Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering
HADM4501 Masteroppgave i helseadministrasjon
HEB1110 Hebraisk 1
HEB1120 Hebraisk 2
HEB2110 Hebraisk 3+4
HECON4000 Basic Mathematics for Health Economists
HECON4100 Fundamentals of Health Economics
HECON4210 Demand for health and health insurance
HECON4220 Paying Providers of Health Care
HECON4230 Optimal regulation
HECON4250 Cost and efficiency analyses of health care providers
HELSEF4100 Teori og teoriutvikling for helsefagene
HELSEF4200 Forskningsmetoder og forskningsetikk
HELSEF4301 Forskningsforberedende kurs
HELSEF4302 Analysekurs
HELSEF4402 Funksjon og funksjonsvurdering
HELSEF4403 Makt og kunnskap i helsetjenesten
HELSEF4404 Symptomer og mestring
HELSEF4405 Kjønnsperspektiver på sykdom og helse
HELSEF4500 Masteroppgave i helsefagvitenskap
HEM4100 Introductory Semester Course in Higher Education
HEM4112 Research Methods and Statistics - course I
HEM4113 Research Methods - course II
HEM4210 History and Primary Processes of Higher Education
HEM4220 Organisation, Governance and Management of Higher Education
HEM4230 The Economic and International/Global Dimension of Higher Education
HEM4250 Thesis Proposal
HEM4312 Advanced Courses in Research Methods
HEM4390 Master Thesis
HES9260 Hva er sykdom?
HES9320 Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål
HES9520 Oppfølgingskurs kvalitativ metode
HEVAL4200 Fundamentals of economic evaluation in health care
HEVAL5110 Valuing Health
HEVAL5120 Modeling in economic evaluation I
HEVAL5130 Modeling in economic evaluation II
HEVAL5140 Methods for estimating the effects of interventions
HEVAL5150 Decision making under risk and uncertainty
HEVAL5200 Topics in economic evaluation
HEXFAC1000 Examen Facultatum
HFILN9080 Multiling Summer School
HFILN9085 Multiling Winter School
HFIN4210 Finance
HFIN4220 Investments
HFIN4230 Cost accounting
HFIN4240 Budgeting
HGOV4100 Fundamentals of Health Care Systems
HGOV5200 Topics in Health Policy
HIN1010 Hindi A
HIN1030 Hindi C
HIN1110 Hindi 1
HIN1120 Hindi 2
HIN2010 Hindi D
HIN2110 Hindi språk 3+4
HIN3010 Hindi E
HIN4010 Hindi Literature, Linguistics and Performance Studies
HIN4011 Advanced Readings in Hindi
HINF1102 Medisinsk informatikk og logistikk
HIS1100 Eldre verdenshistorie
HIS1110 Eldre norsk historie
HIS1110L Eldre norsk historie for lektorprogrammet
HIS1300EU Nyere europeisk historie for Europastudier (EU)
HIS1300EUMET Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode
HIS1300INTER Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier
HIS1300L Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet
HIS1300MET Nyere verdenshistorie med metode
HIS1310 Nyere norsk historie
HIS1310L Nyere norsk historie for lektorprogrammet
HIS2014 Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850
HIS2111 Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet
HIS2112 Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning
HIS2114 Det romerske rikets nedgang og fall
HIS2116 Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum
HIS2131 Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300
HIS2133 The Cult of Saints in Norway and Iceland c.950-1250
HIS2135 Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen
HIS2140 Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050)
HIS2141 Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050)
HIS2142 Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur
HIS2143 What caused the Viking Age?
HIS2150 Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550)
HIS2153 Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800
HIS2158 Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850
HIS2159 Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst
HIS2160 Innovation and technological change from antiquity to our times
HIS2161 Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet
HIS2162 Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid
HIS2171 Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700
HIS2189 Vann og samfunn i et historisk perspektiv
HIS2310 History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s
HIS2314 Den sterke statens vekst og fall: Økonomisk politikk i det tyvende århundre
HIS2317 Twentieth-Century Social History in the West: Issues and Approaches
HIS2318 Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912
HIS2319 Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century
HIS2322 Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989)
HIS2335 Into the Ice: Norwegian Polar History
HIS2345 Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980
HIS2351 Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945
HIS2353 Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010
HIS2354 The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo
HIS2355 Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden
HIS2359 Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden
HIS2360 Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940
HIS2361 Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay
HIS2362 The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000
HIS2371 Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret
HIS2372 Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union.
HIS2376 Foreign Aid and Foreign Policy
HIS2393 Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie
HIS2395 Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år
HIS2411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945
HIS2415 Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping
HIS2419 Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001
HIS2422 Historie på film
HIS2424 America and the World since 1898
HIS2426 Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945
HIS3090 Fordypningsoppgave
HIS4010 Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi
HIS4011 Historiography and Historical Theory: Accounting for change and continuity
HIS4012 Theory in Practice: Classics of History
HIS4014 Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850
HIS4030 Prosjektseminar, master i historie
HIS4031 Project seminar, master thesis
HIS4040 Skriveseminar, master i historie
HIS4050 Historieformidling
HIS4060 Kvantitativ tenkning i historiefaget
HIS4090 Masteroppgave i historie
HIS4110 Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven)
HIS4111 Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet
HIS4112 Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning
HIS4114 Det romerske rikets nedgang og fall
HIS4116 Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum
HIS4120 Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven)
HIS4131 Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300
HIS4133 The Cult of Saints in Norway and Iceland, c. 950-1250
HIS4135 Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen
HIS4140 Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050)
HIS4141 Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050)
HIS4142 Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur
HIS4143 What caused the Viking Age?
HIS4150 Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550)
HIS4153 Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800
HIS4158 Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850
HIS4159 Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst
HIS4160 Innovation and technological change fram antiquity to our times
HIS4161 Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet
HIS4162 Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid
HIS4171 Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700
HIS4189 Vann og samfunn i et historisk perspektiv
HIS4310 History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s
HIS4314 Den sterke statens vekst og fall: Økonomisk politikk i det tyvende århundre
HIS4317 Twentieth-Century Social History in the West: Issues and Approaches
HIS4318 Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912
HIS4319 Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century
hIS4322 Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989)
HIS4335 Into the Ice: Norwegian Polar History
HIS4345 Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980
HIS4351 Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945
HIS4353 Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010
HIS4354 The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo
HIS4355 Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden
HIS4359 Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden.
HIS4360 Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940
HIS4361 Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay
HIS4362 The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000
HIS4371 Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret
HIS4372 Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union
HIS4393 Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie
HIS4395 Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år
HIS4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945
HIS4415 Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping
HIS4419 Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000
HIS4421 War, Peace and the Nobel Peace Prize
HIS4422 Historie på film
HIS4424 America and the World since 1898
HIS4425 Early medieval culture
HIS4426 Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945
HLAW4100 Fundamentals of Health Law
HLED1102 Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk
HLED1201 Helseledelse og organisering 1: Lederroller og styring
HLED2101 Organisering og kontraktstyring
HLED3001 Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy
HLED4102 Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene
HLED4103 Ledelse med kasuistikk
HMAN4100 Fundamentals of management
HMAN4210 Leadership and management
HMAN4220 Health organization development and design
HMAN4230 Internship
HMAN5140 Topics in Priority Setting
HMAN5160 Integrated Care Models
HMAN5170 Evidence informed health policy
HMAN5200 Topics in Health Management
HMED1101 Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur
HMED2101 Medisin i samfunnet
HMED4100 Fundamentals of medicine
HMED4101 Kvalitet i helsetjenestene
HMED4102 Komparativ helsepolitikk
HMET4100 Fundamentals of statistics
HMET4210 Research Design
HMET5120 Qualitative methods
HMET5130 Linear Regression Analyses
HMET5140 Non-parametric methods
HMM4501 Master thesis
HMS0501 Sikkerhet og fysisk miljø
HMS0502 Utviklende læringsmiljø
HMS0503 Laboratoriesikkerhet
HMS0504 Feltsikkerhet
HMS0505 El-sikkerhet
HMS0506 Klinikksikkerhet
HMS0507 Brannsikkerhet
HSTAT1101 Innføring i statistikk
HUMR4504 Human Rights in Practice
HUMR5131 Introduction to the History, Philosophy and Politics of Human Rights
HUMR5132 Human Rights Law in Context
HUMR5133 Business and Human Rights
HUMR5140 Introduction to Human Rights Law
HUMR5145 Human Rights in Asia
HUMR5191 Human Rights Methodology: Research, Analysis and Thesis
HUMR5200 Thesis in the Theory and Practice of Human Rights
HUMR5502 Ethnic Challenges to the Nation State: Studying State Responses from a Human Rights Perspective
HUMR5508 Human Rights and Diversity - Leading Cases and Core Dilemmas
HUMR5702 Human Rights and Development: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practices
HØKON1201 Bedriftsøkonomi
HØKON1202 Bedriftsøkonomi 2
HØKON2001 Helseøkonomi 1
HØKON2201 Helseøkonomi og markedssvikt
HØKON2301 Helseøkonomiske emner
HØKON4102 Kostnad-nytte analyse
IBER1501 Den iberiske verden - en historisk innføring
IBER4000 Hvordan skrive masteroppgave i spansk, portugisisk eller Latin-Amerika-studier
IBS3101 Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective
IBS3102 Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history
IBS3104 Ibsen and the drama of modernity
IBS3105 Ibsen Between Cultures
IBS3204 Ibsen in Performance
IBS3205 New Perspectives in Ibsen Studies
IBS4000 Introduction to information resources, methods and theory in Ibsen Studies
IBS4001 How to write a thesis?
IBS4101 Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective
IBS4102 Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history
IBS4104 Ibsen and the drama of modernity
IBS4105 Ibsen Between Cultures
IBS4204 Ibsen in Performance
IBS4205 New Perspectives in Ibsen Studies
IBS4390 Master's Thesis in Ibsen Studies
ICTLTHESIS Master thesis
IDE1101 Antikkens og middelalderens tenkning
IDE1102 Tidlig moderne europeisk tenkning
IDE1103 Europeisk tenkning fra romantikken til i dag
IDE1104 Vestens idéer fra antikken til 1600
IDE1105 Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid
IDE2001 Hva er idéhistorisk teori og metode?
IDE2014 Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814
IDE2016 Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid
IDE2017 Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv
IDE2018 Frihetens idehistorie
IDE2020 Norsk idéhistorie
IDE2021 Senantikken. Tro og vantro
IDE2022 Alle tiders Augustin
IDE2023 Fordypning i middelalderens tenkning
IDE2024 Fordypning i renessansens og reformasjonens idehistorie
IDE2041 Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager
IDE2048 Fordypning i opplysningstidens tenkning
IDE2050 Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager
IDE2051 Ondskapens idéhistorie
IDE2053 Barndommens idéhistorie
IDE2055 Fordyping i antikkens tenkning
IDE2056 Antisemittismens idehistorie
IDE2060 Tenkning om politikk og samfunn
IDE2063 Europa og verden - Reiseskildringer fra renessansen til romantikken
IDE2080 En sørens tenker. En innføring i Søren Kierkegaards filosofi
IDE2082 Kunsterfaringens idéhistorie i Europa
IDE2084 Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil
IDE2091 Fordypning i vår tids idehistorie
IDE2100 Kjønnskategorienes idéhistorie
IDE3090 Bacheloroppgave i idehistorie
IDE4000 Idéhistorisk prosjektbeskrivelse
IDE4001 Fremleggingsseminar, Masterprosjekter
IDE4003 Metoder for teksttolkning
IDE4004 Idehistorisk teori og metode
IDE4010 Nytt fra idéhistorisk forskning
IDE4014 Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814
IDE4016 Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid
IDE4017 Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv
IDE4018 Frihetens idehistorie
IDE4022 Alle tiders Augustin
IDE4023 Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen
IDE4024 Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie
IDE4040 Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager
IDE4048 Idéhistorisk nærlesning: Opplysningstiden
IDE4051 Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager
IDE4052 Ondskapens idéhistorie
IDE4053 Barndommens idéhistorie
IDE4055 Fordypning i antikkens tenkning
IDE4056 Antisemittismens idéhistorie
IDE4060 Tenkning om politikk og samfunn
IDE4063 Tidligmoderne reisevirksomhet: handel, dannelse eller vitenskap
IDE4070 Machiavelli - politiker, historiker og filosof
IDE4084 Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil
IDE4091 Fordypning i vår tids idehistorie
IDE4100 Kjønnskategoriens idéhistorie
IDE4890 masteroppgave i europeisk kultur
IDE4900 Idéhistorisk prosjektsemester
IDE4990 Masteroppgave i idéhistorie
ILNMULTI4120 Linguistics Specialization A
ILNMULTI4130 Linguistics Specialization B
INFIO5121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis
INFIO9121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis
INFEO4310 - Avbildning
INF0010 Forkurs i informatikk
INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering
INF1010 Objektorientert programmering
INF1050 Systemutvikling
INF1060 Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon
INF1080 Logiske metoder for informatikk
INF1100 Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser
INF1300 Introduksjon til databaser
INF1400 Digital teknologi
INF1411 Elektroniske systemer
INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon
INF1510 Bruksorientert design
INF1820 Introduksjon til språk- og kommunikasjonsteknologi
INF2080 Logikk og beregninger
INF2100 Prosjektoppgave i programmering
INF2220 Algoritmer og datastrukturer
INF2260 Interaksjonsdesign
INF2270 Datamaskinarkitektur
INF2310 Digital bildebehandling
INF2440 Effektiv parallellprogrammering
INF2810 Funksjonell programmering
INF2820 Datalingvistikk
INF3100 Databasesystemer
INF3110 Programmeringsspråk
INF3121 Testing av programvare
INF3151 Operativsystemer
INF3170 Logikk
INF3190 Datakommunikasjon
INF3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer
INF3280 Development of IT competence in organisations
INF3290 Store og komplekse informasjonssystemer
INF3331 Problemløsning med høynivå-språk
INF3380 Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer
INF3400 Digital mikroelektronikk
INF3410 Analog mikroelektronikk
INF3430 Digital systemkonstruksjon
INF3470 Digital signalbehandling
INF3480 Introduksjon til Robotteknologi
INF3490 Biologically inspired computing
INF3510 Informasjonssikkerhet
INF3580 Semantiske Teknologier
INF3700 Informasjonsteknologi og samfunn
INF3800 Søketeknologi
INF4015NSA Systems Automation and Scripting
INF4019NSA Service Management and Developer Operations
INF4060 Interaksjonsdesign
INF4121 Software Testing
INF4130 Algoritmer: Design og effektivitet
INF4140 Modeller for parallellitet
INF4151 Operativsystemer
INF4171 Logikk
INF4231 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer
INF4300 Digital bildeanalyse
INF4331 Problemløsning med høynivå-språk
INF4350 Grunnkurs i bioinformatikk
INF4380 Introduksjon til robotteknologi
INF4411 Analog mikroelektronikk
INF4420 Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon
INF4431 Digital systemkonstruksjon
INF4470 Digital signalbehandling
INF4480 Digital signalbehandling II
INF4490 Biologically inspired computing
INF4500 Rapid prototyping of robotic systems
INF4580 Semantic technologies
INF4800 Søketeknologi
INF4820 Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk
INF4930 Graduate research in informatics
INF5004NSA Intrusion detection and firewalls
INF5011 Science technology society ethics
INF5013NSA Cyberethics
INF5040 Åpen distribuert prosessering
INF5050 Protokoller og ruting i Internett
INF5063 Programming heterogeneous multi-core architectures
INF5090 Advanced topics in distributed systems
INF5100 Avanserte databasesystemer
INF5110 Kompilatorteknikk
INF5120 Modellbasert systemutvikling
INF5130 Utvalgte emner i omskrivningslogikk
INF5140 Kravspesifikasjon og verifikasjon av parallelle systemer
INF5150 Uangripelige IT-systemer
INF5181 Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling
INF5200 Computer supported co-operative work
INF5205 Avansert emne i design av informasjonssystemer
INF5207 Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer
INF5210 Informasjonsinfrastruktur
INF5220 Qualitative research methods
INF5261 Development of mobile information systems and services
INF5272 Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon
INF5300 Utvalgte emner i digital bildeanalyse
INF5360 Seminar on dependable and adaptive distributed systems
INF5370 Distributed technologies for social networks
INF5380 High Performance Computing in Bioinformatics
INF5410 Signalbehandling i rom og tid
INF5430 Advanced digital systems design
INF5442 Design og test av sensorbrikker for digitalkamera
INF5460 Elektrisk støy - mottiltak og beregning
INF5481 RF-kretser, teori og design
INF5510 Distribuerte Objekter
INF5520 Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter
INF5560 Computational Physiology
INF5571 Seminar i aksjonsforskning
INF5591 Advancements in interaction design
INF5620 Numeriske metoder for partielle differensiallikninger
INF5631 Prosjekt i numeriske metoder for partielle differensiallikninger
INF5670 Numeriske metoder for Navier-Stokes likninger
INF5722 Eksperimentell design av IT
INF5750 Open source software development
INF5761 Health management information systems
INF5780 Open source, open collaboration and innovation
INF5800 Emner i logikk
INF5820 Språkteknologiske anvendelser
INF5830 Prosessering av naturlige språk
INF5840 Computability theory
INF5880 Master seminar in language technology
INF5890 IT og ledelse
INF5906 Selected topics in static analysis
INF9011 Science technology society ethics
INF9040 Open distributed processing
INF9050 Protocols and routing in the internet
INF9063 Programming heterogeneous multi-core architectures
INF9090 Advanced topics in distributed systems
INF9110 Kompilatorteknikk
INF9119 Doug Engelbart´s Unfinished Revolution -- the Program for the Future
INF9120 Model based system development
INF9130 Utvalgte emner i omskrivningslogikk
INF9135 Algoritmer: design og effektivitet
INF9140 Specification and verification of parallel systems
INF9145 Models of concurrency
INF9150 Unassailable IT-systems
INF9181 Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling
INF9200 Selected Theoretical Topics in Information Systems Development
INF9205 Avansert emne i design av informasjonssystemer
INF9207 Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer
INF9210 Information infrastructure
INF9220 Qualitative research methods
INF9243 Statistical Methods in Signal Processing
INF9272 Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon
INF9305 Digital Image Analysis
INF9360 Seminar on dependable and adaptive distributed systems
INF9370 Distributed technologies for social networks
INF9380 High Performance Computing in Bioinformatics
INF9410 Space-time signal processing
INF9425 Projects in analogue/mixed-signal CMOS design
INF9430 Advanced digital systems design
INF9442 Image Sensor Circuits and Systems
INF9460 Electronic noise - counteractions and calculations
INF9481 RF-kretser, teori og design
INF9520 Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter
INF9571 Seminar i aksjonsforskning
INF9591 Advancements in interaction design
INF9620 Numerical methods for partial differential equations
INF9631 Numerical methods for partial differential equations; project assignment
INF9722 Eksperimentell design av IT
INF9750 Open source software development and Java frameworks in global networks
INF9761 Health management information systems
INF9800 Emner i logikk
INF9820 Language technological applications
INF9825 Algorithms for Artificial Intelligence and Natural Language Processing
INF9880 Ph D Seminar in Language Technology
INF9906 Selected topics in static analysis
INF9920 Computer supported co-operative work
INTER1000 Innføringsemne i internasjonale studier
INTER2000 Case Work in International Studies
INTER3090 Oppgaveemne i internasjonale studier
INTHE4000 Theoretical Foundation
INTHE4004 Research Metodology, part 1
INTHE4006 Literature Review and Research Question Seminar
INTHE4007 Research Methodology, part 2
INTHE4008 Research Ethics - introductory module in research ethics
INTHE4012 Master Thesis
INTHE4112 Strategic Communication in Community Health
INTHE4113 Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives
INTHE4114 Methods in intervention epidemiology
INTHE4117 New priorities for HIV and AIDS in the developing world context
INTHE4118 Reproductive and Sexual Health and Human Rights
INTHE4119 Evidence Informed Health Policy
INTHE4120 Ethical issues in international health research - advanced module in research ethics
IRSK1100 Innføring i irsk
IRSK1501 Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.)
IRSK2100 Innføring i gammelirsk
IRSK2140 Tidlig moderne irsk
IRSK2303 Keltiske mytologiske tekster
IRSK4160 Fordypningsemne i keltisk
IRSK4170 Keltisk seminar
IRSK4180 Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi
IRSK4190 Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi
IRSK4303 Celtic Mythological Texts
ISL1100 Islandsk 1, innføring i moderne islandsk språk
ISL2100 Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk
ISL4100 Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk
ITA1000 Innføring i italiensk
ITA1100 Praktisk italiensk
ITA1101 Italiensk språk
ITA1102 Italienske tekster
ITA1110R Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma
ITA1301 Italiensk litteratur, innføring
ITA1501 Italiensk kulturkunnskap
ITA2103 Italiensk språk: Skriftlege øvingar
ITA2108 Italiensk språk, vokabular og dialekt
ITA2109 Oversettelse italiensk-norsk eller norsk-italiensk
ITA2110 Italiensk morfosyntaks
ITA2301 Moderne italiensk litteratur
ITA2308 Italiensk kvinnelitteratur frå det 20. og 21. århundret
ITA2317R La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma
ITA2318 Eldre italiensk litteratur
ITA2501 Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring
ITA4090 Masteroppgave i italiensk
ITA4101 Italiensk språkhistorie
ITA4102 Moderne italiensk språk 1
ITA4103 Moderne italiensk språk: tekstanalyse
ITA4104 Moderne italiensk språk 3
ITA4108 Italiensk språk, vokabular og dialekter
ITA4301 Moderne italiensk litteratur
ITA4308 Italiensk kvinnelitteratur i det 20. og 21. århundret
ITA4310 Italiensk litteratur, leseemne
ITA4311 Moderne italiensk litteratur
ITA4317R La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma
ITA4318 Eldre italiensk litteratur
ITA4328 Eldre italiensk litteratur
ITA4501 Italia i Vestens kultur
ITA4511 Italiensk historie i det 19. og 20. århundre
ITLED4010 IT-ledelse: Å være leder
ITLED4021 IT Governance
ITLED4030 IT, organisasjon og forretningsforståelse
ITLED4041 Innføring i forskningsmetoder
ITLED4050 Design av masteroppgaven
ITLED4210 Evidensbasert estimering av arbeidsmengde og kostnader i IT-prosjekter
ITLED4220 Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling
ITLED4230 Ledelse av informasjonssikkerhet
ITLED4260 IT-arkitektur
ITLED4270 Fra forretningsprosess til kravspesifikasjon
ITLED4280 Ledelse og håndtering av komplekse IT-systemer
ITLED4290 Teknologi og innovasjonsledelse
ITLED5930 Masteroppgave i IT og ledelse
JAP1110 Japansk 1
JAP1120 Japansk 2
JAP1501 Japan's Politics and Society
JAP1503 Japans historie
JAP2300 Temaer i moderne japansk litteratur
JAP2501 Contemporary Japanese Culture
JAP2502 Religion i Japan
JAP3110 Japansk 5
JAP3120 Japansk 6
JAP4010 Designing a Master’s Project on Modern Japan
JAP4110 Classical Japanese
JAP4320 Modern Japanese Literature, Culture and Society
JAP4510 Contemporary Japanese Popular Culture
JAP4520 Traditional Culture in Modern Japan
JAP4530 Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations
JAP4610 Readings in Modern Japan
JAP4691 Master's Thesis in Modern Japan
JAP4693 Master's Thesis in Modern Japan
JFEXFAC04 Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant
JOUR4000 Masteroppgaveseminar for journalistikk
JOUR4200 Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver
JOUR4330 Freedom of expression – discourses, principles and practices
JOUR4426 Journalistisk ansvar og etikk
JOUR4427 Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens
JOUR4428 Politisk journalistikk
JOUR4690 Masteroppgave - journalistikk
JOUR4699 Selvvalgt emne
JOUR4900 Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk
JOUR4990 Praktisk masteroppgave - journalistikk
JUR1120 Utlendingsrett
JUR1220 Bygge- og entrepriserett
JUR1230 International Commercial Law (BA)
JUR1240 Comparative Private Law (BA)
JUR1260 English Law of Contract (BA)
JUR1280 Internasjonal privatrett
JUR1285 Markedsrett
JUR1310 EU Competition Law (BA)
JUR1430 Petroleumskontrakter
JUR1440 EU Substantive Law (BA)
JUR1450 Marine Insurance
JUR1504 Konflikthåndtering (BA)
JUR1511 Arbeidsrett - den individuelle del
JUR1512 Arbeidsrett - den kollektive del
JUR1530 Refugee and Asylum Law (BA)
JUR1550 Helserett
JUR1560 International Constitutional Law and Democracy (BA)
JUR1580 Kommunalrett (BA)
JUR1590 Diskriminerings- og likestillingsrett
JUR1630 Privacy and Data Protection
JUR1641 Electronic Communications Law (BA)
JUR1710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures
JUR1730 International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict)
JUR1820 Patent- og varemerkerett (BA)
JUR1901 Rettshistorie
JUR1910 Women's Law and Human Rights (BA)
JUR1960 Trygderett
JUR1970 Barnerett
JUR1981 Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA)
JUR3011 Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett
JUR4000P Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap
JUR5030 Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap
JUR5060 Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap
JUR9010 Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode
JUR9020 Internasjonalisering, overnasjonal rett og komparasjon
JUR9030 Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi
JUR9040 Avhandlingsskriving og etikk
JUR9201 Nasjonalt doktorgradsseminar 1
JUR9202 Nasjonalt doktorgradsseminar 2
JUR9302 Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel
JUR9503 Internasjonale seminarer i rettsvitenskap
JUROFF1201 Introduksjon i forvaltningsrett
JUROFF1410 Folkerett
JUROFF1500 Strafferett
JUS1111 Privatrett I
JUS1211 Privatrett II
JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett
JUS2211 Forvaltningsrett
JUS3111 Formuerett I
JUS3211 Formuerett II
JUS4111 Metode og etikk
JUS4121 Rettsøkonomi I
JUS4122 Rettssosiologi I
JUS4123 Rettsfilosofi
JUS4211 Prosess og strafferett
JUS5010 Praksisordning
JUS5011 Praksis i Jurdisk rådgivning for kvinner, JURK
JUS5012 Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss
JUS5102 Kriminologi
JUS5120 Utlendingsrett
JUS5134 The Right to Peace
JUS5220 Bygge- og entrepriserett
JUS5230 International Commercial Law
JUS5240 Comparative Private Law
JUS5251 Ekspropriasjonsrett
JUS5260 English Law of Contract
JUS5280 Internasjonal privatrett
JUS5310 EU Competition Law
JUS5401 Maritime Law - Contracts
JUS5402 Maritime Law: Liability and Insurance
JUS5403 Sjørett: Kontrakter
JUS5404 Sjørett: Ansvar og forsikring
JUS5405 Law of the Sea
JUS5411 Petroleum Law
JUS5420 Forsikringsrett
JUS5430 Petroleumskontrakter
JUS5440 EU Substantive Law
JUS5450 Marine Insurance
JUS5500 Allmenn rettsteori
JUS5501 Rettslig bevisteori
JUS5502 Lovgivningslære
JUS5503 Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance?
JUS5504 Konflikthåndtering
JUS5511 Arbeidsrett - den individuelle del
JUS5512 Arbeidsrett - den kollektive del
JUS5520 International Environmental Law
JUS5530 Refugee and Asylum Law
JUS5540 Public International Law
JUS5550 Helserett
JUS5560 International Constitutional Law and Democracy
JUS5570 International Criminal Law
JUS5580 Kommunalrett
JUS5590 Diskriminerings- og likestillingsrett
JUS5630 Privacy and Data Protection
JUS5641 Electronic Communications Law
JUS5650 Enforcement and Dispute Resolution in a Digital Context
JUS5660 Intellectual Property Law in the Information Society
JUS5670 Electronic Commerce Law
JUS5680 Internet Governance
JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter
JUS5710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures
JUS5720 Samerett
JUS5730 International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict)
JUS5801 Selskapsrett
JUS5810 Opphavsrett
JUS5820 Patent- og varemerkerett
JUS5831 Environmental Law and Economics
JUS5850 International Trade Law
JUS5851 International Investment Law
JUS5852 International Commercial Arbitration
JUS5860 Konkurs- og panterett
JUS5870 International and Comparative Labour Law
JUS5880 Finansmarkedsrett
JUS5901 Rettshistorie
JUS5910 Women's Law and Human Rights
JUS5911 International Climate Change and Energy Law
JUS5912 Legal Writing and Oral Advocacy in International Law
JUS5920 Naturressursrett i et miljøperspektiv
JUS5930 Comparative Public Law
JUS5940 Offentlige anskaffelser
JUS5950 Sosialrett
JUS5960 Trygderett
JUS5970 Barnerett
JUS5980 Skatterett
JUS5981 Skatterett I Grunnleggende skatterett
KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier
KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn
KFL2010 Feministisk vitenskapsteori
KFL2020 Menn og maskuliniteter
KFL2030 Aktuelle temaer i kjønnsforskning
KFL2032 Seksualitetsstudier og kjønn
KFL2041 Integreringsemne
KFL2060 Gender Equality in the Nordic Countries
KFL2080 Kjønn og oppvekst
KFL4000 Interdisciplinary Research Methodologies and Thesis Writing Course for Gender Studies
KFL4010 Feministisk vitenskapsteori
KFL4020 Menn og maskuliniteter
KFL4030 Aktuelle temaer i kjønnsforskning
KFL4032 Seksualitetsstudier og kjønn
KFL4040 Feminist Theory
KFL4050 Theorising gender equality
KFL4060 Gender Equality in the Nordic Countries
KFL4080 Kjønn og oppvekst
KFL4090 Gender Studies Master’s Thesis
KIN1010 Kinesisk A
KIN1020 Kinesisk B
KIN1500 Samfunn og politikk i Kina
KIN1503 Kinas historie
KIN2010 Kinesisk C
KIN2300 Kinesisk litteraturhistorie
KIN2502 Religion i Kinas moderne samfunn
KIN2510 En introduksjon til business-kinesisk
KIN3010 Kinesisk D
KIN3020 Kinesisk E - Klassisk kinesisk
KIN3110 Kinesisk språk 5
KIN3120 Kinesisk språk 6
KIN4111 Classical Chinese
KIN4340 Topics in Chinese Culture and History
KIN4510 Approaches to the Study of Chinese Society and Politics. Theories and Methodologies
KIN4520 Topics in Chinese Society and Politics 1
KIN4530 Topics in Chinese Ideas and Ideologies
KIN4540 Topics in Chinese Society and Politics 2
KIN4591 Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 ECTS)
KIN4593 Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 ECTS)
KJMRM5055 - Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder
KJMRM9055 - Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder
KJMENA3120 - Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser
KJMENA3300 - Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk
KJMENA4010 - Eksperimentelle metoder
KJMENA4030 - Vitenskapelige presentasjonsteknikker
KJMENA5110 - Uorganisk strukturkjemi
KJMENA5130 - Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer
KJMENA5555 - Polymerer og makromolekyler
KJMENA9110 - Uorganisk strukturkjemi
KJMENA9130 - Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer
KJMENA9555 - Polymerer og makromolekyler
KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag
KJM0200V Organisk kjemi i naturfag
KJM1001 Innføring i kjemi
KJM1100 Generell kjemi
KJM1110 Organisk kjemi I
KJM1120 Uorganisk kjemi
KJM1130 Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk
KJM2400 Analytisk kjemi I
KJM2600 Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi
KJM3000 Anvendt spektroskopi
KJM3010 Prosjektoppgave I
KJM3020 Prosjektoppgave II
KJM3030 Prosjektoppgave III
KJM3200 Organisk kjemi II
KJM3400 Analytisk kjemi II
KJM3700 Miljøkjemi I
KJM3800 Petrokjemi
KJM3900 Radioaktivitet og radiokjemi
KJM4020 Vitenskapelig kommunikasjon
KJM4350 Proteinkrystallografi
KJM5000 Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS)
KJM5100 Uorganisk materialsyntese
KJM5120 Defektkjemi og reaksjoner
KJM5150 Advanced Inorganic Chemistry
KJM5200 Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi
KJM5210 Metallorganisk kjemi
KJM5220 Heterocyclic Chemistry
KJM5230 Biologisk aktive molekyler
KJM5240 Massespektrometri
KJM5250 Organic NMR Spectroscopy
KJM5270 Syntetisk organisk kjemi
KJM5310 Biologiske makromolekylers struktur og funksjon
KJM5450 Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II
KJM5500 Overflate- og nanokjemi
KJM5600 Kvantekjemi
KJM5610 Molekylegenskaper
KJM5630 Molekylmodellering
KJM5700 Miljøkjemi II
KJM5810 Heterogen katalyse
KJM5901 Radiokjemiske metoder
KJM5911 Laboratorieøvelser i radiokjemi
KJM5940 Ekstraksjon og ionebytting
KJM5951 Radiopharmaceutical chemistry
KJM5961 Production and application of medical radionuclides
KJM5962 Applied radiochemistry and molecular imaging
KJM9000 Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS)
KJM9100 Uorganisk materialsyntese
KJM9120 Defektkjemi og reaksjoner
KJM9200 Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi
KJM9210 Metallorganisk kjemi
KJM9220 Heterocyclic Chemistry
KJM9230 Biologisk aktive molekyler
KJM9240 Massespektrometri
KJM9250 Organic NMR Spectroscopy
KJM9270 Syntetisk organisk kjemi
KJM9310 BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon
KJM9350 Proteinkrystallografi
KJM9351 Termodynamikk
KJM9450 Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II
KJM9480BTS BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course
KJM9500 Overflate- og nanokjemi
KJM9610 Molekylegenskaper
KJM9620 Temaer fra kvantekjemi
KJM9630 Molekylmodellering
KJM9700 Miljøkjemi II
KJM9810 Heterogen katalyse
KJM9901 Radiokjemiske metoder
KJM9911 Laboratorieøvelser i radiokjemi
KJM9940 Ekstraksjon og ionebytting
KJM9951 Radiopharmaceutical chemistry
KJM9961 Production and application of medical radionuclides
KJM9962 Applied radiochemistry and molecular imaging
KONS1000 Introduction to conservation and collection care
KONS2010 History and Theory of Conservation
KONS2040 Introduksjon til kunstteknologi
KONS2060 Forvaltning av kulturarven
KONS2061 Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives
KONS2070 University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries
KONS3020 Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv
KONS3021 Kontroll av miljø og klima
KONS3040 Avansert kunstteknologi
KONS3060 Gjenstandsteknologi
KONS3061 Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold
KONS4010 Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand)
KONS4011 Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker
KONS4036 Konservering av organisk materiale I
KONS4037 Konservering av organisk materiale II
KONS4038 Konservering av uorganisk materiale I
KONS4039 Konservering av uorganisk materiale II
KONS4040 Avansert kunstteknologi
KONS4042 Konsolidering og stabilisering
KONS4044 Rensing
KONS4046 Visuell reintegrering
KONS4050 Anvendt materialvitenskap
KONS4060 Gjenstandsteknologi
KONS4061 Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold
KONS4070 University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries
KONS4080 Praksissemester
KONS4081 Praksissemester
KONS4091 Masteroppgave i konservering
KONS4500 Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering
KONS4510 Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering
KONS4511 Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering
KONS4530 Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II
KONS4550 Forundersøkelse, prosjektbasert konservering
KONS4590 Masteroppgave i prosjektbasert konservering
KOR1502 Korea: Philosophy and Religion
KOR1504 Korea: History, Society, Politics
KOR4504 Korea: History, Society, Politics
KOS4001 Grunnlagsproblemer for asiatiske og afrikanske studier
KOS4020 Conference participation and presentation
KOS4030 Work as a research assistant
KRIM1000 Innføring i kriminologi
KRIM1300 Sosial kontroll, ekskluderingsprosesser og livsstrategier
KRIM2000 Sentrale teoretiske perspektiver
KRIM2101 Fordypningsoppgave i kriminologi
KRIM2904 Fengsler, fanger, samfunn
KRIM2912 Rusmidler og ruspolitikk
KRIM2914 Økonomisk og organisert kriminalitet
KRIM2915 På siden av rettsoppgjøret
KRIM2916 Globalisering i kriminologien
KRIM2917 Kjønn, kriminalitet og kontroll
KRIM2918 Etnografisk kriminologi
KRIM2920 Grønn (øko-global) kriminologi
KRIM2950 Torture, Terror and Rights
KRIM2951 Comparative Justice
KRIM2952 A Criminology of Globalization
KRIM2953 Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence
KRIM2954 Cultural and Narrative Criminology
KRIM2956 International Criminal Justice and Mass Violence
KRIM2960 Green Criminology
KRIM4001 Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien
KRIM4004 Presentasjon av oppgitt tema
KRIM4101 Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1
KRIM4102 Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2
KRIM4103 Metode
KRIM4104 Prosjektdesign
KRIM4912 Rusmidler og ruspolitikk
KRIM4914 Økonomisk og organisert kriminalitet
KRIM4915 På siden av rettsoppgjøret
KRIM4916 Globalisering i kriminologien
KRIM4917 Kjønn, kriminalitet og kontroll
KRIM4918 Etnografisk kriminologi
KRIM4920 Grønn (øko-global) kriminologi
KRIM4950 Torture, Terror and Rights
KRIM4951 Comparative Justice
KRIM4952 A Criminology of Globalization
KRIM4953 Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence
KRIM4954 Cultural and Narrative Criminology
KRIM4955 Media and Crime
KRIM4956 International Criminal Justice and Mass Violence
KRIM4960 Green Criminology
KRIM5001 Masteroppgave
KRIS2001 Bibelske tekster
KRIS3201 Bacheloroppgave: Bibelske tekster
KRIS4102 Kristendommens idéinnhold og religionsfilosofiske tekster
KRIS4104 New Testament Theology
KRIS4302 Masteroppgave kristendomsstudier
KULH1001 Europas kulturhistorie 1500 til i dag – tematisk overblikk
KULH1030 Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver
KULH1050 Heksetro og trolldom i Europa: historiske og systematiske perspektiver på magihistorien
KULH1060 Folkemedisin og svartebøker 1500-2000
KULH1090 Ritualer og overganger
KULH1111 Tupac, hiphop og kulturhistorie
KULH1112 I tidsklemma -Tidens kulturhistorie i tekster, ting og teknologier
KULH1492 Cultural encounters - historical cases
KULH2001 Europas kulturhistorie 1500 til i dag – utvalgte forskningsperspektiver
KULH2002 Museenes kulturhistorie
KULH2010 Kulturminnevernets historie
KULH2030 Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr
KULH2070 Fortelling og kultur
KULH2071 Fortelling, tradisjon og kultur
KULH2080 Materiell kultur i en globalisert verden
KULH2081 Materiell kultur i en globalisert verden
KULH3001 Kulturhistorisk analyse
KULH4000 Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen
KULH4001 Kulturhistoriens teori
KULH4002 Kulturhistoriens tolkningspraksiser
KULH4012 Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800
KULH4013 Nye temaer i kulturhistorien 3
KULH4014 Nye temaer i kulturhistorien 4
KULH4015 Nye temaer i kulturhistorien 5
KULH4016 New Themes in Cultural History 6
KULH4130 Kollektiv erindring - historie, minne og myte
KULH4140 Individ- religion - nasjon
KULH4150 Kulturalisering av naturen
KULH4300 Kulturhistorisk nærlesning
KULH4890 Masteroppgave i europeisk kultur
KULH4990 Masteroppgave i kulturhistorie
KULKOM1001 Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv
KULKOM3090 Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon
KUN1000 Introduksjon til kunsthistorie
KUN1001 Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen
KUN1002 Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid
KUN2000 Estetikkens historie
KUN2001 Kunsthistorisk teori og metode
KUN2005E Edvard Munch
KUN2009 Senantikk og tidlig kristen kunst
KUN2011 Middelalderens monumentalutsmykning i Italia
KUN2012 Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520
KUN2015 Temaer i klassisk kunst
KUN2031 Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste
KUN2040 Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet
KUN2061 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900
KUN2062 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945
KUN2063 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid
KUN2070 Kunsten 1950-2000
KUN2075 Collisions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920
KUN2085 Kunsthistorisk ekskursjonsemne
KUN2130 Nordisk arkitektur 1900-tallet
KUN2132 Norsk arkitektur og design 1950-70
KUN2135 Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media
KUN2140 Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet
KUN2200 Designhistorie
KUN2201 Designkultur: Ti ting
KUN2202 Nordisk design etter 1900
KUN2210 Kunstformidling
KUN2220 Verk versus tekst
KUN2230 Kunst, Teknologi, Medier
KUN2240 Kunst og fotografi
KUN2250 Kunstsamlinger og museer
KUN2305E Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia
KUN2306E Art and visual culture of the later Middle Ages
KUN2310 Gotikken som forestilling og realitet: perspektiver på byggverk og billedkunst 1140–1400
KUN2360 Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst
KUN2400 Temaer i avantgarde- og samtidskunst
KUN2500 Aktuelle temaer i kunsthistorie
KUN2512 Kunst på papir
KUN3090 Bacheloroppgave i kunsthistorie
KUN4000 Estetikkens historie
KUN4009 Senantikk og tidlig kristen kunst
KUN4010 Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving
KUN4011 Middelalderens monumentalutsmykning i Italia
KUN4012 Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520
KUN4015 Temaer i klassisk kunst
KUN4020 Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie
KUN4030 Faghistorie og metode
KUN4031 Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste
KUN4040 Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet
KUN4061 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900
KUN4062 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945
KUN4063 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid
KUN4070 Kunsten 1950-2000
KUN4075 Collsions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920
KUN4085 Kunsthistorisk ekskursjonsemne
KUN4090 Masteroppgave i kunsthistorie
KUN4130 Nordisk arkitektur 1900-tallet
KUN4132 Norsk arkitektur og design 1950-70
KUN4135 Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media
KUN4140 Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet
KUN4200 Designhistorie
KUN4201 Designkultur: Ti ting
KUN4202 Nordisk design etter 1900
KUN4210 Kunstformidling
KUN4220 Verk versus tekst
KUN4230 Kunst, Teknologi, Medier
KUN4240 Kunst og fotografi
KUN4250 Kunstsamlinger og museer
KUN4260 Materialitet/visualitet: kunstteoretiske tilnærminger
KUN4305E Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia
KUN4306E Art and visual culture of the later Middle Ages
KUN4320 Kirker og kirkeinventar i Norden ca. 1100-1650. Bruk og fortolkning i nåtid og fortid.
KUN4330 Teori og metode i studiet av middelalderens kunst
KUN4335 Estetiske teorier
KUN4360 Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst
KUN4400 Temaer i avantgarde- og samtidskunst
KUN4500 Aktuelle temaer i kunsthistorie
LAT1001 Innføring i latin I
LAT1002 Innføring i latin II
LAT1100 Innføring i latin
LAT1105 Latinsk grammatikk I
LAT1401 Caesar
LAT1402 Cicero
LAT1403 Latinske lyriske tekster
LAT1404 Latinske episke tekster
LAT2105 Latinsk grammatikk II
LAT2400 Tekstseminar i latin
LAT2401 Augusteisk poesi
LAT2402 Cicero
LAT2403 Romerske historieskrivere
LAT2404 Senantikke og middelalderlatinske tekster
LAT2407 Seneca
LAT2408 Romersk fiksjonsprosa
LAT4101 Latinsk grammatikk III
LAT4102 Latinsk lingvistikk
LAT4108 Vulgærlatin
LAT4109 Nylatin – latin i Europa 1300-1800
LAT4110 Latinsk tekstkritikk i historisk perspektiv
LAT4190 Masteroppgave i latin
LAT4301 Augustin
LAT4302 Plautus
LAT4303 Senantikk og middelalderlatinsk prosa og poesi
LAT4304 Caesar
LAT4305 Romersk Prosa
LAT4306 Cicero
LAT4308 Livius
LAT4309 Ovid
LAT4311 Latinsk verssatire
LAT4312 Augusteisk litteratur
LAT4401 Horats
LAT4402 Romersk historie
LAT4403 Vergil
LAT4404 Latinsk læredikt
LAT4405 Fordypningsseminar i latin
LAT4406 Fordypningsseminar i latin
LAT4407 Seneca
LATAM2503 Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie
LATAM2504 Latinamerikanske demokratier
LATAM2506 Latinamerikanske økonomier
LATAM2509 Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma
LATAM2510 Lever caudilloene fortsatt i Latin-Amerika?
LATAM3501 Oppgaveemne – Latinamerikansk områdekunnskap
LATAM4503 Kulturmøter i Latin-Amerika – litteratur og historie
LATAM4505 Latinamerikansk utenrikspolitikk siden 1980
LATAM4507 Leseemne i latinamerikanske områdestudier
LATAM4511 Konstitusjoner og konstitusjonalisme i Latin-Amerika
LATAM4512 Nyliberalisme i Latin-Amerika
LATAM4520 Norge i Latin-Amerika: forbindelser og forestillinger
LATAM4590 Masteroppgave i latinamerikanske områdestudier
LEKS1100 Leksikografi 1
LEKS2100 Leksikografi 2
LEKS4100 Leksikografi 3
LING1100 Semantikk og pragmatikk 1
LING1107 Språktilegnelse
LING1109 Flerspråklegheit
LING1111 Fonetikk og fonologi 1
LING1112 Morfologi og syntaks 1
LING1113 Psykolingvistikk og sosiolingvistikk
LING2100 Semantikk og pragmatikk 2
LING2104 Morfologi og syntaks 2
LING2111 Språkendring og språktypologi
LING2121 Fonetikk og fonologi 2
LING3090 Bacheloroppgave i lingvistikk
LING4101 Språkvitenskapens vitenskapsteori
LING4111 Fonetikk og fonologi 2
LING4118 Semantikk og pragmatikk 2
LING4120 Lingvistisk fordypningsemne A
LING4130 Lingvistisk fordypningsemne B
LING4150 Språk og evolusjon
LING4160 Lingvistisk fordypningsemne C
LING4170 Lingvistisk fordypningsemne D
LING4181 Veiledet lesning i lingvistikk
LING4190 Masteroppgave i lingvistikk
LING4280 Prosjektoppgåve i klinisk lingvistikk
LIT1301 Vestens litteratur fra antikken til 1700
LIT1302 Vestens litteratur fra 1700 til 1900
LIT1303 Vestens litteratur fra 1900 til i dag
LIT2000 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer
LIT2300 Litteraturteoretisk emne
LIT2320 Litterært fordypningsemne: epokestudium
LIT2340 Litterært fordypningsemne: sjangerstudium
LIT3000 Fordypningsemne med bacheloroppgave
LIT3461 Kjønn og estetikk
LIT3462 Kjønn og estetikk
LIT4000 Litteraturvitenskapelig forskningspraksis
LIT4001 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer
LIT4300A Litteraturteoretisk studium I
LIT4300B Litteraturteoretisk studium I
LIT4301 Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap
LIT4310A Litteraturteoretisk studium II
LIT4310B Litteraturteoretisk studium II
LIT4340A Litterært tekststudium I
LIT4340B Litterært tekststudium I
LIT4360A Litterært tekststudium II
LIT4360B Litterært tekststudium II
LIT4380 Verdenslitteratur
LIT4381 Verdenslitteratur
LIT4390 Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap
LIT4391 Oppgaveseminar 1
LIT4392 Oppgaveseminar 2
LIT4403 Bokhistorie og tekstkritikk
LIT4429 Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer
LIT4490 Masteroppgave i litteraturformidling
LSS4000 Innovasjon, skoleutvikling og evaluering
LSS4010 Forskningsmetode
LSS4090 Masteroppgave, Lesing og skriving i skolen
LSS4100 Forebygging og tidlig innsats
LSS4110 Balansert leseopplæring
LSS4145 Prosjektseminar
LSS4150 Forebygging, tidlig innsats og lese- og skrivevansker
LSS4200 Lese- og skrivevansker
LSS4210 Leseforståelse for alle elever
MARL5110 Maritime law: Safety, Competition and EU
MARL5120 Maritime Law in practice: Mock Trial
MARLTHESIS Master Thesis
MAS1510 Innføring i norrøn og keltisk kultur
MAS1511 Norrøn og keltisk mytologi
MAS4010 Thesis Seminar
MAS4090 Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture
MAS4091 Master's Thesis in Viking and Medieval Norse Studies
MATNF1100 - Modellering og beregninger
MATNF1100L - Programmering, modellering og beregninger
MATNF2360 - Anvendelser av lineær algebra
MATNF3100 - Lineær optimering
MATNF3360 - Innføring i partielle differensialligninger
MATNF3600 - Matematisk logikk
MATNF4110 - Matematisk optimering
MATNF4130 - Numerisk lineær algebra
MATNF4140 - Numerisk analyse
MATNF4160 - Emner i geometrisk modellering
MATNF4170 - Splinemetoder
MATNF4300 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom I
MATNF4310 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom II
MATNF9110 - Mathematical Optimization
MATNF9140 - Numerical Analysis
MATNF9170 - Spline Methods
MATNF9310 - Partial differential equations and Sobolev spaces II
MAT0100V Matematikk 2 for grunnskolelærere
MAT1001 Matematikk 1
MAT1012 Matematikk 2
MAT1100 Kalkulus
MAT1100U Kalkulus
MAT1110 Kalkulus og lineær algebra
MAT1120 Lineær algebra
MAT1140 Strukturer og argumenter
MAT2000 Prosjektarbeid i matematikk
MAT2200 Grupper, ringer og kropper
MAT2400 Reell analyse
MAT2410 Innføring i kompleks analyse
MAT2440 Differensiallikninger og optimal kontrollteori
MAT2500 Geometri
MAT2700 Matematisk finans og investeringsteori
MAT3010 Matematikk, skole og kultur
MAT3400 Lineær analyse med anvendelser
MAT3500 Topologi
MAT4010 Matematikk, skole og kultur
MAT4200 Kommutativ algebra
MAT4210 Algebraisk geometri I
MAT4215 Algebraisk Geometri II
MAT4230 Algebraisk geometri III
MAT4250 Tallteori
MAT4270 Representasjonsteori
MAT4360 C*-algebraer
MAT4380 Ikke-lineære partielle differensiallikninger
MAT4400 Lineær analyse med anvendelser
MAT4410 Videregående lineær analyse
MAT4450 Videregående funksjonalanalyse
MAT4500 Topologi
MAT4510 Geometriske strukturer
MAT4520 Mangfoldigheter
MAT4530 Algebraisk topologi I
MAT4540 Algebraisk topologi II
MAT4590 Differensialgeometri
MAT4630 Beregnbarhetsteori
MAT4640 Aksiomatisk mengdelære
MAT4701 Stokastisk analyse med anvendelser
MAT4730 Matematisk finans
MAT4740 Malliavinkalkulus og anvendelser i finans
MAT4760 Avanserte Matematiske Metoder i Finans
MAT4800 Kompleks analyse
MAT4810 Innføring i flere komplekse variable
MAT4820 Kompleks dynamikk
MAT4930 Graduate research in Mathematics
MAT5930 Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng
MAT5960 Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng
MAT9210 Algebraic Geometry 1
MAT9215 Algebraic Geometry II
MAT9230 Algebraic geometry III
MAT9270 Representation Theory
MAT9360 C*-algebras
MAT9380 Nonlinear partial differential equations
MAT9390 Topics in operator algebras
MAT9520 Manifolds
MAT9530 Algebraic topology I
MAT9540 Algebraic topology II
MAT9560 Lie groups
MAT9570 Algebraic K-theory
MAT9580 Algebraic Topology III
MAT9590 Differential geometry
MAT9640 Axiomatic Set Theory
MAT9650 Advanced topics in logic
MAT9730 Mathematical finance
MAT9740 Malliavin Calculus and Applications to Finance
MAT9760 Advanced Mathematical Methods in Finance
MAT9800 Complex Analysis
MAT9810 Introduction to Several Complex Variables
MAT9820 Complex Dynamics
MBVNF4410 - Bioinformatics for Molecular Biology
MBVNF9410 - Bioinformatics for Molecular Biology
MBVJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi
MBV1010 Cellebiologi og genetikk
MBV1020 Fysiologi
MBV1050 Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon
MBV2010 Molekylærbiologi
MBV2020 Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi
MBV2050 Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme
MBV3010 Videregående cellebiologi
MBV3020 Molekylær genetikk og utviklingsbiologi
MBV3050 Humanfysiologi
MBV3060 Generell mikrobiologi
MBV3070 Bioinformatikk
MBV3090 Forskningslitteratur i kreftbiologi
MBV4010 Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I
MBV4020 Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II
MBV4030 Cellebiologiske arbeidsmetoder
MBV4110 Elektronmikroskopi
MBV4120 Eukaryote gener og genomer
MBV4130 Prokaryotenes biologi
MBV4150 Molecular biology of microbes - host interactions
MBV4160 Advanced Cancer Biology
MBV4210 Fysikalsk biokjemi
MBV4230 Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering
MBV4240 Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport
MBV4250 Generell immunologi og immunologiske teknikker
MBV4260 Advanced immunology
MBV4270 BIOSTRUCT - Avansert glykobiologi
MBV4310 Komparativ og økologisk fysiologi
MBV4320 Avansert fysiologi og cellebiologi
MBV4330 Forsøksdyrlære
MBV4340 Avansert nevrobiologi
MBV4910IGEM International Genetically Engineered Machine
MBV9100BTS Molecular Biology Research Course
MBV9110 Elektronmikroskopi
MBV9120 Eukaryote gener og genomer
MBV9130 Prokaryotenes biologi
MBV9150 Molecular and cell biology of microbes - host interactions
MBV9160 Advanced Cancer Biology
MBV9210 Fysikalsk biokjemi
MBV9220 BIOSTRUCT - Protein Crystal Spectroscopy
MBV9230 Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering
MBV9240 Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport
MBV9250 Generell immunologi og immunologiske teknikker
MBV9260 Advanced immunology
MBV9270 BIOSTRUCT - Advanced Glycobiology
MBV9300BTS BIOSTRUCT- Membrane Proteins; from Isolation to Crystals
MBV9310 Komparativ og økologisk fysiologi
MBV9320 Avansert fysiologi og cellebiologi
MBV9330 Forsøksdyrlære
MBV9340 Avansert nevrobiologi
MBV9480 BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course
MBV9510 BIOSTRUCT - Biomolecular NMR spectroscopy
MBV9520 BIOSTRUCT - Advanced Biomolecular NMR
MED1100 Medisinstudiet, modul 1
MED2200 Medisinstudiet, modul 2
MED4100 Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I
MED4400 Medisinstudiet, modul 4
MED4500 Medisinstudiet, modul 5
MED5600 Module 6, Medicine
MED5710 Overgangsundervisning i rettsmedisin
MEDSEM10 Medisin grunnutdanning, 10. semester
MEDSEM112 - Medisin grunnutdanning, 11. og 12. semester
MEDSEM4A Medisin grunnutdanning, 4. semester, 1.del
MEDSEM4B Medisin grunnutdanning, 4. semester, 2. del
MEDSEM5 Medisin grunnutdanning, 5. semester
MEDSEM6 Medisin grunnutdanning, 6. semester
MEK1100 Feltteori og vektoranalyse
MEK2500 Faststoffmekanikk
MEK3200 Prosjektarbeid i mekanikk
MEK3220 Kontinuumsmekanikk
MEK3230 Fluidmekanikk
MEK3500 Konstruksjonsmekanikk
MEK4100 Matematiske metoder i mekanikk
MEK4110 Anvendt matematikk
MEK4220 Kontinuumsmekanikk
MEK4250 Elementmetoden i beregningsorientert mekanikk
MEK4300 Viskøs strømning og turbulens
MEK4320 Hydrodynamisk bølgeteori
MEK4330 Turbulensteori og modellering
MEK4340 Strømningsteknikk
MEK4350 Stokastiske og ikke-lineære havbølger
MEK4400 Hydrodynamisk stabilitetsteori
MEK4420 Marin hydrodynamikk
MEK4430 Flerfasestrømning
MEK4450 Offshoreteknologi
MEK4460 LES i marin hydrodynamikk og havvind
MEK4470 Beregningsorientert fluidmekanikk
MEK4490 Prosjekt i fluidmekanikk
MEK4500 Konstruksjonsmekanikk
MEK4510 Svingninger i konstruksjoner
MEK4520 Bruddmekanikk
MEK4530 Stabilitet og knekning av konstruksjoner
MEK4540 Komposittmaterialer og - konstruksjoner
MEK4550 Elementmetoden i faststoffmekanikk I
MEK4560 Elementmetoden i faststoffmekanikk II
MEK4590 Prosjekt i faststoffmekanikk
MEK4600 Eksperimentelle metoder i fluidmekanikk
MEK4930 Graduate research in Mechanics
MEK9110 Applied Mathematics
MEK9250 Finite Element Methods in Computational Mechanics
MEK9300 Viscous Flow and Turbulence
MEK9310 Compressible Flow and Shock Waves
MEK9320 Hydrodynamic Wave Theory
MEK9330 Turbulence theory and modeling
MEK9340 Turbulent Flows in Engineering
MEK9350 Stochastic and Nonlinear Ocean Waves
MEK9400 Theory of Hydrodynamic Stability
MEK9420 Marine Hydrodynamics
MEK9430 Multiphase Flow
MEK9440 Numerical Fluid Dynamics with Free Surface
MEK9460 LES in marine hydrodynamics and offshore wind power
MEK9470 Computational Fluid Mechanics
MEK9510 Dynamics of Structures
MEK9520 Fracture Mechanics
MEK9540 Composite Materials and Structures
MEK9550 The Finite Element Method in Solid Mechanics I
MEK9560 The Finite Element Method in Solid Mechanics II
MEK9600 Experimental Methods in Fluid Mechanics
MENA1000 Materialer, energi og nanoteknologi
MENA3000 Funksjonelle materialer
MENA3100 Materialkarakterisering
MENA3200 Energimaterialer
MENA3300 Nanoteknologi
MENA4000 Funksjonelle materialer
MENA5010 Nanophysics
MENA5020 Nano-chemistry
MENA9010 Nanophysics
MENA9020 Nano-chemistry
MENA9510 Advanced Characterization methods
MENA9520 Ab initio modelling of solar cell materials
MES4000 Theory, Methodology and Project Description in Middle East Studies
MES4010 Readings in Middle East Studies
MES4020 Field Work in the Middle East
MES4110 Readings of Middle Eastern Texts
MES4210 Topics in Arabic Studies I
MES4220 Topics in Arabic Studies II
MES4230 Topics in Persian Studies I
MES4240 Topics in Persian Studies II
MES4250 Topics in Hebrew/Semitic Studies I
MES4260 Topics in Hebrew/Semitic Studies II
MES4270 Topics in Turkish Studies I
MES4280 Topics in Turkish Studies II
MES4500 Topics in Middle East Politics and Society I
MES4520 Topics in Middle East Politics and Society II
MES4560 Topics in Islamic Studies II
MES4590 Master Thesis in Middle East Studies
MES4610 Voices from the Middle East: How to Communicate Research Results
MEVIT1110 Audiovisual Aesthetics
MEVIT1210 Mediehistorie og medieinstitusjoner
MEVIT1300 Journalistikk, makt og mediebruk
MEVIT1700 Digital kultur
MEVIT1814 The 200th Anniversary of the Norwegian Constitution: Democracy, Freedom of Speech and the Media
MEVIT2110 Medie- og kulturteori
MEVIT2532 Filmhistorie
MEVIT2600 Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning
MEVIT2610 Politisk kommunikasjon: Makt, aktører og prosesser
MEVIT2700 Medietekster: teori og analyse
MEVIT2800 Metoder i medievitenskap
MEVIT3220 Media and Globalization
MEVIT3300 Media Economics
MEVIT3350 Media and Politics
MEVIT3427 Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens
MEVIT3510 Medieestetikk
MEVIT3526 Alternativ film
MEVIT3527 Norsk film: historie og analyse
MEVIT3535 Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv
MEVIT3550 Nordic Noir
MEVIT3810 Gruppeprosjekt - medievitenskap
MEVIT3811 Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid
MEVIT4000 Masteroppgaveseminar for medievitenskap
MEVIT4080 Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet.
MEVIT4091 Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon
MEVIT4100 Nordic Media in an International Perspective
MEVIT4113 Medier, religion og konflikt
MEVIT4114 Forbrukeren i informasjonssamfunnet
MEVIT4117 Contemporary TV fiction
MEVIT4130 Mediatized stories: Self-representations in digital storytelling
MEVIT4300 Media Economics
MEVIT4310 Media Innovations
MEVIT4325 Media and Democratisation Processes - Summer school course
MEVIT4326 Strategisk kommunikasjon i samfunnet
MEVIT4327 Anvendt strategisk kommunikasjon
MEVIT4350 Media and Politics
MEVIT4351 Kunst, medier og makt
MEVIT4500 Multimodal design
MEVIT4510 Medieestetikk
MEVIT4525 Contemporary Tendencies in Scandinavian Visual Fiction
MEVIT4526 Alternativ film
MEVIT4527 Norsk film: historie og analyse
MEVIT4531 Musikk og medier
MEVIT4535 Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv
MEVIT4550 Nordic Noir
MEVIT4610 Social media
MEVIT4613 Youth and New Media in Context - Bullying, Sexting, Digital Citizenship
MEVIT4614 Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship?
MEVIT4616 Internet, Self and Society
MEVIT4617 Social Media and Election Campaigns
MEVIT4618 Mediatization of culture and society
MEVIT4630 Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon
MEVIT4800 Methods in Media and Journalism Research
MEVIT4834 Tekstanalytiske tilnærmingsmåter
MEVIT4892 Selvvalgt emne IV - medievitenskap
MEVIT4895 Konferansedeltagelse med presentasjon
MEVIT4896 Vitenskaplig assistansearbeid
MEVIT4897 Selvvalgt emne I
MEVIT4898 Selvvalgt emne II - medievitenskap
MEVIT4991 Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon
MF9010 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I
MF9010E Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I
MF9030 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II
MF9030E Introductory course to the medical PhD program, INTRO II
MF9110 Forskningsmetoder i psykiatri
MF9110BTS Molecular Biology Research Course
MF9115 Helseforskningsrett: Etikk og personvern
MF9120 Introduction to infectious disease modelling
MF9120BTS Molecular Medicine (national course)
MF9125 Kardiovaskulær patofysiologi
MF9130 Innføring i statistikk
MF9130E Introductory course in statistics
MF9140 Kvalitative forskningsmetoder
MF9150 Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours
MF9170 Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk
MF9180 Mechanisms of cellular signal transduction
MF9210 Laboratoriekurs i Molekylærbiologi
MF9220 Forskerskole: Helsefaglig tilnærminger til intervensjonsforskning
MF9230 Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning
MF9240 Litteratursøk og personlige referansedatabaser
MF9240E Literature search and personal reference databases
MF9250 Methods in Cardiac Research
MF9260 Hva er sykdom?
MF9270 Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope
MF9280 Introduction to Medical Anthropology
MF9290 Introduksjon til tverrdisiplinær forskning i psykiatri og rus
MF9310 Methods in intervention epidemiology (Evidence Based Medicine)
MF9320 Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål
MF9330 Glykobiologi
MF9340 Fagskriving og vitenskapelig publisering
MF9350 Kontinuerlig måling av blodstrøm i perifere kar med Doppler Ultralyd på mennesker
MF9360 Grunnleggende forskningsmetoder i rus- og avhengighetsmedisin
MF9370 Systematiske oversikter og metaanalyser som forskningsmetode
MF9380 Population-based Association Analysis
MF9390 Epigenetics, development and disease.
MF9410 Principles of Stem Cell Biology
MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme
MF9430 MicroRNA and transcription factors as determinants of cell phenotypes and stem cell differentiation
MF9440 Finansierings- og avlønningsordninger i helsesektoren
MF9450 Introduction to bioequivalence and non-inferiority
MF9460 Introduction to genetic epidemiology
MF9470 Introduction to Structural Equation Models (SEM) with the LISREL program
MF9480 Formidling og kommunikasjon i medisinsk forskning
MF9490 Forsøksdyrlære
MF9510 Logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon
MF9510E Logistic regression, survival analysis and Cox-regression
MF9520 Oppfølgingskurs kvalitativ metode
MF9530 Videregående statistikk: Analyse av repeterte/korrelerte kategoriske data
MF9540 Analysis of contingency tables and logistic regression
MF9550 Analyse av repeterte / korrelerte målinger
MF9555 Analysis of repeated / correlated measurements
MF9560 Logistic regression for nominal and ordinal responses
MF9570 New statistical methods for causal inference
MNKOM3000 Formidling og vitenskapsjournalistikk
MNKOM4000 Formidling og vitenskapsjournalistikk
MNSES9100 Science, ethics and society
MOD5930 Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng
MOD5960 Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng
MUS1121 Utøvende 1
MUS1200 Musikkbasis
MUS1225 Musikklab 1
MUS1235 Musikklab 2
MUS1254 Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert)
MUS1255 Komposisjon/arrangering – pop/rock/jazz (notebasert)
MUS1264 Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert)
MUS1265 Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert)
MUS1280 Komposisjon/arrangering 1 - produksjon
MUS1281 Komposisjon/arrangering 2 – produksjon
MUS1350 Kor/ensemble 1
MUS1351 Kor/ensemble 2
MUS1401 Norwegian Music for International Students
MUS1441 Klassisk musikkhistorie
MUS1442 Populærmusikkhistorie
MUS1445 Musikkens historie 1
MUS1450 Hva har du på din spilleliste? Musikk, sjanger og identitet.
MUS2001 Film music
MUS2006 Musikk og bevegelse
MUS2120 Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis
MUS2130 Hørelære i dialog med musikkognisjon
MUS2151 Utøvende 2
MUS2160 Utøvende 3 (instrumental- og vokalundervisining)
MUS2211 Databasert musikkproduksjon
MUS2255 Satslære 2A (Grunnleggende arrangering/komposisjon)
MUS2256 Hørelære 2
MUS2261 Hørelære 3
MUS2270 Satslære 2B (analyse/arrangering/komponering for små ensembler 2)
MUS2281 Studioproduksjon
MUS2322 Musikkpedagogikk
MUS2325 Musikklivet og musikkbransjen
MUS2371 Improvisasjon
MUS2445 Musikkens historie 2
MUS2500 Current musicological research
MUS2501 Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant)
MUS2525 Opera through the stage door
MUS2605 Populærmusikkstudier (Popular Music Studies)
MUS2660 Norsk musikkhistorie
MUS2665 Musikkhistoriske temaer 1
MUS2666 Musikkhistoriske temaer 2
MUS2670 Kunstmusikk før ca.1800
MUS2710 Satslære 3A
MUS2730 Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2)
MUS2801 Lydlære 1
MUS2830 Interaktiv musikk
MUS3090 Bacheloroppgave i musikkvitenskap
MUS3091 Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave
MUS4001 Film music
MUS4090 Masteroppgave i musikkvitenskap
MUS4091 Masteroppgave i musikkvitenskap
MUS4216 Metodologisk emne: Historie, analyse, estetikk
MUS4218 Metodologisk emne: Kognitiv musikkvitenskap
MUS4222 Soundanalyse
MUS4225 Fagtradisjoner i musikkvitenskapen
MUS4226 Oppgaveseminar i musikkvitenskap
MUS4251 Hørelære 3
MUS4260 Utøvende M (instrumental- eller vokalundervisning)
MUS4282 Miksing og mastering
MUS4311 Musikk og kulturstudier
MUS4320 Musikkpsykologi
MUS4323 Musikkpedagogisk fordypning
MUS4420 Opera og musikkteater
MUS4500 Current Musicological Research
MUS4501 Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant)
MUS4525 Opera through the stage door
MUS4531 Musikk og medier
MUS4605 Research Seminar in Popular Music
MUS4660 Norsk musikkhistorie
MUS4665 Musikkhistoriske temaer 1
MUS4666 Musikkhistoriske temaer 2
MUS4679 Kritisk noteedisjon
MUS4687 Spesialpensum 3 i musikkvitenskapelige emner
MUS4791 Spesialpensum 1 i satslære
MUS4821 Lydlære 2
MUS4830 Music, technology and production
MUS4831 Lydanalyse
MUSE4000 Introduksjon til masteroppgaven i museologi
MUSE4001 Museum: historie, teori og kritikk
MUSE4002 Museum: kontekst og kommunikasjon
MUSE4003 Museum: kontekst og kommunikasjon
MUSE4011 Perspektiver i museologi 1
MUSE4012 Perspektiver i museologi 2
MUSE4013 Perspektiver i museologi 3
MUSE4900 Praksis i museologi
MUSE4910 Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis
MUSE4990 Masteroppgave i museologi
MUSKUL4000 Museum og kulturarv: kontekst og kommunikasjon
MUSKUL4100 Kritiske kulturarvstudier: Teori og historie
MUSKUL4110 Metoder innen kulturarvstudier
MUSKUL4200 Kritiske museumsstudier: Teori og historie
MUSKUL4210 Metoder innen museumsstudier
MUSKUL4590 Masteroppgave i museologi og kulturarv
MUSKUL4900 Praksis i museologi og kulturarv
MUSKUL4910 Utstillingsproduksjon - teori og praksis
MØNA1000 Har kontrarevolusjonen lykkes? Hvordan forstå Midtøsten i 2015
MØNA1300 Litteraturhistorie og språkforhold i Midtøsten og Nord-Afrika
MØNA1505 Midtøstens moderne historie
MØNA2503 Modern Turkey: Politics, Cultures, People
MØNA2504 Kultur og samfunn i Midtøsten
MØNA2505 Samfunnstruktur og politiske kriser i Midtøsten: Libanon som eksempel
MØNA3000 Bacheloroppgave i Midtøstenstudier
MØNA4110 Leseemne i Midtøsten-studier
MØNA4503 Etnisk og politisk konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika
MØNA4590 Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier
MØNA4592 Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier
NAT2000 Naturfag i praksis
NAT2010V Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11
NAT2020V Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11
NAVN1100 Innføring i namnegransking
NAVN2161 Namn i historisk perspektiv
NAVN2162 Personnamn
NAVN4161 Namn i historisk perspektiv
NAVN4162 Personnamn
NDID4020 Muntlige og skriftlige ferdigheter
NDID4090 Masteroppgave i nordisk-, især norskdidaktikk
NED1103 Nederlandsk språk: Middelnederlandsk I
NED1104 Innføring i nederlandsk
NED1301 Nederlandsk litteratur: Innføring
NED2101 Nederlandsk språk III
NED2103 Nederlandsk språk: Middelnederlandsk II
NED2320 Nederlandsk litteratur fram til 1900
NED2321 Nederlandsk litteratur etter 1900
NFI1100 Runology - General Introduction
NFI1101 Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie
NFI1320 Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500)
NFI2101 Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age
NFI2102 Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages
NFI2120 Old Norse Palaeography, Codicology and Medieval Manuscript Culture
NFI2300 Norrønt tekststudium
NFI3080 Veiledet lesning i middelalderstudier
NFI4080 Veiledet lesning i middelalderstudier
NFI4100 Runology - General introduction
NFI4102 Norrøn grammatikk, varierende emner
NFI4103 Norrøn filologi
NFI4104 Filologisk teori og metode
NFI4111 Old Norse Palaeography, Codicology and Medieval Manuscript Culture
NFI4112 Old Norse Rhetoric and Poetics in a European Context
NFI4120 Old Norse - language and texts
NFI4121 The Poetic Edda - from Orality to Literacy
NFI4122 Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages
NFI4123 Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age
NFI4190 Masteroppgave i norrøn filologi
NFI4402 Current Research in Medieval Studies II with focus on Literary sources
NOAS1100 Innføring i norsk som andrespråk
NOAS2101 Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv
NOAS2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring
NOAS2105 Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving
NOAS2301 Litteratur i en flerkulturell kontekst
NOAS4101 Andrespråksforskning i faghistorisk lys
NOAS4102 Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring
NOAS4103 Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv
NOAS4105 Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving
NOAS4180 Veiledet lesning for master i Norsk som andrespråk
NOAS4190 Masteroppgave i norsk som andrespråk
NOAS4195 Masteroppgave i norsk som andrespråk
NOR1100 Norsk grammatikk
NOR1107 Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1
NOR1108 Klarspråk - korrekt og forståelig norsk
NOR1300 Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000
NOR1301 Nordisk litteratur 1500-1800
NOR1302 Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1
NOR1403 Norwegian World Literature
NOR2101 Indre språkhistorie
NOR2111 Syntaks og morfologi
NOR2119 Grammatikalisering i skandinaviske språk
NOR2120 Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2
NOR2310 Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2
NOR2311 Nordisk samtidslitteratur
NOR2312 Sammensatte tekster i norskfaget
NOR2320 Epokestudium i nordisk litteratur A
NOR2340 Sjangerstudium i nordisk litteratur A
NOR2360 Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A
NOR2369 Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E
NOR2380 Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A
NOR2400 Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur
NOR2415 Contemporary Scandinavian Film: Cultural, Aesthetic and Literary Approaches
NOR2440 Sjangerstudium i nordisk litteratur B
NOR4090 Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur og språk i Lektor- og adjunktprogrammet
NOR4091 Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur og språk i Lektor- og adjunktprogrammet
NOR4100 Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap
NOR4103 Indre språkhistorie
NOR4117 Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom
NOR4119 Grammatikalisering i skandinaviske språk
NOR4120 Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2
NOR4180 Veiledet lesing i nordisk språkvitenskap
NOR4190 Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap
NOR4195 Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap
NOR4304 Edisjonsfilologi
NOR4308 Tekstbedømmelse og forlagsarbeid
NOR4310 Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2
NOR4312 Litteraturdidaktikk
NOR4314 Litteraturkritikk
NOR4320 Epokestudium i nordisk litteratur A
NOR4340 Sjangerstudium i nordisk litteratur C
NOR4360 Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C
NOR4380 Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A
NOR4390 Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap
NOR4395 Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap
NOR4401 Litteraturformidlingens sjangre
NOR4402 Den litterære institusjon
NOR4410 Nordisk samtidslitteratur
NOR4430 Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap
NOR4440 Sjangerstudium i nordisk litteratur D
NOR4450 Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur
NOR4455 NORDKURS Sommerkurs i nordisk språk og litteratur
NOR4460 Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D
NOR4469 Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E
NOR4490 Masteroppgave i litteraturformidling
NOR4491 Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling
NOR4900 Nordisk prosjektsemester
NOR4910 Praksisemne for studieretning i litteraturformidling
NORA0110 Elementary Norwegian, Level I
NORA0120 Intermediate Norwegian, Level II
NORA0130 Mellomkurs i norsk, trinn III
NORA0140 Norsk for viderekomne, trinn IV
NORAM1500 American history
NORAM2305 Literature and Society in the United States and Canada
NORAM2580 American Intellectual and Political History
NORAM2582 America in the world
NORAM3500 Thesis course, North-American-studies
NORAM4305 Literature and Society in the United States and Canada
NORAM4507 American Women's History: Sexuality, Motherhood & Mission
NORAM4582 America in the World
NORINT0110 Norsk for internasjonale studenter, trinn 1
NORINT0110IN Norsk for internasjonale studenter, trinn 1, intensiv
NORINT0114 Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs
NORINT0120 Norsk for internasjonale studenter, trinn 2
NORINT0130 Norsk for internasjonale studenter, trinn 3
NORINT0141 Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 skriftlig
NORINT0142 Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig
NORINT0190 Fonetikk for internasjonale studenter
NORINT0500 Norwegian Life and Society - samfunnskurset
NORINT1110 Norsk grammatikk i et fremmedspråkperspektiv
NORINT1111 Norsk uttale i et fremmedspråkperspektiv
NORINT1310 Norsk samtidslitteratur - en innføring for internasjonale studenter
NORINT2014 Litteratur og samtid - norsk litteratur fra 1850 til 1980
NORINT2112 Tekstkompetanse i et fremmedspråkperspektiv
NORINT2115 Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv
NSELP4002 Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects
OADM1001 Innføring i offentlig administrasjon og ledelse
OADM2100 Leadership in Complex Organizations
OADM3090 Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse
OD1100 Odontologistudiet, modul 1
OD2100 Odontologistudiet 2. studieår, høst (modul 2)
OD2200 Odontologistudiet 2. studieår, vår
OD3100 Odontologistudiet, 5. semester
OD3200 Odontologistudiet, 6. semester
OD4100 Odontologistudiet, 7. semester
OD4200 8th semester Dentistry
OD5100 Odontologistudiet, 9. semester
OD5200 Odontologistudiet, 10. semester
OD5930 Integrert masteroppgave i odontologi
OLA4000 Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet
OLA4020 Metodologi, verdier og dømmekraft
OLA4060 Masteroppgavedesign og teorifordypning
OLA4090 Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid
PECOS4006 Internship
PECOS4010 Conflict and state building
PECOS4021 Research Methods
PECOS4022 Applied Statistics for Peace and Conflict Studies
PECOS4031 Thesis seminar 1, history track
PECOS4041 Thesis seminar 2, history track
PECOS4080 Design seminar - Political science track
PECOS4092 Thesis seminar 1 - Political science track
PECOS4093 Thesis seminar 2 - Political science track
PECOS4094 Master's Thesis
PECOS4095 Master's Thesis - History track
PECOS4110 International Negotiations/Conflict Resolution
PED1360 Flerkulturell pedagogikk - Videreutdanning
PED2100 Personlighets- og utviklingsteori
PED2110 Motivasjon og læring
PED2120 Minoritetsspråklige elever, tilpasset opplæring og pedagogisk-psykologisk rådgivning
PED2130 Barn, språk og tekstforståelse
PED2140 Hvordan mennesker lærer
PED2210 Undervisning og læreprosesser
PED2220 Utdanningslovgivning, utdanningsrett og profesjonsetikk
PED2230 Utdanningspolitikk og utdanningsreformer
PED2240 Organisasjon og ledelse
PED2300 Grunnleggende sosialiseringsteorier
PED2310 Flerkulturell pedagogikk
PED2320 Utdanning i endring – hovedlinjer i norsk utdanningshistorie
PED2420 Komparativ og internasjonal pedagogikk
PED2450 Barne- og ungdomskunnskap
PED2460 Demokrati - danning - globalt medborgerskap
PED2720 Organisasjonslæring
PED2730 Arbeidslivspedagogikk
PED2750 Læring og digital teknologi
PED3000 Avsluttende fordypning i pedagogikk
PED3001 Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave
PED4010 Statistikk
PED4031 Anvendt metode med fordypning
PED4032 Anvendt metode
PED4040 Forskningsmetode og vitenskapsteori
PED4050 Utdanningsvitenskapelig danning
PED4051 Veiledning
PED4100 Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
PED4110 Litteraturgjennomgang og vurdering av en pedagogisk-psykologisk problemstilling
PED4190 Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
PED4321 Pedagogisk teori
PED4331 Fordypningsemne
PED4400 Kunnskap, utdanning og læring: - en innføring
PED4410 Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner
PED4420 Motivasjon og ledelse
PED4430 IKT i samfunnsperspektiv
PED4440 Læring, teknologi og arbeid
PED4450 Vurdering
PED4451 Vurdering
PED4460 Vurdering av læremidler og læringsressurser
PED4470 Utdanning,læreplaner og undervisning
PED4480 Praksis
PED4490 Masteroppgave - Kunnskap, utdanning og læring
PED4510 Læring, kreativitet og innovasjon
PED4520 Sosiale medier og nettverksanalyse
PED4540 Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy
PED4550 Designbaserte metoder, medieetnografi og interaksjonsanalyse
PED4580 Praksis
PED4590 Masteroppgave-Kommunikasjon, design og læring
PER1110 Persisk språk 1
PER1120 Persisk språk 2
PER2110 Persisk språk 3
PER2120 Persisk språk 4
PER4590 Masteroppgave i persisk
PILTHESIS Master thesis
POL1001 Polsk grammatikk
POL1002 Polsk språkbruk 1
POL1102 Polsk språkbruk 2
POL4091 Masteroppgave i polsk
POL4121 Polsk tekststudium
POL4490 Masteroppgave i litterær oversettelse fra polsk til norsk
POR1000 Innføring i portugisisk
POR1101 Portugisisk grammatikk med vekt på verbalsystemet
POR1102 Portugisisk grammatikk med vekt på nominalsystemet
POR1300 Portugisiskspråklig litteratur, innføring
POR2101 Portugisisk grammatikk med vekt på kontrastiv innsikt
POR2102 Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser
POR2104 Portugisisk språkhistorie
POR2300 Portugisiskspråklige romaner fra romantikken til vår egen tid
POR2316 Portugisiskspråklig lyrikk (19. og 20. århundre)
POR4090 Masteroppgave i portugisisk
POR4101 Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster
POR4103 Portugisisk filologi
POR4104 Oversettelsesvitenskap i et portugisiskspråklig perspektiv
POR4107 Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster
POR4120 Avanserte temaer innen portugisisk språk
POR4302 Portugisiskspråklig prosa (16. - 21. århundre)
POR4306 Portugisiskspråklig litteratur: Den historiske roman (19. - 21. århundre)
POR4307 Portugisiskspråklig litteratur, 16.-19. århundre: Epos
POR4308 Portugisiskspråklig litteratur: Teater (16.-18. århundre)
POR4316 Portugisiskspråklig lyrikk (16.-21. århundre)
PPU3100T PPU Teach First Norway
PPU3110D PPU deltid - Innføringskurs
PPU3120D PPU deltid - Hoveddel
PPU3210 PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp
PPU3220 PPU del 2 av 2: Vurdering og differensiering
PPU3310L PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp
PPU3510D PPU deltid del 1 av 2
PPU3520D PPU deltid del 2 av 2
PROF1005 Profesjonsidentitet, læring og undervisning
PROF1010 Profesjonsidentitet, læring og undervisning
PROF1015 Profesjonsidentitet, læring og undervisning
PSA4000 Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer
PSA4050 Forskningsmetodikk
PSA4080 Seminar i oppgaveskriving
PSA4090 Masteroppgave
PSA4110 Rus og avhengighet
PSA4120 Rus og psykiatri
PSA4210 Selvmordsforebyggende arbeid
PSA4230 Selvmordsforebyggende arbeid II
PSA4310 Vold og traumer
PSA4320 Vold og traumer, fordypning
PSY1000 Innføring i generell psykologi
PSY1010 Forskningsmetode I
PSY1101 Innføring i sosial - og personlighetspsykologi
PSY1200 Innføring i utviklingspsykologi
PSY1900 Organisasjonspsykologi for studenttillitsvalgte
PSY2011 Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse
PSY2012 Research methodology III: Statistical analysis, design and measurement
PSY2013 Forskningsmetode IV: Kvalitativ metode
PSY2101 Helsepsykologi
PSY2102 Social cognition
PSY2103 Sexologi
PSY2205 Psychosocial development
PSY2206 Cognition, emotion and language
PSY2300 Innføring i kognitiv psykologi
PSY2301 Bedømmings- og beslutningspsykologi
PSY2302 Brain and cognition
PSY2405 Innføring i arbeidspsykologi
PSY2407 Introduction to Personnel Psychology
PSY2500 Kommunikasjon, språk og sosiale relasjonar
PSY2503 Samfunns-, kultur- og minoritetspsykologi
PSY2505 Psykologien og samtiden
PSY2600 Personality and Abnormal psychology
PSY3091 Bacheloroppgave i helse -og sosialpsykologi
PSY3092 Bacheloroppgave i utviklingspsykologi
PSY3093 Bacheloroppgave i kognitiv psykologi
PSY3094 Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi
PSY3095 Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi
PSY4020 Anvendt kvantitativ forskningsmetode
PSY4090 Masteroppgave i psykologi
PSY4091 Masteroppgave i psykologi
PSY4110 Applied Qualitative Methods
PSY4111 Applied Social Psychology
PSY4112 Seksualitet og seksuell helse
PSY4113 Seksuelle livsstiler
PSY4115 Current Topics in Social Psychology
PSY4120 Metoder i forebyggende arbeid
PSY4130 Promoting Change through Social Psychology
PSY4140 Metoder i forebyggende arbeid
PSY4204 Nye retninger i emosjonell, kognitiv og nevrokognitiv utvikling
PSY4205 Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge
PSY4206 Kommunikasjon og språk
PSY4301 Judgment and Decision-Making and Social Cognition
PSY4303 Vision and the Brain
PSY4304 Current issues in Cognitive Neuroscience
PSY4305 Genetics of Cognitive Neuroscience
PSY4310 Research methods in cognitive neuroscience Part I
PSY4320 Research methods in cognitive neuroscience Part II
PSY4401 Research Approaches in Work and Organizational Psychology
PSY4404 Human - Technology - Organization
PSY4413 Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi
PSY4420 Selection and development
PSY4430 Arbeids- og Organisasjonspsykologisk Prosjekt (AOP)
PSY4502B Fellesskap- og samfunnspsykologi
PSY4505 Identitet, kultur og kritisk psykologi
PSY4506 Human Rights, Democracy and Reconstruction after Conflict; A community based approach
PSY4521 Project Development and Methodology
PSY9002 Forskningsetikk
PSY9101 Forskningsmetodologi
PSY9102 Kvantitativ spesialisering
PSY9103 Specialization in qualitative methods
PSY9140 Structural Equation Modelling
PSY9170 Kvantitativ analyse I
PSY9175 Kvantitativ analyse II
PSY9202 Forskningsseminar i utviklingspsykologi
PSY9203 Forskningsseminar; Beslutninger, bedømmelse og sosial kognisjon
PSY9204 Forskningsseminar; Work and Organizational Psychology
PSY9205 Forskningsseminar; Kultur- og samfunnspsykologi
PSY9206 Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi
PSY9207 Forskningsseminar: Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP)
PSY9208 Forskningsseminar; Klinisk psykologisk forskning
PSY9209 Forskningsseminar ( RUN): Psykopatologi og nevrokognisjon
PSY9210 Forskningsseminar: Helsepsykologi
PSY9211 Forskningsseminar: Personlighet, helse og atferdsgenetikk
PSY9212 Forskningsseminar: Sosialpsykologi
PSY9221 Vision and the Brain
PSY9290 Deltagelse forskningsseminar 4 semestre eller flere
PSY9291 Deltagelse 2 ulike forskningsseminarer
PSY9300 Internasjonal publisering
PSY9601 Beyond Transitional Justice, From the Individual to the Community
PSYC1100 Innføring i metode
PSYC1200 Innføring i generell psykologi
PSYC1202 Etikk og profesjonsrolle
PSYC1203 Psykologi og vitenskap
PSYC1204 Innføring i sosial - og personlighets­psykologi
PSYC2101 Kvantitativ metode I
PSYC2103 Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi
PSYC2205 Psykopatologi
PSYC2206 Kognitiv nevrovitenskap 1
PSYC2207 Kognitiv nevrovitenskap 2
PSYC2402 Psykologisk testkurs
PSYC3100 Kvalitativ metode
PSYC3101 Kvantitativ metode II
PSYC3102 Prosjekt - sosialpsykologi
PSYC3200 Utviklingspsykologi
PSYC3201 Kommunikasjon og læring
PSYC3203 Anvendt sosialpsykologi
PSYC3204 Perspektiver på psykologien
PSYC3400 Test, observasjon av barn
PSYC3401 Gruppeledelse og gruppedynamikk
PSYC4300 Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne
PSYC4301 Psykologisk behandling og behandlingsforskning
PSYC4302 Psykologisk behandling av voksne
PSYC4305 Klinisk nevropsykologi
PSYC4400 Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse.
PSYC4401 Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten
PSYC4500 Personlighetspsykologi
PSYC5301 Psykologisk arbeid med familier og systemer
PSYC5303 Pedagogisk-psykologisk rådgivning
PSYC5304 Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge
PSYC5400 Hovedpraksis
PSYC5401 Forpraksis barn/unge
PSYC5410 Hovedpraksis og etikk
PSYC6100 Hovedoppgave
PSYC6300 Praktikum
PSYC6301 Etikk, rolle og profesjon
PSYC6310 Praktikum
PSYC6502 Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep
PSYC6503 Imaging methods in cognitive neuroscience
PSYC6504 Intervensjoner og endringsprosesser i psykodynamisk terapi.
PSYC6505 Forståelse og endring i aktiv psykoterapi – SKT
PSYC6506 Klinisk rusbehandling
PSYC6508 Helseatferd
PSYC6510 Vision and the Brain
PSYC6511 Psykologisk arbeid med flyktninger
PSYC6512 Spesifikke utfordringer i terapeutisk arbeid med ulike aldersgrupper
PSYC6513 Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon
PSYC6514 Affektintegrasjon og endringsprosesser i psykoterapi
PSYC6515 Kognitiv terapi med ferdighetstrening
PSYC6516 Psykoseforståelse og evidensbasert behandling
RDID4011 Naturfag som allmenndannelse
RDID4012 Matematikk i skole og samfunn
RDID4020 Matematikkdidaktikk fordypning
RDID4030 Naturfagdidaktikk fordypning
RDID4040 Matematikkhistorie
RDID4190 Mastergradsoppgave i realfagdidaktikk
REL1000 Hva er fundamentalisme? Religion og kampen mot det moderne
REL1001 Religionhistorisk teori
REL1003 Verdensreligionene
REL2210 Kristendom
REL2220 Hinduisme
REL2230 Buddhisme
REL2240 Jødedom
REL2250 Islam
REL2260 Antikken og senantikkens religioner
REL2270 Midtøstens religioner i gammel tid
REL3010 Buddhist Modernities
REL3020 Religion og politikk
REL3040 Kjønn og religion
REL3050 Islam i Europa
REL3060 Nyreligiøsitetens røtter
REL3070 Tibetansk religion og kultur
REL3090 Bacheloroppgave i religionshistorie
REL3181 Religious texts in original languages
REL4000 Prosjektbeskrivelse - religionshistorie
REL4001 Religionshistorisk teori og metode
REL4011 Religionshistorisk forskningstema 1
REL4012 Religionshistorisk forskningstema 2
REL4013 Religionshistorisk forskningstema 3
REL4014 Religionshistorisk forskningstema 4
REL4015 New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities
REL4016 New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis
REL4017 Religionshistorisk forskningstema 7
REL4018 New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia
REL4020 Religion og politikk
REL4040 Kjønn og religion
REL4100 Religionshistorisk teori
REL4112 Leseemne i religionshistorie
REL4140 Religion and War
REL4150 Islamsk familierett
REL4160 Buddhist Modernities
REL4181 Historical Religious Texts
REL4270 Tibetan Literary Culture
REL4500 Islam, tolkning og konflikt - historiske og moderne idéstrømninger
REL4510 Topics in Islamic Studies I
REL4550 Islam og pluralisme - historiske røtter
REL4990 Masteroppgave i religionshistorie
RELDID4010 Fag, læring, lærer
RELDID4090 Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk
RESA2001 Islam, kristendom og vesten
RESA3200 Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion
RESA3201 Bachelor Thesis: Religion and Politics in Europe
RESA4101 Contemporary Religion
RESA4102 Vitenskapsteori og metode
RESA4203 Moderne religionskritikk
RESA4211 Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler
RESA4212 Islamsk mystikk i komparativt perspektiv
RESA4213 Islamsk etikk i et komparativt perspektiv
RESA4214 Religion and Politics in Europe
RESA4215 Islamsk sosialetikk
RESA4216 Jews and Judaism in Scandinavia
RESA4220 Islam, Gender and Sexuality
RESA4302 Masteroppgave religion og samfunn
RETKLA1101 Klassisk retorikk
RETKOM1102 Tekst og kommunikasjon
RETKOM2102 Samtaleanalyse
RETKOM2103 Diskursanalyse
RETKOM2160 Nordisk sakprosa
RETKOM3104 Prosjektarbeid i retorikk
RETKOM4101 Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon
RETKOM4102 Retorisk fordypningsemne A
RETKOM4104 Prosjektarbeid i retorikk
RETKOM4105 Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv
RETKOM4110 Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning
RETKOM4111 Retorisk fordypningsemne B
RETKOM4112 Retorisk fordypningsemne C
RETKOM4113 Retorisk fordypningsemne D
RETKOM4140 Tekstvitenskap
RETKOM4160 Nordisk sakprosa
RETKOM4180 Veiledet lesning i retorikk
RETKOM4190 Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon
RETKOM4195 Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon
RINF1100 Ytringsfrihet, medie- og nettregulering
RINF1200 Opphavsrett og beslektede rettigheter
ROMA2020 Roma – sted og symbol
ROMA2021 Romas idéhistorie
RRE4203 Minucius Felix's Octavius: Pagans and Christians, dialogue and polemic
RRE4204 Comparative Ritual: Early Jewish, Christian and Muslim worship
RRE4205 The three religions in contemporary perspective
RRE4210 Hagiographical text, Greek and Coptic
RRE4302 Master Thesis in Religious Roots of Europe
RSOS1801 Innføring i rettssosiologi
RSOS2801 Retten sett unnenfra
RSOS2802 Ikke-jurister som rettsanvendere
RSOS4001 Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi
RSOS4004 Muntlig presentasjon over oppgitt tema
RSOS4101 Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 1
RSOS4102 Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2
RSOS4103 Metode
RSOS4104 Prosjektdesign
RSOS4801 Retten sett unnenfra
RSOS4802 Ikke-jurister som rettsanvendere
RSOS4804 Kriminalpolitikk
RSOS5001 Masteroppgave i rettssosiologi
RUS1001 Innføring i russisk grammatikk
RUS1002 Innføring i russisk språkbruk
RUS1101 Russisk grammatikk I
RUS1102 Russisk språkbruk I
RUS1310 Russisk litteratur I
RUS1501 Russisk politikk, kultur og samfunn
RUS1503 Russisk historie
RUS2101 Russisk grammatikk II
RUS2102 Russisk språkbruk II
RUS2130 Russisk grammatikk og språkbruk III
RUS2150 Innføring i slavisk og russisk språkhistorie
RUS2301 Russisk litteratur II
RUS2302 St.Petersburgmyten i russisk litteratur
RUS2504 Russiske idéhistoriske tekster
RUS3010 Russland-studier, oppgaveemne
RUS3310 Russisk litteratur, oppgaveemne
RUS4090 Masteroppgave: Russisk språk
RUS4111 Kirkeslavisk
RUS4112 Russisk teoretisk grammatikk
RUS4114 Fordypning i moderne russisk språk
RUS4117 Den russiske skriftkulturs opprinnelse og historie frem til 1700
RUS4124 Varieteter av russisk språk
RUS4150 Innføring i slavisk og russisk språkhistorie
RUS4192 Masteroppgave i oversettelsesstudier, russisk
RUS4301 Russiske forfatterskap
RUS4302 Litterært oversetterseminar for russisk
RUS4310 Milepæler i russisk litteratur
RUS4390 Masteroppgave: Russisk litteratur
RUS4490 Masteroppgave i litterær oversettelse fra russisk til norsk
RUS4501 Etnisitet, nasjonalisme, nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen
RUS4504 Russiske idéhistoriske tekster
RUS4550 Teori og metode for Russland-studier
RUS4590 Masteroppgave i Russland-studier
SAN1110 Sanskrit 1
SAN1120 Sanskrit 2
SAN2130 Sanskrit 3+4
SAN4111 Advanced Reading in Ancient Indian Languages I
SAN4112 Advanced Reading in Ancient Indian Languages II
SAN4590 Master’s Thesis in Sanskrit
SAS1500 India - verdens største uenighetsfelleskap
SAS2504 Politisk kultur i India
SAS3000 India Studies Bachelor Essay
SAS3500 Den indiske middelklassen og de andre
SAS4001 Prosjektutforming for Sør-Asiastudier
SAS4002 Kjernetekster for Sør-Asiastudier
SAS4011 New Themes in South Asia Studies
SAS4012 Politikk i Sør-Asia
SAS4013 New Themes in South Asia Studies
SAS4014 New Themes in South Asia Studies
SAS4015 New Themes in South Asia Studies
SAS4020 Sørasiatisk feltarbeid
SAS4110 Sørasiatisk leseemne
SAS4210 Religion and Politics in South Asia
SAS4500 Avanserte studier i sørasiatisk samfunn og kultur
SAS4501 Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier
SAS4502 Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier
SAS4510 India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs
SAS4590 Masteroppgave i Sør-Asia studier (60sp)
SAS4592 Masteroppgave i Sør-Asia studier (30sp)
SAS4600 Masteroppgave i Sør-Asiastudier
SDID4010 Samfunnsfag i skolen
SDID4020 Samfunnsfag i samfunnsperspektiv
SDID4090 Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk
SEM4090 Masteroppgave i semittisk språkvitenskap
SEU1300 Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn
SEU1504 Øst-Europas historie
SEU2310 Nasjonale symboler i Polen, Tsjekkia og på Balkan
SEU2502 Nasjoner, minoriteter og minoritetspolitikk i Øst-Europa
SEU2503 Øst-Europas politiske systemer
SEU3010 Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne
SGO1001 Innføring i Samfunnsgeografi
SGO1003 Skrivetrening i samfunnsgeografi
SGO1900 Kvantitativ metode
SGO1910 Geographical Information Systems (GIS)
SGO2100 Bygeografi og urbanisme
SGO2200 Economic globalisation and regional development
SGO2400 Politisk geografi
SGO2500 North/South - Development
SGO2600 Migration, Transnationalism and Development
SGO3090 Bacheloroppgave
SGO3200 Environment and innovation
SGO3300 Sør i en globaliserende verden
SGO3500 Byers struktur og utvikling
SGO4010 Qualitative method
SGO4011 Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi
SGO4040 Særpensum
SGO4080 Masteroppgave 30 studiepoeng
SGO4090 Masteroppgave 60 studiepoeng
SGO4201 Urbanisme - byens strukturer og strømninger
SGO4202 Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging
SGO4401 Democratization and Civil Society in Developing Countries
SGO4403 Political geographies of work
SGO4501 Development
SGO4601 Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions
SGO4605 En verdensøkonomi i endring: kjeder og nettverk
SGO4940 Geographic Information Systems (Master level course)
SGO9001 Avhandlingsseminar: Introduksjon
SGO9002 Avhandlingsseminar: Formidling
SGO9003 Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering
SGO9004 Avhandlingsseminar: Mot levering
SGO9005 Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering
SGO9006 Avhandlingsseminar: Mot levering
SGO9010 Quantitative Methods and Spatial Analysis for Geographers
SGO9203 The politics of human mobility
SIE4200 Special and Inclusive Education for Learners with Special Needs
SIE4390 Dissertation
SLAV1001 Ukraina: kultur, historie og politikk
SLAV4101 Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk
SLAV4102 Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier
SLAV4103 Slavisk diskursanalyse
SLAV4114 Innføring i sammenlignende slavistikk
SLAV4310 Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori
SME4310 Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten
SNE3110 Education for All
SNE3120 Towards Inclusive Education
SNE3130 Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development
SNE4110 Education for All
SNE4120 Towards Inclusive Education
SNE4130 Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development
SNE4200 Education for Learners with Special Needs
SNE4230 Research Methodology
SNE4250 Essay in Special Needs Education
SNE4310 Counselling and Innovation
SNE4390 Master's Thesis
SOS1000 Innføring i sosiologi
SOS1001 Introduksjon til sosiologi
SOS1003 Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn
SOS1003S Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn
SOS1120 Kvantitativ metode
SOS2001 Moderne sosiologisk teori
SOS2100 Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet
SOS2200 Organisasjon, ledelse og arbeid
SOS2300 Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk
SOS2402 Family, gender equality and the welfare state
SOS2500 Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv
SOS2603 The Scandinavian welfare society - contemporary perspectives
SOS2700 Religion in contemporary societies, fundamentalism, radicalization and religious violence
SOS2800 Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål
SOS3050 Metodologi og forskningsdesign
SOS3090 Sosiologisk analyse-bacheloroppgave
SOS4001 Sosiologisk teori
SOS4010 Kvalitativ metode
SOS4013 Klasse og ulikhet - sentrale debatter
SOS4020 Kvantitativ metode
SOS4050 Metodologi- og prosjektseminar
SOS4090 Masteroppgave i sosiologi
SOS4100 Social Stratification: Class, Gender, and Ethnicity
SOS4200 Arbeidsliv og velferdsstat
SOS4301 Marginalisering, kriminalitet, kontroll
SOS4402 Familie og livsløp
SOS9001 Avhandlingsseminar: Introduksjon
SOS9002 Avhandlingsseminar: Formidling
SOS9003 Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering
SOS9004 Avhandlingsseminar: Mot levering
SOS9005 Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering
SOS9006 Avhandlingsseminar: Mot levering
SOS9019 Research Designs for Causal Inference
SOS9023 Macro-qualitative comparisons and varieties of capitalism. Historical and present cases in Scandinavia, Europe and Asia
SOS9024 Tekster i felt. Analyser av transkriberte intervju og andre tekster.
SOS9026 Experimental Research Designs in the Social Sciences
SOS9027 Samtalemetodologi. Fokusgrupper og individuelle intervju
SOS9231.SOS9231B Critical Discourse Analysis, Deliberative Democracy and Rhetorical Citizenship
SOSANT1000 Innføring i sosialantropologi
SOSANT1050 Etnografisk metode
SOSANT1090 Antropologiens historie
SOSANT1200 Politisk antropologi
SOSANT1300 Økonomisk antropologi
SOSANT1400 Trosformer og verdensbilder
SOSANT2000 Central themes in contemporary anthropology
SOSANT2110 Regional etnografi: Midtøsten
SOSANT2120 Regional ethnography: Africa
SOSANT2130 Regional etnografi: Latin-Amerika
SOSANT2210 Multiculturalism and the politics of identity
SOSANT2270 Contemporary studies in kinship and gender
SOSANT2410 Kosmologi og rituelt liv
SOSANT2510 Environmental Anthropology
SOSANT2525 Overheating: The anthropology of accelerated change
SOSANT2530 Development
SOSANT2550 Medical anthropology
SOSANT2555 På død og liv. Noen antropologiske perspektiver
SOSANT3090 Bacheloressay
SOSANT4090 Masteroppgaven
SOSANT4110 Teori og metode
SOSANT4120 Prosjektutvikling
SOSANT4200 Feltarbeid
SOSANT4300 Skriveseminar
SOSANT4400 Litteraturseminar
SOSANT9013 Writing and method
SOSANT9014 Writing and method
SOSANT9100 Recent Theory in Anthropology
SOSGEO2201 Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet
SOSGEO2301 Environment and society
SOSGEO4301 Global Environmental Change
SOSGEO4604 Work and workers. Global perspectives
SOSGEO4800 Globalisation, migration and religion
SPA1101 Spansk språkkunnskap A
SPA1102 Spansk språkkunnskap B
SPA1300 Spanskspråklig litteratur, innføring
SPA1302 Spanskspråklige tekster og kontekster
SPA2101 Spansk språk: Syntaks med oversettelse
SPA2102 Spansk språk: Pragmatikk
SPA2104 Spansk språkhistorie
SPA2301 Spanskspråklig litteraturkunnskap (19. - 21. århundre)
SPA2302 Spanskspråklig litteraturkunnskap (16. - 18. århundre)
SPA3101 Bacheloroppgave i spansk språk
SPA4101 Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster
SPA4103 Spansk filologi
SPA4109 Middelalderspansk: selvvalgte spesifikke emner
SPA4110 Gullalderspansk: selvvalgte spesifikke emner
SPA4115 Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv
SPA4116 Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster
SPA4117 Spansk språk: Tekst og diskursanalyse
SPA4191 Masteroppgave i spansk, lektor- og adjunktprogrammet
SPA4192 Masteroppgave i spansk, lektorprogrammet
SPA4193 Masteroppgave i spansk språk
SPA4302 Spanskspråklig litteratur 19.- 21. århundre
SPA4303 Spanskspråklig litteratur 16. - 18. århundre
SPA4305 Spanskspråklig litteraturteori
SPA4306 Spanskspråklig lyrikk II
SPA4307 Spanskspråklige romaner og noveller II
SPA4308 Spanskspråklig teater II
SPA4311 Leseemne i spanskspråklig litteratur
SPA4390 Masteroppgave i spanskspråklig litteratur
SPED1001 Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker
SPED1002 Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik
SPED1010 Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk
SPED2010 Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1
SPED2020 Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 2
SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv
SPED3100 Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon
SPED3200 Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker
SPED3300 Psykososiale vansker og personlighetsutvikling
SPED3400 Minoritets- og migrasjonsrelaterte lærevansker
SPED4000 Rådgivning og innovasjon
SPED4000F Rådgivning og innovasjon
SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk
SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid
SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Deltid
SPED4090 Masteroppgave
SPED4100 Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon
SPED4100D Fordypning i audiopedagogikk, deltid
SPED4200 Fordypning i logopedi
SPED4200D Fordypning i logopedi, deltid
SPED4300 Fordypning i psykososiale vansker
SPED4400 Fordypning i spesifikke lærevansker
SPED4600 Fordypning i utviklingshemning
SPED4941 Språk- og leseveiledning
SPR4100 Romansk filologi
SPR4104 Innføring i statistiske metoder for språk og litteratur
SPR4106 Syntax and Semantics in formal terms
SPR4110 Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet
SPR4120 Språkholdninger
SPR4140 Språkvitenskapelig metode
SPR4150 Fordypningsemne i nordisk grammatikk
STKAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse
STK1000 Innføring i anvendt statistikk
STK1100 Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1
STK2120 Statistiske metoder og dataanalyse 2
STK2130 Modellering av stokastiske prosesser
STK3100 Innføring i generaliserte lineære modeller
STK3405 Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse
STK3505 Problemer og metoder i aktuarfag
STK4000 Spesialpensum og seminar
STK4011 Statistisk inferensteori
STK4021 Anvendt Bayesiansk analyse og numeriske metoder
STK4030 Statistisk læring: Videregående regresjon og klassifikasjon
STK4040 Multivariabel analyse
STK4060 Tidsrekker
STK4080 Forløpsanalyse
STK4100 Innføring i generaliserte lineære modeller
STK4110 Bayesiansk tidsrekkeanalyse
STK4120 Ekstremverdistatistikk
STK4140 Forsøksplanlegging
STK4150 Miljøstatistikk - romlig statistikk
STK4160 Statistisk modellvalg
STK4170 Bootstrapping og resampling
STK4180 Konfidensfordelinger
STK4290 Utvalgte emner i avansert statistikk
STK4400 Risiko- og pålitelighetsanalyse
STK4405 Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse
STK4500 Livsforsikring og finans
STK4505 Problemer og metoder i aktuarfag
STK4510 Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker
STK4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium
STK4530 Rentemodellering via SPDer
STK4540 Skadeforsikring og risiko
STK4600 Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi.
STK4900 Statistiske metoder og anvendelse
STK4930 Graduate research in Statistics
STK9011 Statistical Inference Theory
STK9021 Applied Bayesian Analysis and Numerical Methods
STK9030 Statistical Learning: Advanced Regression and Classification
STK9040 Multivariable analysis
STK9060 Time series
STK9080 Survival and Event History Analysis
STK9110 Bayesian time series analysis
STK9120 Extreme Value Theory
STK9140 Experimental Design
STK9150 Environmental and Spatial Statistics
STK9160 Statistical Model Selection
STK9170 Bootstrapping and resampling
STK9180 Confidence distributions
STK9200 Advanced Statistical Methods
STK9210 Convergens of Probability Measures
STK9220 Bayesian Nonparametrics
STK9290 Selected Themes in Advanced Statistics
STK9310 Diffusion Processes with Applications
STK9320 Large Deviations with Applications
STK9500 Life Insurance and Finance
STK9520 Laboratory for Finance and Insurance Mathematics
STK9530 Interest Rate Modelling via SPDE's
STK9600 Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography.
STK9900 Statistical methods and applications
STV1000 Innføring i statsvitenskap
STV1020 Metode og statistikk
STV1100 Politisk teori 1 (innføringsemne)
STV1200 Internasjonal politikk 1 (innføringsemne)
STV1201 EU som politisk system
STV1240 International military operations
STV1300 Komparativ politikk
STV1400 Offentlig politikk og administrasjon 1 (innføringsemne)
STV1510 Nordic politics
STV1520 Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag
STV1540 Innvandring og integreringspolitikk
STV2110 Politisk filosofi
STV2220 International Political Economy
STV2230 International Security Policy
STV2250 Internasjonal miljø- og ressurspolitikk
STV2310 Politics and Development
STV2340 Holdninger, verdier og politisk atferd
STV2360 Political Institutions and Politics in Democracies
STV2400 Offentlig politikk og administrasjon 2 (fordypningsemne)
STV2410 Organisering og reform av offentlig virksomhet
STV2500 EU decision-making processes and policy areas
STV3090 Politisk analyse
STV4010 Designseminar i kvantitativ metode
STV4020A Forskningsmetode og statistikk
STV4020B Statistical Analysis
STV4020C Intervju- og surveyundersøkelser
STV4020D Dokumentbaserte undersøkelser
STV4020E Komparative undersøkelser
STV4027 Causal Inference
STV4028 Process Tracing, Ethnography and Discourse Analysis
STV4100 Designseminar i politisk teori
STV4102B Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet
STV4130 Democracy and Inequality/Oppression
STV4200 Designseminar i internasjonal politikk
STV4208B International Negotiations
STV4214B International Environmental Governance
STV4217B Rational Choice Models and International Conflict
STV4225B Strategy and Security Policy
STV4227B Geopolitics and Governance in the High North
STV4228B Game Theory and International Cooperation
STV4229B Foreign Policy Analysis: The European Union
STV4242B Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi
STV4282B International Energy Politics
STV4287B Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara
STV4300 Designseminar i komparativ politikk
STV4302B Nationalism and Ethnic Politics
STV4316B Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier
STV4318B Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer
STV4320 Designseminar KP2: Politiske partier, partisystemer og utviklingsstudier
STV4322B The Politics of Organized Political Actors
STV4324B The Politics of Poverty
STV4325B The Causes of Political Violence
STV4352B Democratisation and transformation in the Global South
STV4354 Likestillingspolitikk
STV4358 Comparative Political Institutions
STV4400 Designseminar i lokal forvaltning og politikk
STV4402B Organisasjonsdesign og forvaltningsreformer
STV4407B Institusjonell teori
STV4410 Designseminar i nasjonal og overnasjonal forvaltning og politikk
STV4428B Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt
STV4429B Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring
STV4436 Sentralforvaltningen og statsvitenskapelig analyse
STV4445B EU and the nation states: Policy formulation and implementation
STV4452B Evaluering: Teorier, metoder, erfaring
STV4600 Designseminar
STV4810V Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk
STV4815V Etatsstyring mellom politikk og forvaltning
STV4901 Veiledningsseminar 1
STV4902 Veiledningsseminar 2
STV4990 Masteroppgave i statsvitenskap
STV9000A Designseminar
STV9000B Ph.d.-seminar
STV9000C Midtveisevaluering
STV9000D Prøvedisputas
STV9100 Doktorgradsseminar
STV9352 Democratisation and Transformation in the Global South
STV9363 Welfare Regimes in Asia and Scandinavia in Comparative Perspective: Changes and Challenges
STV9420 Organisering og styring av velferdstjenestene
SUM4011A Research Methods (I)
SUM4011B Research Methods (II)
SUM4012 Cross-Cultural Perspectives on the Environment
SUM4019 Consumption, Sustainability and Social Change
SUM4023 The Political Economy of Global Health
SUM4024 Humanist Perspectives on the Environment
SUM4025 Philosophical Foundations of Ecomodernity
SUM4026 What Works? Success Stories in International Development
SUM4026M What Works? Promising Practices
SUM4027 Food, Health and Sustainability
SUM4028 Emerging Economies and Challenges to Sustainability
SUM4029 Global Governance for Sustainable Development
SUM4091 Master's Thesis in Culture, Environment and Sustainability
SUM4100 Research Methods and Project Design
SUM4200 Key Issues in Development and Environment
SV9101 Kurs i vitenskapsteori
SV9102 Forskningsetikk
SVEXFAC03 Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
SVLEP3090 Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter
SVMET1010 Kvalitativ metode
SVPRO4000 Prosjektforum - lederskap og organisering
SYKVIT4013 Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag
SYKVIT4014 Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis
SYKVIT4021 Forskningsprosessen
SYKVIT4224 Metodefordypning - kvalitativ del
SYKVIT4225 Metodefordypning - kvantitativ del
SYKVIT4311 Innovativ praksisutvikling
SYKVIT4312 Normal aldring i et livsløpsperspektiv
SYKVIT4313 Pasientlæring og mestring
SYKVIT4314 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
SYKVIT4320 Prosjektbeskrivelse
SYKVIT4400 Masteroppgave
TEA4090 Masteroppgave i teatervitenskap
TEOL1001 Hellenistisk gresk
TEOL1002 Bibelhebraisk
TEOL1005 Bibelhebraisk I
TEOL1006 Bibelhebraisk II
TEOL1007 Hellenistisk gresk I
TEOL1008 Hellenistisk gresk II
TEOL2010 Teologi i praksis 1
TEOL2201 Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning
TEOL2301 Tekster fra Deuteronomium
TEOL2400 Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning
TEOL3001 Dogmehistorie
TEOL3010 Tro og eksistens
TEOL4020 Teologi i praksis 3
TEOL4100 Protestantisk religion
TEOL4101 Core Texts in the OT
TEOL4200 Teologi i praksis 2: Det nye testamentet og homiletikk
TEOL4201 Paulus og paulinsk teologi
TEOL4202 Jesus og evangeliene
TEOL4210 Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis
TEOL4901 Fordypningsoppgave i teologi
TEOL4902 Fordypningsoppgave i teologi
TFEXFAC03 Examen facultatum, teologivarianten
TFF1001 Kristendommens historie
TFF1002 Det flerreligiøse Norge
TFF1003 Etikk og religion
TFF1004 Bibelen - tekster og lesninger
TFF2001 Velferdsstat, frivillighet og medborgerskap
TFF2002 Skjønnlitteratur og teologi
TFF2010 Kristendom, oppvekst og læring
TFF2020 Kristendom, oppvekst og læring
TFF2110 Kunst og tro. Fortolkning og formidling
TFF2120 Kunst og tro. Fortolkning og formidling
TFF2220 Film, populærkultur og livstolkning
TFF3001 Humanisme, sekularitet og religion
TFF3002 Gender Perspectives on Religion and Theology
TFF3003 Bachelor Thesis: Gender Perspectives on Religion and Theology
TFF3240 Ritual, Pilgrimage and Environmentalism
TFF3250 Media and Message
TFF3270 Kunst, religion og tro
TFF3275 Kunst, religion og tro
TFF3280 Coptic
TFF4110 Kunst og tro. Fortolkning og formidling
TFF4120 Kunst og tro. Fortolkning og formidling
TFF4220 Concepts of Learning in Ancient Israel and in Current Education
TFF4240 Ritual, Pilgrimage and Environmentalism
TFF4250 Media and Message
TFF4260 Youth Ministry, Glocality and Ecclesiology
TFF4270 Kunst, religion og tro
TFF4275 Kunst, religion og tro
TIK4001 Teknologi, innovasjon og kunnskap
TIK4011 Science and Technology in Politics and Society
TIK4021 Innovation and global challenges
TIK4040 Research and Design Seminar
TIK4090 Masteroppgaven i ESST
TIK4093 Masteroppgave
TIK9001 Theory and History
TIK9011 Science and Technology Studies
TIK9021 Innovation Studies
TIK9022 Economics of Innovation
TIK9101 Obligatorisk seminarrekke
TP1100 Innledende tannpleie I
TP1200 Innledende tannpleie II
TP2100 Folkehelse og praksis I
TP2200 Folkehelse og praksis II
TP3100 Folkehelse og klinisk fordypning I
TP3200 Folkehelse og klinisk fordypning II
TP3290 Bacheloroppgave
TRANS4102 Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder
TRANS4111 Teori og metode i oversettelsesstudier
TRANS4131 Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv
TRANS4300 Litterært oversetterseminar 2
TRANS4401 Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse
TRANS4402 Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse
TSJ1001 Tsjekkisk grammatikk
TSJ1002 Tsjekkisk språkbruk
TSJ4091 Masteroppgave i tsjekkisk
TSJ4121 Tsjekkisk tekststudium
TSJ4490 Masteroppgave i litterær oversettelse fra tsjekkisk til norsk
TYR1110 Tyrkisk 1
TYR1120 Tyrkisk 2
TYR2110 Tyrkisk 3
TYR2111 Oversettelse til tyrkisk
TYR2120 Tyrkisk 4
TYR4590 Masteroppgave i tyrkisk
TYR4592 Masteroppgave i tyrkisk
TYSJUR1 Tysk for jurister
TYSK1000K Sommerkurs i tysk språk og kultur i Kiel
TYSK1100 Tysk språk: Ord og form
TYSK1103 Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (innføring)
TYSK1104 Tysk språk: Syntaks I
TYSK1105 Tysk språk: Lyd og tale
TYSK1110 Tysk språk: tekst og samtale
TYSK1300 Tyskspråklig litteratur, innføring (1890-2000)
TYSK1504 Tysk områdekunnskap: Ny begynnelse og endring - Tyskland fra 1945-1989
TYSK1505 Tysk områdekunnskap: Det gjenforente Tyskland i Europa siden 1990
TYSK2100 Tysk språk: Syntaks, semantikk og oversettelse
TYSK2117 Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser
TYSK2302 Tyskspråklig litteratur: Genrestudium
TYSK2304 Tyskspråklig litteratur: forfatterskap
TYSK2306 Tyskspråklig litteratur: Epokestudium
TYSK2332 Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos
TYSK2333 Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung
TYSK2335 Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus
TYSK2502 Tysk områdekunnskap: Veien til katastrofe – Kultur og samfunn under Weimar-republikken og nasjonalsosialismen
TYSK2505 Tysk historie - Fra reformasjonen til Wienerkongressen (1500-1814/15)
TYSK2506 Fra Wienerkongressen til første verdenskrig (1815-1918)
TYSK3000 Arbeidspraksis for tyskstudenter
TYSK3501 Tyskland-studier, oppgaveemne
TYSK4090 Masteroppgave i tysk, lektor- og adjunktprogrammet
TYSK4091 Masteroppgave i tysk, lektor- og adjunktprogrammet
TYSK4100 Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse)
TYSK4103 Tysk språk: Das Nibelungenlied
TYSK4106 Tysk språk: Kontrastive Phonetik Deutsch - Norwegisch
TYSK4107 Tysk språk: Deutsch-norwegische Kontraste auf Textebene
TYSK4109 Tysk språk: Fremdspracherwerb - Deutsch als Fremdsprache
TYSK4110 Tysk språk: Grammatikalisierung im Deutschen
TYSK4112 Tysk språk: masteremne: Deutsche Wortbildung
TYSK4114 Tysk språk: Deutsche Pressesprache
TYSK4115 Tysk språk: Übersetzen – Theorie og Analyse
TYSK4116 Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache
TYSK4117 Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser
TYSK4123 Tysk språk: Deutsch typologisch
TYSK4124 Tysk språk: Sprache und Sprachvarietäten
TYSK4190 Tysk språk: Masteroppgave
TYSK4192 Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk
TYSK4193 Masteroppgave i tysk språk
TYSK4200 Tysk tekstkultur
TYSK4300 Litterært oversetterseminar, fordypning tysk
TYSK4302 Tyskspråklig litteratur: Genrestudium
TYSK4303 Tyskspråklig litteratur: Genrestudium
TYSK4304 Tyskspråklig litteratur: forfatterskap
TYSK4305 Tyskspråklig litteratur: forfatterskap
TYSK4306 Tyskspråklig litteratur: Epokestudium
TYSK4307 Tyskspråklig litteratur: Epokestudium
TYSK4332 Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos
TYSK4333 Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung
TYSK4336 Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus
TYSK4337 Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus
TYSK4342 Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos
TYSK4343 Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung
TYSK4390 Tysk litteratur: Masteroppgave
TYSK4490 Masteroppgave i litterær oversettelse fra tysk til norsk
TYSK4506 Tysk kulturkunnskap: Tyskland og Norge: tysk-norske forbindelser gjennom tidene
TYSK4507 Tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk
TYSK4508 Hva er tysk? Tyskernes symboler, ritualer, myter og mentalitet
TYSK4509 Den politiske kulturen i Tyskland
TYSK4591 Tysk områdekunnskap: Masteroppgave
TYSK4592 Tysk kulturkunnskap: Praksisrapport
TYSK4593 Masteroppgave i tysk områdekunnskap
UNIK4000 Technology, innovation and product development
UNIK4100 Satellittkommunikasjon
UNIK4150 Antenner og radiobølgeutbredelse
UNIK4170 Digital kommunikasjon
UNIK4190 Informasjonsteori og feilkontroll
UNIK4200 Multicasting, ruting og tjenestekvalitet
UNIK4220 Innføring i kryptografi
UNIK4230 Mobil kommunikasjon
UNIK4250 Sikkerhet i distribuerte systemer
UNIK4270 Sikkerhet i operativsystemer og programvare
UNIK4280 Ytelsesanalyse
UNIK4290 Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk
UNIK4330 Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling
UNIK4361 Radar - systemer og signalbehandling
UNIK4380 Fotoniske krystaller
UNIK4390 Laserfysikk og ulineær optikk
UNIK4430 Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering
UNIK4440 Fjernmåling med radar
UNIK4450 Solceller
UNIK4470 Karakteriseringsteknikker for halvledermaterialer, mikro- og nanostrukturer
UNIK4500 Stokastiske systemer
UNIK4520 Kvalitetssikret måleteknikk og statistiske analysemetoder
UNIK4540 Matematisk modellering av dynamiske systemer
UNIK4570 Robust multivariabel regulering
UNIK4590 Mønstergjenkjenning
UNIK4600 Matematisk modelleringsteknikk for fysiske systemer
UNIK4660 Visualisering av vitenskapelige data
UNIK4680 Fordypning i kybernetikk
UNIK4690 Maskinsyn
UNIK4700 Building Mobile and Wireless Networks
UNIK4730 Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon
UNIK4740 Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer
UNIK4750 Målbar sikkerhet for tingenes internett
UNIK4800 Renewable Energy: science and technology
UNIK4810 Battery Technology
UNIK4820 Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer
UNIK4830 Solenergisystemer
UNIK4840 Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser
UNIK4845 Nøytronspredning i materialforskning - en innføring
UNIK4900 Avansert turbulensmodellering og simulering
UNIK4910 Vibrasjonsanalyse
UNIK9100 Satellittkommunikasjon
UNIK9200 Multicasting, ruting og tjenestekvalitet
UNIK9220 Innføring i kryptografi
UNIK9250 Sikkerhet i distribuerte systemer
UNIK9270 Sikkerhet i operativsystemer og programvare
UNIK9290 Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk
UNIK9330 Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling
UNIK9361 Radar - systemer og signalbehandling
UNIK9380 Fotoniske krystaller
UNIK9390 Laserfysikk og ulineær optikk
UNIK9420 Quantum computation and quantum information
UNIK9430 Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering
UNIK9440 Fjernmåling med radar
UNIK9450 Solceller
UNIK9560 Anvendt parameter og tilstandsestimering
UNIK9590 Mønstergjenkjenning
UNIK9660 Visualisering av vitenskapelige data
UNIK9690 Maskinsyn
UNIK9700 Radio and mobility
UNIK9740 Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer
UNIK9750 Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett
UNIK9800 Renewable Energy: science and technology
UNIK9810 Battery Technology
UNIK9820 Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer
UNIK9830 Solenergisystemer
UNIK9840 Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser
UNIK9845 Nøytronspredning i materialforskning - en innføring
UNIK9900 Advanced Turbulence Modeling and Simulations
UNIK9930 Turbulence Theory
UTLED4062 Utdanningsvitenskapelige metoder
UTLED4071 Prosjektseminar med anvendt metode
UTLED4090 Masteroppgave
UTLED4111 Styring og ledelse av utdanning
UTLED4111B Styring og ledelse av utdanning
UTLED4220 Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati
UTV1000 Innføringsemne i utviklingsstudier
UTV2000 Utviklingsteori og praksis
UTV3091 Avslutningsemne i utviklingsstudier
UTVIT1100 Innføring i utdanningsvitenskap
UTVIT1500 Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap
UV9001 Kurs i vitenskapsteori
UV9010 Forskningsetikk
UV9101 Kvalitativ metodologi
UV9101A Basic Course in Qualitative Research Methodology. General part.
UV9101B Basic Course in Qualitative Research Methodology. Specific part.
UV9111 Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo
UV9112 Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication
UV9114 Qualitative Comparative Analysis
UV9200 Innføringskurs i databehandling
UV9201 Grunnleggende kurs i kvantitativ forskningsmetodologi
UV9211 Introduction to path-analysis and structural equation modeling
UV9212 Meta-analyse
UV9213 Using Regression Flexibility: Dummy Coding and ANCOVA-models
UV9214 Regression Analysis
UV9215 Structural equation modeling: Longitudinal models and multi-group models
UV9220 Introduction to Rasch-analysis with Rumm 2030
UV9222 Advanced Meta-Analysis
UV9230 Listening to children's voices. Methodological challenges and possibilities
UV9250 Equating test scores with IRT techniques
UV9253 Multilevel Regression Analysis
UV9254 Advanced Multilevel Modeling
UV9256 Computerized Adaptive Testing
UV9257U Multilevel and Longitudinal Modeling
UV9320 Mentalisering
UV9321 Language development and reading disabilities
UV9322 Video-based observations of caretaker-child dyads
UV9340 New approaches to research on the teaching and learning of subjects
UV9341 Beginning teachers and mentoring schemes
UV9342 Assessment in Education: Traditions and Trends
UV9343 Government Policy, School Administrative Practice, and Teaching: Infrastructure and Practice
UV9344 Institutional perspectives on the relationship between policy and practice
UV9345 Inquiry dialogues, comprehension, and argumentation
UV9347 What does professional learning mean for teachers and teacher educators?
UV9348 Teachers’ Professional Competence, Career Development and the Need for Beginning Teacher Induction
UV9350 The role of morphology in Language and Literacy development
UV9351 Social Processes and the Development of Language and Literacy: Substantive and Methodological Issues
UV9352 Educational policy and research: transnational demands and the implications of knowledge transition
UV9353 Modelling and measuring mathematical competence
UV9355 New Policy Actors and Education Policymaking
UV9356 Equity-Oriented Reform Amid Standards-Based Accountability:
UV9357 Developing functional scientific literacy by school science teaching
UV9358 Developing research in teacher education
UV9359 Curriculum, Governance and Change: Between Pasts and Futures
UV9403 Learning Mathematics and Science through Representations
UV9406 John Dewey - grunnleggende trekk i hans pedagogiske tanke
UV9407 Aims of Education
UV9408 Policy Analysis in Education
UV9409 Hannah Arendt: Worldliness, Plurality, and Education
UV9410 Institutional and Cultural Approaches to Analysing Higher Education Processes and Practices
UV9411 Research traditions in the field of higher education: Key contributions and recent developments
UV9412 Political Philosophy of Education
UV9460 Evidence-Based Assessment of Reading Comprehension
UV9461 Bilingual students in early education and beyond
UV9501 Mixed methods
UV9914H1 Researching Professional Learning and Development
UV9914H2 Open Online Education: Research approaches to investigating organizational and learning aspects of the MOOC phenomenon
UV9914H3 Well-being, Wisdom and Education
UV9915H15 Teachers work in schools: micropolitics, collaboration and leadership as organisational working conditions
UV9915V1 New literacies: Reading and learning with Internet technologies
UV9916V1 Bayesian Statistics for Education Research
UVEXFAC10 Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant.
UVMET4090 Masteroppgaven
VEIL4005 Veiledning i skolen
VEIL4015 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen
VEIL4020 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.