Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Tillitsvald

Forlaget Verda søkjer tillitsvalde til forumet:

Det er eit føremål å ha éin tillitsvald innanfor kvart fag i kvar målform; nynorsk og bokmål.

Arbeidsoppgåver:
- Gjere forumet tilgjengeleg for elevar i faget.
- Vere ein kontaktperson forlaget Verda kan nytta ved behov for hjelp til endringar i forumet
som; fjerning av dårleg oppførsel, rådgjeving til brukarar i forumet, driftsoppgåver som fjerning
av besvarte spørsmål, sørge for at forumreglane blir overholdt.

Krav:
- Sjølv vere eller ha vore lærar eller elev i faget, eller tilsvarande fag, ein er tillitsvald i.
- Kjenne til reglane som gjeld forumet. Reglane finst her;

Skriv og send gjerne ein søknad til oss der du fortel kort om deg sjølv, og det faget du vonar
bli tillitsvald i. Hugs å legg ved eit bevis på at du har eller er lærar eller elev i faget som; svar på
skulesøknad, vitnemål. Legg gjerne ved ein allmenn CV ved ynskje om det.

Alle tillitsvalde får vitnemål utstedt av forlaget. Sjå døme under:
Døme på vitnemål (Nynorsk)
Døme på vitnemål (Bokmål)

Søknad ogell spørsmål kan sendast til; forum@verda.no

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.