Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Meny:
Kontaktopplysingar
Om forlaget
Om Verda elektro
Avtalar
Bevilling
Autorisasjon
Forfattarar
Reglar
Markedsføring
Innspel
Omtale i media

Kontaktopplysingar:
Tom André Tveit (Verda)
Forlagsnummer: 978-82-8329
Organisasjonsnummer: 912 274 608
Adresse: Kråvasslia 269
5134 Flaktveit
Mobiltelefon: 40 08 97 75
Epost: post@verda.no
Internett: http://www.verda.no

Om forlaget:
Forlaget Verda vart oppretta i 2014 under enkeltmannsforetaket Tom André Tveit, som sjølv
står oppført i Brønnøysundregistrene med forfattar- og forlagsverksemd. Dei fyrste
utgjevingane vart gitt ut 10.03.2015, og alle desse er fagbøker. Forlaget har for framtida
planlagt mange utgjevingar – dette gjeld i hovudsak fagbøker, men det er eit ynskje å utvide
til skjønne bøker etterkvart, som til dømes dikt og forteljingar. Enkeltmannsforetaket Tom
André Tveit er registrert i foretaksregisteret, meirverdiavgiftsregisteret, og NAV Aa-registeret,
og har idag 10 ansatte.

Om salgsverksemda:
Enkeltmannsføretaket Tom André Tveit byrja hausten 2016 med ei tilleggsnæring innanfor kjøp
og sal av elektrovarer, og har blant anna bevilling fra Politiet i Hordaland Politidistrikt for kjøp
og sal av brukte varer samt forhandleravtale med Bergsala og Nordisk Film som høvesvis er
hovudleverandørar for Nintendo i Skandinavia og Sony i Norge. Føremålet er i hovudsak at
tilleggsnæringa skal gje eit grunnlag for vidare utvikling av forlaget Verda.

Avtalar:
Partneravtale med DnB.
Avtale med BS Undervisning AS om salg av læremiddel til grunnskulen og den videregåande skule.

Autorisasjon:
Autorisert arbeidsgiver hos NAV.
Autorisert forhandler for Audio-Technica.
Autorisert forhandler for Havsö.
Autorisert forhandler for LEGO.
Autorisert forhandler for Nintendo.
Autorisert forhandler for Sony PlayStation.

Bevilling:
Kjøp og salg av brukte varer.

Forfattarar:
Tom André Tveit

Reglar:
Reglar

Markedsføring:
Annonser
Plakatar
Sosiale media

Innspel:
Dersom det blir funne nokre feil, anten skrivefeil eller andre feil, eller noko som kan
videreutvikla eller på anna måte forbetra internettsida vår eller nokon av utgjevingane, kan
innspel sendast til den følgjande epostadressa: innspel@verda.no

Omtale i media:
Dersom nokon finn omtale av anten nokre varer som forlaget Verda har gitt ut, eller anna
omtale om forlaget Verda ellers, ynskjer vi å få tilsendt opplysing om dette om epost:
omtale@verda.no

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.