Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Sjølvstudium

Meny:
Innleiing
Læreboka: 'Sjølvstudium'
Forum
Nettforelesing
Fagspørsmål
Privatundervisning
Prøver

Innleiing:
Dette er ei side med råd og hjelp til alle sjølvstuderande.

Om læreboka: 'Sjølvstudium':
- Boka er meint for dei som skal til med eit sjølvstudium, og inneheld mange råd som kort
fortalt gjere den store mengda litteratur som finnast i verda meir håndterleg.
- Boka kan brukast til alle som skal studera sjølv - då råda som blir gitt gjeld sjølvstudium
allmennt, ikkje berre nokre få emne.
- Mer om læreboken finnes her:
Tveit, Tom André: Sjølvstudium. Nynorsk. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-066-0.
- I samband med utgjevinga av læreboka 'Sjølvstudium' gir vi den vekk gratis som ebok til dei
hundre fyrste som bestiller! Éi ebok per kunde. Bestill boka her:
Bestilling om epost

Om forum:
- Forumet forlaget Verda har på desse nettsidene, er ein glimrande møteplass for
sjølvstuderande. Det er gratis,og det skal innehalde alle emna i det norske skuleverket, og i
tillegg har det ei eiga side for nettopp sjølvstuderande.
- Mellombels er det lagt 27828 emner frå skuleverket til forumet, og i tillegg er der å finne
emner frå forlaget Verda sine utgjevingar óg.
- Forumet finnast her: Forum

Om nettforelesingar:
- Det er mogleg å melde seg på nettforelesningar innanfor alle dei emner det er gitt ut
lærebøker frå ved forlaget Verda.
- Det blir utstedt vitnemål til deltakarar av nettforelesingar - dette er eit kjekt bevis å ha ved til
dømes jobbintervju som dokumentasjon på sjølvstudium.
- Sjå følgjande lenke for eit døme på eit vitnemål: Vitnemål

Om fagspørsmål:
- På denne nettsida er det mogleg å spyrje alle slags fagspørmsål.
- Fagspørsmål kan spyrjast frå denne nettstaden: Fagspørsmål

Om privatundervisning:
- Det er mogleg å få privatundervisning på internett som ei nettforelesing. Det er i hovudsak
lærebøkene eller dataprogramma gitt ut på forlaget Verda det blir gitt privatundervisning i.
- Les meir om privatundervisning på: Privatundervisning på internett

Om prøver:
- Det skal utviklast prøver som kan takast på nett for lærebøkene gitt ut på forlaget Verda.
- Deltakarar skal få vitnemål etter bestått prøve – tilsvarande vitnemål som blir gitt til
deltakarar av nettforelesingar.

Lykke til med sjølvstudium!

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.