Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Fagspørsmål

Midlertidig: Tenesten er ikkje aktiv.

Framgangsmåte for å senda eit fagspørsmål:
1. Skriv inn fagspørsmål.
2. Skriv inn kundeopplysingar. Alle felt merka med * må fyllast ut.
3. Bekreft fagspørsmål.
4. Svar på fagspørsmålet blir sendt om epost.

Meir om fagspørsmålet:
1. Fagspørsmålet må vere mindre enn 200 teikn.
2. Fagspørsmålet kan handle om varene til salgs på denne nettsida.
3. Stillast det spørsmål frå andre fag blir det forsøkt gitt eit svar på - men eit svar kan ikkje
garanterast.
4. Prisen gjeld kun eitt spørsmål - dersom det likevel blir spurt fleire spørsmål enn eitt, blir
kun det fyrste gitt svar på.

Meir om svaret:
1. Det er satt av 1 time kvar kvardag til å gi svar på fagspørsmål. På grunn av dette kan det
derfor skje at det ikkje vil vere mogleg å svare på alle fagspørsmål, og alle fagspørsmål som
ikkje kan svarast på blir sletta kvar dag. Det er derfor dei fyrste som kjem med fagspørsmål
som har størst sjanse til å få svar.
2. Dersom ditt fagspørsmål ikkje blir gitt svar, kjem der ikkje noko tilbakemelding. Forsøk
derfor å send fagspørsmålet på nytt igjen neste dag, dersom det ikkje kjem svar.

Pris:
1. Svar på fagspørsmål kostar 50 kroner med MVA. Ingen tilleggsavgifter.
2. Det kostar deg ikkje noko dersom det ikkje blir gitt svar på ditt fagspørsmål.

Betalingsmåte: Faktura.
Leveringsmåte: Svar sendast om epost.

Fagspørsmål:

Kundeopplysingar:

Kundenummer: (for dei som har)
Fornamn:*
Etternamn:*
Adresse:*
Postnummer:*
Poststad:*
Telefonnummer:*
Mobiltelefonnummer:
Epost:*

Status for fagspørsmål: Fagspørsmål er ikkje sendt.

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.