Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

GTIN-kode med ISBN

Framgangsmåte for å lage GTIN-kode med ISBN:
1. Skriv inn inntil 10 ISBN-nummer, eller ved fleire ISBN-
nummer enn 10 kan dei sendast om epost frå samme epost som innskrive under
kundeopplysingane til isbn@verda.no.
2. Skriv inn kundeopplysingar. Alle felt merka med * må fyllast ut.
3. Bekreft bestilling.
4. GTIN-kodane blir tilsendt om epost.

Meir om innskrivinga av ISBN-nummera:
- Kvart ISBN-nummer skrivast på éi linje.
- Valfritt kan 'ISBN' skrivast framfor ISBN-nummeret.
- Bruk 978 som førestaving.
- Gjeld norske ISBN med landkode 82.
- Bruk dei nye ISBN med 13 enkelttal.

Meir om GTIN-kodane:
- Strekkode som GTIN13.
- Utrekna kontrollsiffer - både til ISBN og GTIN13.
- Følgjer ISBN-kontoret i Norge si ‘Kortfatta veiledning i bruk av ISBN’.
- Det er mogleg å endre strekkodane etter at dei er laga om bildebehandling då filane er i .bmp-
filformat.
- Høg oppløysing (5 gongar vanleg storleik).
- Blir levert som både GTIN-kode i vanleg og høg oppløysing.

Døme på ein GTIN-kode:

Pris:
1. Kvar GTIN-kode kostar 43.75 kroner med MVA. Ingen tilleggsavgifter.

Betalingsmåte: Faktura vedlagt epost.
Leveringsmåte: GTIN-kodane sendast om epost i .zip-filformat.

ISBN-nummer:

Kundeopplysingar:

Kundenummer: (for dei som har)
Fornamn:*
Etternamn:*
Adresse:*
Postnummer:*
Poststad:*
Telefonnummer:*
Mobiltelefonnummer:
Epost:*

Status for bestilling: Bestilling er ikkje sendt.

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.