Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Varer

Verda forlag

Meny:
Bestilling
Bøker
Ebøker
Dataforskrifter

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

Bøker:
Erenglære (Nynorsk)
Erenglære (Bokmål)
Kestlære (Nynorsk)
Kestlære (Bokmål)
Følgjelære (Nynorsk)
Følgelære (Bokmål)
Diemlære (Nynorsk)
Diemlære (Bokmål)
Mengdelære (Nynorsk)
Mengdelære (Bokmål)
Gjumlære (Nynorsk)
Gjumlære (Bokmål)
Reknelære (Nynorsk)
Regnelære (Bokmål)
Otliste (Nynorsk)
Otliste (Bokmål)
Sjølvstudium (Nynorsk)
Selvstudium (Bokmål)

Ebøker:
Erenglære (Nynorsk)
Erenglære (Bokmål)
Kestlære (Nynorsk)
Kestlære (Bokmål)
Følgjelære (Nynorsk)
Følgelære (Bokmål)
Diemlære (Nynorsk)
Diemlære (Bokmål)
Mengdelære (Nynorsk)
Mengdelære (Bokmål)
Gjumlære (Nynorsk)
Gjumlære (Bokmål)
Reknelære (Nynorsk)
Regnelære (Bokmål)
Otliste (Nynorsk)
Otliste (Bokmål)
Sjølvstudium (Nynorsk)
Selvstudium (Bokmål)

Dataforskrifter:
Omsetjing av talorden (Nynorsk)
Oversetting av tallorden (Bokmål)
Omsetjing av talorden (Nynorsk) (Forsøksutgåve)
Oversetting av tallorden (Bokmål) (Forsøksutgave)
GTIN-kode med ISBN (Nynorsk)
GTIN-kode med ISBN (Bokmål)
Diem (Nynorsk)
Diem (Bokmål)
Diem (Nynorsk) (Forsøksutgåve)
Diem (Bokmål) (Forsøksutgave)
Diem - tilsyn av skrivereglar (Nynorsk)
Diem - tilsyn av skriveregler (Bokmål)

Bøker:

Tittel: Erenglære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 21
ISBN: 978-82-8329-001-1
Pris: 108 kroner
Bestill

Tittel: Erenglære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 21
ISBN: 978-82-8329-062-2
Pris: 108 kroner
Bestill

Tittel: Kestlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-003-5
Pris: 102 kroner
Bestill

Tittel: Kestlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-004-2
Pris: 102 kroner
Bestill

Tittel: Følgjelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 5
ISBN: 978-82-8329-005-9
Pris: 90 kroner
Bestill

Tittel: Følgelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 5
ISBN: 978-82-8329-006-6
Pris: 90 kroner
Bestill

Tittel: Diemlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 26
ISBN: 978-82-8329-007-3
Pris: 110 kroner
Bestill

Tittel: Diemlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 26
ISBN: 978-82-8329-008-0
Pris: 110 kroner
Bestill

Tittel: Mengdelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 2. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 67
ISBN: 978-82-8329-027-1
Pris: 130 kroner
Bestill

Tittel: Mengdelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 68
ISBN: 978-82-8329-029-5
Pris: 130 kroner
Bestill

Tittel: Gjumlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 6
ISBN: 978-82-8329-037-0
Pris: 119 kroner
Bestill

Tittel: Gjumlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 6
ISBN: 978-82-8329-039-4
Pris: 119 kroner
Bestill

Tittel: Reknelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 33
ISBN: 978-82-8329-055-4
Pris: 150 kroner
Bestill

Tittel: Regnelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 33
ISBN: 978-82-8329-057-8
Pris: 150 kroner
Bestill

Tittel: Otliste
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 2. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 18
ISBN: 978-82-8329-045-5
Pris: 55 kroner
Bestill

Tittel: Otliste
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 18
ISBN: 978-82-8329-047-9
Pris: 55 kroner
Bestill

Tittel: Sjølvstudium
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-064-6
Pris: 130 kroner
Bestill

Tittel: Selvstudium
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Innbinding: Mjuk
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-065-3
Pris: 130 kroner
Bestill

Ebøker:

Tittel: Erenglære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 21
ISBN: 978-82-8329-013-4
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Erenglære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 21
ISBN: 978-82-8329-063-9
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Kestlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-015-8
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Kestlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-016-5
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Følgjelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 5
ISBN: 978-82-8329-017-2
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Følgelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 5
ISBN: 978-82-8329-018-9
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Diemlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 26
ISBN: 978-82-8329-019-6
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Diemlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 26
ISBN: 978-82-8329-020-2
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Mengdelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 2. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 67
ISBN: 978-82-8329-028-8
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Mengdelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 68
ISBN: 978-82-8329-030-1
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Gjumlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 6
ISBN: 978-82-8329-038-7
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Gjumlære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 6
ISBN: 978-82-8329-040-0
Pris: 50 kroner
Bestill

Tittel: Reknelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 33
ISBN: 978-82-8329-056-2
Pris: 100 kroner
Bestill

Tittel: Regnelære
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 33
ISBN: 978-82-8329-058-6
Pris: 100 kroner
Bestill

Tittel: Otliste
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 2. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 18
ISBN: 978-82-8329-046-2
Pris: Gratis
Bestill
Nedlasting: .jpg .xps .docx .pdf

Tittel: Otliste
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 18
ISBN: 978-82-8329-048-6
Pris: Gratis
Bestill
Nedlasting: .jpg .xps .docx .pdf

Tittel: Sjølvstudium
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-066-0
Pris: 70 kroner
Bestill

Tittel: Selvstudium
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
Filformat: .jpg, .xps, .docx og .pdf
Storleik: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 7
ISBN: 978-82-8329-067-7
Pris: 70 kroner
Bestill

Dataforskrifter:

Tittel: Omsetjing av talorden
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 2. utgåve
ISBN: 978-82-8329-033-2
Filformat: .exe
Storleik: 2262 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 1024 · 177
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 62.50 kroner
Bestill

Tittel: Oversetting av tallorden
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
ISBN: 978-82-8329-034-9
Filformat: .exe
Storleik: 2262 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 1024 · 177
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 62.50 kroner
Bestill

Tittel: Omsetjing av talorden (Forsøksutgåve)
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 2. utgåve
ISBN: 978-82-8329-033-2
Filformat: .exe
Storleik: 2266 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 1024 · 177
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: Gratis
Bestill

Tittel: Oversetting av tallorden (Forsøksutgave)
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
ISBN: 978-82-8329-034-9
Filformat: .exe
Storleik: 2266 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 1024 · 177
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: Gratis
Bestill

Tittel: GTIN-kode med ISBN
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
ISBN: 978-82-8329-035-6
Filformat: .exe
Storleik: 6315 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 733 · 767
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 625 kroner
Bestill

Tittel: GTIN-kode med ISBN
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2015
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
ISBN: 978-82-8329-036-3
Filformat: .exe
Storleik: 6315 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 733 · 767
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 625 kroner
Bestill

Tittel: Diem
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgåve: 2. utgåve
ISBN: 978-82-8329-049-3
Filformat: .exe
Storleik: 2302 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 851 · 706
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 100 kroner
Bestill

Tittel: Diem
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
ISBN: 978-82-8329-050-9
Filformat: .exe
Storleik: 2302 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 851 · 706
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: 100 kroner
Bestill

Tittel: Diem (Forsøksutgåve)
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgåve: 2. utgåve
ISBN: 978-82-8329-051-6
Filformat: .exe
Storleik: 2307 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 851 · 706
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: Gratis
Bestill

Tittel: Diem (Forsøksutgave)
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 2. utgåve
ISBN: 978-82-8329-052-3
Filformat: .exe
Storleik: 2307 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 851 · 706
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris med MVA: Gratis
Bestill

Tittel: Diem - tilsyn av skrivereglar
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Nynorsk
Utgåve: 1. utgåve
ISBN: 978-82-8329-053-0
Filformat: .exe
Storleik: 2049 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 851 · 65
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris: Gratis
Bestill
Nedlasting: .exe .zip

Tittel: Diem - tilsyn av skriveregler
Forfattar: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Verda
Stad: Bergen
Utgitt: 2016
Språk: Bokmål
Utgåve: 1. utgåve
ISBN: 978-82-8329-054-7
Filformat: .exe
Storleik: 2049 kB
Minne: 1 GB RAM
Prosessor: 1.6 GHz
Oppløysing: 851 · 65
Operativsystem: Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit og 64-bit) (krev administratorrettigheiter), Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8 (32-bit og 64-bit), Microsoft® Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)
Pris: Gratis
Bestill
Nedlasting: .exe .zip

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.