Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Diem

Meny:
Bilete
Innhald
Bestilling

Bilete:

Innhald:

- Inneheld heilskapleg rettleiing for innskriving av diem med éi nufe, og kan derfor brukast til å
lære seg alle dei 32 skrivereglane som gjeld desse diem. Ved feil innskriving kjem
rettleiiande feilmeldingar.
- Knappar for alle dei teikn og tal som diemforskrifta brukar.
- Valg for å kunne sjå valgfrie teikn i likningane eller ikkje.
- Heilskapleg gåging av likningar med éi nufe (likningar med éin ukjent). Døme: x=(2·3)+4 = 6+4
=10. Likevel er det i denne utgåva ikkje mogleg å nedhøgja mottal samt bruke utfallig nedhøgjar.
- Ei svært grundig oversikt over diem med; heile skapinga for å setje nufa x åleine på éi side av
likheitsteiknet, alle delar av rekninga for å gåge nufa til ei kufa, oppløysing av diem med
mengde ejom, mengde ‘med’ (medtalige forteikn), mengde ‘mot’ (mottalige forteikn), mengde
kest, mengde medkest, mengde motkest, mengde gjerningar, mengde tilleggjingar, mengde
fråtrekkjingar, mengde gongingar, mengde delingar, mengde opphøgjingar, mengde
nedhøgjingar, mengde samanlikningar, mengde parentesar, mengde medparentesar, mengde
motparentesar, mengde lag, mengde halvdiem, mengde medhalvdiem, mengde mothalvdiem,
mengde ekest, mengde medekest, mengde motekest, mengde skapingar, mengde rekningar,
mengde virkarar, mengde lufer, mengde nufer, mengde vararar, mengde sufer, mengde kufer,
alle kest, alle gjerningar, alle parentesar og alle lag som halvdiem og ekest.
- Rekning med dei fire rekneartane; tilleggjing, fråtrekkjing, gonging og deling, kan valfritt
visast med heile framgangsmåten. Framgangsmåten kan visast med rekning om stikktal ogell
med rekning om opphavstal ved tilleggjing, fråtrekkjing og gonging, og i tillegg med heilskapleg
framgangsmåte for tilnærming ved rekning om deling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.