Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Diemlære

Meny:
Innhald
Om boka
Bestilling

Innhald:

1 Diem
     1.1 Kest
     1.2 Handling
     1.3 Samanlikning
               Samanlikning som utfall
               Regel for samanlikning
     1.4 Likning
     1.5 Ulikskap
     1.6 Virkning
     1.7 Føresetnad
               Grenser
     1.8 Virkningsfølgjer og diem
     1.9 Parentesar og diem
               Reglar for parentes i diem
     1.10 Enkeltteikn og diem
     1.11 Merker og diem

2 Dieming
     2.1 Forlenging av diem
     2.2 Forkorting av diem
     2.3 Regelen for likevekt
     2.4 Oppløysing av diem
     2.5 Ekest
     2.6 Tilhøve mellom kest i diem
               Reglar for tal
               Reglar for artest
               Reglar for måleiningar
               Reglar for eigenskapar
               Reglar for einingar
     2.7 Utfall i diem
               Regelen for utfall
               Gåging av nufer (virkige utfall)
     2.8 Fullstendig forkorting av diem

Teiknliste
Ordliste
Regelsamling
1
2
2
3
5
5
6
6
7
8
8
9
9
9
10
10

12
14
14
14
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18

21
22
24

Om boka:
- Diem er eit viktig grunnlag for alle dei fag som brukar rekning, særskilt realfaga; matematikk,
fysikk, statistikk, biologi og so vidare.
- Ved diem får vi skilt frå kvarande skrivereglane vi bruker til rekning, og rekning sjølv - dette
gjer det langt enklare å lære seg desse skrivereglane då vi nettopp kan halde rekning utanfor.
- I hovudsak to nye omgrep; diem og ekest.
- Framgangsmåtar for forkorting og forlengjing likningar.
- Diem er eit nytt omgrep som samlar ulike samanlikningar som; likningar, ulikskapar og
tilnærming, handlingane; tilleggjing, fråtrekkjing, ganging, deling, opphøgjing og nedhøgjing,
samt virkningar og virkningsfølgjer.
- Diem gir saman med ereng ei god forklaring på kva virkningar er for noko (det som har vore
kalla funksjonar i matematikken).
- Grundige reglar for bruk av virkningar i diem.
- Reglar for bruk av føresetnadar i diem - blant anna grenser.
- Reglar for bruk av parentesar i diem.
- Regelen for likevekt.
- Fullstendige reglar for tilhøva mellom dei ulike delar av kest i diem - det vil sei høve
mellom tal, artest, eigenskapar, måleiningar og eininar kvar for seg. Det nye omgrepet ekest er
viktig for desse reglane.
- Ord- og teiknliste med forklaringar over alle dei viktigaste ord og teikn som brukast i
diemlæra. Ordlista har både bokstavleg og emneleg orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.