Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Følgjelære

Meny:
Innhald
Om boka
Bestilling

Innhald:

1 Følgje
     1.1 Følgjeorden
     1.2 Like følgjer
     1.3 Tilfeldige følgjer
     1.4 Aukande følgjer
     1.5 Minkande følgjer
     1.6 Aukande og like følgjer
     1.7 Minkande og like følgjer
     1.8 Tilfeldig og aukande følgjer
     1.9 Tilfeldig og minkande følgjer
     1.10 Virkningsfølgjer
     1.11 Virkningsfølgjer og parentes
     1.12 Eit døme på bruk av virkningsfølgjer

Ordliste
Regelsamling
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3

4
5

Om boka:
- Nye omgrep - blant anna følgjeorden og virkningsfølgjer.
- Ny innleiing i læra om følgjer som forenklar følgjelæra.
- Det nye omgrepet virkningsfølgjer gir eit heilt nytt viktig verktøy innanfor følgjelæra, og det
samlar fleire ulike delar av matematikken. Delane av matematikken er både følgjer, rekker,
fakultet (som har brukt teiknet !) og det som kallast summering (som har brukt teiknet Σ).
- Ord- og teiknliste med forklaringar over alle dei viktigaste ord og teikn som brukast i
følgjelæra. Ordlista har både bokstavleg og emneleg orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.