Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Kestlære

Meny:
Innhald
Om boka
Bestilling

Innhald:

1 Kest
     1.1 Kest med rekneteikn
     1.2 Tal
     1.3 Eining
     1.4 Måleining
     1.5 Artest
     1.6 Eigenskap
     1.7 Kest og merker
     1.8 Bruk av kest

Ordliste
Regelsamling
1
1
2
2
3
3
4
5
5

6
7

Om boka:
- Kestlæra gir ei ny måte å setje saman tal, eigenskapar og einingar på, som i tillegg til å
allmennt vere nyttig innanfor språkfag, er særskilt opplysande og samlande for alle realfag som
til dømes nyttar likningar; matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, biologi, farmakologi og so
vidare.
- To nye omgrep; kest og artest.
- Heilskapleg oversikt over bøying og lesing av kest i ubunden form - delvis oversikt over
bunden form.
- Reglar for korleis vi kan endra artest til ei måleining.
- Norske ord for artest, eigenskap og eining i staden for høvesvis prefiks, adjektiv og
substantiv, som gir ei enklare samansetjing av dei viktigaste omgrep brukt til kest; tal, artest,
eigenskap, måleining og eining.
- Ord- og teiknliste med forklaringar over alle dei viktigaste ord og teikn som brukast i
kestlæra. Ordlista har både bokstavleg og emneleg orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.