Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Omsetjing av talorden

Meny:
Bilete
Innhald
Bestilling

Bilete:

Innhald:

- Omsetjing til og frå opphavstal, mengdetal, artstal, tilleggjingstal, stikktal og uftal.
- I alt 195 ulike innstillingar for innfall og utfall kvar for seg.
- I alt 38025 ulike omsetjingar.
- Mogleg å bruke artest.
- Éin måleining som døme.
- Mogleg å bruke tost.
- Mogleg å vise tal som diem med rekneteikn.
- Mogleg å vise tal som skrift.
- I denne utgåva er det mogleg å bruke sju artar frå og med M til og med X.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.