Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Mengdelære

Meny:
Innhald
Om boka
Bestilling

Innhald:

1 Rekning
2 Dei 6 rekneartane
     2.1 Tilleggjing
          2.1.1 Tilleggjing ved opphavstal
          2.1.2 Tilleggjing ved mengdetal
          2.1.3 Tilleggjing ved stikktal
     2.2 Fråtrekkjing
          2.2.1 Fråtrekkjing ved opphavstal
          2.2.2 Fråtrekkjing ved mengdetal
          2.2.3 Fråtrekkjing ved stikktal
     2.3 Gonging
          2.3.1 Gonging ved opphavstal
          2.3.2 Gonging ved mengdetal
          2.3.3 Gonging ved stikktal
     2.4 Deling
          2.4.1 Deling ved opphavstal
          2.4.2 Deling ved mengdetal
          2.4.3 Deling ved stikktal

Teiknliste
Ordliste
Regelsamling
1
1
4
4
5
6
6
10
11
12
12
18
19
20
20
23
24
25
26

30
31
33

Om boka:
- Ei lærebok som dekkjer pensum ved grunnskulen innanfor rekning med følgjande rekneartar
av dei 6 rekneartane; tilleggjing, fråtrekkjing, gonging og deling. Reknelæra kan brukast som
lærebok frå 5. til 10. klasse i grunnskulen, og ellers som ei kjelde til framgangsmåtane for dei
nemde rekneartane for trengjande i alle aldre.
- Heilskaplege framgangsmåtar for rekning ved gjerningane tilleggjing, fråtrekkjing, gonging og
deling for talordenane opphavstal, mengdetal og stikktal.
- Framgangmsåtar for rekning om opphavstal som viser korleis vi kan rekna uavhengig av
gongetabellar.
- Nye ord frå blant annet 'Mengdelære' som gjere det enklare å forklare og å forstå
framgangsmåtane.
- Ordliste med forklaringar over alle dei viktigaste orda som brukast i
reknelæra. Ordlista har både bokstavleg og emneleg orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.