Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Sjølvstudium

Meny:
Innhald
Om boka
Bestilling

Innhald:

1 Innleiing

2 Råd til sjølvstuderande
     2.1 Om læreverk
     2.2 Om språk
     2.3 Om skjønnlitteratur
     2.4 Om problem og løysing
     2.5 Om politikk
     2.6 Om religion og mytologi
     2.7 Tilrådd læreverk

3 Hjelp til sjølvstuderande

Ordliste
Vedlegg - Døme på vitnemål
1

2
2
2
3
3
3
3
4

5

6
7

Om boka:
- Boka er meint for dei som skal til med eit sjølvstudium, og inneheld mange råd som kort
fortalt gjere den store mengda litteratur som finnast i verda meir håndterleg.
- Boka kan brukast til alle som skal studera sjølv - då råda som blir gitt gjeld sjølvstudium
allmennt, ikkje berre nokre få emne.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.